To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
OGŁOSZENIA i REKLAMY (arch.)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Borzęcin: modernizacje dróg i „Orlik”    -   04/6/2009
Wieści z Borzęcina
Dojdzie do skutku modernizacja drogi łączącej dwie gminy: Borzęcin i Szczurowa w powiecie brzeskim. Wniosek złożony przez Gminę Szczurowa w porozumieniu z gminą Borzęcin znalazł się na liście rezerwowej Wojewody. Przed kilkoma dniami zakończył się z kolei II etap przebudowy drogi gminnej Granice – „Na bagno” w Borzęcinie. Natomiast na dzień przed zakończeniem roku szkolnego zaplanowano otwarcie kompleksu sportowego „Orlik 2012” w Borzęcinie – informuje „Kurier Borzęcki”.

Ogloszenie

Borzęcin - Podszumin: Modernizacja drogi do Niedzielisk
Będzie modernizacja drogi łączącej dwie gminy: Borzęcin i Szczurowa w powiecie brzeskim. Wniosek złożony przez Gminę Szczurowa w porozumieniu z gminą Borzęcin znalazł się na liście rezerwowej Wojewody i dzięki oszczędnościom poprzetargowym na innych zadaniach otrzymał dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011. Dzięki temu realizacja wspólnego zadania uzyska 50 procent dofinansowania z tzw. "Schetynówek". -Pozyskana dotacja pozwoli na wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na odcinku 370 metrów bieżących w miejscowości Podszumin do granicy z gminą Szczurowa. Nadto wykonane zostanie oświetlenie uliczne drogi w tym przysiółku - mówi wójt gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak –Koszt realizacji inwestycji wraz z nadzorem inwestorskim po przetargu zamyka się kwotą 373 tysiące 280 złotych, w tym 104 tysiące 410 złotych to wartość zadania realizowanego w gminie Borzęcin.
Zgodnie z zawartym między gminami porozumieniem inwestorem zadania jest samorząd na terenie którego realizowany jest większy zakres prac, w tym przypadku gmina Szczurowa. W ramach zadania na jej terytorium wykonany zostanie remont odcinka drogi o długości 1480 metrów od Niedzielsk do granicy z gminą Borzęcin za kwotę 268 tysięcy 870 złotych. W myśl zasad Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych strona rządowa sfinansuje połowę kosztów realizacji inwestycji, drugą połowę proporcjonalnie muszą pokryć samorządy Borzęcina i Szczurowej. W wyniku procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych DROMOST z Bochni, który w najbliższych dniach przystąpi do realizacji inwestycji. Samorządowcy gmin zgodnie podkreślają, ze współpraca przy realizacji zadań własnych samorządów się opłaca i będzie w przyszłości kontynuowana. (g)

Borzęcin: Droga Granice - "Na bagno" w przebudowie
Przed kilkoma dniami zakończył się II etap przebudowy drogi gminnej Granice – „Na bagno” w Borzęcinie. W ramach I i II etapu na blisko kilometrowym odcinku wykonano podbudowę drogi oraz położono nawierzchnię na odcinku 450 metrów. Koszt realizacji zadania wyniósł 109 tysięcy 52 złote. Jak zapewniają władze gminy prace na tym ciągu komunikacyjnym będą kontynuowane.
W kwietniu br. w ramach I etapu wykonano dolną warstwę podbudowy z żużla wielkopiecowego na odcinku o długości 750 metrów. Koszt realizacji tego etapu wyniósł 54 977 złotych. W maju Rada Gminy w Borzęcinie zabezpieczyła środki finansowe na realizację II etapu przebudowy drogi, w związku z czym przystąpiono do wykonania górnej warstwy podbudowy z żużla wielkopiecowego – materiał przekazany wykonawcy przez Gminę Borzęcin w ilości 260 ton do wbudowania, a otrzymany w darowiźnie od spółki Slag, właściciela Żwirowni Bielcza – Krężel. Koszt wykonania podbudowy z położeniem nawierzchni bitumicznej na odcinku 450 metrów wyniósł 54 075 złotych. W sumie na realizację zadania wydatkowano w roku bieżącym 109 tysięcy 52 złote.

Orlik 2012 w Borzęcinie: otwarcie 18 czerwca
Na dzień przed zakończeniem roku szkolnego zaplanowano otwarcie kompleksu sportowego Orlik 2012 w Borzęcinie. Uroczystość rozpocznie się w czwartek 18 czerwca o godzinie 12:00 i potrwa do późnych godzin popołudniowych. Od piątku, 19 czerwca z obiektu będą mogli korzystać wszyscy zainteresowani. Przed kilkoma dniami odbył się odbiór techniczny obiektu w ramach którego odebrano inwestycję od wykonawcy - firmy Panorama II z Gdyni. Aktualnie trwa procedura związana z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie kompleksu sportowego.

Obiekt ten to kompleks dwóch boisk - boisko piłkarskie o wymiarach 30 x 62 metry o nawierzchni z trawy syntetycznej grubości 40 - 55 mm, ogrodzone do wysokości 3 metrów wraz z piłkochwytami o wysokości 5 metrów oraz boisko wielofunkcyjne przeznaczone do piłki siatkowej i koszykowej o wymiarach 18 x 32 metry o nawierzchni z poliuretanu o łącznej grubości 14 mm, ogrodzone do wysokości 3 metry. Boiska będą wyposażone w niezbędny sprzęt sportowy oraz oświetlenie. Przy boiskach ciągi piesze z kostki brukowej. Na terenie obiektu budynek sanitarno-szatniowy o pow. 60 m kw. -Obiekt w Borzęcinie tym różni się od pozostałych „Orlików”, że dodatkowo przy nim został wykonany parking z kostki brukowej na 26 stanowisk o łącznej powierzchni 810 m kw., jak również zainstalowano trybunę na 72 miejsca – mówi wójt gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak. –To zdecydowanie poprawia komunikację i funkcję obiektu na zewnątrz i wewnątrz.
Całkowity koszt realizacji zadania to kwota rzędu 1 miliona 770 tysięcy złotych.
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'mysql5-3.premium' (1) in /home/intarnet/www/www1.atlas.okay.pl/poll/include/class_mysql.php on line 32
Connection Error
MySQL Error : Connection Error
Error Number: 0 
Date    : Wed, June 19, 2024 03:48:08
IP     : 100.28.2.72
Browser   : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Referer   : 
PHP Version : 4.4.9
OS     : Linux
Server   : Apache
Server Name : www.intarnet.pl
Script Name : /www1.atlas.okay.pl/index_full.html