To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
OGŁOSZENIA i REKLAMY (arch.)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Gmina Borzęcin: inwestycje i konkursy    -   01/7/2010
Wieści z Borzęcina
Dobiega końca budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 964 w Borzęcinie Dolnym. Wykonawca inwestycji, firma DOM BRUK z Kobyla, właśnie zgłosiła zadanie do odbioru. Za kilka dni ciąg komunikacyjny o długości 535 metrów i szerokości 2 metry oddany zostanie do użytku. Jak zapewniają władze gminy Borzęcin, to nie koniec prac w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej 964 w miejscowości Borzęcin Dolny. Kolejna informacja podana przez „Kurier Borzęcki” to wiadomość o rozstrzygnięciu Konkursu Szkół Podstawowych „Ekoszkoła”, zorganizowanym po raz trzeci w Borzęcinie – zwyciężyła w nim SP z Zespołu Szkół w Przyborowie.

Ogloszenie

Dobiega końca budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 964
-Ten chodnik dozbraja miejscowość w niezbędny ciąg pieszy wzdłuż drogi wojewódzkiej 964, po lewej stronie rzeki Uszwicy - mówi wójt gminy Borzęcin, Janusz Kwaśniak. -Naturalną konsekwencją tej inwestycji jest konieczność połączenia ciągów pieszych po obu stronach rzeki, celem umożliwienia bezpiecznego przemieszczania się mieszkańców w centrum miejscowości, a w szczególności dzieci w drodze do i z szkoły. Środkiem ku temu, jest przygotowywana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie inwestycja przebudowy mostu na Uszwicy wraz z budową kładki dla pieszych.
Włodarz gminy podkreśla bardzo dobrą współpracę, w zakresie realizacji inwestycji w Borzęcinie Dolnym z radnymi Rady Gminy reprezentującymi tę miejscowość: Lucjanem Kołodziejskim i Ewą Kózka: -Bez jasno określonych celów na początku kadencji, determinacji i przychylności Rady Gminy nie było by kolejnych efektów - podkreśla.

Koszt realizacji chodnika zamknął się kwotą blisko 400 tysięcy złotych, z czego samorządy gminy i województwa partycypowały w kosztach po 50%. W ramach partycypacji, gmina Borzęcin przekazała materiał w postaci kruszyw uzyskany w formie darowizny ze żwirowni ZBRODY w Dołędze, co nieznacznie obniżyło koszty nakładu finansowego samorządu. Po zakończeniu inwestycji powstał chodnik o długości 535 metrów i szerokości 2 metry wraz z kanalizacją deszczową. Ponadto na długości 380 metrów wykonano poszerzenie jezdni o szerokość 0,5 metra.

Rozstrzygnięto konkurs ekologiczny
Szkoła Podstawowa z Zespołu Szkół w Przyborowie zwyciężyła w Ekologicznym Konkursie Szkół Podstawowych „Ekoszkoła” zorganizowanym po raz trzeci w Borzęcinie. Kolejne miejsca zajęli uczniowie z podstawówek w Ryglicach i Borzęcinie Górnym. Wyróżniono szkoły w Joninach (gm. Ryglice), Brzesku (SP nr 2) i Niecieczy (gm. Żabno). Konkurs odbył się pod patronatem Aleksandra Palczewskiego – Małopolskiego Kuratora Oświaty, Wojciecha Kozaka – Członka Zarządu Województwa Małopolskiego, Adama Kwaśniaka – Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Wiceprzewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Małopolskiego, Ryszard Ożóga – Starosty Brzeskiego oraz Janusza Kwaśniaka Wójta Gminy Borzęcin.

