To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
OGŁOSZENIA i REKLAMY (arch.)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Słowo Biskupa Tarnowskiego na Niedzielę Zesłania Ducha Świętego    -   31/5/2009
Biskup o wyborach do Europarlamentu
”Na Chrystusie – Kamieniu Węgielnym – Europa zbudowała swoją tożsamość i kulturę. Nie wolno więc tego Kamienia obecnie nie zauważać lub usuwać, bo inaczej runie europejski dom.” W Niedzielę Zesłania Ducha Świętego biskup tarnowski Wiktor Skworc w swoim liście pasterskim m.in. zachęca do udziału w głosowaniu podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego i wyboru osób, „które w pełni podzielają naukę Ewangelii w sprawach etycznych i społecznych, zwłaszcza w kwestii ochrony życia, małżeństwa i rodziny”. Zdaniem biskupa udział w wyborach ”daje wierzącym Polakom realną szansę wniesienia Chrystusa i ewangelicznych wartości na forum narodów Europy, a tym samym tworzenia ładu moralnego.” Poniżej prezentujemy pełną treść listu, z uwagi na jego wyjątkowy charakter.

Ogloszenie
>

”Drodzy Diecezjanie!
1.       Przeżywając uroczystość Zesłania Ducha Świętego na Apostołów (por. Dz 2,1-11), powracamy do dnia naszego bierzmowania, w którym Bóg udzielił nam Ducha Świętego, abyśmy jako prawdziwi świadkowie Chrystusa Zmartwychwstałego (por. J 20,21-23) głosili Ewangelię; bronili wiary słowem i czynem; mężnie wyznawali, że „Panem jest Jezus” (1 Kor 12,3b) i nigdy nie wstydzili się Krzyża (por. KKK 1302).
„Sakrament bierzmowania przyjmujemy jeden jedyny raz w życiu — a całe życie, które otwiera się w perspektywie tego sakramentu, nabiera charakteru wielkiej i zasadniczej próby. Jest to próba wiary i próba charakteru. Od każdej zwycięskiej próby w ostateczności zależy ład moralny. Każda próba przegrana przynosi nieład” (Jan Paweł II, Kraków – Błonia 1979).
Ład serca, osiągany pod wpływem Ducha Świętego i pomnażany przez osobisty wysiłek, przyczynia się do budowania ładu społecznego, do tworzenia kultury opartej na ewangelicznych, uniwersalnych wartościach.
Budowanie ładu moralnego i zarazem społecznego jest nieustannym zadaniem wszystkich ochrzczonych i bierzmowanych, zwłaszcza wtedy, gdy Chrystus i to, co On wniósł w dzieje człowieka, zostaje zapomniane, kwestionowane lub odrzucane. Sprawdzianem naszej odpowiedzialności za ład społeczny – owoc współpracy z łaską Ducha Świętego – będą między innymi zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w niedzielę 7 czerwca br.
Wiemy, że w tym gremium zasiadają nieraz promotorzy fałszywej wolności od zasad moralnych i wartości chrześcijańskich.
Udział w głosowaniu i wybór osób, które w pełni podzielają naukę Ewangelii w sprawach etycznych i społecznych, zwłaszcza w kwestii ochrony życia, małżeństwa i rodziny, daje nam – wierzącym Polakom – realną szansę wniesienia Chrystusa i ewangelicznych wartości na forum narodów Europy, a tym samym tworzenia ładu moralnego.

