Już wkrótce portal w nowej formule
  Reklama i mecenat  
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Więcej terenów budowlanych i przemysłowych    -   24/3/2010
Wieści z Dębna
Nowe tereny pod budownictwo i działalność przemysłową uwalnia uchwalone przez Radę Gminy Dębno studium zagospodarowani przestrzennego – jeden z najważniejszych dokumentów określający kierunku rozwoju na najbliższych kilkanaście lat. Mieszkańcy zgłosili do niego 101 uwag, które dokładnie przeanalizowano i w większości uwzględniono.

Ogloszenie

Planiści pracujący na zlecenie gminy uwzględniając uwagi samorządu wprowadzili zmiany w stosunku do dotychczas obowiązujących zapisów polegające przede wszystkim na zwiększeniu powierzchni terenów przeznaczonych pod zabudowę. Generalnie rzecz ujmując wyznaczono je na nowo w każdym sołectwie, a zwłaszcza w tych największych takich jak Wola Dębińska, Sufczyn czy Dębno. Przykładowo w stosunku do całkowitej powierzchni Woli Dębińskiej tereny budowlane zajmują w niej według nowego studium 70-80 procent, a w Dębnie mniej więcej 60 procent. Decyzja w tej sprawie nie jest efektem arbitralnej decyzji samorządu, ale coraz większego zainteresowania budownictwem na tych terenach. –Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, którzy coraz częściej pytają o działki budowlane – komentuje Grzegorz Brach, wójt gminy Dębno.
Studium zwiększa także powierzchnię terenów przeznaczonych pod działalność przemysłową. W głównej mierze zlokalizowano je wzdłuż „czwórki”. Przesądziło o tym położenie w pobliżu głównej drogi, co zawsze dla inwestycji przemysłowych ma kluczowe znaczenie. Takie usytuowanie nie szkodzi też w żadnym stopniu turystycznym aspiracjom gminy. Tereny dla turystyki najbardziej atrakcyjne pozostają w dalszym ciągu nieco na uboczu.

Zgodnie z obowiązującym prawem przed przyjęciem dokumentu mieszkańcy mieli możliwość zapoznania się z nim i zgłaszania do niego swoich uwag. W efekcie autorzy studium otrzymali 101 wniosków do analizy. W przypadku 27 wniosków zmiany uwzględniono częściowo, co w praktyce oznacza ich akceptację, a w 29 przypadkach wnioski zostały odrzucone. Przesądziły o tym względy formalne. Przykładowo, jeśli działka znajduje się na terenie zalewowym, to nie można jej było kwalifikować jako teren budowlany.
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?
Czy sądzisz o komercjalizacji tarnowskiej służby zdrowia ?
jestem za
jestem przeciw
nie mam zdania
[Zobacz wyniki]
 © 2003-2012(2015) Tarnów ON-LINE

Kontakt z redakcją/administratorem:
Tarnowski Obywatelski Portal Internetowy inTARnet.pl
redakcja@intarnet.pl