Już wkrótce portal w nowej formule
  Reklama i mecenat  
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Debata z udziałem U. Gacek w TVP INFO    -   29/5/2009
O wyzwaniach Parlamentu Europejskiego
W najbliższą niedzielę, 31 maja eurodeputowana Urszula Gacek (PO, EPL-ED) reprezentująca w Parlamencie Europejskim region Małopolski i Świętokrzyski będzie uczestnikiem (obok innych obecnych posłów PE) debaty TVP INFO na temat: „najważniejsze wyzwania stojące przed Parlamentem Europejskim nowej kadencji.” Początek emisji (na żywo) o godz. 10:50. Dyskusję poprowadzi redaktor Maciej Zakrocki. Przy okazji prezentujemy poniżej kolejne informacje nadesłane w ostatnim czasie przez biuro deputowanej, m.in. dotyczące procedury rejestracji różnych produktów regionalnych. Ponadto, jak czytamy, U. Gacek zajęła 5 miejsce w rankingu aktywności parlamentarnej posłów do Parlamentu Europejskiego, który został przygotowany przez studentów III roku Politologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Sprawdź, kto w rankingu tym wypadł w naszym okręgu najlepiej, a kto najgorzej...

Ogloszenie

Studenci III roku Politologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, pod kierunkiem dr Marzeny Cichosz opracowali raport „Pracusie i obiboki. Monitoring pracy polskich posłów do Parlamentu Europejskiego, czerwiec 2004 – kwiecień 2009", który przedstawia między innymi ranking aktywności na forum Parlamentu Europejskiego, przegląd form działalności eurodeputowanych w okręgach wyborczych, a także łączną siłę poszczególnych partii w Parlamencie Europejskim. Z opracowania tego wynika, iż Urszula Gacek zajmuje pod względem aktywności 5 miejsce.
Cały raport dostępny jest pod adresem www.politologia.wroc.pl/informacje/pio. W wersji rozszerzonej jest to potężny, ponad dwustustronicowy dokument – jednak, jeśli dysponujemy chwilą wolnego czasu, warto się z nim zapoznać, z uwagi na fascynującą zawartość i ogrom wykonanej pracy. Studenci stosowali rozmaite kryteria i w raporcie swym biorą pod uwagę szereg czynników ujmowanych na różne sposoby. Oceniano m.in. kontakt z wyborcami oraz – poza aktywnością w PE – również aktywność w okręgu. I tak, jeżeli chodzi o nasz, Małopolsko – Świętokrzyski okręg, spośród ogółu polskich eurodeputowanych, niedaleko za zajmującą piątą pozycję Urszulą Gacek, znajduje się Adam Bielan (PiS) – 7 miejsce pod względem aktywności w Parlamencie Europejskim, a także Czesław Siekierski (PSL). Najsłabiej wypadli Bogdan Pęk (LPR) – 53 pozycja oraz Bogdan Klich (PO) – miejsce 32. Interesująca jest także jedna z zamykających raport konkluzji – okazuje się, że ”znane nazwisko przyciąga głosy, ale niekoniecznie sprawdza się podczas kadencji”.

Produkty regionalne
Na ten temat już pisaliśmy parokrotnie – tym razem przedstawiamy nadesłane zestawienie odpowiedzi udzielonych przez Komisarz UE ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich panią Mariann Fischer-Boel na zapytania pisemne eurodeputowanej Urszuli Gacek (PO, EPL-ED) w sprawie złożonych w Brukseli wniosków o unijną ochronę produktów regionalnych z Małopolski i Świętokrzyskiego. Poseł Gacek złożyła interpelacje w sprawie następujących produktów: "Redykołka", "Wiśnia nadwiślanka", "Obwarzanek krakowski", "Chleb prądnicki", "Karp Zatorski", "Kiełbasa lisiecka", "Suska sechlońska", "Jabłka łąckie", "Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca", "Śliwka szydłowska", "Fasola korczyńska" oraz "Kabanosy", "Kiełbasa jałowcowa", "Kiełbasa myśliwska".
Na początku maja w Dzienniku Urzędowym UE C został opublikowany wniosek o rejestrację sera "Redykołka" oraz "Wiśni nadwiślanki" jako Chronionej Nazwy Pochodzenia. Tym samym, rozpoczął swój bieg termin na składanie sprzeciwów z innych państw członkowskich. Jeżeli w ciągu 6 miesięcy nie wpłynie żaden sprzeciw, nazwa zostanie zarejestrowana.

