To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
OGŁOSZENIA i REKLAMY (arch.)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   8-15 maja: szósta edycja „Tygodnia Bibliotek”    -   01/5/2009
Biblioteka to plus
Hasło tegorocznego „Tygodnia Bibliotek” organizowanego przez MBP nawiązując do projektu rządowego „Biblioteka+”, mającego znacznie poprawić bazę i funkcjonowanie bibliotek w gminach i małych miastach, popularyzuje to przedsięwzięcie, ale także uzmysławia wartość bibliotek, jako podstawowego ogniwa struktury społecznej w każdym systemie i okresie. Tradycyjnie elementem „Tygodnia” będzie kiermasz na Placu Sobieskiego, podczas którego będzie można zakupić dla MBP książkę, która następnie zostanie opatrzona nazwiskiem darczyńcy.

Ogloszenie

Jak pisze w notce informacyjnej Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich: „ Jest więc miejsce na zaakcentowanie indywidualnego rozwoju, ułatwianie sukcesu użytkownikowi biblioteki, poprzez udostępnienie kolejnych form edukacji czytelniczej – biblioteki dziecięcej, szkolnej, publicznej, naukowej, ale także na wyeksponowanie roli bibliotek w środowisku gminy czy miasta. Mogą ją uwydatnić zarówno duże biblioteki, będące warsztatem pracy dla kadr wielu dziedzin, jak i mniejsze, niezwykle aktywne w kształtowaniu tożsamości regionalnej - lokalnej, wspierające dążenia i aspiracje użytkowników poprzez oferowanie dostępu do wiedzy, wykorzystanie nowoczesnych technologii przekazu informacji.
Omawiając działalność swojej biblioteki można też nawiązać do jej elementów historycznych. Biblioteka zawsze była pierwszą lub jedną z pierwszych struktur każdej społeczności. Warto przypominać wielkich mecenasów dużych bibliotek narodowych (Ossolińscy, Działyńscy), a także inicjatywy obecnych samorządów lokalnych dotyczące przekształcenia obiektów bibliotecznych w nowoczesne centra edukacji, informacji i kultury.
Istotne jest ukazanie biblioteki, jako struktury systematycznie dostosowywanej do zmieniających się potrzeb i technologii, a więc ciągle żywej i tak samo potrzebnej w budowie społeczeństwa informacyjnego, kreowaniu postaw obywatelskich, wyrównywaniu szans osób specjalnej troski, czy tez czytelników z obszarów słabych gospodarczo i kulturalnie”.


Galeria Niebieska, ul. Krakowska 4, 8 maja (piątek) godz. 13:00
Rozpoczęcie Tygodnia Bibliotek w Tarnowie:
-Spotkanie pracowników MBP oraz bibliotek gminnych w powiecie ziemskim z Prezydentem i przedstawicielami Rady Miejskiej, dyrektorem Wydziału Kultury oraz zaproszonymi gośćmi.
-Rok Bema- otwarcie wystawy „Gen. Józef Bem – w 80 rocznicę powrotu do Tarnowa” (prelekcja A. Węgrzynek).

Plac Sobieskiego, 10 maja (niedziela), godz. 10:00-14:00
„Książka dla Biblioteki” - Kiermasz książek zorganizowany we współpracy z księgarniami. Każdy czytelnik zakupujący książkę dla Biblioteki zostanie odnotowany w na liście darczyńców, sponsorów, która od 2003 r. prowadzona na stronie www MBP. Do zakupionych przez czytelników książek wklejane będą specjalne naklejki z nazwiskiem darczyńcy. Podczas kiermaszu czynny także będzie punkt sprzedaży wydawnictw własnych MBP oraz punkt informacyjny Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Tydzień Bibliotek w działach i filiach

