Już wkrótce portal w nowej formule
  Reklama i mecenat  
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Spotkanie integracyjne między pracodawcami, a uczelnią    -   19/10/2009
PWSZ: „Uczelnia otwarta na współpracę”
23 października w ramach projektu „KLELSS BIS Kapitał Ludzki – Edukacyjny Komponent Strategii Szkoły” odbędzie się spotkanie integracyjne pomiędzy pracodawcami, a PWSZ, pod nazwą „Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie – Uczelnia otwarta na współpracę”. Głównym celem całego projektu jest dostosowanie kształcenia na poziomie wyższym do potrzeb gospodarki i rynku pracy. Podczas spotkania, na które zostali zaproszeni liczący się w regionie pracodawcy zaprezentowane zostaną, m.in. możliwości podejmowania współpracy pomiędzy pracodawcami a środowiskami akademickimi oraz sposoby promocji działań realizowanych przez Uczelnię w ramach projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Podpisane zostaną również porozumienia o współpracy pomiędzy Pracodawcami a Uczelnią, natomiast całość uświetni krótki koncert saksofonowy w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół Muzycznych im. I. J. Paderewskiego w Tarnowie oraz występ kabaretowy Piotra Bałtroczyka.

Ogloszenie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie została utworzona na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 maja 1998 roku, jako pierwsza w kraju uczelnia zawodowa nowego typu kształcąca na poziomie licencjackim i inżynierskim. Obecnie, spośród 35 państwowych wyższych szkół zawodowych funkcjonujących w Polsce jest największą uczelnią nie tylko pod względem bazy materialnej czy kadry dydaktycznej ale również pod względem szerokiego profilu kształcenia. Jak czytamy w komunikacie, podyktowane jest to chęcią sprostania wymaganiom jakie stawia gospodarka oparta na wiedzy oraz dostosowaniu kształcenia do aktualnych potrzeb gospodarczych i rynku pracy.

Istnieje jednak szereg barier uniemożliwiających swobodny rozwój uczelni. Jak wynika ze Strategii Miasta Tarnowa – miasto położyło nacisk na rozwój gospodarczy i w perspektywie kilku lat ma zamiar stać się „miastem o nowoczesnej gospodarce”. Potrzebna będzie zatem kadra o wysokich kwalifikacjach i umiejętnościach. Jednak badania przeprowadzone przez Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie, w 2007 r. w ramach projektu „Edukacja Ustawiczna, Rozwój Osobowości – szansą na rynku pracy” wykazały, iż oprócz braku umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy absolwentom uczelni wyższych brakuje również wiadomości z zakresu zasad rządzących rynkiem pracy czy umiejętności planowania własnej kariery. Kolejną barierą jest niewystarczająca współpraca uczelni z pracodawcami, przejawiająca się brakiem podstaw do wymiany opinii na temat modyfikacji programów umożliwiających kształcenie kadr na potrzeby pracodawców.

Pomimo wspomnianych trudności tarnowska PWSZ stara się aktywnie współpracować z pracodawcami czego wyrazem jest, m.in. realizacja projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „KLEKSS BIS Kapitał Ludzki – Edukacyjny Komponent Strategii Szkoły”. Głównym celem projektu jest dostosowanie kształcenia na poziomie wyższym do potrzeb gospodarki i rynku pracy, a tym samym zwiększenie szans uczelni na sprostanie wyzwaniom gospodarki opartej na wiedzy poprzez wdrożenie wielopłaszczyznowego programu rozwojowego uczelni. Wśród celów szczegółowych projektu wymienić należy m.in.: zwiększenie szans studentów i absolwentów na zatrudnienie poprzez zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych w dziedzinie związanej z kierunkiem kształcenia. Możliwe to jest dzięki realizacji programu stażowego „Weź pracę w swoje ręce”, który adresowany jest do studentów ostatniego roku studiów lub absolwentów tarnowskiej PWSZ. Wśród innych celów projektu „KLEKSS BIS” wymienić należy podniesienie jakości usług uczelnianego biura karier lub wzmocnienie współpracy uczelni z pracodawcami poprzez organizację spotkań integracyjnych obydwu środowisk.

Podniesienie jakości usług Biura Karier odbywać się będzie na 3 płaszczyznach. Dwie pierwsze nakierunkowanie są na wsparcie studentów natomiast trzecia płaszczyzna to wsparcie doradców zawodowych poprzez udział w różnych formach szkoleń podwyższających ich kwalifikacje i umiejętności trenerskie.
Pierwsze spotkanie integracyjne pn. „Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie – Uczelnia otwarta na współpracę” odbędzie się 23 października w Auli PWSZ w Tarnowie o godzinie 16.00. Podczas spotkania, na które zostali zaproszeni liczący się w regionie pracodawcy zaprezentowane zostaną, m.in. możliwości podejmowania współpracy pomiędzy pracodawcami a środowiskami akademickimi oraz sposoby promocji działań realizowanych przez Uczelnię w ramach projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Podpisane zostaną również porozumienia o współpracy pomiędzy Pracodawcami a Uczelnią, natomiast całość uświetni krótki koncert saksofonowy w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół Muzycznych im. I. J. Paderewskiego w Tarnowie oraz występ kabaretowy Piotra Bałtroczyka.
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?
Czy sądzisz o komercjalizacji tarnowskiej służby zdrowia ?
jestem za
jestem przeciw
nie mam zdania
[Zobacz wyniki]
 © 2003-2012 Tarnów ON-LINE

Kontakt z redakcją/administratorem:
Tarnowski Obywatelski Portal Internetowy inTARnet.pl
redakcja@intarnet.pl, tel. kom. 662 930 947