To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
OGŁOSZENIA i REKLAMY (arch.)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Debata z udziałem U. Gacek w TVP INFO    -   29/5/2009
O wyzwaniach Parlamentu Europejskiego
W najbliższą niedzielę, 31 maja eurodeputowana Urszula Gacek (PO, EPL-ED) reprezentująca w Parlamencie Europejskim region Małopolski i Świętokrzyski będzie uczestnikiem (obok innych obecnych posłów PE) debaty TVP INFO na temat: „najważniejsze wyzwania stojące przed Parlamentem Europejskim nowej kadencji.” Początek emisji (na żywo) o godz. 10:50. Dyskusję poprowadzi redaktor Maciej Zakrocki. Przy okazji prezentujemy poniżej kolejne informacje nadesłane w ostatnim czasie przez biuro deputowanej, m.in. dotyczące procedury rejestracji różnych produktów regionalnych. Ponadto, jak czytamy, U. Gacek zajęła 5 miejsce w rankingu aktywności parlamentarnej posłów do Parlamentu Europejskiego, który został przygotowany przez studentów III roku Politologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Sprawdź, kto w rankingu tym wypadł w naszym okręgu najlepiej, a kto najgorzej...

Ogloszenie
>

Studenci III roku Politologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, pod kierunkiem dr Marzeny Cichosz opracowali raport „Pracusie i obiboki. Monitoring pracy polskich posłów do Parlamentu Europejskiego, czerwiec 2004 – kwiecień 2009", który przedstawia między innymi ranking aktywności na forum Parlamentu Europejskiego, przegląd form działalności eurodeputowanych w okręgach wyborczych, a także łączną siłę poszczególnych partii w Parlamencie Europejskim. Z opracowania tego wynika, iż Urszula Gacek zajmuje pod względem aktywności 5 miejsce.
Cały raport dostępny jest pod adresem www.politologia.wroc.pl/informacje/pio. W wersji rozszerzonej jest to potężny, ponad dwustustronicowy dokument – jednak, jeśli dysponujemy chwilą wolnego czasu, warto się z nim zapoznać, z uwagi na fascynującą zawartość i ogrom wykonanej pracy. Studenci stosowali rozmaite kryteria i w raporcie swym biorą pod uwagę szereg czynników ujmowanych na różne sposoby. Oceniano m.in. kontakt z wyborcami oraz – poza aktywnością w PE – również aktywność w okręgu. I tak, jeżeli chodzi o nasz, Małopolsko – Świętokrzyski okręg, spośród ogółu polskich eurodeputowanych, niedaleko za zajmującą piątą pozycję Urszulą Gacek, znajduje się Adam Bielan (PiS) – 7 miejsce pod względem aktywności w Parlamencie Europejskim, a także Czesław Siekierski (PSL). Najsłabiej wypadli Bogdan Pęk (LPR) – 53 pozycja oraz Bogdan Klich (PO) – miejsce 32. Interesująca jest także jedna z zamykających raport konkluzji – okazuje się, że ”znane nazwisko przyciąga głosy, ale niekoniecznie sprawdza się podczas kadencji”.

Produkty regionalne
Na ten temat już pisaliśmy parokrotnie – tym razem przedstawiamy nadesłane zestawienie odpowiedzi udzielonych przez Komisarz UE ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich panią Mariann Fischer-Boel na zapytania pisemne eurodeputowanej Urszuli Gacek (PO, EPL-ED) w sprawie złożonych w Brukseli wniosków o unijną ochronę produktów regionalnych z Małopolski i Świętokrzyskiego. Poseł Gacek złożyła interpelacje w sprawie następujących produktów: "Redykołka", "Wiśnia nadwiślanka", "Obwarzanek krakowski", "Chleb prądnicki", "Karp Zatorski", "Kiełbasa lisiecka", "Suska sechlońska", "Jabłka łąckie", "Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca", "Śliwka szydłowska", "Fasola korczyńska" oraz "Kabanosy", "Kiełbasa jałowcowa", "Kiełbasa myśliwska".
Na początku maja w Dzienniku Urzędowym UE C został opublikowany wniosek o rejestrację sera "Redykołka" oraz "Wiśni nadwiślanki" jako Chronionej Nazwy Pochodzenia. Tym samym, rozpoczął swój bieg termin na składanie sprzeciwów z innych państw członkowskich. Jeżeli w ciągu 6 miesięcy nie wpłynie żaden sprzeciw, nazwa zostanie zarejestrowana.

