Już wkrótce portal w nowej formule
  Reklama i mecenat  
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Tarnów – „Ekologiczna gmina województwa małopolskiego”    -   01/12/2009
Nagroda dla Tarnowa
W IV konkursie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie „Ekologiczna gmina woj. małopolskiego” Tarnów po raz czwarty został laureatem. Tym razem w kategorii „Edukacja ekologiczna i ochrona przyrody” (w roku ubiegłym było to Eko-prix). Organizator konkursu docenił liczne przedsięwzięcia podejmowane w Tarnowie, mające na celu ochronę przyrody oraz edukowanie społeczeństwa w zakresie ekologii. Poniżej zamieszczamy listę działań, podejmowanych przez tarnowski magistrat w tym zakresie.

Ogloszenie

Działania, które zostały docenione w formie nagrody:
Akcja likwidacji niskiej emisji – uświadamianie szkodliwego oddziaływania dymu z palenisk domowych i pomoc mieszkańcom w zmianie sposobu ogrzewania na ekologiczny, usuwanie odpadów zawierających azbest - pomoc mieszkańcom miasta w bezpiecznym pozbyciu się odpadów, które mogą zagrażać ich zdrowiu oraz zbiórka i unieszkodliwianie przeterminowanych lekarstw i termometrów rtęciowych w kilkunastu tarnowskich aptekach,

Wspólnie z Towarzystwem Promocji Oświaty Ekologicznej zrealizowano projekty polegające na prowadzeniu szkoleń, których tematyka jest ściśle związana z ochroną środowiska i zdrowiem mieszkańców.

Urząd Miasta od lat organizuje w tarnowskich szkołach i przedszkolach zbiórkę zużytych baterii oraz opakowań plastikowych, zwracając uwagę na problem rosnącej ilości wytworzonych odpadów, konieczności ich segregacji oraz powtórnego wykorzystania

Urząd Miasta Tarnowa przygotował kampanię „Tarnowska przyroda”, polegającą na nakręceniu filmu przyrodniczego „Tarnów. Polski biegun ciepła” (przedstawienie m.in.: rezerwatu Debrza, pomników przyrody, parków miejskich, Góry św. Marcina, Lasu Lipie, Kantorii, Stawów Krzyskich i innych) oraz przeprowadzeniu kampanii edukacyjnej, mającej na celu promowanie przyrody miasta i postaw proekologicznych.

W ramach programu „Odpowiedzialność i Troska” Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A., Branżowa Organizacja Odzysku S.A. w Tarnowie oraz Urząd Miasta Tarnowa organizują akcję „Drzewko za butelkę”. Akcja polega na zebraniu butelek po napojach, które są przekazywane do recyklingu. Za uzyskane pieniądze zakupiono sadzonki drzew i krzewów, które uczniowie posadzili wokół swoich szkół. Prezydent Miasta Tarnowa oraz uczestnicy akcji zasadzili drzewo upamiętniające akcję w miejskim Parku Strzeleckim

Urząd Miasta organizuje akcję sprzątania potoku przepływającego przez centrum Tarnowa „Wiosenne sprzątanie Wątoku”, co roku we wrześniu włącza się do akcji „Sprzątanie Świata”, w której uczestniczy około 6.000 tarnowian, organizuje w mieście „Europejski Dzień bez Samochodu”.

Od kilku lat prowadzone jest zalesianie gruntów w rejonie składowiska odpadów komunalnych w Tarnowie. Co roku w tym rejonie zostaje zasadzonych kilka tysięcy drzew. Tworzy się przez to otulinę leśną wokół składowiska, co sprzyja ograniczaniu negatywnego wpływu składowiska na zdrowie mieszkańców miasta. Od 2001 roku zasadzono tysiące sadzonek sosny pospolitej, dębu, brzozy, olchy, modrzewia oraz jaworu. Obszar nasadzeń przez cały rok objęty jest opieką, poprzez wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych, wykaszanie terenu, pielęgnację ściółki, ochronę przed zwierzętami, grabienie igliwia oraz uzupełnianie wypadów. Ponadto Urząd Miasta prowadzi różnego rodzaju akcje związane z sadzeniem drzew i krzewów w pasach drogowych (kilka tysięcy drzew lip, klonów, jesionów, brzóz, olch, jarząbów, głogów, wiązów, grabów). Od kilku lat prowadzona jest akcja ratowania kasztanowców zaatakowanych przez szkodnika - motyla szrotówka kasztanowcowiaczka.

Rada Miejska, praktycznie co roku podejmuje uchwały o ustanowieniu kolejnych pomników przyrody, których mamy w Tarnowie blisko 40.
Urząd Miasta Tarnowa od kilku lat wydaje ulotki informacyjne z cyklu „Zielone perły Tarnowa”, opisujące ciekawe przyrodniczo miejsca w mieście, które warto zobaczyć („Park Strzelecki”„Park w Zbylitowskiej Górze”, Las Lipie”, „Rezerwat przyrody Debrza”, „Głazy narzutowe”, „Potok Wątok”, „Planty Kolejowe”, „Las na górze św. Marcina”, „Park Sanguszków”, „Zbiornik Kantoria”.

