To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Konkurs recytatorski poezji i prozy frankofońskiej na PWSZ    -   09/3/2010
Frankofonia ma swoją tradycję
19 marca, podczas Międzynarodowego Dnia Frankofonii na tarnowskiej PWSZ odbędzie się Międzyszkolny Konkurs Interpretacji Poezji i Prozy Frankofońskiej, adresowany do gimnazjalistów. Weźmie w nim udział, wyselekcjonowana w drodze eliminacji wewnątrzszkolnych młodzież z 7 gimnazjów (60 uczniów). Podobny konkurs adresowany jest również do licealistów – weźmie w nim udział 24 uczestników z 12 szkół. Jak zapewnia dyrektor Instytutu Humanistycznego i prorektor ds. ogólnych PWSZ dr hab. Wacław Rapak, język francuski – czy raczej szerzej: frankofonia, ma się w Tarnowie i na tarnowskiej uczelni bardzo dobrze. Dlaczego warto uczyć się akurat tego języka i jakie propozycje przygotowuje uczelnia w zakresie filologii romańskiej – o tym wszystkim piszemy poniżej.

Posłuchaj fragmentów konferencji prasowej: :

Ogloszenie

-Konkurs recytatorski poezji i prozy frankofońskiej organizowany przez Zakład Filologii Romańskiej PWSZ w Tarnowie to 10.letnia tradycja, która wpisuje się w to co dzieje się w Tarnowie; sam od 12 lat biorę udział jako juror, w konkursie piosenki francuskiej, organizowanym, z dużym sukcesem przez IV LO, z wiernym gronem uczestników, myślę o szkołach z jednej strony licealnych a z drugiej – gimnazjalnych Tarnowa i nie tylko, bo w konkursie bierze udział młodzież z okolic - mówi Wacław Rapak. -Pomysł moich znakomitych koleżanek z Zakładu Filologii Romańskiej: mgr Agnieszki Kuraś i mgr Małgorzaty Kuty, by zainteresować młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych konkursem poezji i prozy frankońskiej i konkursem interpretacji prozy frankofońskiej wiąże się ze Świętem Frankofonii, które z reguły przypada na II połowę marca i jest to szeroka, światowa, inspirowana przez Francuzów, ale realizowana przez wiele frankofońskich krajów, próba dowartościowania języka francuskiego. Ja, jako romanista mam swoją słabość i tą słabością jest język francuski ale wznosząc się trochę ponad romanistykę myślę o innych językach. W latach mojej młodości była taka piosenka: „ucz, ucz się polskiego”, więc ja młodym ludziom od dawna mówiłem: „ ucz, ucz się francuskiego” a teraz coraz częściej młodym romanistom powtarzam: „uczcie, uczcie się angielskiego” a pozostałym, tym którzy stoją przed wyborem pierwszego języka, ale najczęściej drugiego języka niż angielski, mówię: uczcie się innych języków. Czy to będzie rosyjski, niemiecki czy jakikolwiek inny, wspomnę o hiszpańskim, włoskim, a to tylko przykłady, bo tych przykładów można mnożyć, trzeba namawiać młodych ludzi do uczenia się języków o mniejszym zasięgu: tureckiego, gruzińskiego czy katalońskiego. Jestem pod wpływem tego ostatniego bo właśnie kilka dni spędziłem w Katalonii. Budujące jest to, że za językiem, myślę np. o katalońskim, kryje się zawsze kultura, literatura, poezja, piękno języka, a za pięknem języka, piękno myśli ludzkiej.
Dlaczego o tym mówię? Koledzy angliści mi wybaczą, mówię o tym dlatego, że w imię wielości, w imię bogactwa, wielokulturowości, to każdy z nas oprócz angielskiego, powinien mieć świadomość, że warto uczyć się innych języków. Za młodu mówiono mi: tyle języków ile człowiek zna do tylu światów ma dostęp. Myślę, że to jest warte wspomnienia i warte kruszenia kopii. Młodzi ludzie powinni zdać sobie sprawę z tego, że każdy język oprócz angielskiego, za którym stoi przecież nie tylko jedna kultura, ale i bogactwo wielu krajów, wprowadza w świat kultury danego kraju. Młodzi ludzie, nie tylko w Polsce, zapominają o tym.
Dominacja angielskiego, angielszczyzny czy anglo-amerykańskiego, amerykańsko–angielskiego jest olbrzymia i jestem za, bo to wielka kultura, jednak róbmy tyle, żebyśmy się tego języka uczyli nie tylko po to, by dogadać się w hotelu, w recepcji. Ale uczmy się języka jako klucza do wielkich kultur, które za nim stoją.
Czy młodzi Polacy mają takie szanse? To jest delikatny temat, nie tylko dla romanistów, ale dla wszystkich filologów, oprócz filologów angielskich. Języki obce, nauczane w szkole, to angielski i proszę wybaczyć brutalność określenia, w śladowych ilościach języki inne. Te języki „inne” mają status drugiego języka i przeznacza się na nie czasami po jednej godzinie tygodniowo. Nikt nikogo niczego nie nauczył, a zwłaszcza języka, dając uczniowi jedną godzinę tygodniowo, nawet przy założeniu, że uczeń ma motywację i będzie się tego języka uczył sam. Rzeczywistość w jakiej żyjemy, nie tylko polska, jest przerażająca, bo jeśli wszystko będzie się odbywać w jednym języku, bez wartościowania to nie jest to dobre dla tego, o czym świat mówi, co świat wie i co w nowomowie Unii Europejskiej nazywa się multikulturowością. Nie ma możliwości multikulturowości, jeśli klucz będzie tylko jeden.


