To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Tarnowski magistrat na „Światowe Dni Zdrowia”    -   07/4/2010
Akcja „Człowiek i miasto”
Miasto aktywnie włącza się w tegoroczne Światowe Dni Zdrowia. Akcję pod hasłem „Człowiek i Miasto” dedykowaną głównie mieszkańcom miast i metropolii, zainaugurował Prezydent Ryszard Ścigała. W jego imieniu wiceprezydent Dorota Skrzyniarz, na Placu Sobieskiego rozdawała tarnowianom owoce, prosto z „Wiosennego koszyka witamin”. Akcja ma na celu zwrócenie uwagi mieszkańców i zaproszenie ich do udziału w cyklu bezpłatnych badań, organizowanych specjalnie dla nich w najbliższy piątek (9 kwietnia), w trzech różnych placówkach służby zdrowia (wykaz poniżej). W sumie, do mieszkańców, powędrowało ponad 100 kg owoców.

Ogloszenie
>

BEZPŁATNE BADANIA PROFILAKTYCZNE – 9 kwietnia

1.Szpital Szczeklika (8.00 do 12.00)
- badania wskaźników tłuszczowych i poziomu cukru
- retrospektywne badania wskaźników cukrzycy
- badania przesiewowe na wirusowe zapalenie wątroby typu „B”
- poziom ciśnienia krwi
2. Mościckie Centrum Medyczne (cały dzień)
- określenie poziomu cukru we krwi wraz z poradnictwem odnośnie zdrowego żywienia
- spirometria
- poziom ciśnienia krwi
3. Zespół Przychodni Specjalistycznych Marie-Curie (od 9.00 do 12.00)
- Badania analityczne w kierunku niedokrwistości ul. Curie Skłodowskiej pracownia analityczna 3 piętro
- Badania densytometryczne w kierunku diagnozowania osteoporozy ul mostowa 6
- poziom ciśnienia krwi w obu przychodniach
- Badania analityczne w kierunku niedokrwistości
- Badania densytometryczne w kierunku diagnozowania osteoporozy
- poziom ciśnienia krwi.

Piątkowa akcja badań analitycznych w Szpitalu Szczeklika prowadzona będzie w holu Budynku Głównego (wejście od ul. Szpitalnej) od 8:00-12:00. Dwie godziny dłużej czekać będą pielęgniarki z aparatami do mierzenia ciśnienia. Dodajmy, że wyniki badań dostępne będą tego samego dnia po godzinie 15. Więcej informacji na temat akcji szpitala można uzyskać po numerami 014 63 10 303 lub 014 63 10 334.
Do pozostałych placówek, które organizują bezpłatne badania, także wystarczy po prostu przyjść. Należy zgłosić się w rejestracji i powołać na cel akcji.

Działania prozdrowotne podejmowane przez miasto
Miasto podejmuje liczne działania na rzecz poprawy jakości życia w mieście i zdrowia jego mieszkańców – czytamy w komunikacie tarnowskiego magistratu. Corocznie realizowanych jest od 20 – 22 programów profilaktycznych w obszarze promocji zdrowia, profilaktyki chorób społecznych i rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz 21 programów w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W ramach realizacji programów prozdrowotnych prowadzona jest edukacja zdrowotna, szczepienia, zabiegi i badania profilaktyczne, badania przesiewowe oraz rehabilitacja psychofizyczna i społeczna. Generalnie w tej grupie zadań, znajdują swoje miejsce programy wieloletnie o charakterze interwencji mających zapobiegać zachorowaniu oraz programy badań przesiewowych skierowanych na wczesne wykrywanie najczęściej występujących schorzeń tj. programy z obszaru chorób układu krążenia, w tym miażdżycy, nadciśnienia, choroby niedokrwiennej serca i cukrzycy, chorób nowotworowych, w tym raka sutka, raka jajnika, raka jelita grubego, raka płuc, raka stercza oraz programy dotyczące istotnych problemów populacyjnych jak próchnica zębów czy astma oskrzelowa i schorzenia alergiczne u dzieci, a także szczepienia profilaktyczne. Zadania o mniejszym zasięgu, do których zakwalifikowano wybrane programy edukacyjne i rehabilitacyjne skierowane są do niewielkich grup społecznych, najczęściej zrzeszonych w organizacjach pozarządowych, ale nie wyłącznie, w tym też do osób niepełnosprawnych, przewlekle i obłożnie chorych.

Działaniami programów prozdrowotnych obejmowanych jest rocznie od 6000 – 8 500 osób, więc w ciągu 4 lat objętych nimi zostaje piątą część mieszkańców Tarnowa. W wyniku realizacji programów przesiewowych co rocznie do dalszej diagnostyki lub leczenia kierowanych jest łącznie od 400 – 550 osób, z czego jedna trzecia wymaga niezwłocznej interwencji medycznej.

