Już wkrótce portal w nowej formule
  Reklama i mecenat  
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Chrońmy bioróżnorodność – segregujmy odpady    -   13/9/2010
Kolejne „Sprzątanie Świata”
Jak co roku Urząd Miasta Tarnowa zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji Sprzątanie Świata, która odbędzie się w dniach 17-19 września. Jak zwykle w ramach przedsięwzięcia jego uczestnicy zbierać będą porzucone odpady i przekazywać je jako surowce wtórne do powtórnego wykorzystania lub na bezpieczne składowisko.

Ogloszenie
>

Rok 2010 został ogłoszony przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Różnorodności Biologicznej i pod tym kątem wybrano hasło tegorocznej, siedemnastej już akcji: „Chrońmy bioróżnorodność – segregujmy odpady”.
Kampania skierowana jest do każdego wytwórcy odpadów – czyli do wszystkich nas. Poprzez swoje codzienne decyzje, segregowanie odpadów, możemy zmieniać świat, przyczyniając się do poprawy jakości życia i czystości środowiska. Działania te będą sprzyjać efektywnej ochronie środowiska i zasobów naturalnych, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju regionu tarnowskiego i chroniąc jego bioróżnorodność.
Do sprzątania zaproszone są tarnowskie przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, a także wszyscy mieszkańcy naszego miasta. Jak co roku wezmą udział w akcji osadzeni w Zakładzie Karnym w Tarnowie – Mościcach.

Koordynacją akcji na terenie Tarnowa zajmuje się Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa.
Worki na odpady można otrzymać nieodpłatnie w Referacie Ochrony Środowiska - ul. Goldhammera 3, pok. 303 (tel. 68-82-865) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.
Worki ze śmieciami należy zgromadzić w miejscach nie kolidujących z ich przeznaczeniem oraz zapewniających łatwy dojazd pojazdu odbierającego odpady. O miejscu złożenia i orientacyjnej ilości odpadów magistrat prosi niezwłocznie poinformować:
- Referat Ochrony Środowiska - ul. Goldhammera 3 tel. 68-82-865 lub 68-82-872 albo
- Straż Miejską - ul. Nadbrzeżna Dolna 7 tel. 621-14-25 (w sobotę).
”Jak co roku pragniemy przypomnieć o zachowaniu bezpieczeństwa podczas przeprowadzania akcji. Zwłaszcza podczas sprzątania poboczy dróg oraz cieków wodnych należy zachować szczególną ostrożność. Po zakończeniu akcji prosimy o przekazanie do Referatu Ochrony Środowiska (ul. Goldhammera 3) sprawozdania z jej przebiegu.” - informuje Urząd Miasta Tarnowa.

Wszelkie informacje dotyczące kampanii znaleźć można na stronach internetowych Fundacji pod adresem: http://www.naszaziemia.pl/
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?
Czy sądzisz o komercjalizacji tarnowskiej służby zdrowia ?
jestem za
jestem przeciw
nie mam zdania
[Zobacz wyniki]
 © 2003-2012(2015) Tarnów ON-LINE

Kontakt z redakcją/administratorem:
Tarnowski Obywatelski Portal Internetowy inTARnet.pl
redakcja@intarnet.pl