To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
OGŁOSZENIA i REKLAMY (arch.)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   O kampanię bez agresji, chamstwa i naruszeń własności    -   21/5/2009
Wyborczy apel prezydenta
Prezydent Ryszard Ścigała wystosował Apel do uczestniczących w kampanii wyborczej do PE kandydatów oraz komitetów. Ryszard Ścigała apeluje o prowadzenie kampanii kulturalnej i z poszanowaniem prawa, przypomina m.in. o miejscach, które Miasto bezpłatnie udostępniło na rozklejanie plakatów wyborczych. Do mieszkańców prezydent apeluje o udział w wyborach.

Ogloszenie

Apel Prezydenta Miasta Tarnowa

W związku z trwającą kampanią wyborczą do Parlamentu Europejskiego zwracam się z apelem o jej prowadzenie z poszanowaniem prawa i akceptowanych norm. Proszę i apeluję, by kampania wyborcza w naszym mieście była wolna od agresji, rozpowszechniania informacji nieprawdziwych i naruszeń dóbr osobistych konkurentów.

Zachęcam do korzystania z przygotowanych przez Urząd Miasta miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. Wykaz tych miejsc znajduje się na stronie internetowej www.tarnow.pl. Ponadto informuję, że nie można umieszczać materiałów wyborczych na drzewach, ścianach budynków, ogrodzeniach, latarniach, przystankach autobusowych i autobusach komunikacji miejskiej stanowiących własność Miasta lub miejskich osób prawnych.

Przypominam ponadto podstawowe warunki prowadzenia kampanii:

1. prowadzenie kampanii wyborczej jest powierzone na zasadach wyłączności komitetom wyborczym,
2. materiały wyborcze powinny zawierać wyraźne oznaczenie, od kogo pochodzą,
3. zabronione jest prowadzenie kampanii wyborczej na terenie zakładów pracy lub instytucji publicznych w sposób i formie zakłócających ich normalne funkcjonowanie oraz na terenie jednostek wojskowych i innych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz w oddziałach obrony cywilnej, a także skoszarowanych jednostkach podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych,
4. zabronione są też jakiekolwiek formy agitacji na terenie szkół podstawowych i gimnazjów wobec uczniów nieposiadających prawa wybierania,
5. od zakończenia kampanii wyborczej aż do zakończenia głosowania zabronione jest zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień, rozdawanie ulotek, jak też prowadzenia w inny sposób agitacji na rzecz kandydatów i list kandydatów,
6. zakazane jest organizowanie podczas kampanii wyborczej gier losowych i konkursów,
w których wygranymi są nagrody pieniężne lub przedmioty o wartości wyższej niż wartość przedmiotów zwyczajowo używanych w celach reklamowych lub promocyjnych,
7. zabronione jest także podawanie oraz dostarczanie, w ramach prowadzonej kampanii wyborczej, napojów alkoholowych nieodpłatnie lub po cenach sprzedaży netto możliwych do uzyskania, nie wyższych od cen nabycia lub kosztów wytwarzania.
8. na ścianach budynków, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych i telekomunikacyjnych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości.
9. zabronione jest umieszczanie plakatów i haseł wyborczych na zewnątrz i wewnątrz budynków administracji rządowej i samorządowej oraz sądów,
10. przy ustawianiu własnych urządzeń ogłoszeniowych dla celów prowadzenia kampanii wyborczej należy stosować obowiązujące przepisy porządkowe,
11. plakaty należy umieszczać w taki sposób, aby można je było następnie usunąć bez powodowania szkód.

Mieszkańców miasta zachęcam do skorzystania z prawa głosu w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Prezydent Miasta Tarnowa
Ryszard Ścigała
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'mysql5-3.premium' (1) in /home/intarnet/www/www1.atlas.okay.pl/poll/include/class_mysql.php on line 32
Connection Error
MySQL Error : Connection Error
Error Number: 0 
Date    : Mon, March 4, 2024 17:06:24
IP     : 3.239.76.25
Browser   : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Referer   : 
PHP Version : 4.4.9
OS     : Linux
Server   : Apache
Server Name : www.intarnet.pl
Script Name : /www1.atlas.okay.pl/index_full.html