To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Liderzy listy UPR w Tarnowie   -   31/5/2004
W sobotę w Tarnowie gościł lider listy UPR do Parlamentu Europejskiego Stanisław Michalkiewicz. Spotkanie, które odbyło się w klubie Gwiazda, było kulminacją kampanii wyborczej Unii Polityki Realnej w naszym mieście. Uczestniczył w nim także Wojciech Popiela, startujący z drugiego miejsca w Małopolsce i Świętokrzyskim.

Ogloszenie
>

Stanisław Michalkiewicz przypomniał krótko, że UPR przed referendum akcesyjnym postulowała współpracę z krajami UE oraz EFTA na płaszczyźnie Europejskiego Obszaru Gospodarczego EOG (ang. European Economic Area EEA), która dawała dostęp do dużego rynku krajów Europy Zachodniej. Przystąpienie do EOG nie wiązało się natomiast z 12 miliardową składką do budżetu Unii oraz utratą suwerenności w stanowieniu prawa na rzecz administracji brukselskiej. Kandydat na posła do PE zaznaczył także, że należy wyraźnie rozróżnić UE i Europę. Europa to pojęcie historyczne, kulturowe i cywilizacyjne. UE z kolei to eksperyment polityczny, który ma określić „kto rządzi Europą”. Analogicznie nie wolno mylić III Rzeczy i Niemiec, PRL i Polski czy ZSRR i Rosji.

Niestety – zdaniem Stanisława Michalkiewicza – eksperyment, w którym bierzemy udział obecnie ma z powyższymi jedną wspólną cechę, która każe pesymistycznie patrzeć na przyszłość UE. Jest to negatywny stosunek do wolności. Widać to choćby w sferze gospodarczej, gdzie Unia proponuje planową produkcję i daleko posuniętą ingerencję w ekonomię krajów członkowskich. To sterowanie gospodarką ma doprowadzić do „dogonienia i przegonienia USA”. Jednak nawet politycy UE wyraźnie już mówią, że zrealizowanie strategii lizbońskiej jest niemożliwe, tak jak niemożliwym stało się zrealizowanie podobnego celu, postawionego Związkowi Radzieckiemu przez Chruszczowa.

Zdaniem Michalkiewicza Unia Europejska wyraźnie neguje cywilizacyjny dorobek Europy chcąc wprowadzić ideologię poprawności politycznej (political correctness), czyli marksizm kulturowy oraz sprzeciwiając się etyce chrześcijańskiej, co wyraźnie widać w ogromnej niechęci do wpisania wartości chrześcijańskich do choćby preambuły konstytucji UE.
Stanisław Michalkiewicz powiedział, że tak, jak patriota rosyjski nienawidził bolszewickiej władzy, Polski peerelowskiej, a patriota niemiecki władzy III Rzeszy, tak dobry Europejczyk powinien równie negatywnie odnosić się do Unii Europejskiej.

UPR startuje do Parlamentu Europejskiego właśnie po ty, by bronić Europy (więc i Polski) przed Unią Europejską. Odbywać się to będzie głównie na trzech płaszczyznach.
Po pierwsze – ochrona przed biurokracją. Guy Sorman – francuski przyjaciel Stanisława Michalkiewicza – powiedział o UE, że jest to sposób na narzucenie rozwiązań biurokratycznych na płaszczyźnie międzynarodowej krajom europejskim, rozwiązań, które nie zostałyby nigdy przyjęte przez rządy poszczególnych krajów. Z tą opinią zgadza się kandydat UPR. Posłowie UPR będą sprzeciwiali się rozwiązaniom, które spowodują wzrost biurokratyzacji życia czy to gospodarczego, czy społecznego.
Po drugie – Stanisław Michalkiewicz i Wojciech Popiela podkreślili to, że pojawiły się ostatnio niepokojące wypowiedzi kanclerza Gerharda Schroedera, który stwierdził, że nowe kraje UE nie mogą być konkurencyjne wobec gospodarki Niemiec, głównego płatnika UE, co oznacza podnoszenie podatków do poziomu niemieckiego. Wojciech Popiela powiedział, że zgodziłby się na ujednolicenie stawek podatkowych, gdyby to wyrównanie nastąpiło do poziomu fiskalnego Estonii, gdzie na przykład nie ma podatku od firm. Kandydaci UPR powiedzieli, że propagowali będą wprowadzanie rozwiązań obniżających ucisk podatkowy, co spowoduje usunięcie barier dla przedsiębiorczości.
Po trzecie – UPR będzie zdecydowanie sprzeciwiać się podpisaniu Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej. Stanisław Michalkiewicz powiedział, że wejście tej ustawy zasadniczej w życie spowoduje zmianę obecnej formy UE, jaką jest konfederacja (związek państw) w federację, czyli państwo związkowe. Jest to krok za daleko, który spowoduje powstanie centralnej władzy europejskiej, natomiast każde z państw członkowskich stanie się obszarem o pewnej autonomii, zależnym od postanowień Brukseli. UPR sprzeciwia się wejściu w życie jakiejkolwiek konstytucji i dalszej integracji europejskiej – najlepszym rozwiązaniem dla Polski i Europy jest Unia Europejska rozumiana, jako obszar wolnej wymiany handlowej, podobnie jak EFTA czy NAFTA.

Jeśli kandydaci UPR dostaną się do PE przyłączą się do ugrupowań, które posiadają podobną wizję Europy – Europy suwerennych państw, połączonych traktatem o swobodzie wymiany handlowej (w PE posłowie grupują się według kryterium poglądów a nie kraju, w którym zostali wybrani).

Stanisław Michalkiewicz stwierdził również, że kompetencje Parlamentu Europejskiego nie są duże – najważniejszym uprawnieniem jest kompetencja budżetowa – polega ona jednak na możliwości zatwierdzenia lub nie zatwierdzenia budżetu, zaproponowanego przez Komisję Europejską.
Kandydat UPR zauważył, że ważniejsze są wybory krajowe, w wyniku których polski Parlament ma wpływ na skład Komisji Europejskiej i Rady Unii Europejskiej.

Wojciech Popiela z kolei zwrócił uwagę na Ordynację Wyborczą do PE – w stylu „lub czasopisma” – w wyniku której w Polsce może dojść do skrajnie nierównego podziału mandatów. Może się okazać bowiem, że Podkarpackie nie będzie miało żadnego europosła natomiast nadreprezentowane będą województwa zachodnie. Konferencja prasowa na ten temat odbędzie się w Krakowie, gdzie zostaną przez krakowski oddział UPR przedstawione konsekwencje uchwalenia przez Sejm tej Ordynacji.
Na koniec obaj kandydaci – Stanisław Michalkiewicz i Wojciech Popiela – zaapelowali do zebranych o oddanie głosów na kandydatów UPR oraz przekonywali by zachęcać znajomych do dokonania podobnego wyboru.
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'mysql5-3.premium' (1) in /home/intarnet/www/www1.atlas.okay.pl/poll/include/class_mysql.php on line 32
Connection Error
MySQL Error : Connection Error
Error Number: 0 
Date    : Mon, October 3, 2022 17:55:06
IP     : 3.235.173.74
Browser   : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Referer   : 
PHP Version : 4.4.9
OS     : Linux
Server   : Apache
Server Name : www.intarnet.pl
Script Name : /www1.atlas.okay.pl/index_full.html