To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
OGŁOSZENIA i REKLAMY (arch.)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Fiasko procesu sprzedaży i inne wieści z "Azotów"    -   15/5/2010
Prywatyzacja nie teraz
Nafta Polska S.A. w likwidacji poinformowała w komunikacie z 13 maja b.r., że w prowadzonym procesie prywatyzacji spółek zaliczanych do tzw. I Grupy Chemicznej, podjęto decyzję o zakończeniu procesu bez rozstrzygnięcia. Jednocześnie poinformowano, że prywatyzacja spółek sektora WSCh będzie kontynuowana. W zakresie I Grupy Chemicznej, po dokonaniu analizy otrzymanych od inwestora – firmy PCC SE, ostatecznych ofert potwierdzających proponowane warunki zakupu akcji ZAK S.A. i Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. uznano, że przedstawione przez potencjalnego inwestora propozycje nie były satysfakcjonujące dla sprzedających i odbiegały od oczekiwań zarówno w zakresie warunków cenowych, struktury transakcji, jak i kwot przeznaczonych na podwyższenie kapitału.

Ogloszenie

Także pozostałe oferty złożone w ramach procesu w grudniu ubiegłego roku nie dają - zdaniem NP i resortu skarbu - podstaw do kontynuowania negocjacji i otrzymania satysfakcjonujących ofert. Proces zostanie wznowiony przez MSP w II połowie br., po otrzymaniu i analizie ofert wstępnych na zakup akcji Zakładów Azotowych Puławy S.A. i Zakładów Chemicznych Police S.A.
Natomiast w odniesieniu do Ciech S.A., wobec wątpliwości zgłaszanych przez inwestorów odnośnie możliwości uzgodnienia satysfakcjonujących strony warunków w odpowiednim czasie, za najważniejsze uznano skuteczne przeprowadzenie restrukturyzacji finansowej i odbudowanie silnych podstaw kapitałowych Spółki w celu wzrostu jej wartości. Ewentualny powrót do prywatyzacji będzie możliwy w ciągu najbliższych 12 miesięcy.
Nadal kontynuowany ma być proces likwidacji spółki Nafta Polska.
Komentujący decyzję Nafty Polskiej przedstawiciele ministerstwa skarbu podkreślają, że negocjacje z zainteresowanymi nabyciem akcji "Azotów" toczyły się w okresie fatalnej koniunktury w branży chemicznej, co wpłynęło na niską wartość ofert inwestorskich.

***

Tymczasem Azoty Tarnów podpisały z Ciechem list intencyjny dotyczący kupna od Ciechu udziałów w spółce Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych Fosfory. Strony podpisując list intencyjny deklarują wolę współpracy i prowadzenia w dobrej wierze rozmów w celu przygotowania oferty i realizacji projektu nabycia przez emitenta od Ciech udziałów w spółce Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych Fosfory Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku" - czytamy w komunikacie.Czytamy tam również: Podpisując list intencyjny Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach wyrażają zainteresowanie nabyciem tych aktywów, w związku z zainteresowaniem zwiększeniem zakresu operacji na rynku nawozowym. Fosfory to zakład produkcyjny wytwarzający granulowane nawozy sztuczne, kwas siarkowy, w tym akumulatorowy oraz m.in. kwas fosforowy.

***

Zakupiona przez Azoty kilka miesięcy niemiecka spółka Unylon Polymers GmbH zmieniła tymczasem nazwę na na ATT Polymers GmbH. Nowa nazwa nawiązuje do tickera giełdowego Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów - „ATT”. Niemiecki producent tworzywa konstrukcyjnego – poliamidu 6 (PA6) dołączył w lutym do Grupy Kapitałowej Azotów Tarnów po uzyskaniu zgody akcjonariuszy i uprawomocnieniu się planu naprawczego.
***

Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów uplasowała się na 260 pozycji w siódmej edycji rankingu „Rzeczpospolitej”, która oszacowała „Listę 500” najwartościowszych i największych polskich przedsiębiorstw.
Szacunek wartości poszczególnych firm został przeprowadzony przy użyciu wskaźników liczonych przez „Rzeczpospolitą” na podstawie notowań spółek z poszczególnych branż na warszawskiej giełdzie. Wartość rynkowa poszczególnych firm była liczona na podstawie trzech danych: sprzedaży, wartości księgowej i EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację).
Z kolei w podobnym rankingu tygodnika „Polityka” w pięćsetce największych polskich firm Azoty Tarnów znalazły się na 179 miejscu. W innym rankingu „Polityki” na 100 największych polskich eksporterów Azoty Tarnów uplasowały się na 49 miejscu z przychodami ze sprzedaży eksportowej na poziomie 634,3 mln PLN
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'mysql5-3.premium' (1) in /home/intarnet/www/www1.atlas.okay.pl/poll/include/class_mysql.php on line 32
Connection Error
MySQL Error : Connection Error
Error Number: 0 
Date    : Mon, April 22, 2024 09:04:27
IP     : 44.197.231.211
Browser   : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Referer   : 
PHP Version : 4.4.9
OS     : Linux
Server   : Apache
Server Name : www.intarnet.pl
Script Name : /www1.atlas.okay.pl/index_full.html