Już wkrótce portal w nowej formule
  Reklama i mecenat  
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Powstaną nowe oddziały specjalistyczne Szpitala św. Łukasza    -   02/6/2010
Psychiatria w „Łukaszu”
Powracamy do zagadnienia, będącego przedmiotem licznych interpelacji radnej wojewódzkiej Elżbiety Zięby oraz starań dyrektor Anny Czech. Okazuje się, że powiat tarnowski przestanie być białą plamą na mapie opieki psychiatrycznej w Małopolsce. W tarnowskim Szpitalu Wojewódzkim św. Łukasza powstanie nowoczesny Ośrodek Psychiatrii i poradnie specjalistyczne. Przypomnijmy, że E. Zięba w sprawie psychiatrii składała w Sejmiku Województwa Małopolskiego pięć interpelacji. W połowie maja pierwsze deklaracje w tej sprawie złożył marszałek województwa Małopolskiego Marek Nawara. W ramach Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 2010-2015 w tarnowskim Szpitalu Wojewódzkim św. Łukasza powstanie ośrodek psychiatrii. Dyrektor Anna Czech planuje, że w „Łukaszu” powstałyby m.in. 3 oddziały stacjonarne na około 100 łóżek.

Posłuchaj wypowiedzi członka Zarządu Województwa Małopolskiego, Wojciecha Kozaka :

Ogloszenie

W ostatnich latach wzrasta liczba osób leczonych w poradniach zdrowia psychicznego, a najczęstszą przyczyna leczenia są zaburzenia nerwicowe związane ze stresem. Według danych z r. 2008 w województwie małopolskim leczonych było ponad 133 tys. osób z zaburzeniami psychicznymi, czyli 4% mieszkańców całego województwa. Problem ten dotyczy również obszarów wiejskich, gdzie liczba osób leczonych gwałtownie wzrosła o ponad 50% [2007:2008]. Placówki szpitalne dysponowały w tym okresie 1.582 łóżkami na oddziałach psychiatrycznych, które głównie znajdują się w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Babińskiego w Krakowie oraz Szpitalu Wojewódzkim w Andrychowie. Również spośród 135 małopolskich poradni zdrowia psychicznego, aż 66 znajduje się w Krakowie [2009].  Stolica regionu dysponuje 12 poradniami dla dzieci i młodzieży, podczas gdy w 12 powiatach nie ma żadnej placówki tego typu.  Jednym z subregionów zupełnie pozbawionych dostępności do stacjonarnej opieki psychiatrycznej (poza lecznictwem odwykowym) jest powiat tarnowski.

-Tarnów jest białą plamą na mapie placówek lecznictwa psychiatrycznego. Osoby ze schorzeniami psychiatrycznymi muszą dzisiaj korzystać z pomocy głównie placówek w Krakowie oraz w Straszęcinie koło Dębicy – potwierdza Ana Czech, dyrektor Szpitala św. Łukasza.
-W województwie małopolskim istnieją białe plamy w zakresie lecznictwa psychiatrycznego. Wbrew pozorom jest ogromne zapotrzebowanie na tego typu leczenie i powinny powstać oddziały psychiatryczne w szpitalach powiatowych – wyjaśnia członek Zarządu Województwa Małopolskiego, Wojciech Kozak.
-Uruchomienie ośrodka psychiatrii w Tarnowie jest ważną inwestycja, której celem jest zapewnienie sprawnego systemu ochrony zdrowia i zwiększenie dostępności do opieki specjalistycznej dla mieszkańców powiatów w Małopolsce. Zaniechanie tego projektu, do którego realizacji przygotowujemy się już blisko dwa lata, byłoby zamknięciem oczu na oczywiste potrzeby pacjentów i diagnozy ekspertów – podkreśla Marszałek Małopolski Marek Nawara.

  W ramach Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 2010-2015 tarnowski szpital św. Łukasza planuje utworzenie Ośrodka Psychiatrii złożonego z 3 oddziałów stacjonarnych (ok. 100 łóżek), oddziału dziennego, poradni specjalistycznych, zespołu hospitalizacji domowej i ośrodka gerontopsychiatrii (zajmującego się zaburzeniami psychicznymi u osób w wieku podeszłym). Inwestycja  o szacunkowej wartości ponad 30 mln złotych ma się zakończyć najpóźniej po 20 miesiącach od dnia rozpoczęcia budowy.
-Posiadamy opracowany program działalności ośrodka. W tym roku powinna powstać  koncepcja projektu architektonicznego. Jeśli Program uzyska akceptacje władz województwa  i uzyskamy odpowiednie finansowanie, nowe oddziały powstaną na należącym do szpitala terenie  2,5 ha obok Ośrodka Leczenia  Uzależnień  – wyjaśnia Anna Czech. 

Według WHO [Światowa Organizacja Zdrowia]  około 400 mln ludzi na całym świecie cierpi na choroby psychiczne i neurologiczne. Problem ten dotyczy zarówno obszarów zurbanizowanych, wielkich aglomeracji, jak i regionów nierozwiniętych. Depresja znajduje się na piątym miejscu [ok. 11%]  wśród wszystkich chorób będących przyczyną śmierci i upośledzających jakość życia ludzi na całym świecie, a według przewidywań specjalistów w 2020 roku znajdzie się już na miejscu drugim. Tymczasem, jak oceniają eksperci WHO, 70 % cierpiących na depresję i ponad polowa pacjentów dotkniętych schizofrenią może wrócić do zdrowia i funkcjonować w społeczeństwie, jeżeli otrzyma odpowiednią opiekę.

Na zdjęciu: teren przyszłej inwestycji
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?
Czy sądzisz o komercjalizacji tarnowskiej służby zdrowia ?
jestem za
jestem przeciw
nie mam zdania
[Zobacz wyniki]
 © 2003-2012 Tarnów ON-LINE

Kontakt z redakcją/administratorem:
Tarnowski Obywatelski Portal Internetowy inTARnet.pl
redakcja@intarnet.pl, tel. kom. 662 930 947