Filologia romańska na PWSZ nie jest oblegana, ale co roku uruchamia się kierunek
Dziekani wydziałów filologicznych uczelni w różnych częściach Polski, skarżą się, że zainteresowanie nauką innych języków spada. Co roku podejmujemy próbę przyciągnięcia młodych i pokazania im, że jest pożyteczne nie tylko w takim kształcie, w jakim my to robimy, czy w jakim robią to filologie romańskie i na innych uniwersytetach i tutaj. Pokazujemy studia w takim kształcie, że uczy się nie tylko narzędzia, uczy się tego do czego kluczem jest to narzędzie. Uczy się języka po to, by móc się tym językiem posłużyć, ale też po to by wejść w rzeczywistość literacką, plastyczną, artystyczną itd. To dotyczy wszystkich języków,; portugalskiego, niemieckiego, rosyjskiego, który, jak słyszę, cieszy się coraz większym zainteresowaniem młodzieży.

Dlaczego warto uczyć się języka francuskiego?
-Znajomość języka francuskiego to inwestycja w Twoją przyszłość. Francja jest największym inwestorem zagranicznym w Polsce i piątą potęgą ekonomiczną świata. Od 1 lipca 2008 roku, rynek pracy we Francji jest całkowicie otwarty dla Polaków. Znajomość j. francuskiego daje możliwość studiów na prestiżowych wyższych uczelniach w krajach francuskojęzycznych - precyzuje mgr Agnieszka Kuraś, z Zakładu Filologii Romańskiej PWSZ w Tarnowie.

Warto wiedzieć że:
- Francja co roku przyjmuje blisko 300.000 studentów z zagranicy
- Francja jest piątym krajem na świecie pod względem liczby studentów.
- daje możliwość swobodnego podróżowania po Francji i krajach frankofońskich oraz dostęp do kultury krajów frankofońskich
Francja jest najczęściej odwiedzanym krajem na świecie; co roku odwiedza ją 75 milionów turystów.
- Znajomość języka francuskiego umożliwia poznanie wielkich dzieł kultury europejskiej oraz różnorodnych kultur frankofońskich obecnych na 5 kontynentach.
- to także opanowanie języka Unii Europejskiej i kontaktów międzynarodowych.
- Język francuski jest jednym z oficjalnych języków Unii Europejskiej; jest także językiem roboczym NATO, ONZ oraz innych organizacji międzynarodowych.
- Znajomość j. francuskiego jest nieodzowna w celu podjęcia pracy w instytucjach europejskich i międzynarodowych.
- to wreszcie okno na świat.
- Francuski jest oficjalnym językiem w 32 krajach.
- językiem francuskim posługuje się 200 milionów ludzi mieszkających na 5 kontynentach.
- znajomość języka francuskiego otwiera dostęp do ponad 170 milionów serwisów w tym języku.

