To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   ”Miasto się rozwija, ma dobrą ofertę edukacyjną i jest bezpieczne”    -   16/3/2010
Tarnów okiem tarnowian
Na przełomie grudnia 2009 r. i stycznia 2010r. zostały przeprowadzone badania ankietowe, dotyczące postrzegania kierunków rozwoju miasta Tarnowa. Badania te są jednym z etapów aktualizacji obecnej Strategii. Skierowane zostały zarówno do mieszkańców naszego miasta, jak również do osób odwiedzających Tarnów – informuje tarnowski magistrat. Wyniki ankiety są bardzo interesujące...

Ogloszenie

Ankietę przygotował Wydział Strategii, celem zbadania kierunku rozwoju Tarnowa, który w znacznym stopniu uzależniony jest od wizerunku miasta, zarówno wśród mieszkańców, jak również w otoczeniu zewnętrznym. Celem ankiety było również zidentyfikowanie priorytetowych działań inwestycyjnych, najistotniejszych dla przyszłości Tarnowa, oraz opinii na temat zmian, które zaszły w ostatnich latach.
Ankieta posiadała formę elektroniczną oraz papierową i była anonimową. Obie wersje miały charakter ogólnodostępny, a wersja elektroniczna umieszczona została na stronie internetowej miasta www.tarnow.pl.

83 % badanych to mieszkańcy Tarnowa, a pozostałe 17 % to goście odwiedzający miasto. Największą grupę ankietowanych stanowiły osoby młode w przedziale wiekowym 18-25 lat, natomiast najmniej ankietowanych stanowiła grupa powyżej 70 lat. Wśród wszystkich badanych ponad połowa deklarowała, że posiada wykształcenie wyższe.
Z przeprowadzonych badań wynika, że prawie 90 % ankietowanych deklarowała, iż wiąże przyszłość swoją i swoich bliskich z miastem Tarnów.
W ankiecie poddano pod ocenę respondentów 10 obszarów/działań mających na celu postrzeganie jakości życia w mieście.
Ponad 91 % respondentów uważa, że miasto rozwinęło się w ostatnich latach. Największym atutem Tarnowa wg. respondentów jest oferta edukacyjna – (szeroki zakres nauczania począwszy od przedszkoli po szkolnictwo wyższe) – ponad 70% ankietowanych ocenia ją jako dobrą i bardzo dobrą. Bardzo pozytywnie ocenione zostały również działania w zakresie:
- bezpieczeństwa - ponad 60% ankietowanych ocenia poziom bezpieczeństwa, jako dobry i bardzo dobry;
- estetyki miasta – ponad 44% uważa że stan budynków, ulic, parków, zieleńców uległ znacznej poprawie.
W opinii respondentów Tarnów ma także zadowalającą ofertę kulturalną (39% ocen dobrych i bardzo dobrych).
Do obszarów wymagających natychmiastowych działań zaliczono poprawę infrastruktury drogowej (poprawy stanu nawierzchni dróg, rozwiązania komunikacyjne, parkingi, ścieżki rowerowe) oraz opieki zdrowotnej. Ponadto respondenci zwrócili uwagę na konieczność prowadzenia działań w kierunku wzbogacenia oferty spędzania czasu wolnego oraz dalszej poprawy estetyki miasta. Wskazane są także działania mające na celu utworzenie nowych miejsc pracy.
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'mysql5-3.premium' (1) in /home/intarnet/www/www1.atlas.okay.pl/poll/include/class_mysql.php on line 32
Connection Error
MySQL Error : Connection Error
Error Number: 0 
Date    : Wed, March 22, 2023 12:59:59
IP     : 3.238.250.73
Browser   : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Referer   : 
PHP Version : 4.4.9
OS     : Linux
Server   : Apache
Server Name : www.intarnet.pl
Script Name : /www1.atlas.okay.pl/index_full.html