Oddział dla Dzieci i Młodzieży
Program działu pod hasłem : „ BYĆ CZYTELNIKIEM JEST PLUSIKIEM” obejmował będzie: formy słowne, wizualne, połączone z konkursami i krótkimi tekścikami z pytaniami na temat biblioteki i czytania.
FILIA NR 2
Wystawa z okazji Tygodnia Bibliotek o charakterze archiwalnym , ukazująca pracę filii w ciągu ostatnich lat (fotografie, dokumentacja wystaw itp.).
FILIA NR 3
1. „Bema pamięci – portret życiem malowany” -wystawa plastyczna uczniów Szkoły Podstawowej nr 15 im. Generała Józefa Bema
2.”Przedszkolak w krainie bibliotecznej magii” - uroczyste pasowanie przedszkolaków na czytelników biblioteki.
3.”Biblioteczne poranki”- cykl pogadanek dla klas I-III (biblioteka nowoczesnym centrum informacji i kultury)
4.”Mędrzec XXI wieku” – z życia e- seniora - spotkania z uczestnikami warsztatów komputerowych.
FILIA NR 5
-„Zostań naszym Przyjacielem”- uroczyste pasowanie na czytelnika ,dzieci z kl. „0”. Będzie ono symbolem pewnego awansu, dołączenia do grona osób, dla których czytanie jest przyjemnością i drogowskazem w życiu. Na pamiątkę tego wydarzenia dzieci otrzymają dyplomy i zakładki do książek.
-„Laurka i życzenia dla biblioteki”- spotkanie dla dzieci z Przedszkola Publicznego nr 5, poświęcone książce i bibliotece. Na zakończenie dzieci będą mogły wykonać laurkę, w której zamieszczą życzenia , kierowane do biblioteki. Najpiękniejsze z nich pojawią się na wystawce bibliotecznej.
FILIA NR 7
„Biblioteka od kuchni” – Filia zaprasza wszystkich chętnych do zapoznania się z biblioteką, jej zadaniami oraz codzienną pracą bibliotekarza.
„Od papirusu do komputera” – wystawa prezentująca skróconą historię pisma i książki.
„Odkrywamy skarby biblioteki” – spotkanie czytelnicze z udziałem dzieci przedszkolnych połączone z pasowaniem na czytelników biblioteki.
„Książka moim przyjacielem” – spotkanie dla dzieci. Pogadanka o ciekawych książkach dla dzieci, mój ulubiony bohater – konkurs plastyczny oraz quiz z nagrodami na znajomość lektur.
„Z książką przez stulecia” – pogadanka dla klasy IV i V.
„Katalog biblioteki źródłem informacji o zbiorach” – lekcja biblioteczna dla klasy VI.
FILIA Nr 9
Termin Tygodnia Bibliotek zbiega się z obchodami 50-lecia dzielnicy KRZYŻ, dlatego też, chcąc zaakcentować obecność bibliotecznej filii i jej aktywność w tutejszym środowisku, Filia nr 9 zamierza zastosować takie formy pracy które zainteresują różne grupy wiekowe i sprowokują do odwiedzin:
-7-15 maj - Dni Otwarte
-Wystawa fotografii „ Krzyż wczoraj i dziś” (opracowaną w oparciu o domowe archiwa naszych czytelników i osób zaprzyjaźnionych)
-Lekcje biblioteczne dla uczniów pobliskich szkół pt.„Historia dzielnicy” (z wykorzystaniem eksponowanej wystawy i starych dokumentów)
-„Pozwól, ze ci przeczytam…”- spotkania z grupami przedszkolnymi połączone z głośnym czytaniem bajek, zgaduj-zgadulą oraz zabawami literackimi
-Wybór najaktywniejszego czytelnika roku pośród osób dorosłych i dzieci szkolnych.
FILIA Nr 12
-Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na najładniejszą zakładkę do książki oraz wystawa nadesłanych prac; okolicznościowa dekoracja.
-Utworzenie kącika „książki uwolnionej”.
-Ogłoszenie dni otwartych Filii 12, które będą trwały przez cały Tydzień Bibliotek. Codziennie w godzinach od 10:00 do 15:00 zainteresowani czytelnicy indywidualni jak również grupy z przedszkoli czy klas ze szkół będą mogły odwiedzić placówkę, zapoznać się z jej bogatą historią (45 lat działalności), księgozbiorem (książką drukowaną, książką w języku braille-a, audiobookami) oraz formami pracy. Pracownicy filii liczą, że spotkania te będą doskonałą formą promocji biblioteki i Telecentrów, ale także miejscem wymiany poglądów na temat kierunku dalszego rozwoju placówki i gromadzenia poszukiwanego księgozbioru.
FILIA Nr 13
-Lekcje biblioteczne pod hasłem " Biblioteka od kuchni”. Tematem lekcji będzie droga książki od momentu jej zakupu do chwili gdy trafi do rąk czytelnika, a wbrew pozorom droga ta obejmuje aż kilka etapów.
-Dni otwarte biblioteki - dla chętnych, którzy chcą się zapoznać z działalnością i bogatą ofertą biblioteki.
FILIA 17
Hasło : „BIBLIOTEKA TO PLUS” - miejsce przyjazne dla Ciebie
-„CZYTANIE ZBLIŻA” - spotkanie z czytelnikami oraz przyjaciółmi Biblioteki, w Czytelni Filii 17; rozmowy o książkach, ale nie tylko.
-„O TOBIE MÓWI TA BAJKA” - quiz połączony z zabawą, wyszukiwanie u bohaterów bajek podobieństwa, wśród rówieśników, spotkanie dla dzieci z przedszkoli Nr 18 i 24.
-„WIEM BO SZUKAM”- lekcja biblioteczna dla dzieci ze SP Nr 23, nauka korzystania oraz umiejętności wyboru różnych źródeł informacji ; książek, czasopism, Internetu.
-„ŚWIAT NALEŻY DO CIEBIE” - spotkanie w Klubie e-Seniora, podsumowanie umiejętności Internautów +50, po roku działania Klubu.
FILIA Nr 18
„MALI ILUSTRATORZY” - zajęcia literacko-plastyczne adresowane do najmłodszych czytelników tej placówki. Podczas spotkań w Kąciku Misia Uszatka uczestnicy zajęć wysłuchają specjalnie napisanej na tę okoliczność (przez bibliotekarki) bajki, której tematyka będzie oscylować wokół zagadnień związanych z książką i biblioteką. Ich zadaniem będzie wykonywanie na bieżąco ilustracji do odczytywanej opowieści. Ilustracje te wejdą w skład książeczki, którą będzie można obejrzeć na Filii w charakterze ekspozycji.
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'mysql5-3.premium' (1) in /home/intarnet/www/www1.atlas.okay.pl/poll/include/class_mysql.php on line 32
Connection Error
MySQL Error : Connection Error
Error Number: 0 
Date    : Fri, July 19, 2024 08:12:25
IP     : 3.238.116.201
Browser   : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Referer   : 
PHP Version : 4.4.9
OS     : Linux
Server   : Apache
Server Name : www.intarnet.pl
Script Name : /www1.atlas.okay.pl/index_full.html