Specjalności na PWSZ
Kierunek: Filologia
Specjalność I: Filologia romańska o profilu ogólnym z językiem francuskim specjalistycznym.
Specjalność II: Filologia romańska o profilu ogólnym z językiem francuskim od poziomu początkowego.
Specjalność III: Filologia romańska z przedmiotem głównym język francuski i przedmiotem dodatkowym język włoski.
Specjalność IV: Filologia romańska z przedmiotem głównym język francuski i przedmiotem dodatkowym język angielski.

Filologia romańska o profilu ogólnym z językiem francuskim specjalistycznym (studia nienauczycielskie)
Studia umożliwiają opanowanie języka specjalistycznego przedsiębiorstwa (strategie i techniki komunikacji pisemnej i ustnej, elementy języka prawniczego i ekonomicznego) lub języka specjalistycznego związanego z turystyką i hotelarstwem.

Filologia romańska o profilu ogólnym z językiem francuskim od poziomu początkowego (studia nienauczycielskie)
Nabyte umiejętności umożliwiają absolwentowi podjęcie pracy w charakterze asystenta językowego w przedsiębiorstwach, wydawnictwach, środkach masowego przekazu, turystyce oraz sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury.

Filologia romańska z przedmiotem głównym język francuski i przedmiotem dodatkowym język włoski (od poziomu początkowego), studia nienauczycielskie
Absolwenci specjalności będą przygotowani do pracy w charakterze asystenta językowego oraz tłumacza języka francuskiego i włoskiego w instytucjach kulturalnych, placówkach turystycznych, wydawnictwach, środkach masowego przekazu oraz sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury francuskiej i włoskiej.

Filologia romańska z przedmiotem głównym język francuski i przedmiotem dodatkowym język angielski (studia nauczycielskie)
Absolwent specjalności jest przygotowany do nauczania dwóch przedmiotów (rodzajów zajęć), z których język francuski stanowi przedmiot główny, a język angielski przedmiot dodatkowy. Absolwenci legitymują się zbliżoną do rodzimej znajomością języka francuskiego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, posiadają wiedzę o historii, literaturze i kulturze krajów francuskiego obszaru językowego oraz interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i kulturze w różnorodnych dziedzinach życia społecznego. Po uzyskaniu tytułu licencjata, absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

PWSZ ściśle współpracuje z:
Instytutem Francuskim w Krakowie, Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie, oraz innymi szkołami wyższymi z zagranicy.
Istnieje możliwość wyjazdów w ramach programu Sokrates/Erasmus.
PWSZ w Tarnowie organizuje konkurs piosenki francuskiej, konkurs recytatorski oraz dni frankofonii.
W bieżącym roku Zakład Filologii Romańskiej organizuje dwa konkursy, których finał odbędzie się 19 marca w murach uczelni podczas obchodów Święta Frankofonii. Temat tegorocznej edycji konkursów brzmi: „Witamy w świecie baśni!”
1. Konkurs Interpretacji Prozy i Poezji Frankofońskiej skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych.
2. Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Frankofońskiej adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Zakład Filologii Romańskiej współpracuje z takimi wydawnictwami jak: Hachette Livres, CLE International, Hatier/Didier, dzięki czemu nauczyciele języka francuskiego informowani są na bieżąco o najnowszych metodach nauczania tego języka.
Zarówno wydawnictwa jak i księgarnie językowe (Edukator i Eli z Krakowa) oraz Instytut Francuski w Krakowie są fundatorami części nagród dla uczestników Konkursów.
Istnieje również możliwość działalności w Kole Naukowym, które co roku organizuje „Wieczory wigilijne”.

Na marginesie warto zaznaczyć, że Instytut Humanistyczny PWSZ, oprócz licznych propozycji, związanych nie tylko z filologią romańską, oferuje również nauczanie języka polskiego jako języka obcego.
MP
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'mysql5-3.premium' (1) in /home/intarnet/www/www1.atlas.okay.pl/poll/include/class_mysql.php on line 32
Connection Error
MySQL Error : Connection Error
Error Number: 0 
Date    : Wed, March 22, 2023 12:54:35
IP     : 3.238.250.73
Browser   : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Referer   : 
PHP Version : 4.4.9
OS     : Linux
Server   : Apache
Server Name : www.intarnet.pl
Script Name : /www1.atlas.okay.pl/index_full.html