A oto i samo zestawienie:
"Wiśnia nadwiślanka"
"Wniosek o rejestrację „wiśni nadwiślanki” został przekazany do Komisji w dniu 4 stycznia 2007 r. Komisja zakończyła rozpatrywanie tego wniosku oraz dodatkowych informacji, przekazanych przez władze RP w styczniu 2009 r. Po jego przetłumaczeniu streszczenie wniosku zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym w celu wszczęcia procedury sprzeciwu." 6 maja 2009 w Dzienniku Urzędowym UE C nr 104 został opublikowany wniosek o rejestrację ”Wiśni nadwiślanki” jako Chronionej Nazwy Pochodzenia. Tym samym, rozpoczął swój bieg termin na składanie sprzeciwów z innych państw członkowskich. Jeżeli w ciągu 6 miesięcy nie wpłynie żaden sprzeciw, nazwa zostanie zarejestrowana.
"Redykołka"
"Wniosek o rejestrację „Redykołki” został przekazany do Komisji w dniu 22 stycznia 2007 r. Komisja zakończyła analizę tego wniosku i po otrzymaniu tłumaczeń opublikuje jednolity dokument w Dzienniku Urzędowym w celu wszczęcia procedury sprzeciwu. Powinno to nastąpić w ciągu dwóch miesięcy." 5 maja 2009 w Dzienniku Urzędowym UE C nr 103 został opublikowany wniosek o rejestrację sera ”Redykołka” jako Chronionej Nazwy Pochodzenia. Tym samym, rozpoczął swój bieg termin na składanie sprzeciwów z innych państw członkowskich. Jeżeli w ciągu 6 miesięcy nie wpłynie żaden sprzeciw, nazwa zostanie zarejestrowana.
"Obwarzanek krakowski"
"Wniosek o rejestrację „obwarzanka krakowskiego” został przekazany Komisji dnia 4 lutego 2008 r. Komisja rozpatrzyła wniosek i stwierdziła, że potrzebne są dodatkowe informacje w celu ustalenia, czy wniosek ten jest uzasadniony i czy spełnia wymogi rozporządzenia (WE) nr 510-2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych. Po otrzymaniu tych informacji Komisja podejmie decyzję o przystąpieniu do publikacji lub o odrzuceniu wniosku. W przypadku gdy Komisja podejmie decyzję o odrzuceniu wniosku, można się od niej odwołać do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich."
"Chleb prądnicki"
"Wniosek o rejestrację „Chleba prądnickiego” został przekazany do Komisji w dniu 23 kwietnia 2008 r. Komisja przewiduje zakończenie analizy wniosku w terminie 12 miesięcy określonym w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 510-2006, w celu stwierdzenia czy spełnia on warunki określone we wspomnianym rozporządzeniu."
"Karp Zatorski"
"Wniosek o rejestrację „karpia zatorskiego” jako chronionej nazwy geograficznej został przekazany do Komisji w dniu 7 kwietnia 2007 r. Przeprowadzona przez Komisję analiza doprowadziła do stwierdzenia, że do ustalenia, czy wniosek spełnia wymogi rozporządzenia (WE) nr 510-2006 (1) z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych, niezbędne są dodatkowe informacje. Prośba o dodatkowe informacje została przekazana władzom RP pismem z dnia 20 maja 2008 r. Władze RP odpowiedziały w listopadzie 2008 r. Komisja analizuje obecnie tę odpowiedź i na podstawie tej analizy podejmie decyzję o publikacji lub odrzuceniu wniosku.”
"Suska sechlońska"
"Wniosek o rejestrację „suski sechlońskiej” został przekazany do Komisji w dniu 23 kwietnia 2007 r. Przeprowadzona przez Komisję analiza doprowadziła do stwierdzenia, że do ustalenia, czy wniosek spełnia wymogi rozporządzenia (WE) nr 510-2006, niezbędne są dodatkowe informacje. Prośba o dodatkowe informacje została przekazana władzom RP pismem z dnia 29 kwietnia 2008 r. Władze RP odpowiedziały pod koniec października 2008 r. Komisja analizuje obecnie tę odpowiedź i na podstawie tej analizy podejmie decyzję o publikacji lub odrzuceniu wniosku."
"Jabłka łąckie"
"Wniosek o rejestrację „jabłek łąckich” został przekazany do Komisji w dniu 5 lipca 2007 r. Przeprowadzona przez Komisję analiza doprowadziła do stwierdzenia, że do ustalenia, czy wniosek spełnia wymogi rozporządzenia (WE) nr 510-2006, niezbędne są dodatkowe informacje. Prośba o dodatkowe informacje została przekazana władzom RP pismem z dnia 14 lipca 2008 r. Po otrzymaniu wymaganych informacji Komisja ponownie rozpatrzy wniosek. Jeśli w wyniku analizy Komisja uzna, że wniosek jest zgodny z warunkami wyżej wymienionego rozporządzenia, opublikuje streszczenie specyfikacji produktu w Dzienniku Urzędowym w celu wszczęcia procedury sprzeciwu."
