To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Kwalifikacja wojskowa 2010 dla mieszkańców Tarnowa    -   17/3/2010
Komunikat magistratu
W okresie od 22 marca do 30 kwietnia br. zostanie przeprowadzana kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców zameldowanych na stałe lub czasowo w Tarnowie. Tegoroczna kwalifikacja wojskowa przeprowadzona będzie przy ul. Kochanowskiego 30, na I piętrze Przychodni Lekarskiej w biurowcu Zakładów Mechanicznych (wejście na prawo od bramy wjazdowej na teren Zakładów Mechanicznych). Możliwy dojazd autobusami miejskimi linii: 2, 7, 10, 41, ale na własny koszt osoby wezwanej.

Ogloszenie
>

Głównym celem kwalifikacji wojskowej jest określenie stanu zdrowia pod względem ewentualnych możliwości spełniania obywatelskich obowiązków obronnych wobec Naszej Ojczyzny przez osoby ustawowo do tego obowiązane. W tym roku do poddania się takim badaniom obowiązani są:
- wszyscy mężczyźni urodzeni w 1991 roku, niezależnie od stanu zdrowia, także jeżeli posiadają orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli taka osoba nie jest w stanie poruszać się samodzielnie, jej opiekun powinien skontaktować się w tej sprawie z komisją lekarską),
- wszyscy mężczyźni urodzeni w latach 1986 – 1990, którzy do tej pory nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
- kobiety urodzone w latach 1986-1991, wskazane imiennie przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Tarnowie, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej.

Każda z tych osób otrzyma imienne wezwanie ze ściśle określonym terminem. Nieotrzymanie takiego wezwania nie zwalnia jednak od obowiązku stawienia się w czasie przeprowadzania kwalifikacji wojskowej, ponieważ Wojewoda ogłosił kwalifikację wojskową poprzez obwieszczenia rozplakatowane na terenie Tarnowa i taki obowiązek wynika wprost z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP.
Jeżeli ktoś z ważnych przyczyn nie może stawić się w określonym terminie musi niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie, a następnie przedstawić dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się. Informację można przekazać osobiście, przez członka najbliższej rodziny lub telefonicznie pod nr tel. 14 63-06-499. Wówczas zostanie ustalony inny termin, w granicach zakreślonych okresem odbywania się tegorocznej kwalifikacji wojskowej.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej obowiązkowo musi przedstawić:
- dowód osobisty, a wyjątkowo, w uzasadnionych przypadkach paszport,
- fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy (jak do dowodu osobistego),
- dokument potwierdzający poziom wykształcenia (ostatnie świadectwo szkolne) lub aktualne zaświadczenie o pobieraniu nauki,
- posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej (osoby, które nie posiadają żadnej dokumentacji medycznej z powodu doskonałego stanu zdrowia nie mają obowiązku dokumentowania tego faktu).
Spełnienie wszystkich wskazanych wyżej obowiązków jest konieczne we własnym, dobrze pojętym interesie, bowiem wyżej wskazana ustawa ich zlekceważenie i zaniechanie określa jako przestępstwo, co skutkuje postępowaniem przed sądem i karą. Niezależnie od tego osoba, która nie stawiła się w wyznaczonym terminie jest przymusowo doprowadzana do kwalifikacji wojskowej przez Policję.

Dodatkowe informacji można uzyskać pod nr tel. 14 68-82-702, a od 22 marca br. pod nr tel.14 63-06-499.

Foto: www.army.mil.pl
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'mysql5-3.premium' (1) in /home/intarnet/www/www1.atlas.okay.pl/poll/include/class_mysql.php on line 32
Connection Error
MySQL Error : Connection Error
Error Number: 0 
Date    : Sat, April 1, 2023 22:37:17
IP     : 34.232.63.94
Browser   : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Referer   : 
PHP Version : 4.4.9
OS     : Linux
Server   : Apache
Server Name : www.intarnet.pl
Script Name : /www1.atlas.okay.pl/index_full.html