Już wkrótce portal w nowej formule
  Reklama i mecenat  
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Wieści z gminy Tarnów    -   16/4/2010
Sesja absolutoryjna
W poniedziałek, 19 kwietnia o godz. 14.00 w Domu Komunalnym w Radlnej odbędzie się XLIV sesja Rady Gminy Tarnów. Jednym z najważniejszych punktów sesji będzie głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy w roku 2009. Poniżej prezentujemy proponowany porządek posiedzenia.

Ogloszenie
>

Porządek posiedzenia
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II. Przyjęcie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie jego zmiany.
III. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Gminy Tarnów.
IV. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy w roku 2009.
2) Wniesienia aportu rzeczowego do Tarnowskich Wodociągów sp. z o.o.
3) Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – działki nr 885 położonej w Zbylitowskiej Górze.
4) Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – działki nr 494/1 położonej w Łękawce.
5) Zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli.
6) Zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Tranów im. Ks. Jana Twardowskiego za 2009 rok
7) Zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów za 2009 rok.
8) Rozpatrzenia skargi.
9) Zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zbylitowska Góra na lata 2010-2016.
10) Zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Tarnowiec na lata 2010-2016.
11) Zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łękawka na lata 2010-2016.
V. Zapytania i wolne wnioski.
VI. Zamknięcie sesji. Rady Gminy Tarnów.
(PP)
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?
Czy sądzisz o komercjalizacji tarnowskiej służby zdrowia ?
jestem za
jestem przeciw
nie mam zdania
[Zobacz wyniki]
 © 2003-2012 Tarnów ON-LINE

Kontakt z redakcją/administratorem:
Tarnowski Obywatelski Portal Internetowy inTARnet.pl
redakcja@intarnet.pl, tel. kom. 662 930 947