To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
OGŁOSZENIA i REKLAMY (arch.)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Obok twego domu stanie dom... weselny    -   31/5/2009
Bogatemu wolno więcej?
Państwu Machowskim zamarzyło się kupić działkę i wybudować w Woli Rzędzińskiej dom. Wobec braku planu zagospodarowania przestrzennego, najpierw upewnili się w Urzędzie Gminy Tarnów, że wybrany teren przeznaczony jest pod budownictwo mieszkaniowe. Potem wzięli kredyt i rozpoczęli żmudną, długą, bo trwającą od 2007 roku procedurę uzyskiwania kolejnych pozwoleń. Jakież więc było ich zdziwienie, gdy dowiedzieli się, że lokalny przedsiębiorca, dziewięć metrów od ich planowanego mieszkania chce postawić... dom weselny na 180 osób – pomimo iż im nie pozwolono postawić nawet zewnętrznego budynku gospodarczego, bo to kwalifikowałoby się już „pod działalność usługową”! Jeszcze dziwniejszy jest fakt, że gdy Urząd Gminy zwrócił się w sprawie przedsiębiorcy o stosowne uzgodnienia do Starostwa Powiatowego, starostwu pozytywne zaopiniowanie wniosku zajęło zaledwie... trzy dni. Bogatemu wolno więcej?

Posłuchaj rozmowy z panem Mariuszem Machowskim i Zenonem Zajdzińskim :

Ogloszenie

Minął już ponad tydzień od spotkania z panem Mariuszem Machowskim i jego pełnomocnikiem Zenonem Zajdzińskim. Przeglądam kolejne dokumenty – wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy nosi datę 17 maja 2007. Potem idą kolejne – m.in. postanowienie Zarządu Dróg w Zgłobicach z 17 lipca, postanowienie Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych z 2 sierpnia, decyzja o warunkach zabudowy wójta gminy Tarnów z 10 września...
Pod koniec 2008 roku państwo Machowscy dowiadują się, że obok ich posesji, miejscowy przedsiębiorca pan P. chce postawić, jak usłyszeli, dom weselny na 180 osób, wraz z pokojami gościnnymi. Sąsiednia działka jest długa i wąska, wychodzi więc na to, że obiekt ów stać będzie dziewięć metrów od ich przyszłego domu. -Czy pan sobie wyobraża, co to znaczy mieszkać koło takiego obiektu, gdzie i wesela, i dyskoteki? My rozumiemy, że i dom weselny jest ludziom potrzebny, tylko dlaczego pan P. nie postawi go sobie koło swojego domu, albo koło swojej hurtowni, przecież ma tam taki ładny kawałek działki - złoszczą się panowie Mariusz Machowski i Zenon Zajdziński. -Kupując działkę, wobec braku planu zagospodarowania przestrzennego dowiadywaliśmy się, jakie jest przeznaczenie tych terenów. U pani urzędnik w gminie Tarnów usłyszeliśmy, że to pod budownictwo mieszkaniowe, pod domki. I żebym nie składał pisma o możliwość postawienia zewnętrznego garażu, bo to zostanie potraktowane jako działalność usługowa i na pewno odpowiedź będzie negatywna - opowiada M. Machowski. I dodaje, że według jego wiedzy, w sytuacji braku planu zagospodarowania, można się kierować starym planem, a ten sprzed wielu lat również przewidywał w tym miejscu jedynie budownictwo mieszkaniowe. -Tymczasem nam nie pozwolono postawić garażu, budynku gospodarczego na opał czy narzędzia, bo to podpada pod „usługi”, a temu panu pozwolono na wybudowanie domu weselnego! - dodaje.