"Kiełbasa lisiecka"
"Wniosek o rejestrację nazwy „Kiełbasa lisiecka” został przekazany Komisji dnia 8 marca 2006 r. Przeprowadzona przez Komisję analiza doprowadziła do stwierdzenia, że do ustalenia, czy wniosek spełnia wymogi rozporządzenia (WE) nr 510-2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych [2], niezbędne są dodatkowe informacje. Prośba o dodatkowe informacje została przekazana polskim władzom pismem z dnia 16 października 2008 r. Po otrzymaniu wymaganych informacji Komisja ponownie rozpatrzy wniosek. Jeśli w wyniku analizy Komisja uzna, że wniosek jest zgodny z warunkami wyżej wymienionego rozporządzenia, opublikuje streszczenie specyfikacji produktu w Dzienniku Urzędowym w celu wszczęcia procedury sprzeciwu."
"Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca"
"Wniosek o rejestrację „fasoli „Piękny Jaś” z Doliny Dunajca” został przekazany do Komisji w dniu 10 lipca 2008 r. Komisja przewiduje zakończenie analizy wniosku w terminie 12 miesięcy określonym w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 510-2006, w celu stwierdzenia czy spełnia on warunki określone we wspomnianym rozporządzeniu."
"Śliwka szydłowska"
"Wniosek o rejestrację „Śliwki szydłowskiej” został przekazany do Komisji w dniu 23 lipca 2007 r. Komisja zakończyła rozpatrywanie tego wniosku w czerwcu 2008 r. i przekazała polskim władzom informację, że nie spełnia on wymogów określonych w rozporządzeniu (WE) nr 510-2006. Polskie władze odpowiedziały w styczniu 2009 r. Komisja analizuje obecnie tę odpowiedź i na podstawie wniosków z tej analizy podejmie decyzję o publikacji lub odrzuceniu wniosku."
"Fasola korczyńska"
"Wniosek o rejestrację „fasoli korczyńskiej” został przekazany do Komisji w dniu 7 czerwca 2007 r. Komisja zakończyła rozpatrywanie tego wniosku w czerwcu 2008 r. i przekazała władzom RP informację, że nie spełnia on wymogów określonych w rozporządzeniu (WE) nr 510-2006. Władze RP odpowiedziały w grudniu 2008 r. Komisja analizuje obecnie tę odpowiedź i na podstawie tej analizy podejmie decyzję o publikacji lub odrzuceniu wniosku."
"Kabanosy"
"Wniosek o rejestrację „kabanosów” jako gwarantowanej tradycyjnej specjalności został przekazany Komisji w styczniu 2007 r. Przeprowadzona przez Komisję analiza doprowadziła do stwierdzenia, że do ustalenia, czy wniosek spełnia wymogi rozporządzenia (WE) nr 509/2006 (3) w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych, niezbędne są dodatkowe informacje. Prośba o dodatkowe informacje została przekazana władzom RP pismem z dnia 13 lutego 2008 r. Polskie władze odpowiedziały w sierpniu 2008 r. Komisja analizuje obecnie tę odpowiedź i na podstawie tej analizy podejmie decyzję o publikacji lub odrzuceniu wniosku."
"Kiełbasa jałowcowa"
"Wniosek o rejestrację „kiełbasy jałowcowej” został przekazany Komisji w dniu 5 grudnia 2006 r. Poprawiony wniosek wpłynął natomiast w dniu 28 czerwca 2007 r. Przeprowadzona przez Komisję analiza doprowadziła do stwierdzenia, że do ustalenia, czy wniosek spełnia wymogi rozporządzenia (WE) nr 509-2006, niezbędne są dodatkowe informacje. Prośba o dodatkowe informacje została przekazana władzom RP pismem z dnia 11 grudnia 2007 r. Władze RP odpowiedziały pod koniec czerwca 2008 r. Komisja analizuje obecnie tę odpowiedź i na podstawie tej analizy podejmie decyzję o publikacji lub odrzuceniu wniosku."
"Kiełbasa myśliwska"
"Wniosek o rejestrację „kiełbasy myśliwskiej” został przekazany do Komisji w dniu 19 marca 2007 r. Przeprowadzona przez Komisję analiza doprowadziła do stwierdzenia, że do ustalenia, czy wniosek spełnia wymogi rozporządzenia (WE) nr 50-/2006, niezbędne są dodatkowe informacje. Prośba o dodatkowe informacje została przekazana władzom RP pismem z dnia 25 marca 2008 r. Władze RP odpowiedziały pod koniec września 2008 r. Komisja analizuje obecnie tę odpowiedź i na podstawie tej analizy podejmie decyzję o publikacji lub odrzuceniu wniosku."

