Już wkrótce portal w nowej formule
  Reklama i mecenat  
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Głosowanie przez pełnomocnika    -   29/9/2010
Tak będziemy wybierać (3)
W związku z wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień 21 listopada 2010 r., Prezydent Miasta Tarnowa informuje, że przepisy ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw umożliwiają ustanowienie pełnomocnika, który w imieniu wyborcy odda głos w wyborach. Poniżej prezentujemy przesłane przez magistrat informacje m.in. na temat tego, kto może ustanowić pełnomocnika, kto może nim być i w jaki sposób to zrobić.

Ogloszenie
>

Szczegółowe zasady sporządzania aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 września 2010 r. (Dz.U. z 2010r. Nr 170, poz. 1146).

Kto może ustanowić pełnomocnika?
1. Wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także posiadający równoznaczne orzeczenie organu rentowego, tj. orzeczenie o:
-całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art.13 ust.5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń społecznych;
-niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art.13 ust 5 ustawy wym w pkt 1;
-całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art.12 ust 2 ustawy wym. w pkt 1;
-orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
-orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
-osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
2. Wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania ukończy 75 lat.

Kto może być pełnomocnikiem?
-osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania.

Kto nie może być pełnomocnikiem?
-osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;
-mężowie zaufania;
-kandydaci na radnego oraz na wójta, burmistrza i prezydenta miasta.
Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka itd.), zstępny (córka, syn, wnuk, wnuczka itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Jak udzielić pełnomocnictwa?
1. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca udzielający pełnomocnictwa składa wniosek (na druku) do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców.

Do wniosku należy dołączyć:
1. Pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania (na druku)
2. Kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat.

Terminy składania wniosków :
Wniosek należy złożyć najpóźniej:
-do dnia 11 listopada 2010 r. - w tzw. I turze wyborów (art. 205 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z późn.zm.)
-do dnia 25 listopada 2010 r. - w tzw. II turze wyborów, gdy akt pełnomocnictwa zostanie sporządzony po dniu pierwszego głosowania.

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa ma prawo:
-cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów tj. do 19 listopada 2010 - w tzw. I turze wyborów i do dnia 03 grudnia 2010r. - w tzw. II turze wyborów poprzez złożenie stosownego oświadczenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) gminy, w której sporządzono akt pełnomocnictwa,
-do głosowania osobistego pod warunkiem głosowania wcześniej niż pełnomocnik.

Gdzie można składać wnioski ?
Wnioski należy składać w Biurze Jakości Urzędu Miasta Tarnowa ul.Mickiewicza 2 pok. nr 310 – III piętro, Biurze Obsługi Mieszkańców ul. Nowa 4 – parter pok.nr 1, Biurze Obsługi Mieszkańców ul. Mickiewicza 2 /parter/.
Szczegółowe informacje dotyczące udzielania pełnomocnictw można uzyskać pod numerami telefonów: 14-6882-411,14-6882-469, 14-6882-554,14-6882-408.
Druki wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa oraz zgody na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania można pobrać w wyżej wskazanych miejscach, w godzinach pracy Urzędu, a także z miejskiej strony internetowej: www.tarnow.pl/wybory.
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?
Czy sądzisz o komercjalizacji tarnowskiej służby zdrowia ?
jestem za
jestem przeciw
nie mam zdania
[Zobacz wyniki]
 

Komentarze internautów:   (Liczba komentarzy : 2)Dodaj komentarz
(29-09-2010) zzz :
no i PO utrąciło Babcie - nie będziecie głosować po mszy porannej ????? eutanazja wyborcza

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(29-09-2010) Jan A. Strusiński :
Za babcie na PiS /czy to jest ta organizacja od prezesa?/ będą głosować pełnomocnicy. A ci z chorymi główkami też będą mieć pełnomocnika? Bo nie ważne kto głosuje, ważne kto liczy głosy - jak powiedział Ulianow, albo Dżugaszwili. No i frekwencja wzrośnie . A tak, to wszyscy zdrowi.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


W związku z pracami modernizacyjnymi na portalu możliwość komentowania artykułów została wstrzymana do momentu oddania nowej wersji serwisów. Prosimy o cierpliwość, przepraszając za niedogodności.

Portal inTARnet.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do usunięcia lub skrótu komentarza naruszającego prawo, zasady współżycia społecznego lub NETykiety. Jeżeli uważasz, że którykolwiek wpis narusza czyjeś dobra - zgłoś nadużycie, wysyłając e-mail na adres:
redakcja@intarnet.pl


© 2003-2012 Tarnów ON-LINE

Kontakt z redakcją/administratorem:
Tarnowski Obywatelski Portal Internetowy inTARnet.pl
redakcja@intarnet.pl, tel. kom. 662 930 947