To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
OGŁOSZENIA i REKLAMY (arch.)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Kolejna inicjatywa Młodzieżowej Rady Miasta    -   10/6/2009
Debata o polityce młodzieżowej
15 czerwca o godzinie 9:00 w I Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Piłsudskiego 4 w Tarnowie, z inicjatywy Młodzieżowej Rady Miejskiej odbędzie się spotkanie aktywnej obywatelsko młodzieży z decydentami politycznymi i samorządowymi z całego powiatu, które nazwane zostało: „Konferencja Open Space - polityka młodzieżowa w subregionie tarnowskim.” Spotkanie jest inicjatywą wspieraną przez Urząd Miasta Tarnowa oraz Starostwo Powiatowe w Tarnowie.

Ogloszenie

”Cała debata ma być platformą nieskrępowanego dialogu pomiędzy ludźmi młodymi a decydentami, w którą zaangażowano znaczące środki, a jej formuła Open Space pozwoli na swobodny przepływ myśli, koncepcji i pomysłów. Spotkanie to będzie szansą dla aktywnej społecznie grupy młodych ludzi z całego Powiatu Tarnowskiego, którzy nie są obojętni wobec przemian zachodzących w otaczających ich świecie. Zebrane osoby będą miały szansę swobodnie porozmawiać o problemach, jakie napotykają na co dzień. Debata odbędzie się w formule Open Space, nowatorskiej metodzie animacji dużych spotkań i konferencji. Dzięki tej formule możliwy będzie otwarty dialog między młodzieżą a osobami mającymi wpływ na kształt polityki młodzieżowej tak, aby wspólnie wypracować rozwiązania i nawiązać współpracę. To ważne, aby każdy młody człowiek wiedział, że naprawdę może kształtować rzeczywistość wokół siebie” - piszą organizatorzy.

Open Space Technology – Metoda Otwartej Przestrzeni
Open Space jest metodą organizacji i animacji spotkań dużych grup uczestników. Spotkania prowadzone tą metodą obejmują najczęściej grupy od 50 do 250 osób. Jest metodą grupowego rozwiązywania problemów, zbierania pomysłów i wypracowywania rozwiązań. Wszystkie tematy są dozwolone. Nie ma żadnego z góry narzuconego planu dnia. Niemniej jednak wszyscy wiedzą, co chcą osiągnąć i jaki jest ogólny temat spotkania. Na początku wypracowywany jest wspólny plan pracy, potem uczestnicy zajmują się tym, co dla nich jest najbardziej interesujące iważne. Celem organizatorów jest łamanie barier między ludźmi młodymi, a decydentami – formuła Open Space doskonale nadaje się do tego zadania.

Organizatorzy:
Młodzieżowa Rada Miejska w Tarnowie jest inicjatorem i zarazem głównym organizatorem całego przedsięwzięcia, autorami pomysłu są Radny Mateusz Czosnyka i Rzecznik Prasowy Dawid Solak. MRM to organizacja, która jest reprezentacją młodzieży - uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miasta Tarnowa. Zrzesza 25 Radnych, którzy zostali wybrani w demokratycznych wyborach, w poszczególnych placówkach oświatowych. Kadencja wynosi 2 lata. Instytucją, która zapewnia pomoc administracyjną i opiekę pedagogiczną, zgodnie ze statutem jest Pałac Młodzieży w Tarnowie. Podstawą działalności jest praca społeczna radnych. Głównymi celami działalności są: reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji rządowych i samorządowych; kształtowanie i utrwalanie postaw patriotycznych oraz demokratycznych; kształtowanie u młodzieży postawy przedsiębiorczości i odpowiedzialności; zapewnienie możliwości uczestnictwa młodzieży w procesie podejmowania decyzji bezpośrednio wpływających na sposób i jakość jej życia; ochrona praw i godności ucznia; promocja kultury, w szczególności tworzonej przez młodzież do niej adresowanej; czynny udział młodzieży w działalności proekologicznej; organizowanie akcji charytatywnych; integracja i współpraca środowisk młodzieży.
I Liceum Ogólnokształcące jest współorganizatorem całego przedsięwzięcia, jest to najstarsza tarnowska szkoła, obchodząca w tym roku jubileusz 450-lecia powstania.

-Uważam pomysł zorganizowania w naszej szkole Debaty Open Space za bardzo ciekawe przedsięwzięcie. Dzięki temu spotkaniu uczniowie ze wszystkich tarnowskich szkół będą mogli wypracować rozwiązanie problemów dotyczących młodzieży oraz nawiązać współpracę między sobą. Jest to idealna okazja do zasięgnięcia rad od osób, które decydują o rozwoju naszego regionu i znalezienia odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Debata będzie prowadzona w formie otwartego dialogu, wszystkie tematy są dozwolone. Nie bez przyczyny Open Space ma miejsce w naszej szkole. Będzie to doskonała promocja I liceum, która na pewno przyda się w związku z nadchodzącymi obchodami 450lecia. Gorąco zachęcam aktywnych uczniów I liceum do wzięcia w udziału w debacie, każdy uczestnik debaty będzie mógł przeprowadzić dyskusje na interesujący go temat - komentuje Anna Sadecka, Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego I LO.
-Cieszę się, że drogi osób mających wpływ na kształtowanie polityki młodzieżowej w subregionie tarnowskim skrzyżują się właśnie w murach najstarszego tarnowskiego liceum, które zawsze było ostoją aktywnych i mądrych młodych ludzi. Właśnie ogromna otwartość ze strony uczniów pozwali nam na organizacje tego przedsięwzięcia, nie bez znaczenia jest również przychylne stanowisko władz szkoły. Nie przypominam sobie, by gdziekolwiek indziej w tej części Polski młodzi ludzie mogli tak otwarcie wypowiadać się wobec polityki młodzieżowej - dodaje Dawid Solak, Rzecznik Prasowy Młodzieżowej Rady Miejskiej w Tarnowie.

Całe przedsięwzięcie jest gorąco wspierane przez Urząd Miasta Tarnowa, w szczególności należy tutaj wymienić ogromne wsparcie za strony dyrektorów Marii Bilik, Stanisława Świerczka i Grzegorza Gotfryda. Prezydent Miasta Tarnowa i Starosta Powiatu Tarnowskiego objęli honorowy patronat nad konferencją.

„Konferencja nt. polityki młodzieżowej jest niezwykle odważnym przedsięwzięciem, po raz pierwszy młodzież będzie miała możliwość głośnego wypowiedzenia się na temat jej potrzeb, wymagań i problemów w kontekście miasta i powiatu tarnowskiego, zostaną one jasno określone ze wskazaniem nisz, które wymagają zapełnienia” - piszą organizatorzy. Materiały pokonferencyjne, potrzeby i rozwiązania wypracowane przez młodzież zostaną później przekazane władzom samorządowym.
Konferencja rozpocznie się o godz. 9:00 i odbędzie się w trzech dyskusyjnych turach. Planowane zakończenie – g. 13:00.
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'mysql5-3.premium' (1) in /home/intarnet/www/www1.atlas.okay.pl/poll/include/class_mysql.php on line 32
Connection Error
MySQL Error : Connection Error
Error Number: 0 
Date    : Wed, June 19, 2024 03:26:47
IP     : 100.28.2.72
Browser   : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Referer   : 
PHP Version : 4.4.9
OS     : Linux
Server   : Apache
Server Name : www.intarnet.pl
Script Name : /www1.atlas.okay.pl/index_full.html