To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Interpelacja radnej wojewódzkiej Elżbiety Zięby    -   15/7/2009
Oddział psychiatrii nie powstanie?
Zarząd Województwa Małopolskiego zaniechał podpisania umowy na realizację zadania dotyczącego budowy ośrodka (oddziału – zakładu) psychiatrii w Tarnowie. Jak stwierdza interpelująca w tej sprawie radna sejmiku Elżbieta Zięba, odwleczenie decyzji w tej sprawie uniemożliwi rozpoczęcie realizacji zadania w tym roku i opóźni powstanie psychiatrii co najmniej o rok. Tymczasem na terenie subregionu tarnowskiego (4 powiatów i miasta Tarnowa) nie ma ani jednego ośrodka stacjonarnego tego rodzaju.

Ogloszenie

Radna zwraca uwagę na społeczną wagę zaplanowanego zadania – jego wprowadzenie do uchwały budżetowej Sejmiku było podyktowane troską o zabezpieczenie leczenia psychiatrycznego mieszkańcom subregionu tarnowskiego i konsekwencją zapisów znajdujących się w kilku najważniejszych dokumentach uchwalonych przez Województwo Małopolskie (m.in. Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego, Małopolski Program Ochrony Zdrowia i wiele innych dokumentów).

Jak czytamy w złożonej 13 lipca interpelacji, ”Wszystkie zapisy wskazują jednoznacznie na to, że samorząd dostrzega wagę problemu, ma zamiar podjąć działania zmierzające do zwiększenia dostępności Małopolan do leczenia psychiatrycznego, zwłaszcza tam, gdzie istnieją „białe plamy” w tym zakresie. Na terenie subregionu tarnowskiego (4 powiatów i miasta Tarnowa) nie ma ani jednego ośrodka stacjonarnego. Pacjenci wymagający leczenia zajmują łóżka w Szpitalu w Straszęcinie, na terenie województwa podkarpackiego.
Dodatkowymi argumentami za lokalizacją podmiotu (oddziału-zakładu) leczącego chorych potrzebujących opieki psychiatrycznej przy Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza był argument niezagospodarowanej działki przy tej jednostce, łatwość podpięcia do istniejącej infrastruktury technicznej, a co za tym idzie obniżenie kosztów inwestycji zarówno w trakcie realizacji zadana, jak i w późniejszej eksploatacji.
Od 8.01.2009 r., kiedy to Departament Budżetu i Finansów UM powiadomił Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie o zatwierdzonym układzie wykonawczym budżetu i przyznanej kwocie dotacji w wysokości 100 000 zł na zadanie: Utworzenie Oddziału Psychiatrii w Tarnowie, trwała korespondencja między Urzędem Marszałkowskim (Departamentem Inwestycji Regionalnych) a Dyrekcją Szpitala. W ostatnim piśmie Dyrektor Szpitala P. Anna Czech wyraziła swój niepokój z powodu zwłoki w podpisaniu umowy, pozwalającej na przystąpienie do realizacji zadania. Odpowiedź uniemożliwia rozpoczęcie zaplanowanych na ten rok działań - I etapu (wykonania koncepcji architektoniczno-technologicznej wraz ze wstępnym kosztorysem i uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy zagospodarowania). Dla mnie argumentacja jest wprost kuriozalna w kontekście cytowanych wcześniej dokumentów. Bo czyż za taką nie można uważać przytoczoną niżej informację UM? „W trakcie sporządzania przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego znajduje się opracowanie Opieka Psychiatryczna w Małopolsce ze szczególnym uwzględnieniem Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie. Analizowane są zarówno potrzeby zakresie opieki psychiatrycznej jak również rozważane różne formuły organizacyjne i prawne oraz zasady działalności Psychiatrii w Małopolsce. W związku z powyższym na dzień dzisiejszy umowa decyzyjna nie może zostać podpisana”.
Jak rozumiem przyjęte przez Sejmik dotychczasowe dokumenty są nic nieznaczącymi. Tworzy się nowy dokument na potrzeby Szpitala Babińskiego (likwidacji-sprzedaży) a nie rzeczywistych potrzeb społeczeństwa, zwłaszcza mieszkającego poza Krakowem.
W związku z powyższym nasuwa się nieodparcie pytanie, co i kto za tym stoi? Dlaczego decyzje Sejmiku nie są przez Zarząd (czy Departamenty) respektowane? Czy swoista „burza” wokół Szpitala Babińskiego miała prawo rzutować i wręcz zatrzymać proces realizacji zadania w Tarnowie?
Jako radna Województwa Małopolskiego (uchwalająca wszystkie przytoczone dokumenty), czyniąca starania już w poprzednich kadencjach o zapewnienie mieszkańcom subregionu tarnowskiego dostępu do specjalistycznego leczenia w zakresie schorzeń psychicznych, oczekuję na realizację zawartych w nich zapisów, zwłaszcza Uchwały budżetowej, i na niezwłoczne podpisanie stosownej umowy pozwalającej na rozpoczęcie I etapu zadania „Utworzenie Oddziału Psychiatrii w Tarnowie”.”
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'mysql5-3.premium' (1) in /home/intarnet/www/www1.atlas.okay.pl/poll/include/class_mysql.php on line 32
Connection Error
MySQL Error : Connection Error
Error Number: 0 
Date    : Tue, June 28, 2022 08:52:53
IP     : 3.238.125.76
Browser   : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Referer   : 
PHP Version : 4.4.9
OS     : Linux
Server   : Apache
Server Name : www.intarnet.pl
Script Name : /www1.atlas.okay.pl/index_full.html