„Wspólnie posprzątajmy miasto” - każdej wiosny i jesieni Urząd Miasta Tarnowa organizuje akcję bezpłatnego odbierania od mieszkańców odpadów wielkogabarytowych, prowadzi też systematycznie likwidację ,,dzikich wysypisk”.

W referacie ochrony środowiska prowadzona jest „Biblioteka Ekologiczna”. Z bogatych i stale uzupełnianych zbiorów korzystają uczniowie, studenci oraz wszyscy zainteresowani sprawami ochrony przyrody.

Urząd Miasta wspomaga państwowy monitoring środowiska, przygotowuje coroczną „Informację o stanie środowiska w Tarnowie”, która jest prezentowana na sesji Rady Miejskiej oraz udostępniana wszystkim zainteresowanym na stronach www.tarnow.pl.
Na stronach internetowych Urzędu Miasta Tarnowa w dziale „Ekologia” prezentowane są zagadnienia związane z ochroną środowiska.

Urząd Miasta Tarnowa organizuje przegląd filmów ekologicznych „EKOŚWIAT”, Konkurs fotograficzny „Wakacyjna przyroda”, konkurs na najpiękniejszy ogród i balkon w Tarnowie „Zielony Tarnów”, liczne konkursy wiedzy przyrodniczej, środowiskowej oraz programy edukacji ekologicznej w tarnowskich szkołach i przedszkolach;
Edukacja ekologiczna społeczeństwa wspomagana jest poprzez:
- prenumeratę dla wszystkich tarnowskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich poświeconego zagadnieniom ochrony środowiska miesięcznika „AURA”,
- wydawanie i dystrybuowanie ulotek o tematyce ekologicznej
- dofinansowanie wyjazdów młodych tarnowian na „Zielone Szkoły”,

W 2007r. Prezydent Tarnowa ustanowił nagrodę „Tarnowskiego Ekologa”, która jest przyznawana corocznie osobie najbardziej zaangażowanej w edukację ekologiczną i promowanie ochrony przyrody. Statuetka wręczana jest przy okazji obchodów Dnia Ochrony Środowiska w miejskim Parku Strzeleckim.

Działanie miasta wspierane są przez WFOŚiGW w Krakowie, bez którego pomocy nie byłoby możliwe prowadzenie tak szerokiego spektrum przedsięwzięć proekologicznych.
Urząd Miasta Tarnowa współpracuje z lokalnymi rozgłośniami radiowymi, gazetami i telewizją w zakresie przekazywania mieszkańcom Tarnowa informacji dotyczących problemów związanych z ochroną środowiska, podnoszenia świadomości ekologicznej oraz wdrażania prawa Unii Europejskiej.
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?
Czy sądzisz o komercjalizacji tarnowskiej służby zdrowia ?
jestem za
jestem przeciw
nie mam zdania
[Zobacz wyniki]
 

Komentarze internautów:   (Liczba komentarzy : 1)Dodaj komentarz
(03-12-2009) szumowina :
Ale czarne dęby,kopalne drzewa sprzed kilkunastu tysięcy lat,eksponowane pryz zajeździe pod dębem"-zmarnowano.Leżą jak porzucone kłody, bez jakiejkolwiek informacji,co to jest- a jest to atrakcja przyrodnicza,a raczej paleontologiczna- numer 1! I nic- nie pomagają żadne nagabywania, żeby je ustawić w pionie, odpowiednio oznakować i opatrzyć tablicą, informującą,co to takiego jest(byłą kiedyś taka, gdy je tu przywieziono spod Latoszyna). A to jedyne w Europie(!!!) miejsce, gdzie czarne dęby można oglądać w plenerze.Niezwykła atrakcja, wspaniałą lekcja poglądowa,a wygląda jak porzucone kłody drewna.Warto o stanie faktycznym poinformować fundatora nagrody i-jak mi Bóg miły,zrobię to, choć jestem zaledwie tzw. osoba fizyczna,a nie jakąś tam instytucją, odpowiedzialną, czyli biorącą szmal za ochronę przyrody.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


W związku z pracami modernizacyjnymi na portalu możliwość komentowania artykułów została wstrzymana do momentu oddania nowej wersji serwisów. Prosimy o cierpliwość, przepraszając za niedogodności.

Portal inTARnet.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do usunięcia lub skrótu komentarza naruszającego prawo, zasady współżycia społecznego lub NETykiety. Jeżeli uważasz, że którykolwiek wpis narusza czyjeś dobra - zgłoś nadużycie, wysyłając e-mail na adres:
redakcja@intarnet.pl


© 2003-2012(2015) Tarnów ON-LINE

Kontakt z redakcją/administratorem:
Tarnowski Obywatelski Portal Internetowy inTARnet.pl
redakcja@intarnet.pl