Drodzy Diecezjanie! Serdecznie apeluję i proszę Was, abyście wzięli udział w tych wyborach i wskazali ludzi znanych Wam z wierności chrześcijańskim zasadom moralnym, dających im publicznie świadectwo. Trzeba wiedzieć, że przyszły kształt Unii Europejskiej zależy dziś od nas, od naszych przedstawicieli, dlatego udział w zbliżających się wyborach jest moralnym obowiązkiem.
Jan Paweł II mówił w Krakowie 30. lat temu, że człowiek nie może zrozumieć siebie bez Chrystusa. On bowiem jest Kamieniem Węgielnym, na którym można zbudować trwały i bezpieczny dom życia osobistego i społecznego. Na Chrystusie – Kamieniu Węgielnym – Europa zbudowała swoją tożsamość i kulturę. Nie wolno więc tego Kamienia obecnie nie zauważać lub usuwać, bo inaczej runie europejski dom. A przecież nikt nie chce samozagłady; chociaż niekiedy ma się wrażenie, iż Europejczycy tracą instynkt samozachowawczy a odrzucając normy i zasady etyczne dążą w sposób nieunikniony do zburzenia dotychczasowej cywilizacji i do zatracenia samych siebie.
Tę smutną rzeczywistość kultury europejskiej zmieniali świadkowie, tacy jak Jan Paweł II, jak wielu Świętych i Błogosławionych Europejczyków. Mogą ją również zmieniać wierzący i ludzie dobrej woli, którzy zaangażują się w mocy i mądrości Ducha Świętego w odnowę moralną narodów Unii Europejskiej. Chcemy do nich należeć. Dlatego nie możemy zmarnować szansy wolności, jaką daje nam Bożą Opatrzność, by przemieniać oblicze Europy teraz i w przyszłości. Niech nasz udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego będzie znakiem, że zależy nam na Europie wiernej chrześcijańskiemu dziedzictwu – dla wspólnego dobra wszystkich i poszczególnych osób, dla trwałości europejskiego domu. Wszak nie chcemy, aby w jego miejsce przypadkowi ludzie wznosili kopię biblijnej wieży Babel!

Bracia i Siostry!
2.       Myśląc o roli Ducha Świętego w tworzeniu porządku moralnego i społecznego, wspominamy dziś szczególnie Sługę Bożego Jana Pawła II, który 30. lat temu po raz pierwszy – jako papież – odwiedził swoją Ojczyznę. Ojciec święty na Placu Zwycięstwa w Warszawie i na krakowskich Błoniach dał świadectwo, że Duch Święty ma moc przemiany każdego człowieka; czyniąc to niejako od wewnątrz, przemieniając serce osoby, dając jej światło i siłę, aby kształtowała nowe, przesycone Ewangelią oblicze tej ziemi.
Już po roku od tej, dziś już historycznej wizyty, przekonaliśmy się o potędze działania Ducha Odnowiciela i Ożywiciela. Pamiętna wizyta Papieża-Polaka i jego żarliwa modlitwa – Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi – przyniosła błogosławione owoce. „Nie byłoby ani upadku komunizmu, ani zmiany mapy Europy, ani wolności bez Jana Pawła II i jego charyzmatycznej roli, jaką odegrał we współczesnym świecie” (List abpa Kazimierza Nycza z okazji II Dnia Dziękczynienia, Warszawa 10 maja 2009 r.).
Dziękujemy Bogu Ojcu przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym za owoce pierwszej papieskiej pielgrzymki do Ojczyzny. Dziękujemy za ducha narodowej i społecznej solidarności; za dar wolności. Dziękujemy za Jana Pawła Wielkiego. I dlatego w przyszłą niedzielę włączymy się w wielkie dziękczynienie narodu za Sługę Bożego Jana Pawła II; będziemy również wyrażali wdzięczność Bogu i ludziom, zwłaszcza najbliższym za wszelkie otrzymywane od nich dobro. Wesprzemy też narodowe votum wdzięczności, jakim jest wznoszona Świątynia Bożej Opatrzności w Warszawie.

