Już wkrótce portal w nowej formule
  Reklama i mecenat  
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Żabno: ogromne pieniądze na kanalizację    -   18/2/2010
Wieści z Żabna
Sześćdziesiąt milionów złotych dofinansowania dla Gminy Żabno na kanalizację Bobrownik Wielkich, Ilkowic, Łęgu Tarnowskiego, Żabna i strefy przemysłowej w Niedomicach. Takie pisemne zapewnienie odebrał dwa dni temu burmistrz Żabna Stanisław Kusior w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie.

Ogloszenie
>

Największa dotacja jaką Gmina Żabno ma szansę otrzymać w swojej historii stanowi 150% jej budżetu rocznego i wydaje się być już przesądzona. Gmina do spełnienia ostatecznych warunków Ministerstwa Środowiska ma 60 dni licząc od 9 lutego 2010 r. Po tym okresie zostanie podpisana umowa i prace nad budową kanalizacji będzie można zaczynać.

Burmistrz Żabna Stanisław Kusior odebrał potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania Gminie Żabno, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I- gospodarka wodno- ściekowa, działanie 1.1 – gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys RLM na realizację projektu „Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Żabno”. Przekazania dokumentów dokonał prezes WFOŚ w Krakowie Krzysztof Bolek na specjalnym spotkaniu w siedzibie WFOŚ w Krakowie.
Suma dofinansowania została ustalona w odniesieniu do potrzeby inwestycyjnej, którą wyceniono na 71 247 620,00 PLN. Maksymalną kwotę określono w wysokości 60 560 477,00 PLN i stanowi ona 85 % kosztów realizacji zadania. Ostateczny budżet dofinansowania z Funduszu Spójności ustalony zostanie w umowie, która zostanie podpisana 12 kwietnia 2010 r. Do tego czasu Gmina Żabno ma wypełnić zalecenia Ministerstwa Środowiska. Prace nad wytycznymi są już w toku realizacji.
-Cieszę się bardzo, że już jesteśmy o krok od finału naszych starań o pozyskanie tych funduszy - mówi burmistrz Kusior. –Trzy lata naszych prac okazały się owocne i pokazały znowu, że warto wstrzymać się z finansowaniem niektórych inwestycji całkowicie z budżetu gminy, chociaż często spotykałem się z przeciwnym zdaniem i niedowierzaniem o możliwości pozyskania pieniędzy z Unii Europejskiej na kanalizację. Kwota jaką udało nam się pozyskać, pozwoli dokonać skoku cywilizacyjnego w rozwoju naszej gminy. Wiem, że inwestycja przyniesie dużo korzyści dla mieszkańców, przedsiębiorców i środowiska naturalnego. Realizacja tak ogromnego przedsięwzięcia wymagać będzie zrozumienia i pomocy ze strony zainteresowanych - dodaje burmistrz.

To nie koniec dużych inwestycji w gminie. W tym roku rusza rewitalizacja rynku w Żabnie, która została dofinansowana kwotą ponad 4,5 mln złotych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Przesądzona została budowa Gminnego Centrum Recyklingu w Niedomicach z Funduszy Norweskich, gdzie dofinansowanie sięga ponad miliona osiemdziesięciu tysięcy euro. Ponadto gmina czeka na rozstrzygnięcie kilku innych projektów, które także będą wspierać jej rozwój. Na pozytywną ocenę czekają wnioski o dofinansowanie modernizacji Szkoły Podstawowej w Żabnie, budowy centrum Kulturalno - Oświatowo- Sportowego w Łęgu Tarnowskim, czy też modernizację stacji uzdatniania wody w Gorzycach.

Budowa kanalizacji w liczbach:
- 3 – to liczba lat, jakie potrzebne były na przeprowadzenie konsultacji społecznych, opracowanie, złożenie i ocenę wniosku oraz wszystkich dokumentów niezbędnych do realizacji projektu.
- 3- to również liczba lat określająca długość prowadzenia inwestycji;
- 5- to liczba miejscowości, w których przeprowadzona zostanie inwestycja: Łęg Tarnowski, Bobrowniki Wielkie, Ilkowice, Niedomice, Żabno;
- 65 – to liczba określająca ilość przepompowni, które powstaną na skutek inwestycji;
- 95 - tyle kilometrów wyniesie długość nowej kanalizacji w Gminie Żabno;
- 7247 – to liczba osób, które zostaną objęte programem budowy kanalizacji;
- 60 560 477- to kwota dofinansowania inwestycji z Funduszu Spójności (kwota przed przetargiem)
71 247 620 – to całkowita kwota inwestycji (kwota przed przetargiem; koszt inwestycji nie uwzględnia kosztów przyłączy indywidualnych, których finansowanie określa ustawa).
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?
Czy sądzisz o komercjalizacji tarnowskiej służby zdrowia ?
jestem za
jestem przeciw
nie mam zdania
[Zobacz wyniki]
 © 2003-2012 Tarnów ON-LINE

Kontakt z redakcją/administratorem:
Tarnowski Obywatelski Portal Internetowy inTARnet.pl
redakcja@intarnet.pl, tel. kom. 662 930 947