Już wkrótce portal w nowej formule
  Reklama i mecenat  
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Niecodzienny happening na 22 lipca (film)    -   23/7/2009
Pomnik „O! Pałki” odsłonięty!
No i stało się. Komuna Utrwalaczy Postaw Aberracyjnych w symbolicznym dniu 22 lipca o godz. 14:00 na skwerze pod Mościckim Centrum Kultury, w licznej asyście mediów (Radio Kraków, RDN, Eska, "nasza" telewizja TVM, TEMI, Nowy Tygodnik ...), dokonała uroczystego odsłonięcia pomnika O! Pałki. Nad bezpiecznym przebiegiem akcji z oddali czuwała Straż Miejska i Policja, tak więc do żadnych niepokojących incydentów nie doszło i O! Pałka mogła zostać należycie uhonorowana, podczas wiecu pełnego przemówień i okolicznościowych wierszy. Poniżej prezentujemy m.in. dokumentujący to wiekopomne wydarzenie film oraz relację jednego z aktywnych uczestników tego przedsięwzięcia, Mirosława Poświatowskiego w osobie prywatnej.

Ogloszenie

Komuna Utrwalaczy Postaw Aberracyjnych zawiązana została prawdopodobnie jedynie celem przeprowadzenia niniejszego przedsięwzięcia, choć niewykluczone, że jako nieformalna struktura działać będzie dalej, w zależności od potrzeb i wyzwań tych ciekawych czasów, w których przyszło nam żyć. K.U.P.A ma więc tę istotną cechę, że jednoczy ludzi do realizacji określonego celu, a potem może się spokojnie rozwiązać, w odróżnieniu od np. rozmaitych struktur państwowych czy samorządowych, które raz utworzone, trwają czy trzeba czy nie trzeba, obrawszy sobie za cel swego istnienia dowodzenie własnej niezbędności, na przekór faktom i rzeczywistym potrzebom, jak każdy etatystyczno-biurokratyczno-socjalistyczny twór. Z tej perspektywy K.U.P.A. jawi się więc jako inicjatywa prawdziwie obywatelska, charakterystyczna dla prawdziwie wolnych społeczeństw i wolnych państw, co w sytuacji braku takowych, jedynie podkreśla jej wyjątkowy charakter.
Tak więc skrzyknąwszy się w osób parę, najpierw doręczyliśmy tam gdzie trzeba (m.in. do magistratu) stosowne pismo informujące o naszej inicjatywie, wzbogacone o mój numer telefonu. W piśmie tym zawiadamialiśmy, iż nasz wiec odbędzie się w miejscu z ruchu wyłączonym. Argument ten wzmocniliśmy stwierdzeniem, mówiącym że „przy skwerze tym nie znajdują się żadne posesje opatrzone numerami przypisanymi do nazwy powyższego skweru”.

Tak zaopatrzeni w stosowne dla powagi chwili gadżety, włączając w to magnetofon z nagraną słowno – muzyczną wiązanką przemówień bliskich każdemu sercu Polaka żyjącego w okresie PRL, udaliśmy się w stronę Mościc. U celu podróży trochę nas deprymował fakt, iż opodal znajdowała się Komenda Miejska Policji, sąsiadująca ze sławnym już teraz skwerem, deprymowała nas znaczna liczba radiowozów, zaś ciarki po plecach przechodziły na myśl, iż w tym samym czasie w Cristal Parku odbywa się święto tarnowskiej Policji, co wzbudzało obawy, że nasza inicjatywa może spotkać się z niezrozumieniem.
Byliśmy jednak w błędzie. Najpierw pod MCK podjechał radiowóz, z którego wysiadł funkcjonariusz Policji dokonując wizji lokalnej, następnie pojawiła się Straż Miejska – mogliśmy więc przystąpić do realizacji naszych planów w przekonaniu, że jesteśmy bezpieczni.
Samego wiecu relacjonował nie będę, niech uczyni to film. Dość dodać, iż finałem całego przedsięwzięcia było wręczenie osobom zgromadzonym, specjalnie na tę okazję wykonanych, oryginalnych PRL-owskich „kartek”, z napisem „Tarnów – Mościce, skwer O! Pałki”, z których jedna, pamiątkowa, pół godziny po naszej uroczystości została doręczona osobiście towarzyszowi Prezydentowi, który raz jeszcze złożył na ręce naszego współtowarzysza - donosiciela (kartek) wyrazy ubolewania, że obowiązki nie pozwoliły mu wziąć udziału w naszej świątecznej uroczystości.
Za pomocą wspomnianych kartek można, wyrywając kupony, próbować nabyć „pół prawdy”, „ćwierć prawdy”, „wyrób prawdopodobny” bądź też nawet całą Prawdę, tyle że pisaną rosyjską cyrylicą, charakterystyczną dla „Prawdy” pamiętnej. O pamiątkowy egzemplarz tej kartki samoistnie i z sympatią poprosił nas reprezentant Straży Miejskiej, chcieliśmy zatem wręczyć je również funkcjonariuszom policji, ci jednak akurat odwrócili się pokazując nam plecy i postanowiliśmy ich nie gonić.
Kartki realizuje oczywiście towarzysz Prezydent w swoim gabinecie przy ulicy Mickiewicza.
Jak już przy Nim jesteśmy ... Raz jeszcze chcemy podziękować towarzyszowi Prezydentowi za pomysł i inspirację ! Oczywiście już to wiecie, więc tylko z kronikarskiego obowiązku stwierdzamy tę oczywistość: to On (i w nieco mniejszym stopniu - nasz młody towarzysz Kuba Kwaśny) jest prawdziwym i jakże oryginalnym pomysłodawcą naszego skromnego przedsięwzięcia, honorującego stare dobre czasy i ludzi, których już tylko ze świecą, to znaczy pałką, szukać...

Zobacz filmową relację z wydarzenia:

Pobierz wtyczkę Flash PlayerZ uwagi na fakt, iż zamieszczony materiał filmowy stanowi jedynie obszerny skrót naszej skromnej uroczystości, poniżej prezentuję dwa przemówienia oraz skróconą wiązankę poetycką.

O Pałko!
Któraś strzegła mężnie nasz kraj przed wrogami zewnętrznymi, jednocześnie ponosząc trud walki z wrogiem najgorszym z możliwych – wrogiem wewnętrznym. O Pałko, któraś dbała o ład, porządek i bezpieczeństwo kraju sprawiając, że mógł on rozwijać się, rosnąć w siłę, a ludzie pracy, ludzie dobrej woli, mogli w spokoju pomnażać bogactwo ludowego państwa. O Pałko, któraś pozostawiła niezatarte ślady w sercach, umysłach i na plecach naszych! O Pałko, któraś z ojcowską troską pochylała się nad dziećmi swymi, gdy nadto rozbrykane, wznosiły wrogie hasła godzące w obowiązujący wówczas, najlepszy z możliwych ustrój społeczny! Wielbimy cię wierząc, że coraz bliższy jest czas, gdy znów dane nam będzie obficie korzystać ze szczodrobliwości twojej, gdy napominać nas będziesz! Tęsknimy za Tobą i wspominamy Cię, tyś naszą ostoją, pod którą jednoczą się serca i umysły nasze, ty bowiem wskazujesz nam jednocześnie i cel, i sposób jego realizacji!
Dlatego świadomi tej wiekopomnej chwili, z całego serca popieramy inicjatywę tych radnych i innych osób, którzy czerpiąc ze swoich tradycji i wspominając, w niektórych przypadkach, świetlane czasy własnej młodości, wystąpili z inicjatywą uhonorowania Ciebie, O Pałko! Ze wszystkich sił popieramy rozporządzenie Prezydenta Miasta Tarnowa, w myśl którego O Pałko skwer ten nosić będzie Twoje imię, po wsze czasy rozpierając dumą mieszkańców naszego miasta i rozsławiając Twoje i jego imię jak kraj długi i szeroki. Cieszymy się, że błąd historii i zła wola ludzi, którzy wyrzucili Cię poza nawias pamięci, został zmazany i oto jesteś tu przed nami, taka sama jak wtedy, gdyśmy świętowali kolejną rocznicę powstania najweselszego baraku w zjednoczonym kołchozie. Cześć twojej pamięci!