Znów wracam do dokumentów. Ten z 15 października 2008 dotyczy postępowania „w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalno – usługowego” z gastronomią. 25 listopada 2008 państwo Machowscy ślą do Urzędu Gminy sprzeciw wobec takiej inwestycji. Są oburzeni, że nikt ich o tych planach nie informował i nie próbował konsultować. -W gminie powiedzieli nam, że na obecnym etapie skarżenie decyzji nie ma sensu. To kiedy mamy się skarżyć – kiedy już nam obok ten dom weselny postawią? - złości się pan Machowski.
Wreszcie przychodzi dzień 29 grudnia 2008r. Urząd Gminy Tarnów zwraca się do Starostwa Powiatowego w Tarnowie o uzgodnienia w sprawie planowanej inwestycji przedsiębiorcy, pana P. Jak czytamy w piśmie, działka w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarnów oznaczona jest jako obszar „o ekstensywnej urbanizacji typu podmiejskiego i wiejskiego” – „tereny przeznaczono do zabudowy mieszkaniowej, usługowo-mieszkaniowej, usługowej i zagrodowej”. Panowie Machowki i Zajdziński podtrzymują, iż przed zakupem przez nich działki, urzędnik nic o takich zapisach nie wspominał mówiąc jedynie o zabudowie mieszkaniowej. Co więcej, zewnętrznego garażu nie mogli postawić również ich sąsiedzi, bo, „mogłoby to podpadać pod usługę”. Skąd więc ta nagła zmiana?
Ale powróćmy do wspomnianego pisma. 29 grudnia Gmina zwraca się do Starostwa. Powiatowi urzędnicy wykazują się godną podziwu pracowitością, bo już dwa dni później, w ostatnim dniu roku, 31 grudnia starosta ”postanawia uzgodnić pozytywnie zamierzenie inwestycyjny pn. Budowa budynku usługowo-mieszkalnego (usługi gastronomii)”! -Czy bogatemu wolno więcej? - pyta retorycznie pełnomocnik Zenon Zajdziński, ojciec i teść dla rodziny Machowskich. Obaj panowie podczas rozmowy sugerują układy lub korupcję...

Państwo Machowscy nie poddają się. Ślą kolejne zażalenia, m.in. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty. Interweniują również u posła Jacka Pilcha i Józefa Rojka z PiS. Twierdzą, iż ten ostatni usłyszał od wójta gminy Tarnów, iż jego decyzja w sprawie domu weselnego będzie „raczej negatywna”. Powołują się na brak konsultacji, przeprowadzenia wizji lokalnej z udziałem ich oraz sąsiadów, powołują się na tzw. „wymóg dobrego sąsiedztwa”, który oznacza, iż jeśli nie ma planu miejscowego, to budynki budowane na podstawie decyzji o warunkach zabudowy muszą być do siebie podobne zarówno w zakresie wielkości, jak i funkcji. Co oznacza, że w okolicy osiedla domków jednorodzinnych nie można postawić np. fabryki, supermarketu czy domu weselnego – jedynie domki jednorodzinne.
24 lutego 2009 Samorządowe Kolegium Odwoławcze postanawia „uchylić zaskarżone postanowienie w całości i przekazać organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia”. Ponowne rozpatrzenie oznacza w efekcie... „pozytywne uzgodnienie” dla domu weselnego, wydane 5 maja przez Starostę Tarnowskiego. Równolegle państwo Machowscy kierują do SKO zażalenia poprzez inne organy wydające poszczególne uzgodnienia. Nie wszystkie decyzje SKO okażą się satysfakcjonujące, więc odwołują się do wyższej instancji. -Nie odpuścimy – mówi Mariusz Machowski. -Włożyliśmy w zakup ziemi i przyszłą budowę, w dobrej wierze wszystkie oszczędności, wzięliśmy kredyt, tylko po to, żeby się dowiedzieć, że przyjdzie nam mieszkać obok hałasującego domu weselnego, gdzie będą dyskoteki, gdzie przed tym domem może dochodzić do pijackich bijatyk, przecież tak się nie da żyć! Czy chciałby pan mieszkać kilka metrów obok czegoś takiego? Bogatemu wolno postawić dom weselny, a nam nie pozwolili nawet garażu! Czyżby prawo nie było jednakowe dla wszystkich?”