A oto i samo zestawienie:
"Wiśnia nadwiślanka"
"Wniosek o rejestrację „wiśni nadwiślanki” został przekazany do Komisji w dniu 4 stycznia 2007 r. Komisja zakończyła rozpatrywanie tego wniosku oraz dodatkowych informacji, przekazanych przez władze RP w styczniu 2009 r. Po jego przetłumaczeniu streszczenie wniosku zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym w celu wszczęcia procedury sprzeciwu." 6 maja 2009 w Dzienniku Urzędowym UE C nr 104 został opublikowany wniosek o rejestrację ”Wiśni nadwiślanki” jako Chronionej Nazwy Pochodzenia. Tym samym, rozpoczął swój bieg termin na składanie sprzeciwów z innych państw członkowskich. Jeżeli w ciągu 6 miesięcy nie wpłynie żaden sprzeciw, nazwa zostanie zarejestrowana.
"Redykołka"
"Wniosek o rejestrację „Redykołki” został przekazany do Komisji w dniu 22 stycznia 2007 r. Komisja zakończyła analizę tego wniosku i po otrzymaniu tłumaczeń opublikuje jednolity dokument w Dzienniku Urzędowym w celu wszczęcia procedury sprzeciwu. Powinno to nastąpić w ciągu dwóch miesięcy." 5 maja 2009 w Dzienniku Urzędowym UE C nr 103 został opublikowany wniosek o rejestrację sera ”Redykołka” jako Chronionej Nazwy Pochodzenia. Tym samym, rozpoczął swój bieg termin na składanie sprzeciwów z innych państw członkowskich. Jeżeli w ciągu 6 miesięcy nie wpłynie żaden sprzeciw, nazwa zostanie zarejestrowana.
"Obwarzanek krakowski"
"Wniosek o rejestrację „obwarzanka krakowskiego” został przekazany Komisji dnia 4 lutego 2008 r. Komisja rozpatrzyła wniosek i stwierdziła, że potrzebne są dodatkowe informacje w celu ustalenia, czy wniosek ten jest uzasadniony i czy spełnia wymogi rozporządzenia (WE) nr 510-2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych. Po otrzymaniu tych informacji Komisja podejmie decyzję o przystąpieniu do publikacji lub o odrzuceniu wniosku. W przypadku gdy Komisja podejmie decyzję o odrzuceniu wniosku, można się od niej odwołać do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich."
"Chleb prądnicki"
"Wniosek o rejestrację „Chleba prądnickiego” został przekazany do Komisji w dniu 23 kwietnia 2008 r. Komisja przewiduje zakończenie analizy wniosku w terminie 12 miesięcy określonym w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 510-2006, w celu stwierdzenia czy spełnia on warunki określone we wspomnianym rozporządzeniu."
"Karp Zatorski"
"Wniosek o rejestrację „karpia zatorskiego” jako chronionej nazwy geograficznej został przekazany do Komisji w dniu 7 kwietnia 2007 r. Przeprowadzona przez Komisję analiza doprowadziła do stwierdzenia, że do ustalenia, czy wniosek spełnia wymogi rozporządzenia (WE) nr 510-2006 (1) z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych, niezbędne są dodatkowe informacje. Prośba o dodatkowe informacje została przekazana władzom RP pismem z dnia 20 maja 2008 r. Władze RP odpowiedziały w listopadzie 2008 r. Komisja analizuje obecnie tę odpowiedź i na podstawie tej analizy podejmie decyzję o publikacji lub odrzuceniu wniosku.”
"Suska sechlońska"
"Wniosek o rejestrację „suski sechlońskiej” został przekazany do Komisji w dniu 23 kwietnia 2007 r. Przeprowadzona przez Komisję analiza doprowadziła do stwierdzenia, że do ustalenia, czy wniosek spełnia wymogi rozporządzenia (WE) nr 510-2006, niezbędne są dodatkowe informacje. Prośba o dodatkowe informacje została przekazana władzom RP pismem z dnia 29 kwietnia 2008 r. Władze RP odpowiedziały pod koniec października 2008 r. Komisja analizuje obecnie tę odpowiedź i na podstawie tej analizy podejmie decyzję o publikacji lub odrzuceniu wniosku."
"Jabłka łąckie"
"Wniosek o rejestrację „jabłek łąckich” został przekazany do Komisji w dniu 5 lipca 2007 r. Przeprowadzona przez Komisję analiza doprowadziła do stwierdzenia, że do ustalenia, czy wniosek spełnia wymogi rozporządzenia (WE) nr 510-2006, niezbędne są dodatkowe informacje. Prośba o dodatkowe informacje została przekazana władzom RP pismem z dnia 14 lipca 2008 r. Po otrzymaniu wymaganych informacji Komisja ponownie rozpatrzy wniosek. Jeśli w wyniku analizy Komisja uzna, że wniosek jest zgodny z warunkami wyżej wymienionego rozporządzenia, opublikuje streszczenie specyfikacji produktu w Dzienniku Urzędowym w celu wszczęcia procedury sprzeciwu."
"Kiełbasa lisiecka"
