Już wkrótce portal w nowej formule
  Reklama i mecenat  
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Pieniądze na „wyprawkę szkolną” są już wypłacane    -   22/9/2009
Szkolna wyprawka
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników, zgodnie z przepisem prawnym, jest udzielana uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2009-2010 naukę w klasach I – III szkoły podstawowej oraz w klasie I gimnazjum. Dofinansowanie dotyczy uczniów pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza ustalonego prawnie kryterium dochodowego na osobę w rodzinie – informuje tarnowski magistrat.

Ogloszenie

Pomoc udzielana jest na wniosek rodzica ucznia (prawnego opiekuna), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby za zgodą przedstawiciela ustawowego. Dyrektor szkoły zwraca rodzicom koszty zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu tj. faktury VAT do wysokości wartości pomocy.

Wartość pomocy nie może przekroczyć kwoty:
- 150 zł. dla uczniów klas I i II szkoły podstawowej oraz dla uczniów klas I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia
- 170 zł. dla uczniów klas III szkoły podstawowej oraz dla uczniów klas III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia
- 280 zł. dla uczniów klas I gimnazjum oraz dla uczniów klas I ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych.


W roku szkolnym 2009-2010 „Wyprawką szkolną” objętych zostało w Gminie Miasta Tarnowa łącznie 480 uczniów w tym:
- w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego - 448 uczniów
- w szkołach niepublicznych – 32 uczniów

Publiczne szkoły
Szkoły podstawowe
na ogólną liczbę 2825 uczęszczających do klas od I – III szkoły podstawowej i mieszczących się w kryterium dochodowym 351,0 zł na osobę – z dofinansowania do podręczników skorzysta - 273 uczniów,
poza kryterium dochodowym – 49 uczniów (dochód na osobę przekracza w niewielkiej kwocie kryterium dochodowe)
Gimnazja na ogólną liczbę 1133 uczęszczających do klas I gimnazjum i mieszczących się w kryterium dochodowym 351,0 zł na osobę – z dofinansowania do podręczników skorzysta 105 uczniów
poza kryterium dochodowym – 21 uczniów (dochód na osobę przekracza w niewielkiej kwocie kryterium dochodowe).
Łącznie na ogólną liczbę 3958 uczniów uczęszczających do szkół podstawowych I-III i klas I gimnazjum prowadzonych przez samorząd z dofinansowania do podręczników skorzysta – 448 uczniówbr> w tym: - 378 mieszczących się w kryterium dochodowym
- 70 poza kryterium dochodowym
.

Szkoły niepubliczne
Podstawowe
na ogólna liczbę 175 uczniów uczęszczających do klas I-III i mieszczących się w kryterium dochodowym 351,0 zł na osobę z dofinansowania do podręczników skorzysta – 26 uczniów
poza kryterium dochodowym – 1 uczeń
Gimnazja na ogólną liczbę 48 uczniów uczęszczających do klas I gimnazjum i mieszczących się w kryterium dochodowym 351,0 zł na osobę – z dofinansowania do podręczników skorzysta 4 uczniów
poza kryterium – 1 uczeń
Łącznie na ogólną liczbę 223 uczniów uczęszczających do klas I _ III szkół podstawowych i klas I gimnazjów niepublicznych z dofinansowania do podręczników skorzysta – 32 uczniów, w tym: - 30 mieszczących się w kryterium dochodowym
2 poza kryterium dochodowym
.

Wypłaty dofinansowania do podręczników dla szkół publicznych prowadzonych przez samorząd prowadzone będą w szkołach do których uczniowie uczęszczają. Środki na ten cel przelane zostały na konta szkół do dnia 18 września.
Wypłaty dofinansowania do podręczników dla szkół niepublicznych są dokonywane w kasie Urzędu Miasta Tarnowa od 18 września 2009 r.
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?
Czy sądzisz o komercjalizacji tarnowskiej służby zdrowia ?
jestem za
jestem przeciw
nie mam zdania
[Zobacz wyniki]
 © 2003-2012 Tarnów ON-LINE

Kontakt z redakcją/administratorem:
Tarnowski Obywatelski Portal Internetowy inTARnet.pl
redakcja@intarnet.pl, tel. kom. 662 930 947