Zdaniem wójta
Jak tłumaczy Grzegorz Kozioł, wójt Gminy Tarnów, jeśli nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, inwestycje realizuje się w oparciu o warunki zabudowy. -Każdy ma prawo wystąpić o warunki na cokolwiek i urząd musi przyjąć wniosek inwestora i rozpocząć procedurę wydawania warunków zabudowy. Minusem tej sytuacji jest to, że w takim przypadku, z braku planu, decyzję podejmuje wójt – i jaka by ona nie była, zawsze będzie ktoś niezadowolony - mówi Grzegorz Kozioł. I zauważa, że w spornym miejscu planowana jest strefa przemysłowa, a studium uwarunkowań „teoretycznie pozwala na taki obiekt” jak dom weselny. Wójt przyznaje, iż „musi wybrać mniejsze zło”, z jednej bowiem strony jest interes inwestora – i związane z nim podatki dla gminy oraz miejsca pracy, z drugiej strony wójt uznaje argument mieszkańców, którzy w dobrej intencji nabyli działki. -Dom weselny niewątpliwie stwarza uciążliwość - mówi. -W dodatku wkrótce będziemy mieli plan zagospodarowania i po drugiej stronie drogi, dwadzieścia metrów dalej jest przewidziany dom weselny. Więc tu odmówię inwestorowi po jednej stronie drogi, a za trzy miesiące drugi inwestor po przeciwnej stronie drogi „wybuduje” dom weselny... Muszę to wszystko rozważyć, w chwili obecnej nie jestem w stanie powiedzieć, jaka będzie decyzja, muszę spotkać się z mieszkańcami, z inwestorem, kierownikiem referatu, przedyskutować kwestię z radcą prawnym... Decyzję powinienem był podjąć tydzień temu, ale nie podejmuję, gdyż sprawa jest nieprzeciętna. Ale proszę pamiętać, że od każdej decyzji można się odwołać.

Posłuchaj wypowiedzi wójta Gminy Tarnów Grzegorza Kozioła :Wójt zapytany o argumenty państwa Machowskich, twierdzących iż urzędnik w gminie zapewniała ich o mieszkaniowym charakterze terenów stwierdza, że w studium jasno jest określone, iż są to tereny „mieszkaniowe z usługami uzupełniającymi”. Grzegorz Kozioł przyznaje jednak, że wymóg „dobrego sąsiedztwa” jest argumentem przemawiającym za tym, aby dom weselny w tym miejscu nie powstał. -Jednak przede wszystkim ci państwo nie mają się od czego odwoływać, bo przecież decyzja jeszcze nie zapadła; natomiast oni się odwołują, nie wiem czy słusznie, od elementów postanowień – bo my musimy wystąpić do kilkunastu instytucji które przysyłają swoje opinie. Odwoływanie się od tych opinii nie ma sensu, odwoływać się można od decyzji.
Wójta Gminy Tarnów zapytałem także, czy zwyczajowo tak szybko biegną urzędowe procedury, jak stało się to w przypadku przedsiębiorcy pana P., gdzie starostwo powiatowe „uzgadnia pozytywnie” wniosek w ciągu dwóch dni. -Gdyby decyzje zapadały tak szybko, byłoby to bardzo pozytywne, natomiast u nas w gminie cykl przygotowania warunków zabudowy trwa od sześciu miesięcy do roku i to nie od nas zależy, bo my wydajemy decyzje szybciutko, patrząc jedynie na terminy ustawowe, na możliwość odwołania, czekamy dwa tygodnie. Jeśli decyzje poszczególnych instytucji byłyby tak szybkie, jak ta decyzja starostwa, to ten czas wydawania warunków na pewno by się skrócił... - odpowiada Grzegorz Kozioł.

Wkrótce postaramy się o komentarz Starostwa Powiatowego w Tarnowie wobec zaistniałej sytuacji.

M. Poświatowski
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'mysql5-3.premium' (1) in /home/intarnet/www/www1.atlas.okay.pl/poll/include/class_mysql.php on line 32
Connection Error
MySQL Error : Connection Error
Error Number: 0 
Date    : Mon, March 4, 2024 17:24:57
IP     : 3.239.76.25
Browser   : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Referer   : 
PHP Version : 4.4.9
OS     : Linux
Server   : Apache
Server Name : www.intarnet.pl
Script Name : /www1.atlas.okay.pl/index_full.html