To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
OGŁOSZENIA i REKLAMY (arch.)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
  Kamień węgielny pod budowę Instytutu Ochrony Zdrowia PWSZ wmurowany   -   19/5/2010
Święto PWSZ
Dziś, 19 maja władze Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie na czele z rektorem prof. dr. hab. Stanisławem Komornickim, przedstawiciele Władz wojewódzkich i samorządowych oraz reprezentanci wykonawcy, firmy ABM Solid S.A. w Tarnowie, wmurowali kamień węgielny pod realizację inwestycji rozbudowy kampusu dla potrzeb tworzenia Akademii Tarnowskiej – Instytut Ochrony Zdrowia, współfinansowanej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Data ta nie jest przypadkowa, albowiem również 19 maja – tyle że 1998 roku, rozporządzeniem Rady Ministrów właśnie w Tarnowie powołano od 1 lipca, pierwszą tego typu w Polsce, Wyższą Szkołę Zawodową. Z okazji święta PWSZ, odbyła się dziś również zapowiadana przez nas sesja naukowa „Matematyka językiem przyrody”.

Ogloszenie

Przypomnijmy, że w skład kolejnego obiektu kampusu, Instytutu Ochrony Zdrowia, wchodzi budynek dydaktyczny, hala sportowa i pływalnia, wmurowany został kamień węgielny (teren za gmachem Centrum Nowoczesnych Technologii).

Święto uczelni, to także święto tarnowian - rozmowa z Rektorem PWSZ w Tarnowie, prof. dr hab. Stanisławem Komornickim

