To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   PiS za, czy jednak przeciw członkom spółdzielni mieszkaniowych?    -   27/9/2010
Projekt prezesów odrzucony w Sejmie
24 września w Sejmie szczęśliwie poległ kolejny projekt „ustawy o działalności spółdzielni mieszkaniowych”. Piszę „szczęśliwie”, albowiem projekt, przedstawiany jako „obywatelski” był w istocie inicjatywą związków rewizyjnych spółdzielni mieszkaniowych, a więc poniekąd prezesów spółdzielni, zainteresowanych konserwowaniem iście peerelowskich stosunków na linii zarząd i rada nadzorcza – członkowie spółdzielni. Ów „krok wstecz”, projekt „żywcem wyjęty z poprzedniej epoki”, jak określiła to posłanka PO Lidia Staroń, po gorącej dyskusji i druzgocącej krytyce został odrzucony już w pierwszym czytaniu. O dziwo – odrzucony przede wszystkim siłami posłów Platformy Obywatelskiej, nie zaś posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy dotąd przedstawiali się w roli obrońców członków spółdzielni mieszkaniowych. Za tym, by dalej pracować nad projektem panów prezesów głosowali m.in.: posłowie Edward Czesak, Józef Rojek i Michał Wojtkiewicz...

Ogloszenie
>

Nie zamierzam posłom Prawa i Sprawiedliwości, zwłaszcza tym z naszego okręgu, odbierać zasług w zakresie realnej pomocy prawnej świadczonej np. członkom Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Jednak to już co najmniej druga sytuacja, w której na etapie stanowienia prawa, parlamentarzyści PiS podejmują decyzje, delikatnie mówiąc, „kontrowersyjne” (patrz nasz artykuł z 27 lipca b.r. „Kontrowersyjny pomysł Platformy, kontrowersyjne głosowanie PiS).
O tym że „panowie prezesi” przygotowali własny projekt niekorzystnej dla nas, spółdzielców ustawy (i zebrali pod nim podpisy), projekt nazwany dla niepoznaki „obywatelskim” wiedziałem od dawna, informowany z różnych stron Polski; pisały o tym także portale, takie jak chociażby portal Krajowego Związku Lokatorów i Spółdzielców (www.kzlis.konin.pl). Nie spodziewałem się jednak, że posłowie PiS będą głosować przeciwko nam – wyłamało się jedynie 32 członków Prawa i Sprawiedliwości... Niestety, próżno wśród nich szukać nazwisk Edwarda Czesaka, Józefa Rojka czy Michała Wojtkiewicza. I pomyśleć, że o głosowaniu tym dowiedziałem się dzięki telefonowi z drugiego końca Polski, który można by było streścić słowami „zobacz no, co tam wasi posłowie PiS znowu nawyrabiali”, gdyby nie fakt, że były to słowa nieco „mocniejsze”...

Wobec powyższego zamieszczam fragmenty wystąpienia posłanki PO Lidii Staroń, głosującej przeciw szkodliwemu dla spółdzielców projektowi:
”(...) Projekt ustawy o działalności spółdzielni mieszkaniowych jest żywcem wyjęty z poprzedniej epoki. Jest to uparty powrót do czegoś, co tworzono w PRL-u, aby nie dać własności, a jej namiastkę. Platforma Obywatelska stoi na stanowisku, ze nie ma już powrotu do ustanawiania nowych własnościowych praw ani tez pobierania dodatkowych opłat ponad koszty poniesione przez spółdzielnie. Spółdzielnia nie może zarabiać na swoich członkach ani nie może działać nie w ich interesie. W tej chwili najważniejszym problemem jest całościowe uporządkowanie przepisów i spraw gruntowych spółdzielni, a także przywrócenie wszystkim członkom ich praw. Ten projekt tego nie zrobi. Takie rozwiązania zaproponowała Platforma w dwóch projektach, które maja być złożone w najbliższych dniach
Co do projektu, który jest przedmiotem mojego wystąpienia, to autorem projektu zgłoszonego jako projekt obywatelski są związki rewizyjne spółdzielni mieszkaniowych. Projekt ten prawie w całości powtarza rozwiązania przyjęte we wcześniejszych ustawach do 2002 r. i nowelizacjach ustaw o spółdzielniach mieszkaniowych, niemal z wszystkimi ich wadami. Swoistą fałszywą nowość stanowi przywrócenie możliwości ustanawiania na rzecz członków spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, które zostało usankcjonowane w ustawie z 1961 r. o spółdzielniach i ich związkach po to, by członkom, którzy ponieśli pełne koszty budowy lokali, nie dać praw własności, ale prawa rzeczowe ograniczone. Jest to w istocie powrót to rozwiązań przyjętych w ustawie z 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, które zostały zakwestionowane w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 20 kwietnia 2005 r. (...)