Towarzysze!
Skupieni wokół Partii, wokół rządu ludowego i tej oto pałki my lud pracujący Tarnowa i każdy komu droga jest sprawa budownictwa socjalizmu i walki klasowej ślubujemy, że na wieczne czasy zachowamy w pamięci ten dzień, w którym ta oto pałka - symbol idei socjalizmu, walki z reakcją i umacniania demokracji stanął na tym oto placu.
Wiedzą już imperialiści i wyzyskiwacze, tyrani ludu i podżegacze wojenni w krajach kapitalistycznych, że nie ma i nie będzie takiej siły i takiej broni na świecie, która by zdolna była, zawrócić wstecz bieg dziejów ludzkich i zmusić nas do zejścia z drogi przez nas obranej. Jak powiedział nasz nieodżałowany Towarzysz Wiesław: "Za sanacji staliśmy nad przepaścią a teraz zrobiliśmy krok naprzód".
Wagi i znaczenia tego momentu nie trzeba szerzej omawiać, ponieważ w naszych rękach spoczywają poważne atuty. Musimy dobrze wykorzystać pałki, które dała nam Epoka Ścigałowska, pomni, że rozstrzygające znaczenie ma dziś patriotyzm czynu wyrażający się coraz lepszą jakością pracy i wytrwałością.
W tym miejscu pragnę z całego serca podziękować wiernemu uczniowi Marksa, Engelsa, Lenina, Milera - Towarzyszowi Jakubowi Kwaśnemu, który stojąc na straży odwiecznego sojuszu robotniczo-chłopsko-gejowskiego swoją zdecydowaną postawą wierności Partii przyczynił się do uznania wszelkich zasług PAŁKI na drodze umacniania socjalizmu i walki klasowej, w wyniku której masy pracujące pod przewodem klasy robotniczej rozbiły raz na zawsze burżuazję i obszarnictwo. Nie od dziś znane są trudy podejmowane przez Towarzysza Kwaśnego w walce z wszelką reakcją, zacofaniem i homofobią na przekór niepostępowym siłom zacofania i wichrzycielskim mediom, które w skrytobójczych atakach starają się torpedować wszelkie starania Towarzysza Kwaśnego. Praktyka dnia codziennego pokazuje jakże misterną pajęczyną sieci wywiadowczych osnute zostały kraje, które w wyniku rozgromienia faszyzmu zrzuciły z siebie pęta kapitalistycznej niewoli i pod przewodem wielkiego Związku Radzieckiego wkroczyły na drogę ku nowemu ustrojowi.
Towarzysze! Ich celem jest wojna. Wojna, w której ostatecznym zamierzeniem jest zamienić kraj nasz w kolonię imperializmu, a polskiego robotnika, chłopa i inteligenta w niewolnika kleru, ciemnoty i zabobonu.
Towarzysze! Ta PAŁKA to gwarancja rozwoju socjalizmu w Polsce. I tak jak każda fura gnoju wywieziona na pole to cios w plecy amerykańskim imperialistom tak każda PAŁKA to powiększenie bezpieczeństwa w naszej ludowej Ojczyźnie.
Należy więc złożyć wyrazy szczerych gratulacji dla naszego tarnowskiego rządu ludowego z Towarzyszem Prezydentem na czele za zwycięskie zrealizowanie przed terminem tego śmiałego i trudnego planu. Nie można pominąć faktu, że decyzje Towarzysza Prezydenta spotkały się z niezłomnym i zdecydowanym poparciem ponad miliardowego państwa azjatyckiego Chińskiej Republiki Ludowej, jak również z ideowym poparciem i zrozumieniem wszystkich pragnących pokoju i nienawidzących agresji narodów świata.
Towarzysze! Możecie więc być przekonani, że my wszyscy jesteśmy ulepieni z tej samej gliny co Pałka i nie mamy innego celu, jak ten, któryśmy zadeklarowali: rozwijać kraj, umacniać socjalizm, poprawiać bezpieczeństwo ludzi pracy. Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. No więc jak - pomożecie?
No.

Wisława Szymborska – „Wstępującemu do Partii”
Pytania brzmią ostro,
ale tak właśnie trzeba,
bo wybrałeś życie komunisty
i przyszłość czeka
twoich zwycięstw.

Jeśli jak kamień w wodzie
będzie twe czuwanie,
gdy oczy zamiast widzieć
będą tylko patrzeć,
gdy wrząca miłość
w chłodne zamieni się sprzyjanie,
jeśli stopa przywyknie do drogi najgładszej.
Partia. Należeć do niej,
z nią działać, z nią marzyć
z nią w planach nieulękłych,
z nią w trosce bezsennej -
wierz mi, to najpiękniejsze,
co się może zdarzyć,
w czasie naszej młodości
- gwiazdy dwuramiennej.


Na koniec, na odtrutkę, przeczytany został wiersz Herberta

Zbigniew Herbert „Potęga smaku”
To wcale nie wymagało wielkiego charakteru
nasza odmowa niezgoda i upór
mieliśmy odrobinę koniecznej odwagi
lecz w gruncie rzeczy była to sprawa smaku
Tak smaku
w którym są włókna duszy i cząstki sumienia

Kto wie gdyby nas lepiej i piękniej kuszono
słano kobiety różowe płaskie jak opłatek
lub fantastyczne twory z obrazów Hieronima Boscha

lecz piekło w tym czasie było jak
mokry dół zaułek morderców barak
nazwany pałacem sprawiedliwości
samogonny Mefisto w leninowskiej kurtce
posyłał w teren wnuczęta Aurory
chłopców o twarzach ziemniaczanych
bardzo brzydkie dziewczyny o czerwonych rękach

Zaiste ich retoryka była aż nazbyt parciana
(Marek Tulliusz obracał się w grobie)
łańcuchy tautologii parę pojęć jak cepy
dialektyka oprawców żadnej dystynkcji w rozumowaniu
składnia pozbawiona urody koniunktiwu
Tak więc estetyka może być pomocna w życiu
nie należy zaniedbywać nauki o pięknie

Zanim zgłosimy akces trzeba pilnie badać
kształt architektury rytm bębnów i piszczałek
kolory oficjalne nikczemny rytuał pogrzebów

Nasze oczy i uszy odmówiły posłuchu
książęta naszych zmysłów wybrały dumne wygnanie

To wcale nie wymagało wielkiego charakteru
mieliśmy odrobinę niezbędnej odwagi
lecz w gruncie rzeczy była to sprawa smaku
Tak smaku
który każe wyjść skrzywić się wycedzić szyderstwo
choćby za to miał spaść bezcenny kapitel ciała
głowa.


