Już wkrótce portal w nowej formule
  Reklama i mecenat  
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Aktywność osób niepełnosprawnych – jak ich aktywizować?    -   08/4/2010
Konferencja szkoleniowo-naukowa
Roli nauczyciela w społecznej animacji osób z niepełną sprawnością poświęcona będzie bezpłatna konferencja szkoleniowo-naukowa dla środowiska nauczycielskiego Tarnowa. Odbędzie się ona 20 kwietnia o godz. 10:00 w Sali Lustrzanej w Tarnowie. Zgłoszenia przyjmowane są do 14 kwietnia 2010 r. pod adresem biuro@repi.pl.

Ogloszenie

Konferencję organizuje Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji - Warsztat Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II, Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Urząd Miasta Tarnowa. Partnerami są: Stowarzyszenie ICH LEPSZE JUTRO oraz parafia św. Józefa i Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie.

Celem konferencji jest ukazanie nauczycielom, wychowawcom i pedagogom znaczenia ich osoby we wprowadzaniu w pełne uczestniczenie w życiu społecznym (w szkole i poza nią) osób  z różnymi typami niepełnosprawności, którzy coraz częściej pojawiają się w szkołach masowych. Celem konferencji jest także wymiana doświadczeń specjalistów i osób zainteresowanych problematyką aktywizacji społecznej dzieci i młodzieży z deficytami.

O roli nauczyciela w procesie poradnictwa zawodowego dla osób z niepełną sprawnością mówić będzie prof. dr hab. Barbara Baraniak z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ukrytą stygmatyzację ucznia z niepełną sprawnością omówi dr Lidia Marszałek z UKSW. O roli nauczyciela wobec niepełnej sprawności ucznia mówić będzie dr Kazimierz Franczak z UKSW, natomiast prof. Adam Solak z UKSW wygłosi wykład zatytułowany „Osoby z niepełną sprawnością jako podmiot sprzeczności w polityce społecznej. Teoria i praktyka”. Z kolei Tomasz E. Wardzała, doktorant Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie przedstawi możliwości rozwoju osoby z niepełną sprawnością po ukończeniu szkoły. Organizatorzy przewidzieli też warsztaty tematyczne.

Zgłoszenia przyjmowane są do 14 kwietnia 2010 r. pod adresem biuro@repi.pl. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, szkołę oraz stanowisko. Osoba uczestnicząca w konferencji otrzyma zaświadczenie. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Patronat nad konferencją sprawują: Jerzy Buzek, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Ryszard Ścigała, Prezydent Miasta Tarnowa, prof. Stefan M. Kwiatkowski, Przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, Jolanta Fedak, Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz bp Wiktor Skworc, ordynariusz tarnowski.

Organizatorzy planują wydanie publikacji wystąpień wykładowców, uczestników konferencji oraz osób ze świata nauki i świata praktyki chcących podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu pracy z osobami o obniżonej sprawności. Pokłosie tej konferencji byłoby pierwszym tomem cyklicznych recenzowanych zbiorów artykułów naukowych dotyczących różnych tematów. Wydawcą będzie Wydawnictwo Fundacji REPI.
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?
Czy sądzisz o komercjalizacji tarnowskiej służby zdrowia ?
jestem za
jestem przeciw
nie mam zdania
[Zobacz wyniki]
 © 2003-2012 Tarnów ON-LINE

Kontakt z redakcją/administratorem:
Tarnowski Obywatelski Portal Internetowy inTARnet.pl
redakcja@intarnet.pl, tel. kom. 662 930 947