Już wkrótce portal w nowej formule
  Reklama i mecenat  
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Tarnowskie Towarzystwo Naukowe w sprawie nowelizacji ustawy dotyczącej wyższych uczelni zawodowych    -   30/1/2010
Uczelnie wyższe w gestii samorządów?
Zarząd Tarnowskiego Towarzystwa Naukowego podjął uchwałę, w której wyraża swój zdecydowany sprzeciw wobec proponowanej zmiany statusu prawnego publicznych uczelni zawodowych, która jest zawarta w inicjatywie ustawodawczej grupy senatorów z dnia 17 grudnia 2009 roku w druku Senatu RP nr 745. Zdaniem Zarządu TTN znaczne strukturalne powiązanie tych szkół wyższych z samorządami województw jest w istocie znacznym podporządkowaniem publicznych uczelni zawodowych samorządom województwa – co jest sprzeczne z oczekiwaniami społecznymi i z zapisami Konstytucji RP, gwarantującymi autonomię szkół wyższych. Lista zarzutów, wyartykułowanych w popartym przez TTN stanowisku Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych jest długa – proponowana ustawa m.in. godzi w autonomię szkoły wyższej, prowadzi do upolitycznienia uczelni, powoduje utratę ich prestiżu w stosunku do innych szkół wyższych, wprowadza rozmycie odpowiedzialności za uczelnię i generować będzie dodatkowe koszty – także dla samorządów.

Ogloszenie

Jak mówi Prof. Kazimierz Wiatr, Prezes Tarnowskiego Towarzystwa Naukowego -W pełni podzielamy szczegółowe argumenty zawarte w Stanowisku Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych KRePSZ przyjętym na naradzie roboczej w dniu 13 stycznia 2010 roku w Warszawie w sprawie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i niektórych innych ustaw z dnia 17 grudnia 2009 roku (druk nr 745). Mamy nadzieję, że Senat RP wsłucha się w liczne opinie środowiska, w tym też i w głos Tarnowskiego Towarzystwa Naukowego i nie uchwali proponowanych zmian.
Rektorzy Szkół Publicznych w swoim stanowisku stwierdzają, że proponowana zmiana statusu prawnego oraz strukturalnego powiązania państwowych wyższych szkół zawodowych z samorządami województw „godzi w istotę autonomii szkoły wyższej gwarantowanej przez przepis art. 70 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz prowadzi do upolitycznienia uczelni, narusza zasadę równości uczelni prowadzących studia wyższe na tym samym poziomie kształcenia zarówno w wymiarze krajowym jak i europejskim, narusza spójność systemu szkolnictwa wyższego w Polsce oraz istotne zasady Procesu Bolońskiego, spowoduje utratę prestiżu uczelni, które będą postrzegane jako „uczelnie drugiej kategorii” – uczelnie samorządowe, czym godzi w aspiracje prawie stutysięcznej rzeszy studentów Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w Polsce, spowoduje nie tylko zmniejszenie, ale w ogóle brak zainteresowania kandydatów, a w konsekwencji doprowadzi do ich likwidacji, ogranicza samodzielność finansową efektywnie dotychczas zarządzanych uczelni i spowoduje rozmycie odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie uczelni pomiędzy organy uczelni, jednostkę samorządu terytorialnego oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, spowoduje włączenie uczelni w struktury samorządu terytorialnego nieprzygotowanego merytorycznie i kadrowo do współzarządzania i podejmowania właściwych decyzji w zakresie szkolnictwa wyższego, spowoduje bezpośrednie negatywne skutki finansowe dla uczelni i budżetu państwa wynikające z konieczności zatrudnienia w każdym Urzędzie Marszałkowskim dodatkowych osób posiadających niezbędne kwalifikacje, co pociągnie za sobą zwiększenie wydatków na szeroko pojęte szkolnictwo wyższe i obciąży dodatkowo budżet państwa lub odpowiednio budżet samorządu terytorialnego, skutkując w konsekwencji zmniejszeniem środków finansowych przyznawanych poszczególnym uczelniom.”
Jak mówi prof. Kazimierz Wiatr, ”wybór Kanclerza uczelni przez zarząd województwa jest upolitycznieniem uczelni i zamachem na jej sprawdzoną samorządność. Kolegium elektorów wybierające rektora ma mieć w swoim składzie do 20 % przedstawicieli samorządu. Może to prowadzić do istotnych konfliktów pomiędzy środowiskiem akademickim a samorządem (wybiorą naszego lub ich). To samo dotyczy organów kolegialnych uczelni. Ponadto uzyskiwanie dotacji z budżetu województwa i wymóg każdorazowo zgody właściwego sejmiku na rozporządzanie składnikami aktywów trwałych.”