Zapraszamy również do obejrzenia fotoreportażu w dziale „fotorelacje”, wkrótce zamieścimy też materiał dźwiękowy.
Zobacz także :
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?
Czy sądzisz o komercjalizacji tarnowskiej służby zdrowia ?
jestem za
jestem przeciw
nie mam zdania
[Zobacz wyniki]
 

Komentarze internautów:   (Liczba komentarzy : 97)Dodaj komentarz
(23-07-2009) Luis Garcia :
Dobrze, że jeszcze ktoś w tym mieście ma poczucie humoru.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(23-07-2009) Legalny Banita :
Cisza jak makiem zasiał.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(23-07-2009) WiP :
Oczyma wyobrażni widzę prawdziwy pomnik PRL - owskiej Pałki ( ktorą mialem okazje kiedys ( zasadniczo przypadkowo trochę) , pod kolana oberwać.... pomnik to musialby byc dostojny i wyniosly conajmniej ca na 15 m wysoki, realistycznie odrobiony z charakterystyczna plecionką na "klindze" w/w pałki i z takim rzemiennym uchwytem zwisajacym se luzno. Wlasciwie podobnie wygladal pomnik ( słup) Wolnosci na dawnym Placu Wolnosci w Krakowie vis`a vis SB .... Ech łza sie kręci !

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(23-07-2009) aaaaaaaaa :
OOO SUPER BRAWO!!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(23-07-2009) arek :
taka fajna bibka w tarnowie ? super gostki ! słucham eski codziennie i ani dychu na ten temat nic nie słyszałem a na filmie widze ich mikrofon Słyszał ktoś wczoraj lub dzisiaj o tej akcji w Esce ?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(23-07-2009) do arek :
w reżimowych mediach się takich rzeczy nie zamieszcza

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(23-07-2009) lll :
GÓWNARZERIA

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(23-07-2009) Maria :
Jak to dobrze, że są jeszcze tacy młodzi ludzie, którzy nie dają sobie robić wody z mózgu i w imię zasad skłonni są nawet się narazić. Popieram z całego serca i dziękuję

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(23-07-2009) Jakub Kwaśny :
Cieszę się, że redakcja InTATnet.pl postanowiła mnie wyróżnić. Fakt przyczyniłem się w jakiś sposób do sprawiedliwego osądu człowieka, jakim był Stanisław Opałko! Cieszy mnie, że dzięki temu jego postać jako człowieka, zostało upamiętniona. W imię sprawiedliwości i zwykłej przyzwoitości upamiętniony został człowiek, który w znaczący sposób przyczynił się do rozwoju Tarnowa i dzielnicy Mościce. Bez względu na moment historyczny, człowiek ten niewątpliwie zasługuje na miano budowniczego Mościc. Cieszy również fakt, że portal inTARnet.pl tak wiele uwagi poświęcił tej sprawię, za tą przyczyną wiele osób dowiedziało się o zasługach jakie dla Tarnowa miał Stanisław Opałko i chwała Wam za to :) Pozdrawiam Towarzysze :)

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(23-07-2009) Prezydent :
Oświadczenie Prezydenta Miasta Tarnowa Ryszarda Ścigały w sprawie nadania skwerowi w Mościcach imienia Stanisława Opałki. W odpowiedzi na liczne zapytania dotyczące nazwania skweru w Mościcach imieniem Stanisława Opałki, uprzejmie informuję, że decyzja ta podyktowana była powtarzającymi się od wielu lat wnioskami radnych oraz postulatami mieszkańców w tej sprawie. Inicjatorzy podkreślali zasługi wieloletniego dyrektora Zakładów Azotowych dla rozwoju Tarnowa, a w szczególności dzielnicy Mościce – jej infrastruktury i bazy sportowej. Mają one, ich zdaniem, niepodważalną wartość historyczną. Mowa przede wszystkim o znacznej rozbudowie Zakładów Azotowych. W dwudziestoletnim okresie, w którym Stanisław Opałko był Dyrektorem Naczelnym przedsiębiorstwa, program o nazwie „Tarnów II” obejmował rozpoczęcie produkcji w zakresie największych inwestycji w polskiej chemii. Dokonano też rozbudowy osiedla przyfabrycznego oraz inwestycji mieszkaniowych w samym Tarnowie. Powstały m.in. osiedle Strusina, pierwszy wieżowiec w Tarnowie przy ul. Kościuszki, tarnowski „mrówkowiec” , hotel robotniczy „Chemik” oraz „szkoła tysiąclatka”. Zbudowano funkcjonalną infrastrukturę sportowo – kulturalną w Mościcach (wybudowano nowy gmach Zakładowego Domu Kultury, krytą i otwartą pływalnię, stadion żużlowo – piłkarski, halę sportową itd. ). Wymienione obiekty były, w owych czasach, najnowocześniejszymi w kraju. Pragnę przypomnieć, że temat uhonorowania Stanisława Opałki, po raz pierwszy zaistniał przed siedmioma laty podczas kadencji prezydenckiej Józefa Rojka. Na posiedzeniu Komisji ds. Nazewnictwa Ulic i Placów Publicznych Rady Miejskiej, któremu przewodniczył radny Antoni Zięba, wniosek w sprawie nadania imienia tej postaci jednej z tarnowskich ulic, został przyjęty większością głosów. Wymienione w piśmie nazwisko, uznano za godne uhonorowania i wpisano do rejestru oczekujących. Jako Prezydent Tarnowa uznałem, że ze względu na fakt, iż propozycja ta może budzić mieszane uczucia wśród części środowisk, imię Stanisława Opałki otrzyma, nie ulica czy plac, a skwer położony naprzeciwko stadionu sportowego w Mościcach. Zgodnie z zaleceniem prawnym, odbyło się to na mocy jednoosobowego zarządzenia. Przeprowadziłe m w tej sprawie szerokie konsultacje społeczne. O zdanie zapytałem Proboszcza Parafii NMP Królowej Polski, Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego Azotów Tarnów, Przewodniczącego Rady Osiedla nr 8 Mościce, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Mościc, Dyrektor Mościckiego Centrum Kultury oraz Przewodniczącego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego w Tarnowie. Spośród nadesłanych odpowiedzi, większość była pozytywna. Jedynie Dyrektor MCK, ze względu na prowadzone tam prace remontowe oraz reorganizację merytoryczną zmierzającą do utworzenia nowoczesnej placówki, prosiła o odstąpienie od tego zamiaru. Na koniec, dla uściślenia, jeszcze raz podkreślam, że nadając imię Stanisława Opałki skwerowi w Mościcach kierowały mną, wymienione na wstępie, względy obiektywne – pozwalające uhonorować postać Dyrektora Zakładów Azotowych i budowniczego Tarnowa, a nie ideologiczne. W związku z powyższym uważam, że była to słuszna decyzja i taką powinna pozostać. Ryszard Ścigała

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(24-07-2009) Trita :
Osmieszyliście się Panowie.Zenujące. A tacy duzi chłopcy.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(24-07-2009) Ktokolwiek :
I to ma tchnąć poczuciem humoru???Hm

