To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
OGŁOSZENIA i REKLAMY (arch.)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Umowa na adaptację pomieszczeń na bibliotekę i czytelnię Seminarium już podpisana    -   23/11/2009
Kolejna inwestycja w WSD
W dniu dzisiejszym, tj. 23 listopada w Agendzie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Tarnowie wicemarszałek Sejmiku Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela podpisał umowę, dotyczącą projektu dofinansowanego z funduszy europejskich na „Adaptację segmentu środkowego budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie na bibliotekę i czytelnię.” Całkowita wartość projektu wynosi 8.60.23 zł, w ramach umowy dla projektu przyznano dofinansowanie w wysokości 6.020.863 zł. Przewidywany termin realizacji projektu to 31.08.2011 roku.

Ogloszenie

Projekt Adaptacja segmentu środkowego budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie na bibliotekę i czytelnię, został przyznany w ramach Osi Priorytetowej 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Działanie 1.1. Poprawa jakości usług edukacyjnych, Schemat A: Rozwój infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa wyższego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Całkowita wartość projektu wynosi 8 601 234,00 PLN, w ramach umowy dla projektu przyznano dofinansowanie w wysokości 6 020 863,00 PLN. Przewidywany termin realizacji projektu to 31.08.2011 roku. Przedmiotem projektu jest adaptacja budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie dla nowoczesnej biblioteki akademickiej wraz z czytelnią dla 100 osób i dostępem do szerokopasmowego Internetu. Doprowadzi to do podniesienia jakości oferty edukacyjnej na poziomie wyższym poprzez rozbudowę infrastruktury bibliotecznej. Realizacja projektu zwiększy dostępność zbiorów bibliotecznych dla mieszkańców. Nowa czytelnia będzie posiadała 100 stanowisk pracy, co znacznie podniesie jakość oferowanych mieszkańcom usług bibliotecznych. Przyczyni się to do podniesienia jakości edukacji w szkolnictwie wyższym.
W ramach projektu przewidziano m.in. roboty budowlane, instalacji elektrycznych, wodno – kanalizacyjnych, montaż wentylacji mechanicznej. Poza pracami budowlanymi obiekt zostanie wyposażony w meble oraz niezbędną infrastrukturę dydaktyczną w postaci komputerów, wyposażenie magazynu i stanowisk pracy.

Jak czytamy w komunikacie Centrum Informacyjnego FEM (informacja o funduszach europejskich): ”Podnoszenie kompetencji kulturalnych społeczeństwa to jedno z ważniejszych działań służących rozwojowi polskiej edukacji. Powinno być realizowane poprzez stworzenie warunków do rozwoju aktywności twórczej, zwiększenie uczestnictwa w kulturze i umiejętności świadomego jej odbioru i wyboru. Czynnikiem edukacji jest m.in. rozwój instytucji edukacji i kultury poprzez zwiększenie znaczenia bibliotek jako centrów edukacji i informacji. Rozbudowa biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie przyczyni się do realizacji powyższych celów w powiecie tarnowskim.”

Na zdjęciu: uroczystość podpisania umowy. Foto: Michał Gniadek
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'mysql5-3.premium' (1) in /home/intarnet/www/www1.atlas.okay.pl/poll/include/class_mysql.php on line 32
Connection Error
MySQL Error : Connection Error
Error Number: 0 
Date    : Tue, June 25, 2024 01:52:43
IP     : 44.192.48.196
Browser   : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Referer   : 
PHP Version : 4.4.9
OS     : Linux
Server   : Apache
Server Name : www.intarnet.pl
Script Name : /www1.atlas.okay.pl/index_full.html