Już wkrótce portal w nowej formule
  Reklama i mecenat  
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Mamy do rozdania dwadzieścia egzemplarzy unikalnego wydawnictwa (film)    -   15/12/2009
Podsumowanie projektu „Uwaga, człowiek”
Dobiegł końca projekt „Uwaga, człowiek” realizowany przez Tarnowską Artystyczną Konfraternię, polegający na archiwizacji wspomnień ludzi - częstokroć zapomnianych – a w taki czy inny sposób zasłużonych dla swojego środowiska lokalnego, regionu lub kraju. Od czerwca do października na antenie RDN Małopolska wyemitowanych zostało 20 audycji, zamieszczanych następnie na portalu inTARnet.pl; w okresie tym ukazało się również – na łamach tarnowskiego „Dziennika Polskiego” dwadzieścia artykułów, biogramów, wspomnień... 9 grudnia w restauracji Bristol odbyło się podsumowanie zarówno tego projektu, jak i cyklu „Na skrzydłach po drabinie” – zaprezentowane zostało wydawnictwo „Uwaga, człowiek” (książeczka i płyta DVD) oraz zeszyty literackie „Po prostu, jestem”. Dla naszych intarnautów otrzymaliśmy po dwadzieścia egzemplarzy obu wydawnictw...

Ogloszenie

W Zeszycie Literackim „po prostu, jestem...” znajdziemy wiersze Doroty Skolasińskiej, Ryszarda Zaprzałki, Andrzeja Szczepańskiego, Elżbiety Oćwiei, Karoliny Łabno, Anny Szczepańskiej, Marka Antosza, Marii Piec-Łepkowskiej, Kamili Albin, Mateusza Szyszki, Pawła Pinca, Sławomira Hajduka, Bartosza Barana, Władysława Bożka, Dariusza Strzelczyka, Heleny Urbanik, Władysława Rysia, Anny Maksymowicz, ks. SCJ Bogdana Kuty, Dariusza Romanowskiego, Józefa Komarewicza, Anny Szymańczuk, Zbigniewa Mirosławskiego, Danutry Sile-Mirosławskiej, Mirosława Przybyły, Jerzego Barczyńskiego, Kazimierza Karwata, Elżbiety Nowak-Plebanek, fragment opowiadania i poezje Stanisławy Wiatr-Partyki, prozę Jerzego Reutera, notę poświęconą Robertowi Kucie, wstrząsające fragmenty bloga Ewy Czajkowskiej-Smożewskiej. Zeszyt, powstały staraniem Tarnowskiej Artystycznej Konfraterni a dofinansowany przez Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polski z siedzibą w Łodzi powstał według koncepcji Krystyny Drozd i Szymona Seremeta; grafika: Anna Adamiak. I jak czytamy w posłowiu: Twórcy i odbiorcy towarzyszą każdemu rodzajowi artystycznej działalności. Wzajemnie się warunkując stoją po obu stronach lustra i spostrzegają odbijającą się złożoność świata. Posiadają podobną wrażliwość. Uważnie się obserwują, darzą wzajemnym szacunkiem. Ale bywa, że nawzajem się ignorują, a nawet z rozmysłem lekceważą. Tkwią w podobnym niepokoju i rozterce. Są jednako ostrożni, wstrzemięźliwi i nieskorzy do pochwał. Ich marzenia, pasje, namiętności, wątpliwości, rozterki, radości i bunt przybierają różne kształty oraz formy ciekawości i konstatacji. I wiemy, że sztuka, jak żadna inna dziedzina aktywności znosi wszelkie bariery. Pozwala na krótki czas zatrzymać się, złapać oddech, równowagę. Jednoczy, ukojenie daje... a może jest modlitwą odrzuconych (...) diagnozą toczącej ich choroby...”

Podczas spotkania w Bristolu rozdano również część nakładu wydawnictwa podsumowującego projekt „Uwaga, Człowiek” (książeczka i płyta DVD). W wydawnictwie tym znajdziemy sylwetki, fragmenty wspomnień, wiersze, zdjęcia, dokumenty a także poszerzone nieco, w stosunku do tych prezentowanych na antenie RDN Małopolska – audycje.
Zobacz prezentację podsumowującą projekt „Uwaga, Człowiek”:

