Już wkrótce portal w nowej formule
  Reklama i mecenat  
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Budżet Gminy Borzęcin uchwalony    -   26/1/2010
Wieści z Borzęcina
Rada Gminy w Borzęcinie jednogłośnie uchwaliła budżet na rok 2010. Zamyka się on kwotą 21 milionów 834 tysięcy 293 złotych po stronie dochodów i 22 milionów 280 tysięcy 204 złotych po stronie wydatków. Największe pozycje wydatków stanowią oświata i wychowanie 8,37 miliona złotych oraz pomoc społeczna 3,51 miliona złotych. Planowane dotacje z budżetu gminy wynoszą 1,76 miliona złotych w tym m.in.: dla przedszkoli - 852 tysiące złotych, Gminnego Ośrodka Kultury - 548 tysięcy, Gminnej Biblioteki Publicznej - 220 tysięcy, na zadania z zakresu kultury fizycznej 130 tysięcy złotych. Na zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP zaplanowano 160 tysięcy złotych – informuje „Kurier Borzęcki”.

Ogloszenie

-Ambitny i ostrożny, konsekwentny w realizacji przyjętych na początku kadencji celów – tak projekt budżetu scharakteryzował wójt gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak. -Na wydatki majątkowe ze środków własnych zapisaliśmy w budżecie na bieżący rok 5 milionów złotych. Kwota ta ulegnie modyfikacji w trakcie roku w związku z planowanym podpisaniem umów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków zewnętrznych, w tym unijnych i realnie wyniesie blisko 10 milionów złotych. Według danych „Raportu województwa małopolskiego” gmina Borzęcin ma największą, wśród gmin miejskich i wiejskich powiatu brzeskiego dynamikę wzrostu dochodów, która wynosi 118,8 %. To dobry prognostyk. Z roku na rok rosną również wydatki majątkowe. W roku 2007 – 2,9 miliona złotych, w 2008 – 5,7 miliona, w 2009 – 7 milionów złotych – komentuje wójt Kwaśniak. W 2010 roku w Borzęcinie rozpocznie się budowa Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej, której wartość szacuje się na kwotę 13 milionów złotych. Oprócz zakończenia wczesną wiosną wodociągowania Borzęcina i Warysia gmina zamierza zrealizować przy udziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wodociągowanie Przyborowa. Z tego samego programu zrealizuje również zadanie adaptacji pomieszczeń Domu Wiejskiego w Warysiu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu, z budową boiska wielofunkcyjnego i boiska do piłki plażowej, z wykonaniem parkingu i ogrodzeniem terenu. Gminny Ośrodek Kultury, przy udziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zyska na remoncie piwnic Domu Ludowego w Borzęcinie i adaptacji pomieszczeń dla realizacji zadań ośrodka, na zakupie profesjonalnej sceny i nagłośnienia, których koszt szacuje się na blisko 300 tysięcy złotych oraz doposażeniu placówki kultury.

W ramach programu LEADER+ w gminie Borzęcin powstanie strefa aktywności mieszkańców. Przy udziale tego programu wyremontowany zostanie obiekt budynku wielofunkcyjnego w centrum Borzęcina, w którym mieści się świetlica ośrodka kultury, siedziba Zespołu Pieśni i Tańca „Borzęcanie” oraz remiza OSP. Ponadto nakładem ponad 300 tysięcy w ramach LEADERA+ w centrum tej miejscowości wybudowany zostanie nowoczesny, ogólnodostępny plac zabaw. Wykonany też zostanie I etap modernizacji obiektu sportowego w Przyborowie.

W ramach MRPO, działanie 6.2 B po otrzymaniu ewentualnej pozytywnej decyzji o zakwalifikowaniu wniosków gminy Borzęcin do dofinansowania realizowane będą dwa zadania o łącznej wartości 6,5 miliona złotych. Pierwsze zadanie to przebudowa i modernizacja remizy OSP w Przyborowie na potrzeby centrum kulturalnego wsi, drugie to przebudowa i budowa obiektów sportowo rekreacyjnych na terenie gminy Borzęcin z modernizacją sztandarowego obiektu w Borzęcinie – Borku i z budową nowych kompleksów sportowych przy Zespołach Szkół w Bielczy i Przyborowie. Obydwa wnioski przeszły ocenę merytoryczną, a realizacja zadań planowana jest na lata 2010 – 2011.

W bieżącym roku planuje się nowe nawierzchnie na kolejnych drogach gminnych, zakończenie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej 964 w Borzęcinie Dolnym, wespół z powiatem budowę chodników przy drogach powiatowych w Borzęcinie i Przyborowie. Ruszy z dawna oczekiwana inwestycja modernizacji drogi powiatowej Bielcza – Borzęcin Górny – Borzęcin Dolny. Jej rozpoczęcie planuje się w maju 2010 roku, a zakończenie w roku 2011. Wartość zadania szacuje się na ponad 12 milionów złotych, przy dofinansowaniu w kwocie 5,8 mln złotych, które powiat pozyskał z MRPO. Dzięki tej inwestycji zmodernizowana zostanie droga powiatowa o łącznej długości 9,3 kilometra na terenie gminy Borzęcin.

Zakończona zostanie modernizacja obiektu sportowego „Dolanki” w Borzęcinie Dolnym realizowana przy udziale środków z programu ORLIK PLUS. Do realizacji, w ramach programu na rok 2010 złożony zostanie wniosek na I etap modernizacji obiektu sportowego Victorii Bielcza.

W ramach marszałkowskiego programu „Małopolskie Remizy” gmina zamierza realizować drugi etap modernizacji obiektu remizy OSP w Łękach.

W roku 2010 wykonany zostanie również remont i adaptacja pomieszczeń szkolnych Zespołu Szkół w Przyborowie celem utworzenia przedszkola w tej miejscowości. Wykonane zostaną projekty budowlane kanalizacji Bielczy oraz przebudowy Domu Parafialnego w Borzęcinie Dolnym na potrzeby centrum kulturalnego wsi.

Gmina będzie partycypować również w wykonaniu projektu i wykupie gruntów pod budowę połączenia autostrady z drogą wojewódzką 768 tzw. budowa drogi ekspresowej od zjazdu z autostrady w Brzesku do mostu w Górce realizowana przez samorząd województwa małopolskiego.

Rok 2010 to także rozpoczęcie realizacji programu „eInclusion - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Borzęcin”, dozbrajającego gminę w infrastrukturę internetową.
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?
Czy sądzisz o komercjalizacji tarnowskiej służby zdrowia ?
jestem za
jestem przeciw
nie mam zdania
[Zobacz wyniki]
 © 2003-2012 Tarnów ON-LINE

Kontakt z redakcją/administratorem:
Tarnowski Obywatelski Portal Internetowy inTARnet.pl
redakcja@intarnet.pl, tel. kom. 662 930 947