To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
OGŁOSZENIA i REKLAMY (arch.)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Absolutorium dla wójta Borzęcina i kolejne inwestycje    -   05/5/2009
Wieści z Borzęcina
Po raz kolejny jednogłośnie Rada Gminy w Borzęcinie udzieliła wójtowi Januszowi Kwaśniakowi absolutorium z wykonania budżetu. Podczas wtorkowej sesji absolutoryjnej, która odbyła się w nowej Sali Narad budynku Domu Ludowego, nazwanej przez niektórych radnych „ratuszową” Przewodniczący Rady Gminy Czesław Małek komplementował osiągnięcia gminy, jak również podkreślał ponadplanowe wykonanie założeń na 2008 rok. Z kolei w Borzęcinie Górnym dobiegają końca prace związane z budową kompleksu sportowego „Orlik 2012”. Zakończono również I etap prac modernizacyjnych na drogach dojazdowych – wewnętrznych osiedla „Działki” – informuje „Kurier Borzęcki”.

Ogloszenie

Nowa sala obrad
Nową salę obrad przekazano do użytkowania na potrzeby Rady Gminy w Borzęcinie. Po remoncie Domu Ludowego wygospodarowano pomieszczenie, które ze względu na swoja funkcjonalność doskonale może pełnić tę rolę. Wykonano remont, zakupiono umeblowanie i niezbędny sprzęt dla potrzeb prezentacji audiowizualnych. Salę wyposażono w klimatyzację, co dodatkowo poprawia komfort pracy. -W „ratuszowej” odbywać się będą sesje Rady Gminy – mówi Przewodniczący Czesław Małek. –Na cele posiedzeń komisji wykorzystywać będziemy nowe pomieszczenie sali narad Urzędu Gminy w Borzęcinie. Obiekt spełnia oczekiwania rady, jest reprezentacyjny, praktyczny i funkcjonalny.
Remont przeprowadzono również w budynku Urzędu Gminy. Pomalowano nie odnawiane od 1997 roku pomieszczenia biurowe na I piętrze, jak również zaadoptowano dla potrzeb księgowości byłą salę obrad. W związku z tym zmianom uległo rozmieszczenie pomieszczeń biurowych.

Jest absolutorium
Planowany na 2008 rok budżet w kwocie 17 milionów 915 tysięcy 444 złotych po stronie dochodów wykonany został po zmianach w kwocie 19 milionów 621 tysięcy 621 złotych. Wydatki budżetu planowane na poziomie 19 milionów 898 tysięcy 632 złotych wyniosły po zmianach 22 miliony 50 tysięcy 287 złotych.
W strukturze wydatków największą kwotę wydatkowano na oświatę i wychowanie 7 milionów 547 tysięcy 359 złotych co stanowi 34% wydatków budżetu gminy. Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 7 milionów 98 tysięcy 674 złote wykonane zostały w kwocie 5 milionów 672 tysiące 395 złotych co stanowi blisko 26% budżetu. Na rolnictwo i łowiectwo wydatkowano 3 miliony 267 tysięcy 450 złotych, a ponad 90% tej kwoty stanowią wydatki na wodociągowanie miejscowości gminy. Na pomoc społeczną 3 miliony 211 tysięcy 667 złotych tj. blisko 15% wartości wydatków gminy. Z budżetu udzielono również dotacji dla instytucji kultury, przedszkoli, klubów sportowych i.in. na łączną kwotę 1 milion 735 tysięcy 495 złotych.
-To dobry budżet. Znaczny wzrost dochodów potwierdza potencjał gminy. Mamy dobre wskaźniki. Dochody podatkowe gminy za rok 2008, będące podstawą wyliczenia wskaźnika G (dochodu na jednego mieszkańca) stanowią 135% wykonania z roku 2007. 35% wzrost to wynik, potwierdzający dynamiczny rozwój. Wartość budżetu z roku na rok wzrasta, wskaźnik procentowy wydatków na inwestycje od kilku lat oscyluje w granicach 25 – 30%. Co prawda w roku 2008 nie wszystkie inwestycje zostały wykonane, jak np. budowa kompleksu sportowego Orlik 2012, ale miało to miejsce z przyczyn niezależnych od gminy i uległo przesunięciu na rok bieżący nie bez konsekwencji dla wykonawcy, któremu nalicza się odsetki karne – mówi wójt gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak.
Gospodarz gminy z uznaniem odniósł się również do pracy radnych Rady Gminy, pracowników Urzędu oraz sołtysów, bez których zaangażowania, inicjatywy, poświęcenia i współpracy nie byłoby znaczących od kilku lat osiągnięć i wyników gminy Borzęcin.

