To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
OGŁOSZENIA i REKLAMY (arch.)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Zasięg konkursu im. Tadeusza Tertila będzie rozszerzony, a regulamin uproszczony    -   09/4/2010
Zmiana regulaminu nagrody Tertila
Uproszczenie regulaminu i poszerzenie zasięgu konkursu im. Tadeusza Tertila – takie m.in. zmiany wprowadza nowa uchwała Rady Miasta Tarnowa podjęta w tej sprawie. Przypomnijmy, iż poprzednia edycja tej nagrody wzbudziła wiele kontrowersji. Jednak podjęta uchwała dotyczy m.in. dotychczasowych problemów kapituły np. konieczności porównywania pracy licencjackich z magisterskimi.

Ogloszenie

Jak przypomina tarnowski magistrat, „Nagroda Imienia Tadeusza Tertila” ustanowiona uchwałą nr VIII/116/2007 Rady Miejskiej z dnia 24 maja 2007 r. znalazła swój pierwszy finał 30 października 2007 r. W toku prac Kapituły zwrócono uwagę na wiele problemów w tym m.in. na trudności z porównywaniem pracy licencjackiej z magisterską oraz eksperckiego spojrzenia na przedłożoną pracę. Rozwiązaniem tych kwestii była uchwała zmieniająca nr XVII/219/2007 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2007 r. wprowadzająca podział na dwie odrębne kategorie: pracę licencjacką i magisterską, stwarzająca możliwość przyznania dwóch odrębnych nagród. Ponadto rozszerzono zasięg Konkursu na obszar całego województwa małopolskiego.
W 2009 r. członkowie Kapituły zgodnie uznali, że istnieje potrzeba kolejnego dopracowania zapisów regulaminu, w kwestiach dotyczących wprowadzenia dwóch dodatkowych dziedzin: „humanistyczno-społecznej” i „techniczno-przyrodniczej” przy analizowaniu pracy magisterskiej, w związku z pojawiającymi się problemami podczas dokonywania oceny zgłoszonych prac, a co za tym idzie zwiększenia puli środków przeznaczonych na ten cel. Prócz tego, zdecydowano o potrzebie wydłużenia terminu przyjmowania zgłoszeń do Konkursu tłumacząc to twórczą, merytoryczną czy badawczą wartością prac bronionych we wrześniu danego roku akademickiego.
Nowy regulamin uwzględnia powyższe uwagi, przewiduje łącznie trzy nagrody: jedną w kategorii prac licencjackich lub inżynierskich i dwie w kategorii prac magisterskich oraz zwiększenie łącznej kwoty przeznaczonej na ten cel z 5 000 zł do 8 000 zł.

W najbliższych dniach zamieścimy kolejne, posesyjne informacje.
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'mysql5-3.premium' (1) in /home/intarnet/www/www1.atlas.okay.pl/poll/include/class_mysql.php on line 32
Connection Error
MySQL Error : Connection Error
Error Number: 0 
Date    : Mon, July 22, 2024 10:58:43
IP     : 35.172.230.21
Browser   : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Referer   : 
PHP Version : 4.4.9
OS     : Linux
Server   : Apache
Server Name : www.intarnet.pl
Script Name : /www1.atlas.okay.pl/index_full.html