To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
OGŁOSZENIA i REKLAMY (arch.)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Policjant, który mi pomógł    -   11/5/2010
Policyjny plebiscyt
Ruszyła III edycja ogólnopolskiego plebiscyt „Policjant który mi pomógł” Konkurs, którego organizatorem jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, a patronat objął Komendant Główny Policji, ma na celu wyróżnienie policjantów, którzy w szczególny sposób działają na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej oraz wykazują w ocenie społecznej zawodowy profesjonalizm i zaangażowaną postawę wobec osób dotkniętych przemocą. Konkurs ma promować postawy i umiejętności służące ochronie ofiar przemocy w rodzinie oraz zwiększyć motywację policjantów do podejmowania skutecznych działań w tym obszarze. Zgłoszenia do konkursu na policjantów mogą dokonywać osoby indywidualne, przedstawicieli organizacji i instytucji do 31 maja 2010 roku. Sami policjanci ani jednostki Policji zgłoszeń dokonywać nie mogą.

Ogloszenie

Formularz zgłoszeniowy w formie elektronicznej oraz regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.niebieskalinia.pl/konkurs oraz www.policja.pl. Zgłoszenia można także przesłać drogą pocztową (formularz do pobrania ze strony policji) na adres „Niebieska Linia”, ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa, podając: dane kontaktowe zgłaszającego, dane wyróżnionego policjanta oraz uzasadnienie swojego wyboru.

Kandydatów do nagrody spośród osób zgłoszonych wyłoni kapituła złożona z pracowników Pogotowia „Niebieska Linia”, patrona plebiscytu i laureatów z lat poprzednich. Rozstrzygnięcie III edycji plebiscytu nastąpi w czerwcu 2010 roku.
Laureaci otrzymają nagrody z rąk Komendanta Głównego Policji oraz organizatora plebiscytu 24 lipca podczas obchodów Święta Policji.

Po zamknięciu przyjmowania zgłoszeń do III edycji plebiscytu wśród osób zgłaszających rozlosowanych zostanie 10 nagród książkowych z zakresu problematyki związanej z psychologią i przemocą w rodzinie. Przewidziana została także możliwość zaproszenia osób zgłaszających kandydatów na uroczystość wręczenia nagród.
Tarnowska Policja zachęca do udziału w plebiscycie.
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'mysql5-3.premium' (1) in /home/intarnet/www/www1.atlas.okay.pl/poll/include/class_mysql.php on line 32
Connection Error
MySQL Error : Connection Error
Error Number: 0 
Date    : Wed, April 24, 2024 18:26:38
IP     : 3.238.117.130
Browser   : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Referer   : 
PHP Version : 4.4.9
OS     : Linux
Server   : Apache
Server Name : www.intarnet.pl
Script Name : /www1.atlas.okay.pl/index_full.html