To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
OGŁOSZENIA i REKLAMY (arch.)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa – nowe kierunki, nowe specjalności    -   04/3/2010
Rekrutacja na PWSZ
Na pierwszy rok studiów 2010/11 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej przygotowano 2430 miejsc, (w ubiegłym roku było to 2325 miejsc - czyli zwiększono liczbę przyjęć o 105 miejsc). Na studiach stacjonarnych przybyło 75 miejsc a na studiach niestacjonarnych 30 miejsc. PWSZ planuje uruchomić nowy kierunek i dwie specjalności: biologię środowiska – (uczelnia czeka na zgodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego), niestacjonarne studia magisterskie na filologii polskiej oraz na kierunku Wychowanie fizyczne specjalność – edukacja zdrowotna. Rekrutacja odbywać się będzie w czerwcu i lipcu.

Ogloszenie

NOWOŚCI
Na kierunku biologia będzie mogło studiować 90 osób, taki jest limit przyjęć. -Jeżeli nie uzyskamy zgody Ministerstwa – mówi prorektor ds. studenckich dr Józef Węglarz - która pozwoliłaby na rekrutację lipcową to sądzę, że we wrześniu uda się przeprowadzić nabór. Na filologii polskiej, na studiach II stopnia uruchamiamy studia niestacjonarne. O przyjęcie może ubiegać się 30 osób. Jest to podyktowane faktem, że dość znacząca liczba absolwentów z dyplomem licencjata podjęła pracę i studia niestacjonarne pozwolą im pogodzić obowiązki zawodowe z dalszym kształceniem.
Na Wychowaniu Fizycznym także nowość; specjalność - edukacja zdrowotna. –Studentom po I roku – podkreśla dr Józef Węglarz - dajemy szansę wyboru między specjalnością: edukacja zdrowotna a gimnastyka korekcyjna. Program obejmuje 400 godzin. Jest to specjalność pilotażowa finansowana z funduszy „Kapitał ludzki”. Uczelnia nie będzie ponosić kosztów zorganizowania i zrealizowania programu.
Jak informuje PWSZ, program dotyczy zdobycia wiedzy i kompetencji z zakresu promocji zdrowia wśród dzieci i młodzieży. To będzie kilka przedmiotów, które pozwolą studentowi zrozumieć sens dbałości o zdrowie. Troska o sprawność fizyczną i umysłową powinna rozpocząć się w dzieciństwie i trwać do wieku dojrzałego. Niestety, upadł opracowany przez ekspertów projekt kształcenia specjalistów do prowadzenia przedmiotu edukacja zdrowotna. Ministerstwo wstrzymało prace nad programem, ale zagadnienie będzie częściowo omawiane w ramach innych przedmiotów. Specjalny blok tematyczny poprowadzi nauczyciel wychowania fizycznego, odgrywając nową rolę w szkolnym procesie edukacji.

ZMIANA LICZBY MIEJSC
Władze uczelni zmieniły na niektórych kierunkach liczbę przyjęć. -Zmniejszono liczbę miejsc na filologii angielskiej na studiach I stopnia do 120 miejsc, do tej pory było 150. Na pielęgniarstwie, na tzw. studiach pomostowych, niestacjonarnych planuje się uruchomić dodatkowych 50 miejsc w stosunku do roku ub. Do tej pory było 100 miejsc. W ubiegłym roku odnotowano 2,6 chętnych na jedno miejsce. Zainteresowanie studiami pomostowymi wynika z konkurencji na rynku pracy. Pielęgniarki, które pracują a nie mają studiów wyższych, czują się zagrożone i chcą uzupełnić wykształcenie.

Kierunki zamawiane
Uczelnia ma zgodę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kontynuowanie projektu pn. „Kierunki zamawiane”. Najlepsi studenci matematyki, inżynierii materiałowej i chemii mają szansę uzupełnić wiedzę z przedmiotów wiodących, uczestniczyć w kursie języka angielskiego, zdobyć specjalne stypendium. O przyznaniu stypendium, w przypadku studentów I roku decydują wyniki uzyskane z egzaminu maturalnego, a w przypadku studentów II roku średnia ocen z egzaminów.
W I półroczu br. stypendium w wysokości 1 tys. zł. przyznano studentom I roku; na kierunku chemia z tej formy pomocy naukowej korzystało 25 osób, na kierunku matematyka-20 osób, na kierunku inżynieria materialowa-19 osób. Oprócz tego, od ubr. PWSZ prowadzi pilotażowy program na kierunku matematyka i stypendia otrzymuje tu 7 osób. O przyznaniu stypendiów, w przypadku studentów I roku decydowała średnia ocen uzyskanych na maturze. Po sesji zimowej ogłoszone zostaną nowe konkursy i szanse na stypendium będą mieć studenci z najwyższą średnią ocen uzyskanych z wszystkich egzaminów i zaliczeń.
-Spodziewamy się większego ożywienia na kierunkach technicznych – dodaje prorektor dr Józef Węglarz -matematyka wchodzi do egzaminu maturalnego jako przedmiot obowiązkowy, liczymy, że ujawni się utalentowana młodzież, lepiej przygotowana w szkołach ponadgimnazjalnych do zdobywania wiedzy w tym zakresie.

Uwaga: do postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2010/2011 zostaną dopuszczeni kandydaci, którzy w terminie od dnia 21 czerwca 2010, do dnia 17 lipca 2010 r. dokonają zapisu w Systemie Elektronicznej Rekrutacji Kandydatów, a następnie złożą lub prześlą pocztą, na adres uczelni podpisane podanie. Szczegóły na stronie internetowej www.pwsztar.edu.pl.
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'mysql5-3.premium' (1) in /home/intarnet/www/www1.atlas.okay.pl/poll/include/class_mysql.php on line 32
Connection Error
MySQL Error : Connection Error
Error Number: 0 
Date    : Wed, June 19, 2024 04:58:37
IP     : 100.28.2.72
Browser   : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Referer   : 
PHP Version : 4.4.9
OS     : Linux
Server   : Apache
Server Name : www.intarnet.pl
Script Name : /www1.atlas.okay.pl/index_full.html