Rok 2010
Od 2 stycznia realizowany jest „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w grupie wcześniaków zamieszkałych na terenie miasta Tarnowa”, natomiast w dniu 31 marca b.r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe na wybór wykonawców i realizację programów promocji zdrowia i profilaktyki chorób społecznych na rok 2010. Są to następujące programy:
-„Wczesna profilaktyka raka piersi” (kobiety w przedziałach wieku: 40 – 49 lat życia)
-„Program badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania miażdżycy, choroby nadciśnieniowej, choroby niedokrwiennej serca oraz cukrzycy” (kobiety 40 – 60 lat, mężczyźni 35 – 55 lat)
-„Program ochrony narządu żucia u dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie miasta Tarnowa w przedziale wieku 3 – 6 lat”
-„Program badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego i gruczołu krokowego” (kobiety mężczyźni 40 lat i powyżej)
-„Wczesne wykrywanie chorób nowotworowych płuc oraz prowadzenie poradnictwa antynikotynowego” (kobiety i mężczyźni 30 lat i powyżej)
-„Wczesne wykrywanie astmy oskrzelowej u dzieci w przedziale wieku od 5 – 11 r.ż”
-„Program szczepień ochronnych w populacji zwiększonego ryzyka – szczepienia przeciw grypie sezonowej u kobiet i mężczyzn od 65 roku życia”
-„Program badań przesiewowych w kierunku wykrywania raka jajnika (kobiety od 45 lat i powyżej z grup szczególnego ryzyka)”

W trakcie realizacji pozostają programy wdrażane w ramach zadań własnych Gminy w obszarze promocji i ochrony zdrowia, realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Działania skierowane są do dzieci i młodzieży oraz do osób dorosłych. Są to następujące programy:
-„Rehabilitacja psychofizyczna i profilaktyka wtórna kobiet po mastektomii”
-„Rehabilitacja (domowa) osób obłożnie chorych na stwardnienie rozsiane, reumatoidalne zapalenie stawów oraz inne przewlekłe schorzenia narządu ruchu”
-„Rehabilitacja medyczna ogólnoustrojowa poprawiająca sprawność manualną i lokomocję”
-„Terapia neurologopedyczna u osób po przebytych urazach lub schorzeniach neurologicznych”
-„Diagnoza i terapia dzieci z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi”
-„Rehabilitacja dzieci i młodzieży z wadą słuchu lub zaburzeniami sensorycznymi”
-„Przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu dorosłych inwalidów słuchu”
-„Działania edukacyjne w zakresie transplantacji i dawstwa szpiku kostnego oraz pozyskiwanie honorowych dawców szpiku kostnego”
-„Diagnoza i rehabilitacja społeczna niepełnosprawnych dzieci, uczniów Szkoły Podstawowej Nr 9 w Tarnowie”
-„Rehabilitacja oraz aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym”
-„Prowadzenie działań edukacyjnych dla osób chorych na astmę i choroby alergiczne”.

Miasto Tarnów od 2001 roku jest członkiem Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich, które należy do europejskiej sieci Zdrowych Miast, czyli miast działający na rzecz poprawy jakości życia swoich mieszkańców. Każdego roku Stowarzyszenie ogłasza konkurs grantowy na najciekawsze i najbardziej wartościowe programy podejmowane przez różne organizacje lub instytucje działające w miastach. Tarnowskie organizacje już czterokrotnie otrzymały granty na realizację zgłoszonych wniosków.

”Miasto włącza się także w działania prozdrowotne zainicjowane przez inne podmioty, podejmujące działania na rzecz zdrowia, które angażują lokalną społeczność lub też skierowane są do tej społeczności tj. obchody Światowego Dnia Bez Tytoniu, Dnia Wiedzy o Antybiotykach, Międzynarodowego Dnia Niepełnosprawnych, Międzynarodowego Dnia Walki z AIDS itd. poprzez różne formy wsparcia tychże inicjatyw, np.; przygotowanie artykułów i informacji zamieszczanych na stronie internetowej miasta, czy też w Biuletynie Informacyjnym SZMP, przygotowanie materiałów edukacyjno – informacyjnych dostępnych na terenie Urzędu Miasta Tarnowa lub przekazywanych do zakładów opieki zdrowotnej i innych instytucji w mieście. Miasto podejmuje również współpracę z innymi ogólnopolskimi organizacjami pozarządowymi, które podejmują działania edukacyjne w sektorze zdrowia publicznego i za pośrednictwem samorządów je propagują, korzystając z honorowego patronatu Prezydenta Miasta lub rozprowadzając za pośrednictwem Miasta materiały edukacyjne dla wybranych grup populacyjnych np. chorych na cukrzycę” - czytamy w komunikacie magistratu.
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'mysql5-3.premium' (1) in /home/intarnet/www/www1.atlas.okay.pl/poll/include/class_mysql.php on line 32
Connection Error
MySQL Error : Connection Error
Error Number: 0 
Date    : Sat, December 4, 2021 01:55:10
IP     : 3.81.89.248
Browser   : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Referer   : 
PHP Version : 4.4.9
OS     : Linux
Server   : Apache
Server Name : www.intarnet.pl
Script Name : /www1.atlas.okay.pl/index_full.html