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(24-07-2009) DSKBHŚ :
A dlaczego Pan Prezydent nie zapytał o Opałkę w IPNie? Tarnów niby biegun ciepła a tu nagle taki zimny wiatr ze wschodu...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(24-07-2009) Legalny Banita :
To humor jest tylko wtedy kiedy jeden kopie drugiego w tyłek? Jak dla mnie, to było śmieszne.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(24-07-2009) Do Kwaśny :
Towarzyszu Kwaśny co z moją propozycja odnośnie ,ścigania złodzieji i korupcji w UM Tarnowa ?Nawet P.nie odpowiedzial ,wiem to nie tak ambitne zadanie jak piaskownice czy czczenie aparatczyków ,ale nie jeden Tarnowianin zainteresowałby się gdzie idą jego POdatki .Dlaczego okrada się prywatną własnośc przy POmocy kantów a nie zapyta dlaczego innym infrastrukturę na prywatnej własności funduje Miasto -czyli my, nie wspominając o biednych urzędnikach stawiających kilka domów i czerpiących z wynajmu nie małe profity itd .Czekam na działania radnego zamiast nowego pomnika czy zmiany nazwy ulicy czy piaskownicy.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(24-07-2009) Wiak :
Śmiesznym to było uhonorowanie aparatczyka Opałki. Śmiesznym i żałosnym. (teraz czekam na kolejne akty tego spektaklu, na pewno zjada się tacy co to zastali Polskę zburzoną a zostawili poniżoną). A dla inicjatorów happeningu brawo za satyrę. I owszem - poczucie humoru, które niekoniecznie musi się objawiać tanim dowcipem.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(24-07-2009) czlek :
Gratulacje pomyslu dla KUPY . Ten ruch prezydenta chyba nie do konca przemyslany. Zapewne bedzie sie mu negatywnie odbijal na notowaniach w nastepnych wyborach.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(24-07-2009) Zapytanie :
Ale co w tym było smiesznego?No tak kwesta gustów "humorzastych"

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(24-07-2009) Do Wiaka :
ale to był wlasnie tani dowcip.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(24-07-2009) clio :
Co za czasy... Niedawno mówiło się jeszcze o osuwaniu reliktów PRL-u w postaci dawnych nazw ulic, placów i pomników sławiących bohaterów "minionej epoki", a tu proszę, na nowo się ich honoruje. I jak to się ma do tego, że Tarnów mieni się "pierwszym niepodległym"...? Duch hipokryzji unosi się nad grodem Spicymira...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(24-07-2009) wyborca :
Czerwony Ryszard był od podszewki, tylko sie umiejętnie maskuje, dzieki czerwonym ma to co ma, zawsze bedzie ich popierał, ale nie spodziewałem sie ze posunie sie az do takich numerów. fuj!!!, dobze ze nie glosowalem na Niego...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(24-07-2009) ipn :
w całym kraju obserwujemy wzmozona aktywnosc starych aparatczykow - albo sie im grunt oslaniany przez ubecje i ustalenia okraglego stolu obsuwa pod nogami, albo zweszyli szanse na nowe przebranko i ostatnimi podrygami probuja ustawic mlodych towarzyszy w odpowiednim szeregu towarzysko-urzedniczo-biznesow ym.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(24-07-2009) Adam :
Szanowny Panie Poświatowski, ten wspaniały wiersz mojego ulubionego poety Zbigniewa Herberta, który przytoczył Pan na końcu tekstu uświadomił mi coś bardzo ważnego, a mianowicie, że nadawanie nazw ulicom skwerom to również kwestia smaku. Skwer im. towarzysza Opałki to jest po prostu niesmaczne. Pozdrawiam i gratuluję. To co zrobiliście jest bardzo wartościowe.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(24-07-2009) Obywatel :
Za pieniądze podobno można kupić wszystko. Tarnowian też. Nikogo nie obchodzi co tow. Opałko robił w KC, jakie zostały podjęte decyzje w tym czasie na szczeblu centralnym pod którymi widnieje podpis naszego bohatera, co jest w IPN itd. Ile w tym czasie siediało ludzi za politykę na Konarskiego i co dla nich zrobił nasz ulubiony tow.. Nic z tych rzeczy. Grunt że mamy stadion, dom kultury, kilka bloków...........i powszechny w tym czasie zamordyzm oraz okupanta w podtarnowskich lasach. Dlaczego nikt się nie zastanawiał jak Tarnów wyglądałby jakby nie było okupacji sowieckiej, jakby nie było PZPR, SB itd. Wystarczyło popatrzeć na NRF, Austrię itd. A my się szczycimy blokami socjalnymi bo w innych miejscowościach nawet tego nie było. Tak naprawdę to Tarnów rozwijał się w okresie międzywojennym, po wojnie była to jedynie marna kontynuacja lub eksploatacja do całkowitego zniszczenia (celuloza Niedomice). A dzięki takim ludziom jak tow. Opłko i całej watasze członków PZPR to wszystko mogło trwać. Okazuje się, że wystarczyło dać ludziom mieszkanka 30 m2 , bieda wczasy, igrzyska żeby zostać teraz bohaterem Tarnowa. Paranoja.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(24-07-2009) rrrrr :
co za flety,kiepy ,gówna które mają po 20 pare lat co one wiedzą o tamtych czasch ,swoją drogą przydałby sie teraz taki porządny oddział zomo ,pogoniłby tą całą chołote !!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(24-07-2009) Observer :
A teraz co macie?Pełne sklepy i pobory 1300. Ech ludzie.No jakby ten tarnów wyglądał?market na markecie.dziekuj Obywatelu ze były mieszkanka. Bo teraz jak sobie nie kupisz to go nie masz.Albo mieszkasz w tym, ktore dostales za komuny.Bieda wczasy?Ale jezdziło się na te wczasy.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(24-07-2009) baba :
wszyscy urodzeni za komuny do pieca, bo przecież to bolszewicy a nie polacy . Kudzie zastanówcie się co wy dobrego zrobiliście dla Polski. Panie Poświatowski zacznij pan od siebie a nie krytykuj ludzi

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(24-07-2009) Młody socjaldemokrata :
Z przekonania mam poglądy lewicowe i głosowałem na Kubę Kwaśnego , ale to co zrobił każe się zastanowić czy należy oddać na niego głos w następnych wyborach. Myślałem, że Kuba będzie tworzył obraz nowoczesnej socjaldemokracji a on zajmuje się starymi pierdasami o wątpliwej przeszłości. Czegoś tu nie rozumiem. Głosowałem na SLD a wychodzi na to jakbym głosował na PZPR.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(24-07-2009) ucieszony :
No popatrzcie, a młody Dziża jednak nie uczestniczył !!!! Może jednak fajnie było za Opałki i jego następcy jeździć z Tatusiem na wczasy do NRD????? Rozumiem, że było to w tych czasach powszechne. Każdy pracownik Azotów jezdził z dziecmi za granice -he he he -to smutny śmiech

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(24-07-2009) kłos :
Szymborska pseudo-noblistka wychwalająca PZPRR, tego w TVN nie usłyszycie!!! Tylko kto pamięta że ta Pani lizała się do komuny !!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(24-07-2009) serwitut :
rrrrrr - spokojnie, bo ci żyłka pękie dziadku...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(24-07-2009) Adam :
No właśnie, Pan Poświatowski przypadkiem, a może nie przypadkiem dotknął pewnego problemu. Nobla dostała Szymborska i to tym czasie gdy niemal pewnym kandydatem był Herbert. W ten właśnie sposób czerwono - różowy salon zemścił się na Herbercie za takie wiersze jak wyżej, za całą twórczość bezkompromisową ze wszelkim tałatajstwem. Nagrodę załatwiono dla poetki, która umiała gloryfikować komunizm.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(24-07-2009) Adam :
A tak na mariginesie mamy w Tarnowie ulicę Herberta?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(24-07-2009) hehe :
Mamy Pomnik Huberta Łokietka -

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(24-07-2009) dsddam :
komuna! a w tle robotnicy:) wszystko by sie zgadzało! Mam nadzieje, że Pałka została na skwerze, bo całkiem sympatyczna

