To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
OGŁOSZENIA i REKLAMY (arch.)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Tarnowskie reklamy pod nadzorem estetycznym    -   31/3/2010
Warunki Plastyka Miejskiego
Reklamy i szyldy umieszczane na miejskich ulicach muszą spełniać określone standardy estetyczne – przypomina Urząd Miasta Tarnowa. Zasady dotyczące montażu materiałów i tablic promocyjnych opracował Plastyk Miejski. Poniżej zamieszamy „a,b,c” postępowania w przypadku ich umieszczania. Ułatwi to drogę konieczną do przebycia w tej sprawie.

Ogloszenie

Przed montażem reklamy należy:
1. Złożyć w Referacie Krajobrazu Miasta (ul. Goldhammera 3) dwa „wnioski o uzgodnienie projektu reklamy” wraz z dwoma wizualizacjami reklamy. Wizualizacja powinna zawierać wymiary, kolorystykę oraz sposób montażu urządzenia. Nie wnosi się przy tym opłaty skarbowej.
2. Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Referat Krajobrazu Miasta należy uzgodnić montaż reklamy z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Krakowie Delegatura w Tarnowie (ul. Konarskiego 15). W celu otrzymania pozwolenia konserwatorskiego na montaż reklamy na obiekcie wpisanym indywidualnie do rejestru zabytków należy zgłosić się do WUOZ (może to być informacja telefoniczna) o wydanie zaleceń, wytycznych do projektu szyldu reklamowego, następnie złożyć wniosek wraz z projektem szyldu w dwóch egzemplarzach, dokument stwierdzający prawo własności, w przypadku najemcy (dzierżawcy) kserokopię umowy najmu lub pisemną zgodę właściciela. Odnośnie reklam na obiektach znajdujących się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, należy złożyć takie same dokumenty jak w przypadku budynków indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków. Na tym etapie opłata skarbowa wynosi 10 zł.
3. Ostatni etap to złożenie w Wydziale Urbanistyki i Budownictwa (ul. Nowa 3) „wniosku o zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę” lub „wniosku o pozwolenie na budowę” (w przypadku reklam instalowanych na obiektach indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków).
- W przypadku reklam zajmujących pas drogowy należy dostarczyć ww. dokumenty Tarnowskiemu Zarządowi Dróg Miejskich (ul. Bernardyńska 24) w celu złożenia „wniosku o wydanie zezwolenia na umieszczenie nośnika reklamowo-informacyjnego w pasie drogowym”.
- W przypadku reklam emitujących sygnał świetlny (np. typu LED) należy zwrócić się do Tarnowskiego Zarządu Dróg Miejskich o wydanie decyzji, pod kątem przepisów prawa o ruchu drogowym oraz ustawy o drogach publicznych, dotyczącej możliwości umieszczenia w pasie drogowym tego typu urządzenia.
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'mysql5-3.premium' (1) in /home/intarnet/www/www1.atlas.okay.pl/poll/include/class_mysql.php on line 32
Connection Error
MySQL Error : Connection Error
Error Number: 0 
Date    : Thu, July 25, 2024 18:42:56
IP     : 44.210.151.5
Browser   : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Referer   : 
PHP Version : 4.4.9
OS     : Linux
Server   : Apache
Server Name : www.intarnet.pl
Script Name : /www1.atlas.okay.pl/index_full.html