Święto uczelni to okazja do retrospekcji, oceny wydarzeń jakie miały miejsce w ciągu roku, które z nich, pańskim zdaniem, ma szczególne znaczenie dla rozwoju PWSZ?
-Ruszyliśmy z kolejną inwestycją - budową kompleksu pn. Instytut Ochrony Zdrowia z budynkiem dydaktycznym, halą sportową i pływalnią, który służyć będzie kształceniu studentów fizykoterapii, pielęgniarstwa i wychowania fizycznego i całej społeczności uczelni. To jest rzecz chyba najważniejsza, bo podstawy materialne, rozwój bazy są niezwykle istotne dla procesu dydaktycznego. W hierarchii ważności na drugim miejscu umieściłbym decyzję Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o uruchomieniu studiów magisterskich na filologii polskiej. Decyzja zapadła w lipcu ub. r., we wrześniu przeprowadziliśmy rekrutację i fakt, iż ponad 30 osobowa grupa studentów rozpoczęła studia uzupełniające, magisterskie jest wydarzeniem wielkiej wagi, porównywalnym, co najmniej, z uruchomieniem nowego kierunku. Pomyślnie zakończone w tym roku kolejne akredytacje nie są szczególnym wydarzeniem – przyzwyczailiśmy się już do tego, że Państwowa Komisja Akredytacyjna wysoko ocenia jakość kształcenia w PWSZ. Wydarzeniem nie jest też przyjęcie do realizacji kolejnych projektów finansowanych z europejskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, bo mamy już doświadczenie w prowadzeniu trzech kierunków zamawianych, na pewno jednak jest to dla nas wyzwaniem. Aktualnie Uczelnia realizuje 7 projektów w ramach tego programu. Za każdą z tych spraw kryje się spora praca, co niestety nie znajdzie odzwierciedlenia w wielkich rankingach dziennikarskich, bo z przykrością muszę powiedzieć, że kryteria, które tam obowiązują są bardzo arbitralne i nieczytelne. Dlatego też nie przywiązujemy do nich zbyt wielkiej wagi...
Przygotowania do rozpoczęcia budowy trwały kilka lat.
- Za nami są długie przygotowania. Przypomnę, że inwestycja, którą rozpoczynamy znalazła się na liście indykatywnej Województwa Małopolskiego już w 2006 roku, razem z pięcioma innymi projektami uczelni wyższych: UJ, AGH i czterech wyższych uczelni zawodowych. Dwie z nich, w Oświęcimiu i Nowym Targu, są już realizowane, nowosądecka, w stosunku do nas jest nieco mniej zaawansowana. Dwa lata temu opracowaliśmy projekt budowlano-wykonawczy, od roku 2007 do 2009 trwały starania by MNiSW przekazało tzw. wkład własny i kiedy to się stało, podpisaliśmy umowę z Marszałkiem Województwa Małopolskiego na wykorzystanie funduszy unijnych.
Pozwoliło nam to na początku lutego br. ogłosić przetarg, procedura zakończyła się bez protestów i możemy rozpocząć budowę. Wykonawca, który realizował Centrum Nowoczesnych Technologii jest sprawdzony i myślę, że nie zawiedzie. Lipiec 2012 to data, kiedy powinniśmy odbierać kompleks. Jeżeli plan będzie dobrze realizowany to od maja do listopada będzie sporo czasu by postawić budynek i w zimie kontynuować prace.
Postawiliśmy ostre warunki techniczne. Niewątpliwie basen jest największym wyzwaniem dla wykonawcy.
Inwestycja ma znaczenie zarówno dla uczelni jak i dla miasta, ta część kampusu zostanie udostępniona tarnowianom.
- Posiadając halę i pływalnię stajemy się niezależni od jakichkolwiek obiektów w mieście, a muszę dodać, że ostatnie dwa lata i kłopoty Unii Tarnów, dezorganizowały naukę, zmuszeni zostaliśmy np. na tydzień zawiesić zajęcia.
Korzyści z rozpoczętej budowy inwestycji są wymierne. Miasto zyska obiekt w samym centrum i chociaż stanowić on będzie własność PWSZ, to jest to uczelnia publiczna i nie wyobrażam sobie, by poza godzinami, kiedy zajęcia odbywają studenci, obiekt nie był wykorzystany przez szkoły i mieszkańców Tarnowa. Pływalni nie buduje się po to, żeby była czynna przez kilka godzin dziennie. 12 godzin to minimum. Wszyscy studenci powinni mieć przynajmniej semestr zajęć na pływalni. Rzadko, ale zdarzają się wciąż młodzi ludzie, którzy nie potrafią pływać. Uważam, że jest to kalectwo, zwłaszcza dzisiaj, kiedy umiejętność pływania jest szczególnie ważna dla utrzymania kondycji fizycznej.
Poprawią się warunki kształcenia. Kierunki w Instytucie Ochrony Zdrowia cieszą się sporym zainteresowaniem. Oblegany jest kierunek fizjoterapia, w sytuacji, gdy społeczeństwo się starzeje, popyt na usługi fizjoterapeutyczne niewątpliwie wzrośnie, nieco mniejsza jest liczba chętnych na pielęgniarstwie, mimo że potrzeby zatrudnienia będą duże, studenci wychowania fizycznego będą korzystać z własnej bazy.
17 czerwca rozpocznie się rekrutacja na rok akademicki 2010/2011. Podobnie jak w latach poprzednich liczą się maturalne wyniki egzaminów z wybranych przedmiotów. Coraz więcej jest takich maturzystów, którzy decydują się na wybór i zdawanie na maturze dwóch czy trzech dodatkowych przedmiotów, co zwiększa szanse studiowania na kierunkach obleganych.
Nie mamy decyzji o ewentualnym uruchomieniu kierunku biologia. Ministerstwo zażądało uzupełnienia dokumentacji, co niewątpliwie przedłuża całą sprawę. Mimo to nie wykluczamy, że uda się przeprowadzić rekrutację w drugim terminie. Uruchomienie tego kierunku odbywałoby się tanim kosztem, gdyż jest pokrewny z chemią i ochroną środowiska, co ułatwia korzystanie ze wspólnych laboratoriów.
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'mysql5-3.premium' (1) in /home/intarnet/www/www1.atlas.okay.pl/poll/include/class_mysql.php on line 32
Connection Error
MySQL Error : Connection Error
Error Number: 0 
Date    : Wed, April 24, 2024 19:22:03
IP     : 3.238.117.130
Browser   : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Referer   : 
PHP Version : 4.4.9
OS     : Linux
Server   : Apache
Server Name : www.intarnet.pl
Script Name : /www1.atlas.okay.pl/index_full.html