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(24-07-2009) M.P. :
A telewizji Trwam nie było? Przecież czubki czubków by nakręciły. A ktoś wyżej słusznie zauważył, że malutki oddział ZOMO popędziłby pałkami bandę gówniarzy. Szczep Pigmejów modli się do pomnika penisa a idioci stawiają pomnik pałce. Hehe nie wiedziałem, że są takie zboczenia, hehe.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(24-07-2009) Jasiek :
Niestety i happening i cała ta dyskusja to jedna wielka kompromitacja. Znów wstyd na całą Polskę, znów władza zajmuje się głupotami a parkinu w centrum miasta jak nie było tak nie ma. Jest mi wstyd...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(24-07-2009) rrrrr :
widze trzech debili na tym zdjeciu pewnie przyszli menagerrrrr yyyy z wsb lub mwse .szkółek dla frajerów za kase !!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(24-07-2009) Jasiu :
Ależ tu ubecja piane toczy :D Na szczęście to to jest już na wymarciu, co najwyżej w spadku zostawią małe post-post-ubeciątka :P ale to już niegroźne i łatwe to zamrożenia i wykruszenia. Tyle lat na karku, a miedzy uszami dalej przeciąg.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(24-07-2009) debil :
nie lekceważyłbym ubecji. A tak na marginesie wszystko to wygląda na ukłony prezydenta w stronę elektoratu lewicowego.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(24-07-2009) DSKBHŚ :
Psy szczekają a karawana jedzie dalej...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(24-07-2009) Do Jasiek :
POwiedz to Kwaśnemu itp.Problem w tym że dziś tacy nie wiedzą o czym ględza , a Ci co wiedza to myśla że wszyscy Wyborcy to ....nie mający POjecia jak było i dla czego tak było .A stara zasada ciągle aktualna że plywa PO powierzchni to co lekkie np g.......

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-07-2009) Dżet :
Faktycznie. Dzięki Opałce i jego ludziom mamy bieda osiedla, bieda stadion (nawet Wisła i Crakovia nie chcą tu grać), bieda basen, bieda hala sportowa, bieda ośrodki wczasowe, zdewastowane ZA i niedomicka celuloza. Natomiast dzięki aparatowi PZPR również mieliśmy sprawne SB i milicję oraz zapchane więzienia przez opozycję. Brawo Ścigała. Trzeba to jakość uczcić.Ciekawym co Opałko zrobił dla ludzi którzy siedzieli na Konarskiego? A jak mogło być? Wystarczy popatrzeć na państwa zachodu. Czasy Opałki to był pozorny rozwój a to że w innych miastach było gorzej to nie znaczy, że mamy się czym chwalić. Niskie obecnie zarobki to właśnie dzięki tym czasom i obecnej kontynuacji przez ludzi wychowanych przez Opałkę.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-07-2009) Młoda socjaldemokratka :
A ja głosowałam na Kwaśnego i nie żałuję! Jest młody i dynamiczny, miałam z nim kontakt i nie odmówił interwencji. Zadziałał skutecznie. W sprawie Opałki moim zdaniem również wykazuje się podejściem zdroworozsądkowym, chce upamiętnić osobę, która dla tego miasta zasłużyła się jak mało kto! I przyzwoitość nakazuje, by obiektywnie na człowieka spojrzeć! Ale zawiść i małość ludzi powoduje takie komentarze jak tutaj. A najbardziej mnie już śmieszy ten koleś anonim co to niby ma jakieś pseudo dowody a nie potrafi wystąpić pod swoim nazwiskiem. Teorie spiskowe, i krytyka wszystkiego bez pomyślunku. Mnie jako młodą socjaldemokratkę to niestety razi, ale cieszy fakt, że są jeszcze osoby, nie tylko w Mościcach, które w pełni popierają nazwanie skweru imieniem Opałki.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-07-2009) Młody socjaldemokrata :
Droga koleżanko. To, że ktoś jest dynamiczny to ok, ale jak ten dynamizm wykorzysta to inna para kaloszy. To , że Opałko zasłużył się jak mało kto to oczywiście racja. Nie tak wielu ostatecznie należało do KC PZPR. Musi jednak koleżanka wiedzieć, że lewica wycofała się w 1988 z realizacji socjalizmu w wydaniu Gomułkowsko-Gierkowsko-Jaruzel skim a takie działania tylko nam szkodzą. Ludzie nie chcą Gomułki i Jaruzelskiego tyklko nowoczesną lewicę. Kuba Kwaśny sam sobie i nam kopie grób, byle tylko błysnąć na chwilkę w mediach.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-07-2009) Młoda socjaldemokratka :
Może inaczej pojmujemy realizację misji, socjaldemokrację jako taką. Sprawiedliwość społeczna wymaga by odróżnić dobro od zła, oddzielić ziarno od plew. Potrafić spojrzeć na życie i historię obiektywnie. Przyzwoitość, obiektywizm bez względu na wszystko, bez względu na opinię publiczną powinno być cechą prawdziwego socjaldemokraty. Ja osobiście zobaczyłam to w Kubie i widzę nadal, a znam go dobrze i wiem, jakie ma poglądy. Ujął mnie również pomysłem wprowadzenia w szkołach osobnego przedmiotu "Historia XX wieku" niestety najnowsza historia, a zwłaszcza historia PRLu jest w szkołach robiona po łebkach. Stąd brakuje nam obiektywizmu w obecnie tamtego półwiecza. Anita

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-07-2009) Weredyk :
Poroniony pomysł Prezydenta Scigały. Choc akuratnie to mnie cieszy:) Kolejny gwozdz. A wieko (metafora kolejnej kadencji) prawie juz zamkniete...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-07-2009) M.P. :
Skoro o metaforach mowa, to Rojka już robaki zjazdją a trumienka z jego prezydenturą już dawno zgniła.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-07-2009) M.S. :
nic dodać nic ująć M.P.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-07-2009) Alternatywa :
Nie wiem jak Wy, ale ja mam 26 lat, mało obchodzi mnie co działo się w czasach PRLu, ale zarówno mój ojciec jak i dziadek, którzy pracowali na Azotach mówią, że Opałko był wzorem człowieka. Na historię i czasy w jakich przyszło nam żyć nie ma się co obrażać. Wielu świętych zostało uznanych przez Kościół, który w tamtych czasach mordował innowierców. A mimo to są świętymi, Kościół ich czci! W tym rozumiem nie ma nic złego. A wracając do samego Kwaśnego, to mimo, że nie mam lewicowych poglądów, zdobył mój głos trzy lata temu, zdobędzie i za rok!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-07-2009) jmax :
Współtwórca stanu wojennego na piedestale, żenada .......