Druga fałszywa nowością proponowana w projekcie jest przywrócenie w art. 14 skompromitowanej instytucji: zebrania przedstawicieli. Jak wiadomo, w wielu spółdzielniach mieszkaniowych zebrania przedstawicieli składały się niemal wyłącznie z członków zarządu, rady nadzorczej i pracowników spółdzielni, co doprowadziło do zniesienia tej instytucji w spółdzielniach mieszkaniowych w roku 2007. Cóż jeszcze proponują związki rewizyjne? Obligatoryjna działalność społeczna i kulturalno-oświatowa spółdzielni, oczywiście na koszt członków; opłaty z tytułu tzw. innej działalności spółdzielni; brak możliwości kwestionowania ustalonej wysokości opłat, a tylko ich zmianę; wnoszenie opłat za kopie dokumentów zadanych przez członków w wysokości ustalonej przez zarząd, czasami bardzo absurdalnej, a nie w wysokości kosztów rzeczywistych; brak zakazu wyboru pracowników spółdzielni do jej organów, np. do rady nadzorczej; (...)”


Tak mówiła doskonale obeznana z tematyką spółdzielczości mieszkaniowej posłanka PO Lidia Staroń i jej głos nie był w tym względzie głosem odosobnionym. Zakładając zatem, że posłom PiS tematyka ta nie była jednak dość dobrze znana, czy też zakładając, że głosowali kierując się jakimiś rozprowadzonymi karteczkami ze wskazówkami który guzik mają wcisnąć, nie sposób nie odnieść wrażenia, że nawet bierny udział w sejmowej debacie powinien pomóc im rozstrzygnąć jaką mają podjąć decyzję. Niestety, posłowie PiS, w tym także ci z naszego okręgu (poza 32 osobami), zdecydowali się zagłosować jednak za dalszą pracą nad „obywatelskim” projektem. Jakie zadecydowały o tym względy? Postaramy się tego wkrótce dowiedzieć, albowiem na razie wychodzi na to, że Prawo i Sprawiedliwość wyraźnie przestraszyło się utraty inicjatywy w temacie spółdzielczości mieszkaniowej na rzecz politycznego konkurenta i gotowe jest poświęcić nas, spółdzielców, ze szczególnym wskazaniem na tych mniej zorientowanych – na ołtarzu doraźnych politycznych korzyści. Wydaje się, że posłowie PiS zagłosowali dokładnie tak, jak w takich wypadkach czyni to Platforma – na przekór. Obecna kadencja parlamentu, a i poprzednie dostarczają bowiem mnóstwa przykładów sytuacji, w których jakiś projekt przechodził lub też przepadał nie ze względu na swoją wartość – ale z uwagi na fakt, iż zgłaszali go polityczni oponenci. Nie pierwszy to zatem raz, gdy ważniejszy jest dla naszych reprezentantów – niezależnie od ich „barw” - partyjny interes, niż dobro społeczeństwa czy Polski.
Tymczasem prezesi spółdzielni, jako lepiej zorganizowani, zapewne tak łatwo nie złożą broni. Natomiast spółdzielcy – cóż, świadomość ich praw wzrasta i z ich perspektywy, naprawdę nie jest istotne, czy ich praw bronić będzie w sejmie PiS, PO, czy jeszcze inne ugrupowanie...

Do samego projektu „panów prezesów” wrócimy w przypadku Państwa zainteresowania tą „utrąconą” ustawą, lub też gdy powróci na forum sejmu w inny sposób lub w innej formie.

M. Poświatowski
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'mysql5-3.premium' (1) in /home/intarnet/www/www1.atlas.okay.pl/poll/include/class_mysql.php on line 32
Connection Error
MySQL Error : Connection Error
Error Number: 0 
Date    : Mon, October 18, 2021 13:50:32
IP     : 3.234.211.61
Browser   : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Referer   : 
PHP Version : 4.4.9
OS     : Linux
Server   : Apache
Server Name : www.intarnet.pl
Script Name : /www1.atlas.okay.pl/index_full.html