Organizowany w Borzęcinie konkurs ma charakter cykliczny i przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych. Jego tematyka oparta jest na treściach przyrodniczych zawartych w „Podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów” z dnia 26 lutego 2002 roku. Biorą w nim udział szkoły funkcjonujące na terenie ziemi brzeskiej, bocheńskiej, tarnowskiej i dąbrowskiej. -W tym roku po raz pierwszy w historii konkursu postanowiliśmy nie organizować rundy dwunastu pytań dla wszystkich zespołów, tylko test składający się z 20 pytań: 15 zamkniętych i 5 otwartych. Pytania przygotowaliśmy z pomocą eksperta zewnętrznego i dotyczyły wiadomości z ekologii i ochrony przyrody ze szczególnym uwzględnieniem polskich parków narodowych. Do tej pory część szkół skarżyła się na to, iż nieszczęśliwie trafiają się im te trudniejsze pytania. W teście każda ze szkół odpowiadała na ten sam zestaw pytań – wyjaśniał Piotr Kania z GOK Borzęcin, współorganizator konkursu.
Zadowolenia z organizacji III edycji konkursu nie kryła Cecylia Czaja, pomysłodawczyni „Ekoszkoły”. -Ogromnie cieszę się, że współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury przynosi ciągle coraz piękniejsze rezultaty, a „Ekoszkoła” rozwija się w pełni, ukazując piękno naszej Polskiej przyrody za pośrednictwem uczniów poszczególnych szkół i ich nauczycieli. Jako inicjator Konkursu – byłam i nadal jestem otwarta na wszelkie zmiany, które przyczynią się do zadowolenie uczestników. Wysunięte sugestie po poprzedniej edycji zostały zrealizowane i zaprocentowały poczuciem równych szans dla startujących – mówiła Cecylia Czaja.

W części II każda ze zgłoszonych szkół przygotowała album w formie prac plastycznych lub fotograficznych przedstawiający środowisko przyrodnicze swojej miejscowości oraz - dodatkowo - prezentację słowną. Szkoły miały też prawo przedstawić swoje osiągnięcia w zakresie ekologii i edukacji ekologicznej. –Poziom przygotowanych prac i wiedza uczniów były na bardzo wysokim poziomie. Cieszę się, że młodzież interesuje się ekologią, że zajmuje ją przyrodnicze środowisko lokalne. Wiedza ta z pewnością będzie przydatna nie tylko w ich dalszej edukacji, ale i w życiu codziennym – komentowała przewodnicząca jury oceniającego Agnieszka Kuk-Masiuk, prezes Europejskiego Centrum Ochrony Środowiska. Komisję jury uzupełniali: Jerzy Zawartka – dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Lidia Głowacka -przedstawiciel Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz Piotr Kania z ośrodka kultury w Borzęcinie.
Zwycięscy konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Marszałkowski dzięki staraniom radnego wojewódzkiego Adama Kwaśniaka. Sporą cześć nagród przekazał Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Europejskie Centrum Ochrony Środowiska. Nagrody ufundował także wójt Janusz Kwaśniak oraz GOK Borzęcin. Najlepsza szkoła oprócz cennych nagród indywidualnych dla uczniów otrzymała tytuł „EKOSZKOŁA 2010” i statuetkę Wójta Gminy Borzęcin. Nagrody rzeczowe otrzymali wszyscy uczestnicy Konkursu, zarówno indywidualnie, jak i drużynowo.

-Ogromnie dziękuję wszystkim za włożony trud w organizację i przeprowadzenie „Ekoszkoły”, zarówno Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Borzęcinie z dyrektorem – Panem Piotrem Kania na czele, jak i mojemu dyrektorowi Panu Marianowi Boraca, wszystkim Patronom oraz przybyłym gościom za wszelką pomoc oraz cenne nagrody. Słowa uznania kieruje do szkół uczestniczących w Konkursie. Sama osobiście zajmuję się nie tylko organizacją „Ekoszkoły”, ale także przygotowaniem uczniów naszej placówki do Konkursu i wiem ile pracy trzeba włożyć, aby szkoła zaprezentowała się na odpowiednim poziomie. Jest to Konkurs wymagający dużego wkładu pracy, zarówno ze strony nauczycieli, jak i uczniów. Jednak wierzę, że wspólny trud opłaci się i przyniesie dobre rezultaty w przyszłości przez wpojenie dzieciom zamiłowania do przyrody i coraz lepsze poznawanie jej tajemnic – komentowała Cecylia Czaja.
Konkursu zorganizowały: Europejskie Centrum Ochrony Środowiska, Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Stowarzyszenie Europa Nasz Dom, Publiczna Szkoła Podstawowa w Borzęcinie Dolnym oraz Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie.
Patronat medialny sprawowały: Dziennik Polski, Kurier Borzęcki, Radio RDN Małopolska, a także lokalne portale internetowe.
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'mysql5-3.premium' (1) in /home/intarnet/www/www1.atlas.okay.pl/poll/include/class_mysql.php on line 32
Connection Error
MySQL Error : Connection Error
Error Number: 0 
Date    : Mon, March 4, 2024 21:29:18
IP     : 44.222.218.145
Browser   : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Referer   : 
PHP Version : 4.4.9
OS     : Linux
Server   : Apache
Server Name : www.intarnet.pl
Script Name : /www1.atlas.okay.pl/index_full.html