To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
OGŁOSZENIA i REKLAMY (arch.)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Pomoc mieszkańcom Tarnowa w usunięciu azbestu    -   10/5/2010
Ważna informacja magistratu
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa uprzejmie informuje, że w roku 2010, po raz dziewiąty organizowana jest pomoc mieszkańcom miasta w bezpiecznym usunięciu z terenu Tarnowa odpadów zawierających azbest. Akcja usuwania odpadów azbestowych będzie trwała do 15 listopada br.

Ogloszenie

Pomoc polega na wykonaniu na koszt Urzędu Miasta Tarnowa następujących usług:
- usunięcie powstałych w wyniku demontażu odpadów azbestowych, czyli spakowanie i załadunek na samochód tych odpadów (lub tylko załadunek na samochód, jeśli odpady azbestowe zostały uprzednio spakowane przez demontującego),
- transport powstałych w wyniku demontażu odpadów azbestowych z terenu nieruchomości do miejsca unieszkodliwienia,
- unieszkodliwienie odpadów azbestowych na składowisku tych odpadów.
Wnioski przyjmuje Referat Ochrony Środowiska UMT, przy ul. Goldhammera 3. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 014/68-82-867.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa przypomina, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02.04.2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, właściciele i zarządcy nieruchomości zobowiązani są zgłosić prace polegające na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest do właściwego organu administracji architektoniczno–budowlanej (Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego). Ponadto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (na właścicielu zarządcy bądź użytkowniku nieruchomości na której znajdują się wyroby zawierające azbest ciąży obowiązek sporządzenia informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania. Informacje właściciel, zarządca lub użytkownik sporządza w dwóch egzemplarzach i przekłada prezydentowi miasta.)
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'mysql5-3.premium' (1) in /home/intarnet/www/www1.atlas.okay.pl/poll/include/class_mysql.php on line 32
Connection Error
MySQL Error : Connection Error
Error Number: 0 
Date    : Wed, April 24, 2024 20:06:56
IP     : 3.238.117.130
Browser   : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Referer   : 
PHP Version : 4.4.9
OS     : Linux
Server   : Apache
Server Name : www.intarnet.pl
Script Name : /www1.atlas.okay.pl/index_full.html