Pobierz wtyczkę Flash Player

Podajemy ich wykaz (wraz z nazwiskami osób wypowiadających się w nagraniach) tytułem przypomnienia:
1) Oni byli pierwsi - Kazimierz Zając, Eugeniusz Niedojadało.- więźniowe KL Auschwitz z pierwszego transportu
2) Antoni Bahr - Elżbieta i Antoni Ziębowie
3) Jacek Roik - lekarz od recept na zdrowie albo historia haniebnego zaniechania
4) Jan Głuszak Dagarama – wizjoner, architekt poezji - Andrzej i Barbara Słomkowie, Barbara Idler, Józef Komarewicz
5) Ryszard Smożewski
6) Beata Lubich, Edward Kupiniak i Marian Skalski oraz Maria i Stanisław Kaniorowie - o ludobójstwie na Kresach w latach 39-45
7) Jan Gomoła – Tadeusz Koniarz
8) Zdzisław Baszak ps. Pirat
9) Stylińscy : wnuczęta Franciszka, dzieci Mariana - Aleksandra Pilch-Bojarska, Seweryn Styliński i historyk dr Maria Żychowska
10) Lidia Holik Gubernat - nestorka tarnowskiej sceny
11) Aniela i Józef Piszowie - Antoni Sypek ale i Mirosław Biedroń oraz Piotr Pawlina, Krystyna Drozd i Mirosław Poświatowsi
12) Barbara Wiatr
13) Józef Bossowski herbu Ślepowron
14) Jerzy Pertkiewicz
15) Stanisława Wiatr Partyka
16) Andrzej Ziembowski
17) Ordo Fratrum Minorum, czyli Bernardynów w Tarnowie lat 550: o. Jan – gwardian i o. Franciszek;
18) Fistkowie – Halina Fistek – żona Mieczysława, Ewa Fistek – córka Antoniego, Józef Fistek - syn Władysława i Wiktorii Fistek
19) Maurycy Godowski herbu Odrowąż – wnuk Andrzej Jasica, dr Maria Żychowska i Antoni Sypek
20) Ferdynand Zarzycki – absolwent c.k. II Gimnazjum, dr filozofii, legionista, minister w Rządzie Aleksandra Prystora i Janusza Jędrzejewicza, , Senator II RP z województwa stanisławowskiego; w audycji udział wzięli: Barbara Potempa, Jarosław Stych i Marek Popiel.

Pomysł by archiwizować wspomnienia różnych osób narodził się w kręgach portalu inTARnet.pl i Tarnowskiej Artystycznej Konfraterni (zanim zaczęła ona istnieć) już wiele lat temu. Pierwotnie miało to być Centrum Archiwizacji Społecznej – jak się okazało na taki sam pomysł jeszcze wcześniej wpaść miał pan Pacuła. Najogólniej rzecz ujmując chodziło o ustawiczne gromadzenie i archiwizowanie w formie cyfrowej wszystkich procesów dotyczących miasta, informacji podawanych przez lokalne i regionalne media, tak aby w przyszłości historyk mógł łatwo sprawdzić, co też na dany temat i w jaki sposób mówiło się w przeszłości. Koncepcja jednak okazała się, z przyczyn finansowych, trudna w realizacji, tym bardziej że projekt musiałaby być prowadzona ustawicznie. Stąd też pojawiła się idea nagrywania wspomnień wybranych osób. Nigdy nie pozwalał jednak na to czas – w redakcji nie zdążyliśmy w ten sposób nagrać kilku osób przed ich odejściem. Wreszcie, Tarnowska Artystyczna Konfraternia postanowiła napisać i złożyć projekt który zakładał archiwizację wspomnień – tak powstał „Uwaga, człowiek”, dofinansowany m.in. z środków Urzędu Marszałkowskiego i Miasta Tarnowa. Sama nazwa projektu nawiązywała do cyklu spotkań z ludźmi noszącymi nazwę „Uwaga człowiek!”, organizowanych przez Konfraternię w Muzeum Okręgowym w Tarnowie. Wiosną 2009 roku ruszyła intensywna praca nad przedsięwzięciem...
Krystyna Drozd i Mirosław Poświatowski – autorzy projektu (nagrania realizował również Piotr Dziża) stwierdzają, że na sam tylko wybór fragmentów nagrań i wstępny montaż 20-25 minutowych audycji z kilkugodzinnych niekiedy nagrań, poświęcili 20 weekendów. Podczas przygotowywania audycji realizaotrzy natrafili na wiele interesujących tropów; również wiele nagranych, ciekawych opowieści, z oczywistych względów nie zostało wykorzystanych. W 20 audycjach nie sposób też było przekazać wszystkich informacji na temat prezentowanych osób, stąd też sylwetki bohaterów pokazywane były przez pryzmat wybranych wydarzeń . Co więcej, w Tarnowie i w regionie wciąż nie brak jeszcze wielu żyjących i zmarłych postaci, wartych upamiętnienia. Być może zamierzenie to uda się zrealizować w kolejnych latach.
Jako ciekawostkę warto podać fakt, iż okazało się, że audycje „Uwaga, człowiek” były słuchane nawet przez więźniów tarnowskiego Zakładu Karnego. Słuchano ich, za pośrednictwem portalu inTARnet.pl oraz portalu radia RDN Małopolska – także na terenie całego kraju. Fakt ten znalazł swoje potwierdzenie w sytuacji, w której ze strony internetowej radia omyłkowo został zdjęty cały cykl – do pani Krystyny Drozd zaczęli dzwonić ludzie z innych miast, którzy chcieli z rodzinami odsłuchać tej czy innej audycji, a tymczasem po wejściu na stronę zrobić tego nie mogą. Sukcesem okazało się również samo, nieodpłatne wydawnictwo – ponoć w historii tarnowskiego „Dziennika Polskiego” żadna publikacja nie znikała dotąd tak szybko...

