Już wkrótce portal w nowej formule
  Reklama i mecenat  
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Jak głosować przez pełnomocnika?    -   21/5/2010
Ważna informacja przedwyborcza
Urząd Miasta Tarnowa przypomina o możliwości udzielenia przez wyborcę pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r. Odpowiednie przepisy ustawy dotyczą osób starszych, które ukończyły 75 lat lub osób niepełnosprawnych.

Ogloszenie

Przepisy ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U. z 2010r. Nr 72 poz.467) umożliwiają wyborcy, który:
- posiada orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie organu rentowego bez względu na datę jego wydania, równoznaczne na mocy przepisów ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub
- najpóźniej w dniu głosowania ukończy 75 lat
udzielenie pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach Prezydenta RP w dniu 20 czerwca 2010r.,a także w przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania w dniu 4 lipca 2010r. Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców miasta Tarnowa lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania (pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład obwodowej komisji wyborczej, właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania).

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa uprawniony wyborca składa wniosek do Prezydenta Miasta Tarnowa najpóźniej do dnia 10 czerwca 2010r. w niżej wymienionych miejscach.
Do wniosku należy załączyć:
- kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania ( udokumentowanie wieku przez osobę, która ukończyła 75 lat nie jest wymagane),
- pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem,
- kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem( w przypadku gdy osoba ta nie jest wpisana do rejestru wyborców miasta Tarnowa)
Urzędowe formularze wniosku o udzielenie pełnomocnictwa oraz zgody na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania są dostępne w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Tarnowa ul. Nowa 4 pok.nr 1i ul.Mickiewicza 2 na parterze, Wydziale Spraw Obywatelskich ul.Nowa 4 pok.nr 127, Biurze Jakości ul.Mickiewicza 2 pok.310 oraz w formie elektronicznej na stronie www.tarnow.pl w folderze WYBORY PREZYDENCKIE.
Ponadto wszelkich informacji w zakresie pełnomocnictw udziela P.Bożena Kaczor – Kierownik Biura Jakości w Urzędzie Miasta Tarnowa tel.68-82-411, 604471151, która z upoważnienia Prezydenta Miasta Tarnowa prowadzić będzie postępowanie w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa.
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?
Czy sądzisz o komercjalizacji tarnowskiej służby zdrowia ?
jestem za
jestem przeciw
nie mam zdania
[Zobacz wyniki]
 © 2003-2012(2015) Tarnów ON-LINE

Kontakt z redakcją/administratorem:
Tarnowski Obywatelski Portal Internetowy inTARnet.pl
redakcja@intarnet.pl