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-07-2009) Do Młoda socjaldemokratka :
Jakoś strasznie bronisz Kwaśnego ,przytaczasz kontakty osobiste ale anonimowo-zresztą nie poraz pierwszy . Skoro Kwaśny jest tak wspaniały to dla czego sam nie podejmuje tematu tylko Ty jesteś jego parawanikem. bredzisz o tym jaki to wspaniały socjaldemokrata ale to tylko Twoje odczucie ,dowodów zero. A to o czym pisze jest mu znane z innej strony i co i milczy bo musiałby narazić się klice i pewnie byłoby jak z Ćiesielczykiem .POza tym skoro nie wiesz o co chodzi to albo POstaraj się o wiedzę ( bardzo łatwo) albo skończ na kontaktach osobistych z Kwaśnym -skoro zadziałał

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-07-2009) Weredyk :
Na szczescie inwestycje przez niego dokonane byly z betonu i mieszkancy jeszcze przez wiele lat beda korzystac z wielu budowli uzytecznosci publicznej, co bedzie sola w oku takich jak Wy: M.P. i M.S.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-07-2009) Do Alternatywa : :
To nie chodzi o Alternatywy 4 choć POdobieństw nie brak . Tatuś i dziadziuś mieli takie wspomnienia ,a jaką przeszłość ?-TW.Wiadomo że tak za PRL -u jak teraz jedni są szczęśliwi a inni tyrają na ich szczęście i dobre wspomnienia.Szkoda że los tak dzieli że Tym co wspominają dobrze tamte czsy i dziś jest dobrze ,bo od koryta nie odchodzi się z niczym .A to że kiedyś gorliwi wyznawcy komuny dziś są "biznesmenami" i nadal mają nie ograniczony dostęp do koryta ,to efekt starań UW obecnie PO i tego że Polak zawsze woli być POniewierany jak żyć w myśl prawa i godności .

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-07-2009) tar.-te :
Protestujacy idioci zawsze sie znajdą.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-07-2009) kynia szumowina :
Jako bezpartyjna towarzyszka (byli tacy, nie wszyscy przecież chadzający w pochodach pierwszomajowych byli partyjni)-muszę wytknąc p. Poświatowskiemu kilka błedów w jgo przemówniu.Upoważnia mnie do tego fakt, że byłam dwukrotną słuchaczką WUML(Wieczorowego Uniwerstytetu Marksizmu -Leninizmu). Poświatowski pisze:"towarzysze!",podczas gdy mnie uczono, że powinno być:"towarzysze i obywatele". Nie mówiliśmy też: wokół Partii",lecz wokół naszej Partii",no ona,ta Partia była nasza, nie jakas inna. Nie mawialiśmy :"my,robotnicy i chłopi"- lecz" my, klasa robotnicza, chłopstwo i inmteliogencja pracująca". Używaliśmy też rozmaitych porównań i przenośni,jak choćby takie:"W roku bieżacym na terenie województwa tarnowskiego wyprodukowaliśmy sto tysidcy liećaset osiemdzsiesiąt jeden kilometrów kwadratiowych szkła.Stanu Zjednoczopne natomiasdt województwa tarnowskiego nie posiadają". Jak z tego widać,. p.Poswiatowskiemu przydałby się przespieszony kurs na WUML,który to uniwersytet ja kończyłam dwuikrotnmie. Ale cóż, WUML zlikwidowano i teraz zostaje tylko taka replika jak moja- bezpartyjnej towarzyszki. A co do Stanisława Opałki:byłam na jego pogrzebie>Jak płakał ksiądz, który odprawiał mszde żałobna!.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-07-2009) Jared Sass :
Przedrukowałem wypocinę p. Poświatowskiego. Dokonałem na niej tzn. na tej kartce, pewnych zabiegów pielęgnacyjnych i poszedłem z nią do intymnego pomieszczenia. "Mam ten =artykuł=teraz przed sobą. Za chwilę będę go miał za sobą". A tak prywatnie to Brawo, Panie Prezydencie! Pozycja = na kolanach= nie zawsze i nie w każdym miejscu jest wygodna.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-07-2009) jan :
KWASNY, TY MASZ CHARAKTER. NIE DAWAJ SIE GOWNIARSTWU, JAK TO ZE SMAKIEM ROBISZ DOTAD. BYC DZIS Z POSWIATOWSKIM, TO ZWYKLE BURACTWO. Z KWASNYM - CHARAKTER.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-07-2009) Do POprzedników :
Problem w tym że w Tarnowie idjoci nie protestowali jak wprowadzano im sklepy "komercyjne" ",peweksy"itd więc dziś idjoci są zdziwieni że kroś śmie protestować -jak to możliwe władza chćby biła ,kradła ,POniewierała to władza .Śmieszą mnie barany których nigdy nie było stać na własne zdanie i sprzeciw przeci bandyckim POciągnięciom urzędasów z trzema willami .

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-07-2009) Luis Garcia :
Ja tam bym wolał być utożsamiany z poglądami pana Poświatowskiego niż Kwaśnego:)

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-07-2009) kyniula :
a ja tma wolę moja kinuilę,francę

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-07-2009) do kynia szumowina :
W przemówieniu Jóźwiaka po śmierci Stalina padają słowa: "skupieni wokół Partii" a nie "skupieni wokół naszej Partii"...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(27-07-2009) kuniulcia :
Tylko nie Jóźwiaka.Towarzysza Witolda, założyciela Milicji Obywatelskiej.Ja, Kyniula, spać nie mogę i nie pozwolę profanować osoby tow.Witolda . Wielka to była postać, chociaż mała wzrostem. A poza tym partia była nasza,a nie wasza.Dlatego ja,Kyniula, zawsze myślałam tak:"skupieni wokół naszej partii". Bo ona, ta partia,była przecież nasza,a nie cudza.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(27-07-2009) patrzacy z dystansem bez stosunku ideologicznego :
A ja mam pytanie... retoryczne pytanie. Czyz nie o to chodzilo randnemu z czerwona bandera zeby mu powiecic w zwiazku z tym pomyslem jak najwiecej uwagi w mediach ? Dokladnie o to ma sie mowic i sie mowi a nawet imprezy organizuje na czesc tej inicjatywy i to juz nie jest tak wazne w jakiej formule wazne jest to ze sa i np takie media jak intarnet czolowke swego portalu mu poswieca. Coz mozna powiedziec ot stara prosta zasada show bisnesu maja mowic i pisac jakkolwiek byle by nazwiska nie przekrecali. Niestety nawet intarnet portal raczej z jajami uzyl siebie swiadomie lub nie wedle scenariusza rozpisanego przez pomyslodawce projektu owego w obiektywnej ocenie bardzo miernego.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(27-07-2009) kyńcia :
Jako bezpartyjna towarzyszka raz jeszcze protestuję! I będę tak protestować do usranej śmierci. Nich żyje i umacnia się Ja,bezpartyjna towaryzszka. Niech żyje pokój i kapitaoizm.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(27-07-2009) Jacek :
Kwaśniewski musisz się trochę podszkolić z historii, ale takiej u źródeł, a nie zasłyszanej od Towarzyszy kolegów. Stanisław Anioł też zasłużył na nie jeden pomnik w Natolinie.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(28-07-2009) MIchaś :
Brawo świetna inicjatywa, jak na Tarnów to wspaniała, Pozdrowienia i Gratulacje! ,,dobry czerwony, to martwy czerwony"

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(28-07-2009) patrząca z dystansem :
Kwaśny jest jednym z lepiej zapowiadających się polityków w Tarnowie. Znam osoby, które miały z nim styczność, niemal wszyscy zgodnie potwierdzają, że ma zadatki na prawdziwego męża stanu, na miarę nie tylko Tarnowa. Można się nie zgadzać, z jego poglądami, ja też mam mieszane uczucia co do skweru Opałki, inaczej mój ojciec, mościczanin, który całym sercem jest za Opałką, ale Radnemu Kwaśnemu nie odmówię zaangażowania, chęci, pracy i wytrwałości oby tak dalej!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(28-07-2009) jakub :
To jest żenada. Jak "ludzie" mojego pokolenia (83 i młodsi!) mogą coś mieć do powiedzenia i wygłaszać wielkie elaboraty na ten temat. Wstyd. Ja z tego okresu pamiętam jedynie - kaszka - tetra. Niech się sami zastanowią nad tym co Ich mocodacy im mówią co maja wykonyac.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(28-07-2009) Do patrząca z dystansem :
To chyba ta sama co miała udany kontakt z Kwaśnym i innym wytyka że piszą anonimowo. Wiec POwiedz co masz z tych komentarzy ,pozytywna reakcje czy pozytywna .......Ten kit był łapany za Gierka dziś tylko" kyńcia" to kupi.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(29-07-2009) ludek miejscowy :
Mam pytanie gdzie Ci przebierancy robili by swoje szopki gdyby nie wyszydzany przez nich człowiek.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(29-07-2009) ludek miejscowy :
Starsi ludzie pamietaja kim był i może ich by zapytać oto zamin padnie osąd bo Pnawie ze zdjęc byli w przedszkolu lub ich nie było więc co oni pierniczą :) . Ot tak opowiadać i smęcic to szkoda czasu do pracy panowie moze was ktoś kiedyś oceni tak lub tak . Bosamo to ze dyskusja sie rozpoczęła świadczy ze Opało wywar pi ętno w pamięci ludzi a to warte zastanowienia .