Foto: Urszula Gacek w studio BBC
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?
Czy sądzisz o komercjalizacji tarnowskiej służby zdrowia ?
jestem za
jestem przeciw
nie mam zdania
[Zobacz wyniki]
 

Komentarze internautów:   (Liczba komentarzy : 8)Dodaj komentarz
(30-05-2009) KArol :
No proszę, okazuje się, że tych aktywnych sie eliminuje, żeby zostawali mierni.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(30-05-2009) KArol :
Warto poczytać tekst o produktach regionalnych. Jakże ważnymi sprawami zajmują się ludzie w Europie. Ludzkiej siły nie ma - to musi wnet pierdyknąć na łeb.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(30-05-2009) Do Karola :
A Zakliczyn sie cieszy ze ktos sie ich fasola interesuje. Co robia inni europoslowie dla regionu?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(30-05-2009) Malcolm X :
Szkoda ze tyle lat po komunie nadal przy obsadzaniu stanowisk (czy chocby miejsc na listach wyborczych) obowiazuje zasada "mierny, bierny, ale wierny". Niestety pozniej jest jak jest - zamiast obiecywanego dobrego zarzadzania, mamy festiwal proznosci i balwochwalstwa.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(30-05-2009) Chlop malorolny :
Gacek w dwoch rankingach najlepsza w regionie. W tym rankingu najlepsza z calej ekipy PO! Co na to Grad, Augustyn i ich faworyt Wardzala? Chyba czuja ulge ze ja wygryzli i nie bedzie im zagrazac...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(31-05-2009) KArol do Chłopa Małorolnego :
Racja. Pozbyli się problemu, a ludzie i tak oddadzą na ludzi z listy PO swoje głosy, bo takie mamy świadome społeczeństwo. A może stanie się cud i oddadzą na zupełnie kogo innego. W każdym razie, ja ZACHĘCAM, ABY W DOWÓD WDZIĘCZNOŚCI DLA MIN. GRADA ZA MIESZANIE NA POLITYCZNEJ SCENIE W OGÓLE POMIJAĆ KANDYDATÓW PLATFORMY. TO BY NAUCZYŁO ROZUMU !!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(01-06-2009) Chlop malorolny :
Gdzie fan klub Wardzaly? Nic nie pisze? Plakaty z Tuskiem lepi i nie ma czasu siedziec przy kompie? Oj maly ten fan klub, maly....

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(02-06-2009) do KArola :
ja się z Tobą w 100 % zgadzam, tylko szkoda Sonika ...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


W związku z pracami modernizacyjnymi na portalu możliwość komentowania artykułów została wstrzymana do momentu oddania nowej wersji serwisów. Prosimy o cierpliwość, przepraszając za niedogodności.

Portal inTARnet.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do usunięcia lub skrótu komentarza naruszającego prawo, zasady współżycia społecznego lub NETykiety. Jeżeli uważasz, że którykolwiek wpis narusza czyjeś dobra - zgłoś nadużycie, wysyłając e-mail na adres:
redakcja@intarnet.pl


© 2003-2012(2015) Tarnów ON-LINE

Kontakt z redakcją/administratorem:
Tarnowski Obywatelski Portal Internetowy inTARnet.pl
redakcja@intarnet.pl