Bracia i Siostry!
3.       My – diecezjanie tarnowscy – mamy szczególny powód do dziękczynienia Bogu za aż dwukrotną obecność Jana Pawła II w naszej diecezji. W 1987 roku Ojciec Święty przybył do Tarnowa, aby spotkać się z rolnikami i dokonać beatyfikacji Gwiazdy polskiego ludu Karoliny Kózkówny. Zaś w 1999 roku Jan Paweł II, podczas Eucharystii na starosądeckich błoniach, ogłosił błogosławioną Kingę świętą Kościoła. Papież podarował nam dwa wzorce świętości i zachęcił nas do ich naśladowania. Polecił nam czynić nowe tysiąclecie erą ludzi świętych!
Po obu wizytach pozostały materialne znaki: kościół p.w. błogosławionej Karoliny w Tarnowie i papieski ołtarz w Starym Sączu, przy którym budujemy Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II. Będzie ono służyło jako miejsce spotkań i rekolekcji z Janem Pawłem Wielkim. Z radością informuję was wszystkich, Drodzy Diecezjanie, że prace przy wznoszeniu Centrum Pielgrzymowania są bardzo zaawansowane. Ufamy, że na rocznicę wyboru Jana Pawła II Centrum zostanie poświęcone i oddane tym wszystkim, którzy pragną pogłębiać – za przykładem Ojca Świętego – wspólnotę z Bogiem poprzez rekolekcje i inne formy duchowej formacji. Szczególne miejsce w tym domu znajdą rodziny, młodzież, osoby tworzące samorządy oraz społeczności szkolne, ruchy katolickie i stowarzyszenia. Jestem przekonany, że w Centrum Pielgrzymowania będzie się dokonywało polecane przez Papieża Polaka „duc in altum” – wypływanie na głębię ludzkiego i chrześcijańskiego powołania.
Z uwagi na cele, jakie stoją przed Centrum, serdecznie proszę Was, Drodzy Diecezjanie, o materialną pomoc na dokończenie tego historycznego dzieła, jakim jest Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II w Starym Sączu. Złotówka ofiarowana na ten cel przez każdego diecezjanina znacząco przybliży nas do zakończenia budowy i dnia poświęcenia. Zwracam się również o pomoc do przedsiębiorców, do diecezjan prowadzących działalność gospodarczą o wsparcie tego historycznego dzieła. Za każdą ofiarę, która zostanie złożona na tacę w przyszłą niedzielę na rzecz Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu, składam szczere Bóg zapłać! Zaś tym wszystkim, którzy duchowo i materialnie wsparli już ten wyjątkowy „papieski pomnik”, serdecznie dziękuję!

Już dziś zapowiadam uroczyste dziękczynienie z okazji 10. rocznicy wizyty Ojca Świętego w Starym Sączu, które będzie celebrowane w niedzielę 21 czerwca przy ołtarzu kanonizacyjnym w grodzie świętej Kingi. Wszystkich serdecznie zapraszam do udziału. Tam i w każdej parafii będziemy dziękować Bogu za wszelkie przejawy działania Ducha Świętego w naszym życiu osobistym, wspólnotowym i społecznym; za odradzającego się ducha społecznej solidarności, tak potrzebnego w czasach trwającego kryzysu.
Wdzięczni za dary i łaski Ducha Świętego oraz świadomi przeszkód, jakie napotyka dziś Jezus i Jego Ewangelia, nie przestajemy powtarzać z wiarą: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię” – ziemię Europy, Ojczyzny, diecezji, nasze rodziny i nas samych.
Dziś, w dzień Zesłania Ducha Świętego, nad każdym z Was wzywam mocy Ducha Świętego i udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

Wiktor Skworc
BISKUP TARNOWSKI Tarnów, 2009.05.25


Reprodukcja: Zesłanie Ducha Świętego Tycjana
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'mysql5-3.premium' (1) in /home/intarnet/www/www1.atlas.okay.pl/poll/include/class_mysql.php on line 32
Connection Error
MySQL Error : Connection Error
Error Number: 0 
Date    : Mon, March 4, 2024 19:19:49
IP     : 3.239.76.25
Browser   : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Referer   : 
PHP Version : 4.4.9
OS     : Linux
Server   : Apache
Server Name : www.intarnet.pl
Script Name : /www1.atlas.okay.pl/index_full.html