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(29-07-2009) ludek miejscowy :
Dodam tylko że w tych i tamtych czasach byli dobrzy i źli co ozncza że nie było tak ze wtedy byli tylko xli a teraz to juz sami dobrzy :)

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(29-07-2009) Do ludek miejscowy :
Bredzisz chłopie ,gdyby nie tamte czsy to może by były nie takie obiekty .PO za tym przecież Opałko nie budował to za swoje tylko albo wypracowane przez ludzi pracy albo porzyczone na imperjalistycznym zachodzie -teraz sami tam POszliśmy . Pracowałem na PCV i wiem jak było i co aparatczyki wyrabiali a reszta tyrała . POmyśl niczym zaczniesz bradzić

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(29-07-2009) antek_emigrant :
CZEŚĆ KOMUSZKI! może byście już przestali skomleć? Przecież wszyscy i tak spotkacie się prędzej czy później z tow. oPałką... w piekle.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(29-07-2009) M.P. :
kk

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(30-07-2009) Antek Git :
Antek, niech zyje, niech zyje!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(30-07-2009) Kwasny deszcz :
Po pierwsze Kwasny to nie polityk tylko aparatczyk bez sumienia i nie jest dobrze zapowiadajacy sie ale zle zapowiadajacym sie i wstydem dla historii Polski, wszystkich pokolen wspanialych dobrze zapowiadajacych sie Polakow, ktorzy kochali swoj graj i dla niego walczyli.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(30-07-2009) prawdziwe oblicze swiata :
coz mozna powiedziec o tym mlodym nie swiadomym rzeczywistosci zdezorientowanym chlopaku przeciez on nie wiec jak to kiedys wygladalo on ma wiedzie prezkazana od swoich towarzyszy a oni mieli inni punkt widzenia z innego punktu odniesienia oni za nasze pianiadze sie bawili oni lud wyzyskiwali pod falszywymi haslami a teraz taki chlopak kompletnie nie swiadomy swoich czynow w swietle prawdziwej historii probuje cos medialnie ugrac i to wszystko odnosnie mlodych politykow w tarnowie to na leb bija go chocby jeden z PO a drugi z PISu aktualni radni

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(30-07-2009) Opałek :
Polska Historia jest bardzo kwaśna, trzeba dużo słodyczy w sercu żeby ja właściwie zrozumieć.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(30-07-2009) Luis Garcia :
"Nie chcemy komuny, nie chcemy i już! Nie chcemy ni sierpa, ni młota, Za Katyń, za Grodno, za Wilno i Lwów Zapłaci czerwona hołota. Za mordy, za gwałty, cierpienia i łzy, Za lata w niewoli spędzone, Za fałsze, oszczerstwa i cyniczne gry, Nadzieje bestialsko zniszczone. Od Jałty ten koszmar sowiecki już trwa I z każdym wciąż rokiem narasta, Nie lękaj się walki, w szeregu dziś stań, Przed tobą czerwona hałastra. Nie chcemy komuny, podnieśmy więc dłoń, Nasz protest do Kremla już dotarł, Uchwyćmy w swe ręce parszywy nasz los, Niech zadrży czerwona hołota. Choć w celach ponurych, nadzieja w nas tkwi, Wolności uchylą się wrota, Nadejdą dla wrony ostatnie już dni, Zamilknie czerwona hołota. Czas błędów, wypaczeń już znudził się nam, Wymierzmy sztywnemu więc kopa, Czas, Polsko, wystawić rachunek twych ran, Niech płaci czerwona hołota. Nie chcemy komuny, nie chcemy i już! Nie chcemy ni sierpa, ni młota, Za Katyń, za Grodno, za Wilno i Lwów Zapłaci czerwona hołota. "

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(30-07-2009) Luis Garcia :
"Raz sierpem raz młotem czerwoną hołotę.... Wal w tył głowy jak w KATYNIU!!!!!!!!"

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(30-07-2009) Federacja Młodych Socjaldemokratów :
Stanowisko Zarządu Rady Powiatowej Federacji Młodych Socjaldemokratów w Tarnowie w sprawie nadania skwerowi przy ulicy Czerwonych Klonów i Traugutta imienia Stanisława Opałki. Zarząd Rady Powiatowej Federacji Młodych Socjaldemokratów w Tarnowie pragnie wyrazić swoje zdecydowane poparcie dla inicjatywy nadania skwerowi przy ulicy Czerwonych Klonów i Traugutta imienia Stanisława Opałki. Nasze stanowisko motywujemy bezsprzecznymi zasługami Stanisława Opałki dla rozwoju dzielnicy Mościce, jak i całego subregionu, którego Tarnów jest stolicą. Potężne inwestycje mieszkaniowe, rozbudowa infrastruktury kulturalnej i sportowej, z której do dzisiaj korzystają mieszkańcy miasta należą do zasług Stanisława Opałki – człowieka o wielkim sercu, otwartego na problemy mieszkańców i zarazem lokalnego patrioty. Zapominanie o tak znaczących zasługach byłoby ogromną niesprawiedliwością. W pięknej historii naszego miasta było wielu ludzi takich jak Stanisław Opałko – pamiętajmy o nich. Zaznaczamy, że wszelkie próby dyskredytacji osoby Stanisława Opałki traktujemy jako niegodziwość oraz jawny brak sprawiedliwości. Pamiętajmy, iż należy kierować się zasadą – „po owocach go poznacie”, a w przypadku dyrektora Opałki przedmiotowe „owoce” są, aż nadto widoczne. Apelujemy, aby ta wielka postać była oceniana za swoje nieprzebrane zasługi oraz dokonania, a nie przez pryzmat przynależności partyjnej. Jednocześnie pragniemy wyrazić nasz najszczerszy szacunek dla decyzji władz samorządowych Tarnowa. Uważamy, że dzięki inicjatywom takim jak Skwer im. Stanisława Opałki pamięć o wielkich Tarnowianach będzie trwać przez wieki.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(30-07-2009) . :
obciach dla naszego miasta i tyle jestesmy jedymy misatem w polsce gdzie prl kwitnie

