Już wkrótce portal w nowej formule
  Reklama i mecenat  
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Będzie pierwsze liceum integracyjne w Tarnowie    -   06/4/2010
XX LO
Najpierw był projekt uchwały, forsowany m.in. przez radnego PiS Jacka Łabno, a będący efektem inicjatywy rodziców i nauczycieli z Gimnazjum nr 7, w sprawie założenia i organizacji publicznego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie. Potem był komunikat magistratu o niżu demograficznym, w którym to komunikacie czytaliśmy również że większość rodziców nie chce posyłać swoich dzieci do szkół integracyjnych. Ostatecznie jednak, „przy pełnej akceptacji prezydenta”, radni podczas nadzwyczajnej sesji jednogłośnie zdecydowali o powstaniu XX Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie.

Ogloszenie

W uzasadnieniu do projektu uchwały dotyczącej powołania Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w obiekcie Gimnazjum nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka w Tarnowie ul. Bandrowskiego 4, czytaliśmy m.in. o odpowiednim przygotowaniu tego obiektu ze względu na rodzaj niepełnosprawności (ruchowa), odpowiedniej bazie dydaktycznej oraz wykwalifikowanej kadrze. Kolejnym walorem obiektu szkolnego przy ul. Bandrowskiego 4 jest centralne jego położenie w mieście, na skrzyżowaniu dróg komunikacyjnych oraz w pobliżu dworców PKP, PKS co umożliwia uczniom łatwy do niego dojazd. „Obecnie w mieście Tarnowie nie ma tak wszechstronnie przygotowanego i wyposażonego obiektu liceum, w którym zapewniona zostanie właściwa realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zgodnie z prawem oświatowym w klasach integracyjnych” - czytaliśmy w uzasadnieniu.

Wkrótce po przedstawieniu na sesji tej inicjatywy uchwałodawczej, otrzymaliśmy obszerny komunikat magistratu, w którym czytaliśmy m.in. o niżu demograficznym wpływającym na mniejszą liczbę klas, a także iż ”mentalność w zakresie tolerancji osób niepełnosprawnych poprawiła się nieco, ale nie na tyle, aby problem wzajemnego współżycia z osobami zdrowymi i sprawnymi był całkiem zadowalający, większość rodziców dzieci zdrowych wybiera szkoły masowe bez integracji, a część tych którzy są w szkołach obwodowych z oddziałami integracyjnymi nie do końca akceptuje osoby niepełnosprawne w swoim otoczeniu, wystąpiło zjawisko niewystarczającej liczby dzieci zdrowych w stosunku do dzieci niepełnosprawnych w oddziałach integracyjnych (wg obowiązujących przepisów oświatowych winno być w takim oddziale 15-20 uczniów w tym 3-5 niepełnosprawnych), spadek liczby gimnazjów z oddziałami integracyjnymi od roku szkolnego 2009/2010 – w mieście tylko 2, pełne wygaśnięcie G3 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 z dniem 31.08.2009 r., wyniki egzaminów gimnazjalnych uczniów G1 i G7 w Tarnowie pokazują, że szkoły te wymagają wsparcia, elektroniczny nabór do gimnazjów w Tarnowie (EduNet) w kryteriach swych nie zawiera uczniów niepełnosprawnych, uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym nie powinni być w szkołach masowych (oddziały integracyjne) z uwagi na konieczność pracy odpowiednimi metodami w małych liczebnie zespołach klasowych, z odpowiednio wykwalifikowanymi specjalistami. (…) Złożoność powyższych sytuacji pokazuje, że podjęte ograniczenia nie są absolutnie wynikiem dyskryminacji dzieci niepełnosprawnych w aspekcie przyjmowania ich do gimnazjum z klasami integracyjnymi w Tarnowie, co próbą zapewnienia im właściwych warunków przy dalekosiężnym patrzeniu na perspektywę kształcenia. (...)”

Ostatecznie jednak, przed świętami otrzymaliśmy komunikat magistratu, iż powstanie XX Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie - „przy pełnej akceptacji prezydenta” radni zdecydowali o tym jednogłośnie podczas nadzwyczajnej sesji. Utworzenie liceum z oddziałami integracyjnymi to inicjatywa rodziców i nauczycieli z Gimnazjum nr 7.
Nowa szkoła będzie pierwszym w Tarnowie liceum przeznaczonym stricte dla osób niepełnosprawnych. Placówka zacznie funkcjonować już od września, a tuż po zatwierdzeniu jej przez wojewodę, rozpocznie się rekrutacja.
”Na czym polega wyjątkowość nowej szkoły? Głównie na tym, że będą się w niej mogli wspólnie uczyć uczniowie niepełnosprawni ze swoimi zdrowymi rówieśnikami. Tarnów i jego włodarze są szeroko otwarci na potrzeby i oczekiwania młodzieży niepełnosprawnej, czego dowodem jest decyzja o powołaniu do życia nowej placówki – XX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi, które będzie mieścić się w budynku Gimnazjum nr7 z Oddziałami Integracyjnymi przy ulicy Bandrowskiego 4. Nowa szkoła średnia będzie w sposób naturalny i konsekwentny kontynuować nauczanie integracyjne w tymże gimnazjum. Powstaniu placówki przyświeca hasło: „Chcemy być razem” i należy zrobić wszystko, aby to hasło wcielić w życie. (...)” - przeczytaliśmy w komunikacie.
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?
Czy sądzisz o komercjalizacji tarnowskiej służby zdrowia ?
jestem za
jestem przeciw
nie mam zdania
[Zobacz wyniki]
 © 2003-2012 Tarnów ON-LINE

Kontakt z redakcją/administratorem:
Tarnowski Obywatelski Portal Internetowy inTARnet.pl
redakcja@intarnet.pl, tel. kom. 662 930 947