To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
OGŁOSZENIA i REKLAMY (arch.)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Rada Pożytku Publicznego dla Miasta Tarnowa    -   23/4/2010
Propozycja harcmistrza M. Pękosza
Komendant Hufca Tarnów ZHP im. gen. Józefa Bema, harcmistrz Maksym Pękosz wystąpił do Prezydenta Miasta Tarnowa z wnioskiem o utworzenie Rady Pożytku Publicznego Gminy Miasta Tarnowa. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rady Pożytku Publicznego są ciałami doradczymi, konsultacyjnymi i opiniującymi działającymi przy jednostkach samorządu terytorialnego.

Posłuchaj wypowiedzi harcmistrza Maksyma Pękosza :

Ogloszenie

-W Tarnowie można zauważyć tendencję do powiększania się "trzeciego sektora" - mówi harcmistrz Maksym Pękosz, komendant Hufca Tarnów ZHP. -Dlatego naturalnym wydaje się stworzenie w Tarnowie Rady Pożytku Publicznego, która wspierałaby współpracę pomiędzy Urzędem Miasta Tarnowa, a organizacjami pozarządowymi oraz opiniowała rozwiązania wdrażane przez władze miasta mające bezpośredni wpływ na funkcjonowanie Organizacji Pożytku Publicznego w Tarnowie.
Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zadań Rady Pożytku Publicznego należy m.in.:
- opiniowanie projektów strategii rozwoju miasta;
- opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi;
- wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych;
- udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi;
- wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.
-Rada Pożytku Publicznego byłaby więc również forum wymiany informacji miedzy samorządem, a tarnowskim środowiskiem Organizacji Pożytku Publicznego - mówi harcmistrz Maksym Pękosz. -Forum, którego obecnie w ocenie przedstawicieli różnych organizacji pozarządowych w Tarnowie brak.

Związek Harcerstwa Polskiego jest największą, skupiającą wolontariuszy organizacją wychowawczą dzieci i młodzieży, działającą w Polsce, zrzeszającą ok. 120 tys. zuchów, harcerzy, instruktorów i seniorów i mającą status Organizacji Pożytku Publicznego. W 2010 roku Związek Harcerstwa Polskiego obchodzi 100lecie harcerstwa na ziemiach polskich.
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'mysql5-3.premium' (1) in /home/intarnet/www/www1.atlas.okay.pl/poll/include/class_mysql.php on line 32
Connection Error
MySQL Error : Connection Error
Error Number: 0 
Date    : Mon, June 17, 2024 04:59:34
IP     : 3.236.83.154
Browser   : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Referer   : 
PHP Version : 4.4.9
OS     : Linux
Server   : Apache
Server Name : www.intarnet.pl
Script Name : /www1.atlas.okay.pl/index_full.html