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(30-07-2009) antek_emigrant :
CZEŚĆ KOMUSZKI! Jeszcze wam się nie znudziło sianie fałszu i kłamanie? Tow. Oleksy wydał wam piękne świadectwo... SLD LSD.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(31-07-2009) Dorota :
BRAWO, ŚWIETNY POMYSŁ WYŚMIANIA ZARZĄDZENIA PREZYDENTA. OPAŁKO JAKO DYREKTOR I SEKRETARZ PZPR SPOWODOWAŁ OBNIŻKI (ROZUMIANE JAKO BRAK PODWYŻEK - ZA KOMUNY INFLACJA NIE WYNOSIŁA 3 LUB 4 %, ALE DUŻO WIĘCEJ) WYNAGRODZEŃ W AZOTACH, PRZEZ CO DZISIEJSI EMERYCI MAJA ŚWIADCZENIA NA POZIOMIE 1000 ZŁ ZA PRACĘ NA ZMIANY PRZEZ 37 LAT. W KTÓRYM ZAKŁADZIE CHEMICZNYM (PŁOCK, PUŁAWY, KĘDZIERZYN ITD.) SĄ TAK NISKIE EMERYTURY. PODOBNO ZWRACAŁ PIENIĄDZE DO WARSZAWY. PEWNIE TYM PRZYSŁUŻYŁ SIĘ DO AWANSU NA CZŁONKA BIURA POLITYCZNEGO PZPR, NOTA BENE W GORĄCYM OKRESIE LAT 80-TYCH. JAKO RZEKOMY BUDOWNICZY OBIEKTÓW SPORTOWYCH, PRZYCZYNIŁ SIĘ DO MARNOTRAWSTWA PIENIĘDZY PODCZAS BUDOWY LODOWISKA, KTÓREGO JUŻ NIE MA. INWESTYCJA TRWAŁA 18 LAT (NA TYM POLEGAŁO MARNOTRAWSTWO). JEŚLI CHODZI O BASENY, TO LETNI BASEN W MOŚCICACH JUŻ NIE DZIAŁA, A NA KRYTYM W ZIMIE JEST TAK ZIMNO, ŻE TRZEBA PRZEZ CAŁĄ TERCJĘ DOŚĆ SZYBKO PŁYWAĆ, ŻEBY SIĘ NIE WYZIĘBIĆ. PROSZĘ WIĘC O KONKRETNE PRZYKŁADY "ZASŁUG" TOWARZYSZA, BO JA WIDZĘ TYLKO KARIEROWICZA.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(31-07-2009) Dorota :
ZAPOMNIAŁAM DODAĆ, ŻE TO ZA JEGO CZASÓW PRZEDWOJENNY BUDYNEK (PRZY UL. CHEMICZNEJ), W KTÓRYM MIEŚCIŁO SIĘ KINO "AZOT" ZACZĄŁ NISZCZEĆ, ALE ZA TO TOW. ZBUDOWAŁ DOM KULTURY. CZYŻBY O BYŁO CELOWE DOPROWADZENIE DO DEWASTACJI OBIEKTU. NA SZCZĘŚCIE ZA CZASÓW WOLNEJ POLSKI OBIEKT ODNOWIONO I FUNKCJONUJE JAKO ARCHIWUM PAŃSTWOWE. PO CO BYŁO STAWIAĆ NOWY BUDYNEK, SKORO BYŁ ZBUDOWANY INNY, O PODOBNYCH FUNKCJACH. JESZCZE JEDNO - BUDOWY OSIEDLI MIESZKANIOWYCH BYŁY PROWADZONE M. IN. ZA PIENIĄDZE, KTÓRE POTRĄCANO PRACOWNIKOM AZOTÓW Z KAŻDEJ PENSJI, WIĘC, GDZIE TU JEGO ZASŁUGI. CIEKAWA JESTEM, CZY DZISIEJSI DZIAŁACZE ODDALIBY CZĘŚĆ SWOJEGO WYNAGRODZENIA W CELU PRZYSPIESZENIA ROZWOJU TARNOWA?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(31-07-2009) monika :
wstyd dla naszego miasta ze honoruje sie ludzi nalezacych do PZPR to chyba ewenement w skali kraju a tego zeby robic posmiewisko z Tarnowa raczej ludzie sobie juz nie zycza

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(31-07-2009) srutututu :
A tam takiego czy innego wielkiego nazwa. Nazwijmy skwer: im. "Zaścianka krakowskiego" , a najlepiej im. "Przebierańców za M.O." ooo :) . Strasznie ważna nazwa ważne żeby idać po nim nie wybić sobie zębów :

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(02-08-2009) teraz czas na MO za zaslugi :
teraz czas na nazwanie jakiegos placu w miescie albo skwerku im funkcjonarjuszy MO moze znow jakis czerwony radny wpadnie na tak wspanialomyslny pomysl przeciez sluzyli kiedys ludowi a wtedy zapewne prezydent pobiegnie w podskokach przyjac taka decyzje i oglosic ja swiatu czas na dzialanie ludzie czekaja na tak wyniosle inicjatywy

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(03-08-2009) obserwato :
Jak długo jeszcze będziemy ogladać tych matołów na zdjęciu łącznie z idiotycznymi, nikomu niepotrzebnymi komentarzami.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(03-08-2009) do obserwato :
pewnie chodzi o to aby takich jak ty nikomu niepotrzebnych tłuków odstraszać przed zagladaniem głębiej

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(03-08-2009) prv :
a po tym wszystkim była jeszcze seria oświadczeń, z Solidarności, FMS itp

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(04-08-2009) Mikruta :
Super inicjatywa, zdemaskowanie głupoty tarnowskiej za pomocą bardzo śmiesznej scenki, ps; do pseudo socjalistow, dlaczego pseudo to oni sami wiedzą, do nauki historii komuchy!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(05-08-2009) Dżet :
A czy wiecie, że Opałko zapisał się do partii już w 1945 roku. Czyli w pełni popierał działania armii bolszewickiej. Również nie reagował na protesty robotnicze lecz systematycznie awansował jako "swój" człowiek. Osiedla zakładowe, stadiony, szkoły itd..... to były miejsca gdzie można było realizować politykę zamordyzmu udając dobrego wujka. Byłeś posłuszny-dostałeś mieszkanie, bilet na zawody, talon na samochód, pojechałes na wczasy pod czujnym okiem ko-wca ale nie dostałeś paszportu, odpowiedniej płacy, przydziału na mat. budowlane, pozwolenia na zakład rzemieslniczy, przydział waluty (10 $ na 2 lata), ograniczony dostęp do nauki itd....

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(06-08-2009) Man :
Dzieki Dzet za infromacje!!! To wazna uwaga!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(12-08-2009) Armia Krajowa :
45 lat odstepowalismy od cywilizacji, do dzis ciagniemy za soba skutki tego znieowlenia, wybicia w wiezieniach elit, rozkradania panstwa, zadluzania go, zubozania, a Wy ludzie ciagle nie chcecie o tym sobie przypomiec, dziwna chora zapomniana Polska... Niech Żyje Łupaszko, Niech Żyje Wolna Polska! Cześć polskim bohaterom wszystkich frontow!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


W związku z pracami modernizacyjnymi na portalu możliwość komentowania artykułów została wstrzymana do momentu oddania nowej wersji serwisów. Prosimy o cierpliwość, przepraszając za niedogodności.

Portal inTARnet.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do usunięcia lub skrótu komentarza naruszającego prawo, zasady współżycia społecznego lub NETykiety. Jeżeli uważasz, że którykolwiek wpis narusza czyjeś dobra - zgłoś nadużycie, wysyłając e-mail na adres:
redakcja@intarnet.pl


© 2003-2012(2015) Tarnów ON-LINE

Kontakt z redakcją/administratorem:
Tarnowski Obywatelski Portal Internetowy inTARnet.pl
redakcja@intarnet.pl