Tarnowskie Towarzystwo Naukowe powstało w maju 2007 roku. Powołanie TTN było bezpośrednio związane ze staraniami prowadzącymi do powstania Akademii Tarnowskiej. Realizację tego przedsięwzięcia wspiera powołany w marcu 2006 roku Konwent w skład którego weszli: Ks. bp dr Wiktor Skworc, Prof. Kazimierz Wiatr, Senator RP, Prof. Adam Juszkiewicz, ówczesny Rektor PWSZ oraz Ks. Prof. Michał Heller.
W statutowych celach organizacji zawarto także dążenie do rozwoju i konsolidacji środowisk naukowych Tarnowa, powołanie czasopisma, które będzie prezentować dokonania pracowników i studentów tarnowskich uczelni oraz stworzenie szans rozwoju najzdolniejszym studentom przez włączenie ich w badania naukowe. Jednym z zadań Towarzystwa jest też dążenie do tego, by badania naukowe prowadzone w tarnowskich pracowniach, mogły być wdrażane w gospodarce Ziemi Tarnowskiej. Ważnym aspektem powstania TTN było również wsparcie rozwoju życia naukowego na tarnowskich uczelniach.
Jak czytamy w otrzymanym komunikacie, do niewątpliwych sukcesów na polu dążeń do powstania Akademii Tarnowskiej należy zaliczyć należy przede wszystkim budowanie atmosfery zrozumienia i poparcia tego przedsięwzięcia w społeczeństwie Ziemi Tarnowskiej i całego województwa. Konkretnym tego dowodem było uzyskanie środków finansowych na rozbudowę kampusu planowanej Akademii Tarnowskiej, zarówno w budżecie państwa jak również w środkach Unii Europejskiej.
TTN organizuje cykliczne otwarte spotkania dla mieszkańców Ziemi Tarnowskiej, podczas których można wysłuchać wykładów wybitnych naukowców, reprezentujących różne dziedziny naszego życia. W ubiegłym roku ukazał się drukiem pierwszy Zeszyt Naukowy TTN.

Na zdjęciu: prof. Kazimierz Wiatr
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?
Czy sądzisz o komercjalizacji tarnowskiej służby zdrowia ?
jestem za
jestem przeciw
nie mam zdania
[Zobacz wyniki]
 

Komentarze internautów:   (Liczba komentarzy : 7)Dodaj komentarz
(30-01-2010) luiss :
I bardzo dobrze, niech samorządy przejmą na siebie finansowanie uczelni zawodowych (PWSZ-ty itp.), to skończy się eldorado finansowe dla tych molochów, niewydolnych finansowo, przeżerających pieniądze podatników! Jakoś inne uczelnie, np. prywatne, utrzymują się wyłącznie z czesnego studentów, a te państwówki, działające jak PRL-owskie molochy, przejadają olbrzymie dotacje państwowe, dofinansowania od miasta i w dodatku czesne. Czas zrobić porządek z tymi biurokratycznymi wytwarzalniami licencjatów bez zawodu!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(30-01-2010) icek :
A czego tak się boją zmian profesorki z tych państwowych fabryk ludzi bez pracy??? Jesli byloby wszystko w porządku, to nie krytykowaliby tak tych zmian! Państwa nie stać na finansowanie biurokratycznych struktur wszystkich uczelni, niech się sprywatyzują, to dopiero zobaczą, jak ciężko się utrzymać na rynku! A poza tym gros największych afer korupcyjnych i machloi dzieje się właśnie za pieniądze podatników w PWSZ-tkach - wystarczy nieco poczytać w necie i posłuchać opinii ludzi.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(31-01-2010) KArol :
A na coś stać jeszcze to nasze państwo? Chyba tylko stać nas na płacenie składki unijnej. Szkolnictwo podstawowe też nie jest dofinansowane. A może służba zdrowia ma pieniądze? No to pewnie nauka polska jest bogata? A jak nie nauka to na pewno wojsko ma dobry i nowy sprzęt. Nas nie stać nie tylko na finansowanie uczelni, ale przede wszystkim nas nie stać na wybranie sobie dobrego rządu, który służyłby umacnianiu tego państwa, zamiast wypełniania woli "CENTRALI" zewnętrznej. To są tylko konsekwencje, u podstaw których są błędne decyzje także pracowników wyższych uczelni.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(31-01-2010) BEZROBOTNY :
czy stac nasz na finansowanie uczelni,ktorych absolwenci nie maja pracy??????

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(31-01-2010) eradycator :
Prof. Kazimierz Wiatr ma rację , ten człowiek również dostrzega katastrofalny trend zmierzający systemowo w kierunku permanentnej degradacji tuziemców , Ziemi Tarnowskiej , interioru " byłego województwa tarnowskiego , Diecezji Tarnowskiej , stymulowany przez wrogów tej ziemi

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(01-02-2010) tarnowianin :
no pewno, wprowadzmy na uczelnie wyzsze polityke i juz bedzie calkiem dobrze, a co do tarnowskiej PWSZ, to nawet wykladowcy, ktorzy rownoczesnie pracuja np na UJ mowia o tym, ze w Tarnowie jest wyzszy poziom ksztalcenia, bo starsze uczelnie jada na renomie, a na PWSZ ludziom sie jeszcze chce uczyc.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(01-02-2010) małopolanin :
teraz jest dobrze, po co te zmiany, kto ma w tym interes????

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


W związku z pracami modernizacyjnymi na portalu możliwość komentowania artykułów została wstrzymana do momentu oddania nowej wersji serwisów. Prosimy o cierpliwość, przepraszając za niedogodności.

Portal inTARnet.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do usunięcia lub skrótu komentarza naruszającego prawo, zasady współżycia społecznego lub NETykiety. Jeżeli uważasz, że którykolwiek wpis narusza czyjeś dobra - zgłoś nadużycie, wysyłając e-mail na adres:
redakcja@intarnet.pl


© 2003-2012(2015) Tarnów ON-LINE

Kontakt z redakcją/administratorem:
Tarnowski Obywatelski Portal Internetowy inTARnet.pl
redakcja@intarnet.pl