Orlik 2012 niebawem
Dobiegają końca prace związane z budową kompleksu sportowego ORLIK 2012 w Borzęcinie Górnym. Po ich zakończeniu zyska nie tylko społeczność sportowa i uczniowska Borzęcina, ale i całej gminy. Poprawi się również estetyka osiedla domków jednorodzinnych Borzęcin - Działki. Według informacji inwestora z obiektu można będzie korzystać już z początkiem wakacji. Oficjalne otwarcie planowane jest w miesiącu czerwcu, po końcowym odbiorze robót.
Przypomnijmy, że obiekt to kompleks dwóch boisk - boisko piłkarskie o wymiarach 30 x 62 metry o nawierzchni z trawy syntetycznej grubości 40 - 55 mm, ogrodzone do wysokości 3 metrów wraz z piłkochwytami o wysokości 5 metrów oraz boisko wielofunkcyjne przeznaczone do piłki siatkowej i koszykowej o wymiarach 18 x 32 metry o nawierzchni z poliuretanu o łącznej grubości 14 mm, ogrodzone do wysokości 3 metry. Boiska będą wyposażone w niezbędny sprzęt sportowy oraz oświetlenie. Przy boiskach ciągi piesze z kostki brukowej. Na terenie obiektu budynek sanitarno-szatniowy o pow. 60 m kw.
-Obiekt w Borzęcinie tym różni się od pozostałych „Orlików”, że dodatkowo przy nim został wykonany parking z kostki brukowej na 26 stanowisk o łącznej powierzchni 810 m2, jak również zakupiono trybunę o konstrukcji w ocynku ogniowym na 72 miejsca – mówi wójt gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak. –To zdecydowanie poprawia komunikację i funkcję obiektu na zewnątrz i wewnątrz.
Całkowity koszt realizacji zadania zamknie się kwotą około 1 miliona 780 tysięcy złotych.

Borzęcin Działki – powstają drogi dojazdowe
Zakończono I etap prac modernizacyjnych na drogach dojazdowych – wewnętrznych osiedla „Działki” w Borzęcinie. W ramach prowadzonych prac wykonano podbudowę i nawierzchnię bitumiczną na dwóch drogach wewnętrznych z dojazdami na odcinku blisko 500 metrów. Ponadto położono krawężnik i zrealizowano odwodnienie ze studniami chłonnymi i kratkami ściekowymi. Wartość robót wyniosła 124 tysiące 312 złotych brutto. Prowadzone prace są pierwszym etapem poprawy infrastruktury drogowej osiedla i planuje się ich kontynuację. Jak nas zapewnił wójt Janusz Kwaśniak, niebawem pracownicy interwencyjni przystąpią do ułożenia chodników. Planuje się również budowę kolejnych dróg wraz z dojazdami.
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'mysql5-3.premium' (1) in /home/intarnet/www/www1.atlas.okay.pl/poll/include/class_mysql.php on line 32
Connection Error
MySQL Error : Connection Error
Error Number: 0 
Date    : Mon, March 4, 2024 18:23:27
IP     : 3.239.76.25
Browser   : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Referer   : 
PHP Version : 4.4.9
OS     : Linux
Server   : Apache
Server Name : www.intarnet.pl
Script Name : /www1.atlas.okay.pl/index_full.html