Wyjątkowy charakter miało także podsumowujące projekt spotkanie które odbyło się 9 grudnia w restauracji hotelu Bristol (przypomnijmy że pierwsza „przedpremierowa” prezentacja miała miejsce 11 listopada). Tak właściwie mogły chyba wyglądać przedwojenne „salony” – uczestnicy wieczoru wspólnie czytali wiersze, dzielili się swoimi wspomnieniami i refleksjami. Ze strony osób, które w różny sposób uczestniczyły w projekcie „Uwaga człowiek” wymienić warto m.in. wnuka profesora Maurycego Godowskiego – Andrzeja Jasicę, obecna była wnuczka Franciszka, a córka Mariana Stylińskiego – Aleksandra Pilch-Bojarska, Józef Bossowski, dr Maria Żychowska oraz Ewa Czajkowska-Smożewska, wdowa po Ryszardzie Smożewskim. Nie brakowało gości przybyłych na spotkanie z racji podsumowania „skrzydlatych” spotkań i wydania zeszytu literackiego – spośród autorów wierszy obecni byli: Paweł Pinc, Ewa Czajkowska-Smożewska, Sławomir Hajduk, Bartosz Baran, Jerzy Reuter i Ryszard Zaprzałka. Urząd Miasta Tarnowa reprezentowała Maria Zawada-Bilik.
O oprawę muzyczną wieczoru zadbała z kolei formacja jazzowa z Zespołu Szkół Muzycznych im. Ignacego Jana Paderewskiego THE NEVER HOOD w składzie : Jan Gąsowski - trąbka, Jakub Łępa - saksofon altowy, Miłosz Potoczny i Marcin Turski - gitara, Adam Tadel - bas, Janusz Boruch - perkusja. Zespół prowadzi znany tarnowski jazzmen, twórca festiwalu jazzowego w Tarnowie, nauczyciel - Piotr Pociask.

Tarnowska Artystyczna Konfraternia dziękuje wszystkim osobom, które pomogły w realizacji projektu. Projekt realizowany był przez Konfraternię we współpracy z portalem inTARnet.pl, radiem RDN Małopolska, tarnowskim „Dziennikiem Polskim” przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego i Miasta Tarnowa. Projekt wsparli również: Izba Przemysłowo – Handlowa w Tarnowie i TOP 8000 W. Orzechowski, R. Kuczyński, R. Kajmowicz spółka jawna.

UWAGA KONKURS
W naszej redakcji znajduje się 20 egzemplarzy podsumowującego projekt wydawnictwa. Może je otrzymać pierwsze dwadzieścia osób, które na adres redakcyjny redakcja@intarnet.pl wyślą maila z nagłówkiem w tytule „Uwaga, człowiek” i odpowiedzą w nim na pytanie, kto przekazał Tarnowskiemu Teatrowi popiersie Ludwika Solskiego?
Natomiast pierwsze 20 osób które w tytule maila poda hasło „Po prostu jestem” otrzyma po egzemplarzu „Zeszytów literackich”
Zobacz także :
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?
Czy sądzisz o komercjalizacji tarnowskiej służby zdrowia ?
jestem za
jestem przeciw
nie mam zdania
[Zobacz wyniki]
 © 2003-2012 Tarnów ON-LINE

Kontakt z redakcją/administratorem:
Tarnowski Obywatelski Portal Internetowy inTARnet.pl
redakcja@intarnet.pl, tel. kom. 662 930 947