To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
OGŁOSZENIA i REKLAMY (arch.)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Ogólnopolska konferencja w Sali Lustrzanej    -   20/5/2010
Oblicza Przemocy
Wczoraj i dzisiaj w Sali Lustrzanej odbywa się konferencja zatytułowana „Oblicza Przemocy”, którą organizuje Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy a honorowym patronatem objął Prezydent Miasta Tarnowa. Głównym celem konferencji jest uwrażliwienie i wzrost świadomości pracowników służb i instytucji oraz środowiska lokalnego wobec problemu przemocy w rodzinie, krzywdzenia, naruszania godności nietykalności cielesnej, emocjonalnej i moralnej człowieka jak również nabycie umiejętności dotyczących rozpoznawania i reagowania na jej przejawy. Okazją do podjęcia takiego przedsięwzięcia jest jubileusz 10-lecia działalności ośrodka w Tarnowie, który skłania do prezentacji i podsumowania dotychczasowego dorobku.

Ogloszenie

Pierwszy dzień konferencji koncentrował się wokół problematyki krzywdzenia i nadużyć wobec dzieci - form przemocy, symptomatologii, kosztów psychologicznych i destrukcyjnych skutków społecznych, jakie one niosą, a także sposobów reagowania i podejmowania interwencji jako sprzeciwu wobec zjawiska.
W drugim dniu przedstawione zostaną treści związane z przyczynami prewencją i przeciwdziałaniem krzywdzeniu poprzez oddziaływania wobec osób stosujących przemoc. Tarnowski Ośrodek od trzech lat realizuje zadania skoncentrowane na pracy korekcyjno-edukacyjnej z osobami mającym problem z kontrolowaniem agresji oraz zachowaniami przemocowymi wobec bliskich. Podsumowanie i wymiana doświadczeń z tych działań zakończy drugi dzień konferencji.
W sympozjum uczestniczą specjaliści o randze krajowej i międzynarodowej: dr Wanda Badura–Madej - twórca modelu interwencji kryzysowej w Polsce, założyciel i wieloletni dyrektor ośrodka interwencji kryzysowej w Krakowie, Andrzej Kołodziejczyk-socjolog, trener-superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Członek Rady Trenerów PTP.
Trener treningu zastępowania agresji, Marek Prejzner, pracownik Polish American Association, propagator programu pracy z osobami stosującymi przemoc – model z Duluth. Wykłady i warsztaty będą także prowadzili tarnowscy specjaliści: Robert Kozak z Komendy Miejskiej Policji, Wiesław Jasiak – psycholog z zakładu karnego dla recydywistów penitencjarnych i Aneta Wąsowska – Sobków psycholog z naszego ośrodka.

Od 2000 roku Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej skoncentrowane na podejmowaniu interwencji kryzysowej wobec osób i rodzin znajdujących się w stanie kryzysu psychologicznego na skutek niekorzystnych zmian i wydarzeń życiowych, losowych, rozwojowych. Świadczy również interdyscyplinarną pomoc-psychologiczną, prawną, socjalną i medyczną w obszarze problematyki przemocy domowej i pozarodzinnej, przeciwdziałaniu i minimalizacji jej skutków. Szerokie spektrum rozwiązywanych problemów dobrze przygotowana kadra oraz łatwa dostępność pomocy -całodobowa działalność, natychmiastowe podejmowanie interwencji stanowią gwarancję rzetelności realizowanych zadań i bezpieczeństwa dla klientów. W ciągu dekady pracownicy tarnowskiego ośrodka podjęli ponad 20 000 interwencji. W ciągu 3 ostatnich lat działalności udzielono całodobowego schronienia 145 osobom doświadczającym przemocy, objęto programem 260 osób stosujących przemoc.
Akcyjnie ośrodek realizuje również zadania związane z prewencją stanów kryzysowych rodziny i profilaktyką problemów społecznych, udziela pomocy ofiarom traumatycznych wydarzeń, katastrof, wypadków już na miejscu zdarzenia. Placówka stale współpracuje z instytucjami pomocowymi oraz organizacjami pozarządowymi o zasięgu miejskim, lokalnym i krajowym.
W obecnym kształcie organizacyjnym TOIKiWOP realizuje także zadania specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy oraz systemowy program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc.
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'mysql5-3.premium' (1) in /home/intarnet/www/www1.atlas.okay.pl/poll/include/class_mysql.php on line 32
Connection Error
MySQL Error : Connection Error
Error Number: 0 
Date    : Sun, April 21, 2024 16:02:55
IP     : 3.233.242.67
Browser   : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Referer   : 
PHP Version : 4.4.9
OS     : Linux
Server   : Apache
Server Name : www.intarnet.pl
Script Name : /www1.atlas.okay.pl/index_full.html