To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Tarnowski świat podziemny, czyli od epidemii do wodociągu    -   19/8/2010
uwaga, Człowiek II (18)
Czy jest bardziej banalna i rutynowa czynność niż odkręcenie kurka z wodą ? Zapraszamy do wysłuchania kolejnej audycji przygotowanej w ramach drugiej edycji cyklu Tarnowskiej Artystycznej Konfraterni „uwaga, Człowiek”. Tym razem poświęconej historii tarnowskich wodociągów. Audycję zatytułowaną "Tarnowski świat podziemny, czyli od epidemii do wodociągu" zrealizowała Ewa Czajkowska-Smożewską. Wysłuchamy też opowieści dra Tadeusza Rzepeckiego, prezesa zarządu - dyrektor spółki Tarnowskie Wodociągi oraz Kazimierza Bańburskiego, mediewisty, starszego kustosza Muzeum Okręgowego w Tarnowie.

Posłuchaj audycji zrealizowanej przez Ewę Czajkowską-Smożewską :

Ogloszenie

Postępujący na przełomie XIX i XX wieku rozwój miasta, ożywienie gospodarcze, narastająca liczba mieszkańców a zarazem fatalny stan higieniczny - skłoniły radę miasta do podjęcia decyzji o zatrudnieniu inżyniera hydrotechnika i budowie nowoczesnego wodociągu. Dr inż. Maksymilian Matakiewicz wodociąg taki zaprojektował, Zygmunt Ursini jego budowę nadzorował zostając nie tylko pierwszym dyrektorem Biura Wodociągowego, ale i współautorem - obok Mojżesza Leuchtera - projektu systemu kanalizacyjnego w Tarnowie W ciągu kilkunastu miesięcy wybudowano około 60 kilometrów sieci wodociągowej, kredytowanych pożyczką w wysokości prawie dwóch milionów koron. Wedle dokumentów znajdujących się w archiwum Tarnowskich Wodociągów, jako pierwszy, kurek z wodą we własnym mieszkaniu odkręcił Franciszek Gutowski, nauczyciel historii I Gimnazjum. Uczynił to 12 lipca 1910 roku w kamienicy na rogu Klikowskiej i Żabieńskiej numer 14. Woda nie musiała już być czerpana tylko z miejskich studzien, do których doprowadzano ją drewnianymi rurami od roku co najmniej 1467.
Długość tego pierwszego, piętnastowiecznego wodociągu - z Krzyża do Rynku - wynosiła około 2500 metrów, przed stu laty ponad 60 km, dziś 857 km.
W 1910 roku urządzenia wodociągowe w Tarnowie składały się z 10 studni głębinowych, budynków przepompowni i odżelaziacza zlokalizowanych w Świerczkowie oraz zbiornika zapasowego o pojemności 2500 m3 w Krzyżu . Do sieci rozdzielczych przyłączono 741 domowych podłączeń o długości 5101 m. Zainstalowanych było 278 hydrantów przeciw pożarowych i 87 zdroi ulicznych. Nowoczesne na tamten czas rozwiązania inżynieryjno-architektoniczne były dziełem chemika dr Karola Trochanowskiego i budowniczych miejskich: Szczęsnego Zaremby i Janusza Rypuszyńskiego.
Dzisiaj Tarnowskie Wodociągi to nie tylko uzdatnianie i dystrybucja wody ale również oczyszczanie ścieków. Ścieki są zbierane systemem 436 kilometrowej kanalizacji ogólnospławnej i kierowane do własnej oczyszczalni ścieków, spełniającej określone wymogi dla jakości ścieków wprowadzanych do wód.

Więcej – na stronie www.konfraternia.tarnow.pl oraz w piątkowym, tarnowskim „Dzienniku Polskim”.

Przypomnijmy, że audycji składających się na projekt „uwaga, Człowiek II” słuchać można co tydzień, w każdy wtorek o godz. 22-giej na antenie radia RDN Małopolska. Dzień później audycje te wraz z materiałem faktograficznym zamieszczane są na stronie Tarnowskiej Artystycznej Konfraterni www.konfraternia.tarnow.pl, zaś w czwartek – w naszym portalu. W każdy piątek w tarnowskim „Dzienniku Polskim” ukazują się artykuły poświęcone bohaterom audycji. Podsumowaniem projektu będzie książka wraz z płytą multimedialną.
Projekt realizowany jest przez stowarzyszenie Tarnowska Artystyczna Konfraternia(TAK) przy wsparciu finansowym Muzeum Historii Polski w Warszawie, Województwa Małopolskiego oraz Miasta Tarnowa.

na zdjęciu fragment lipcowego spacerka historycznego, organizowanego przez TCI przy współpracy z TAK, poświęconego najnowszej historii infrastruktury komunalnej Tarnowa z przełomu XIX i XX wieku. Pod siedzibą Tarnowskich Wodociągów o tejże historii opowiada Kazimierz Bańburski, fot. Tomasz Figaś
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'mysql5-3.premium' (1) in /home/intarnet/www/www1.atlas.okay.pl/poll/include/class_mysql.php on line 32
Connection Error
MySQL Error : Connection Error
Error Number: 0 
Date    : Sat, December 9, 2023 12:10:17
IP     : 44.212.94.18
Browser   : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Referer   : 
PHP Version : 4.4.9
OS     : Linux
Server   : Apache
Server Name : www.intarnet.pl
Script Name : /www1.atlas.okay.pl/index_full.html