Już wkrótce portal w nowej formule
  Reklama i mecenat  
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
  Umowy na modernizację dróg w Powiecie Dąbrowskim i Brzeskim już podpisane   -   02/12/2009
Kolejne modernizacje dróg
Dzisiaj, 2 grudnia odbyło się podpisanie umowy dotyczącej projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1313K Dąbrowa Tarnowska – Żelichów na odcinku Dąbrowa Tarnowska – Żelichów. Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela podpisał również umowę dotyczącą przebudowy dróg powiatowych na terenie Powiatu Brzeskiego. Oba projekty dofinansowane zostały z funduszy europejskich.

Ogloszenie

Środki na projekt „Przebudowa drogi powiatowej nr 1313K Dąbrowa Tarnowska - Żelichów, na odcinku Dąbrowa Tarnowska Żelichów”, zostały przyznane w ramach Osi Priorytetowej 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Działanie 4.1. Rozwój infrastruktury drogowej, Schemat C: Drogi powiatowe, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Całkowita wartość projektu wynosi 10 338 460, 00 PLN, w ramach umowy dla projektu przyznano dofinansowanie w wysokości 6 199 999,00 PLN. Przewidywany termin realizacji projektu to 30.12.2010 roku.
Na drodze powiatowej nr 1313K, łączącej Dąbrowę Tarnowską z Żelichowem występuje duże natężenie ruchu, w tym ruchu tranzytowego samochodów osobowych i ciężarowych przez centrum Dąbrowy Tarnowskiej. Niezbędnym stało się przeprowadzenie zakrojonego na szeroką skalę remontu i wprowadzenie odpowiednich usprawnień komunikacyjnych. Dofinansowany z MRPO projekt Powiatu Dąbrowskiego zakłada podniesienie nośności jezdni, jej poszerzenie do 6m, dobudowa poboczy i chodników. Ponadto odremontowane zostaną 3 mosty oraz 8 przepustów. Całość uzupełni budowa skrzyżowania, a także remont i dobudowa systemu odprowadzenia wód opadowych wzdłuż modernizowanej drogi.
Po wybudowaniu mostu na Wiśle ruch tranzytowy zostanie przekierowany do obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej. W efekcie przebudowy zakładanego odcinka drogi powstanie połączenie komunikacyjne z planowaną w Dąbrowie Tarnowskiej strefą aktywności gospodarczej.
W wyniku realizacji projektu poprawi się bezpieczeństwo ruchu, zmniejszy negatywne oddziaływanie ruchu drogowego na środowisko dzięki zmniejszeniu spalin oraz nastąpi poprawa klimatu akustycznego. Wraz z tym nastąpi podniesienie jakości życia mieszkańców zamieszkałych w bezpośrednim sąsiedztwie drogi oraz poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej. Przyczyni się to do zwiększenia atrakcyjności powiatu dąbrowskiego dla turystów, inwestorów oraz mieszkańców.

Projekt „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Brzeskiego”
Całkowita wartość projektu (finansowanego z środków j.w.) wynosi 12 308 907, 00 PLN, w ramach umowy dla projektu przyznano dofinansowanie w wysokości 5 800 060,00 PLN. Przewidywany termin realizacji projektu to 31.12.2010 roku.
Celem projektu jest sprawna komunikacja drogowa w powiecie brzeskim, z połączonymi drogami krajowymi i wojewódzkimi oraz spójna infrastruktura drogowa służąca rozwojowi gospodarczemu Małopolski. Posłuży temu udrożnienie regionalnej sieci drogowej, poprawa warunków transportu drogowego w województwie małopolskim poprzez stworzenie alternatywnego ciągu komunikacji regionalnej, łączącego autostradę A4 z drogą krajową nr 79 relacji Sandomierz – Kraków. Przebudowa i modernizacja dróg lokalnych o znaczeniu regionalnym przyczyni się do rozwoju gospodarczego Małopolski. Nastąpi też wzrost bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz poprawa komfortu jazdy użytkowników dróg powiatowych, gdy stan techniczny dróg dostosowany zostanie do narastającego natężenia ruchu pojazdów w powiecie brzeskim.
Realizacja projektu pozwoli wyeliminować czynniki techniczne, wzmagające zagrożenia środowiskowe w powiecie brzeskim. Dzięki temu ograniczy się szkodliwe oddziaływanie ruchu drogowego na stan środowiska naturalnego.
W efekcie realizacji projektu powstanie alternatywna trasa łącząca dwie drogi krajowe obsługujące komunikację pomiędzy województwem małopolskim a świętokrzyskim. Poprawi się jakość dróg, zostanie polepszony dostęp do zakładów przemysłu kopalnianego (żwirownie, piaskownie). Dodatkowo nastąpi wzrost liczby podmiotów gospodarczych, powstaną nowe miejsca pracy, co przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców. Również ograniczeniu ulegną wycieki substancji niebezpiecznych
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?
Czy sądzisz o komercjalizacji tarnowskiej służby zdrowia ?
jestem za
jestem przeciw
nie mam zdania
[Zobacz wyniki]
 © 2003-2012 Tarnów ON-LINE

Kontakt z redakcją/administratorem:
Tarnowski Obywatelski Portal Internetowy inTARnet.pl
redakcja@intarnet.pl, tel. kom. 662 930 947