Już wkrótce portal w nowej formule
  Reklama i mecenat  
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
  Sejmik Województwa Małopolskiego (nareszcie) upamiętnił ofiary ludobójstwa    -   30/9/2010
Ważna rezolucja Sejmiku
Jak informuje radna Sejmiku Województwa Małopolskiego Elżbieta Zięba (PiS), Sejmik w dniu 27 września specjalną uchwałą upamiętnił ofiary ludobójstwa dokonanego na Polakach na kresach Wschodnich II Rzeczpospolitej Polskiej, przez ukraińskich nacjonalistów. Rezolucja została - na wniosek radnych PO - nieco okrojona w porównaniu z pierwotnym projektem, ale wydaje się mieć kształt satysfakcjonujący, oddający prawdę i przywracający pamięć. O kolejnych inicjatywach i interpelacjach radnej napiszemy wkrótce.

Ogloszenie

A oto i treść rezolucji:
”Sejmik Województwa Małopolskiego, w 71 rocznicę agresji niemieckiej i sowieckiej na Polskę, oddaje cześć Polakom i obywatelom Rzeczypospolitej innych narodowości pomordowanym przez OUN - UPA na Wołyniu i Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczpospolitej Polskiej. Składamy hołd wszystkim żołnierzom AK, BCh, NSZ i formacjom samoobrony, którzy podjęli bohaterską walkę w obronie ludności cywilnej oraz wyrażamy głęboką wdzięczność i uznanie tym Ukraińcom, którzy z narażeniem życia nieśli pomoc swoim polskim sąsiadom.
W poczuciu odpowiedzialności o zachowanie w pamięci ofiar i w duchu pojednania między narodami, Sejmik Województwa Małopolskiego stoi na stanowisku, że pamiętając o ofiarach, ale równocześnie o wszystkim, co łączy sąsiadujące ze sobą narody, należy dążyć do ukazywania prawdy. Sejmik uznaje za konieczne, aby w apelach poległych uwzględniano ofiary Wołynia i Kresów Południowo-Wschodnich a w programach nauczania i podręcznikach znalazły się informacje o tej karcie historii II Rzeczpospolitej Polskiej.
Sejmik Województwa Małopolskiego uważa, że przywrócenie prawdy o tragedii Polaków na Wołyniu i Kresach Południowo-Wschodnich stanie się drogą do pojednania między narodem polskim i ukraińskim. Będzie także, w pewnym stopniu, zadośćuczynieniem dla tych polskich obywateli, którzy utracili swych bliskich i przez całe lata cierpieli z powodu zmowy milczenia.
Radni Województwa Małopolskiego uważają, że wzajemny szacunek i współpraca narodów polskiego i ukraińskiego leży w interesie Polski i Ukrainy.”

Rezolucję otrzymują: Prezydent RP, Marszałkowie Sejmu i Senatu, Premier Rządu RP, Ministrowie: Spraw Zagranicznych, Edukacji, Szkolnictwa Wyższego, Małopolscy Parlamentarzyści.

A oto treść uzasadnienia:
1. Przemilczanie przez całe lata prawdy historycznej o wymordowaniu, najczęściej przy zastosowaniu wyrafinowanych, okrutnych metod, tysięcy Polaków i sprzyjających im Ukraińców, zrównanie z ziemią całych wsi, konieczność opuszczenia i ucieczki z tamtych terenów tysięcy Polaków, było oczywistym zakłamaniem i politycznym błędem, niegodnym polskiej władzy, co wymaga zadośćuczynienia i zmiany, po prostu przywrócenia pamięci o tragicznych losach narodu polskiego.
2. Nikła wiedza z tego zakresu przez brak informacji w podręcznikach i programach nauczania.
3. Niekompletność źródeł historycznych (archiwalia szczątkowe, braki spowodowane zniszczeniami dokumentów, zabudowań, sadów, cmentarzy) oraz podeszły wiek osób, którzy doświadczyli cierpień z powodu utraty najbliższych a którzy wiele pamiętają z tamtych lat, w pełni uzasadniają ponaglenie.
4. Czcimy ofiary wojny i okupacji niemieckiej, ofiary Holocaustu narodu żydowskiego, coraz częściej pamiętamy o Sybirakach, oddajemy cześć ofiarom Katynia i innych miejsc mordu w Rosji, solidaryzujemy się z cierpiącym Tybetem a ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach okryte jest nadal zmową milczenia.
5. Rezolucje w tej sprawie uchwaliły już 4 Sejmiki: Podkarpacki, Opolski, Lubuski, Dolnośląski.

Do tematu jeszcze wrócimy.

MP
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?
Czy sądzisz o komercjalizacji tarnowskiej służby zdrowia ?
jestem za
jestem przeciw
nie mam zdania
[Zobacz wyniki]
 © 2003-2012(2015) Tarnów ON-LINE

Kontakt z redakcją/administratorem:
Tarnowski Obywatelski Portal Internetowy inTARnet.pl
redakcja@intarnet.pl