To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
OGŁOSZENIA i REKLAMY (arch.)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Po czwartkowej sesji Rady Miasta Tarnowa    -   28/5/2010
Interpelacje radnych
Wniosek o podjęcie starań zmierzających do powstania nowej stacji kolejowej Tarnów-Wschód, zapytania w sprawie inwestycji związanych z ochroną przeciwpowodziową, apel o odstąpienie rozbudowy sieci dróg w centrum miasta na terenach Pałacu Młodzieży, powołanie złożonej ze specjalistów "antypowodziowej" komisji, która oceniłaby niezbędny zakres wykonania działań prewencyjnych – to niektóre z pytań, interpelacji i wniosków padłych podczas drugiej części sesji Rady Miasta Tarnowa, która odbyła się w dniu 27 maja. Swoje interpelacje nadesłali nam radni Jakub Kwaśny i Robert Wardzała.

Ogloszenie

Jakub Kwaśny zwrócił się do Prezydenta Miasta Tarnowa Pana Ryszarda Ścigały oraz Tarnowskiego Zarządu Dróg Miejskich o odstąpienie od planów rozbudowy sieci dróg w centrum miasta Tarnowa, na terenach Pałacu Młodzieży. Plany te wcześniej zakwestionował Konserwator Ochrony Zabytków, który sprzeciwił się tak dużej ingerencji w tkankę miejską w rejonie ulic Nowy Świat i Słowackiego, na terenach Pałacu Młodzieży. Radny zaapelował również o doposażenie jakże popularnego skate parku w Tarnowie, oraz przesunięcie środków na rozbudowę tzw. północnej obwodnicy miasta Tarnowa, a także złożył zapytanie w sprawie inwestycji związanych z ochroną przeciwpowodziową, terminów i częstotliwość  wykaszania rowów melioracyjnych oraz czyszczenie studzienek kanalizacji opadowej na tarnowskich ulicach, pytając też o stan wałów przeciwpowodziowych na rzece Biała oraz prac związanych z ich umacnianiem, ze szczególnym uwzględnieniem odcinków bezpośrednio sąsiadujących z osiedlami domków jednorodzinnych - rejony ulic Dąbala, Braci Żmudów, Głównej - os. Krakowska.
Wśród wniosków – wymienić należy wniosek o podjęcie starań zmierzających do powstania nowej stacji/przystanku kolejowego Tarnów – Wschód, wniosek o zagospodarowanie terenów po południowej stronie Dworca PKP Tarnów, podjęcie działań zmierzających do przedłużenia przejścia podziemnego do peronów i utworzenia wejścia od strony południowej. Radny zwracał się również z zapytaniem o strukturę właścicielską terenów tamże zlokalizowanych oraz ujęcie ewentualnych planów zagospodarowania tych terenów pod parkingi w przyszłorocznym budżecie. Kolejny wniosek dotyczył organizacji konkursu na najlepszy amatorski film/spot reklamowy miasta Tarnowa, który następnie mógłby zostać wykorzystany w celach promocyjnych np. w telewizjach komunikacji miejskich w całej Polsce. Pozostałe wnioski dotyczyły remontu nawierzchni i wysprzątania okolic ul. Ablewicza (wniosek złożony ponownie), wymiany nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej nr 9 w Tarnowie oraz organizacji elektronicznych zapisów do tarnowskich przedszkoli, tak by wyeliminować zjawisko "podwójnego zapisu"; radny zaproponował rozważenie możliwości (śladem innych samorządów) preferencji przy przyjęciu dziecka do przedszkola w pierwszej kolejności dla osób rozliczających się i zamieszkałych w Tarnowie.

Z kolei na wniosek radnego Roberta Wardzały prezydent powoła komisję „antypowodziową”. ”(...) Zwracam się z wnioskiem o podjęcie działań prewencyjnych, które pozwolą nam możliwie dobrze zabezpieczyć się na przyszłość. (…) Proponuję zatem, by na wniosek Prezydenta Miasta powołano komisję złożoną ze specjalistów z Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, która dokona szczegółowego przeglądu urządzeń hydrotechnicznych takich jak wały, śluzy, przepompownie, rowy melioracyjne we wszystkich newralgicznych miejscach. Ta sama komisja powinna także ocenić, jakiego rodzaju prace zabezpieczające są konieczne, by w przyszłości uchronić miasto i jego mieszkańców przed powodzią. Równocześnie konieczne wydaje się przyjęcie harmonogramu prac i określenie źródeł finansowania inwestycji hydrotechnicznych.” - przeczytaliśmy we wniosku.

Do tematów sesyjnych będziemy jeszcze powracali.
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'mysql5-3.premium' (1) in /home/intarnet/www/www1.atlas.okay.pl/poll/include/class_mysql.php on line 32
Connection Error
MySQL Error : Connection Error
Error Number: 0 
Date    : Wed, April 24, 2024 18:41:47
IP     : 3.238.117.130
Browser   : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Referer   : 
PHP Version : 4.4.9
OS     : Linux
Server   : Apache
Server Name : www.intarnet.pl
Script Name : /www1.atlas.okay.pl/index_full.html