"Wniosek o rejestrację nazwy „Kiełbasa lisiecka” został przekazany Komisji dnia 8 marca 2006 r. Przeprowadzona przez Komisję analiza doprowadziła do stwierdzenia, że do ustalenia, czy wniosek spełnia wymogi rozporządzenia (WE) nr 510-2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych [2], niezbędne są dodatkowe informacje. Prośba o dodatkowe informacje została przekazana polskim władzom pismem z dnia 16 października 2008 r. Po otrzymaniu wymaganych informacji Komisja ponownie rozpatrzy wniosek. Jeśli w wyniku analizy Komisja uzna, że wniosek jest zgodny z warunkami wyżej wymienionego rozporządzenia, opublikuje streszczenie specyfikacji produktu w Dzienniku Urzędowym w celu wszczęcia procedury sprzeciwu."
"Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca"
"Wniosek o rejestrację „fasoli „Piękny Jaś” z Doliny Dunajca” został przekazany do Komisji w dniu 10 lipca 2008 r. Komisja przewiduje zakończenie analizy wniosku w terminie 12 miesięcy określonym w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 510-2006, w celu stwierdzenia czy spełnia on warunki określone we wspomnianym rozporządzeniu."
"Śliwka szydłowska"
"Wniosek o rejestrację „Śliwki szydłowskiej” został przekazany do Komisji w dniu 23 lipca 2007 r. Komisja zakończyła rozpatrywanie tego wniosku w czerwcu 2008 r. i przekazała polskim władzom informację, że nie spełnia on wymogów określonych w rozporządzeniu (WE) nr 510-2006. Polskie władze odpowiedziały w styczniu 2009 r. Komisja analizuje obecnie tę odpowiedź i na podstawie wniosków z tej analizy podejmie decyzję o publikacji lub odrzuceniu wniosku."
"Fasola korczyńska"
"Wniosek o rejestrację „fasoli korczyńskiej” został przekazany do Komisji w dniu 7 czerwca 2007 r. Komisja zakończyła rozpatrywanie tego wniosku w czerwcu 2008 r. i przekazała władzom RP informację, że nie spełnia on wymogów określonych w rozporządzeniu (WE) nr 510-2006. Władze RP odpowiedziały w grudniu 2008 r. Komisja analizuje obecnie tę odpowiedź i na podstawie tej analizy podejmie decyzję o publikacji lub odrzuceniu wniosku."
"Kabanosy"
"Wniosek o rejestrację „kabanosów” jako gwarantowanej tradycyjnej specjalności został przekazany Komisji w styczniu 2007 r. Przeprowadzona przez Komisję analiza doprowadziła do stwierdzenia, że do ustalenia, czy wniosek spełnia wymogi rozporządzenia (WE) nr 509/2006 (3) w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych, niezbędne są dodatkowe informacje. Prośba o dodatkowe informacje została przekazana władzom RP pismem z dnia 13 lutego 2008 r. Polskie władze odpowiedziały w sierpniu 2008 r. Komisja analizuje obecnie tę odpowiedź i na podstawie tej analizy podejmie decyzję o publikacji lub odrzuceniu wniosku."
"Kiełbasa jałowcowa"
"Wniosek o rejestrację „kiełbasy jałowcowej” został przekazany Komisji w dniu 5 grudnia 2006 r. Poprawiony wniosek wpłynął natomiast w dniu 28 czerwca 2007 r. Przeprowadzona przez Komisję analiza doprowadziła do stwierdzenia, że do ustalenia, czy wniosek spełnia wymogi rozporządzenia (WE) nr 509-2006, niezbędne są dodatkowe informacje. Prośba o dodatkowe informacje została przekazana władzom RP pismem z dnia 11 grudnia 2007 r. Władze RP odpowiedziały pod koniec czerwca 2008 r. Komisja analizuje obecnie tę odpowiedź i na podstawie tej analizy podejmie decyzję o publikacji lub odrzuceniu wniosku."
"Kiełbasa myśliwska"
"Wniosek o rejestrację „kiełbasy myśliwskiej” został przekazany do Komisji w dniu 19 marca 2007 r. Przeprowadzona przez Komisję analiza doprowadziła do stwierdzenia, że do ustalenia, czy wniosek spełnia wymogi rozporządzenia (WE) nr 50-/2006, niezbędne są dodatkowe informacje. Prośba o dodatkowe informacje została przekazana władzom RP pismem z dnia 25 marca 2008 r. Władze RP odpowiedziały pod koniec września 2008 r. Komisja analizuje obecnie tę odpowiedź i na podstawie tej analizy podejmie decyzję o publikacji lub odrzuceniu wniosku."

Foto: Urszula Gacek w studio BBC
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'mysql5-3.premium' (1) in /home/intarnet/www/www1.atlas.okay.pl/poll/include/class_mysql.php on line 32
Connection Error
MySQL Error : Connection Error
Error Number: 0 
Date    : Sat, March 2, 2024 12:13:02
IP     : 3.235.145.108
Browser   : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Referer   : 
PHP Version : 4.4.9
OS     : Linux
Server   : Apache
Server Name : www.intarnet.pl
Script Name : /www1.atlas.okay.pl/index_full.html