Już wkrótce portal w nowej formule
  Reklama i mecenat  
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Wkrótce lekarz nie będzie mógł odmówić zabicia nienarodzonego dziecka?    -   06/10/2010
Totalniacy w akcji
Dopiero co przebrzmiały echa głośnego oburzenia „postępowych środowisk” wobec pełnomocniczki rządu ds. równego traktowania, minister Elżbiety Radziszewskiej, która w wywiadzie dla „Gościa Niedzielnego” oświadczyła, że szkoły katolickie czy wyznaniowe mają prawo kierować się własnymi wartościami i odmówić zatrudnienia „zdeklarowanej lesbijki” - a tu przed nami kolejna odsłona wojny „totalniaków” wypowiedzianej społeczeństwom Europy, chrześcijaństwu i całej naszej cywilizacji z jej fundamentami etycznymi. Oto jutro, 7 października w Parlamencie Europejskim odbędzie się debata nad „dyrektywą równościową”, która m.in. zakazałaby lekarzom odmowy przeprowadzania niektórych zabiegów medycznych pod pretekstem „klauzuli sumienia”. Tym samym lekarze mieliby zostać zmuszeni np. do przeprowadzania „aborcji”, czyli zabijania nienarodzonych dzieci. Co więcej – sama krytyka homoseksualizmu, feminizmu czy aborcji mogłaby być sądownie karana!

Ogloszenie

Zacznijmy najpierw od pani minister, piastującej idiotyczny urząd swoistego „ministerstwa prawdy”, który w ogóle nie powinien był powstać. Pani minister nie wykazała otóż rewolucyjnej czujności, gdy w „Gościu Niedzielnym” oświadczyła to, co jest normalne, oczywiste i wynika z podstawowych wolności – szkoła katolicka czy wyznaniowa ma prawo kształcić według katolickich wartości – tym samym ma prawo odmówić przyjęcia pracownika, który głośno obnosi się ze swoją homoseksualną orientacją, gdyż zgodnie z nauczaniem Kościoła katolickiego, homoseksualizm jest grzechem. To, co np. katolickie, musi bowiem zachować swój katolicki charakter. Pani Radziszewska nie wykazała też należytej rewolucyjnej czujności, gdy w programie TVN powiedziała, iż „tajemnicą poliszynela” jest homoseksualna orientacja jej rozmówcy, Krzysztofa Śmiszka z Polskiego Towarzystwa Antydyskryminacyjnego. I choć pan Śmiszek jest znanym aktywistą homo-lobby i w takiej roli w programie występował, posypały się na panią minister gromy i sankcje, omal nie doprowadzające do jej zwolnienia. Okazuje się bowiem, że homoseksualni aktywiści to jakieś święte krowy i o ile totalitaryści ci mogą sobie organizować demoralizujące i siejące zgorszenie parady i manifestować swoją seksualną orientację, o tyle np. nazwanie kogoś obnoszącego się ze swym homoseksualizmem (lub „promującego” homoseksualizm) – homoseksualistą (lub np homo-aktywistą), stanie się zaraz przestępstwem, zniewagą, naruszeniem praw człowieka, przejawem skrajnej nietolerancji i czegoś tam jeszcze. No po prostu strach na nich spojrzeć, bo jeszcze okaże się że patrzyliśmy krzywo i wprowadzali „dyskryminującą atmosferę” (co wkrótce może wprowadzić UE). „Totalniacy” w rodzaju pana Śmiszka przekraczają kolejne granice absurdu – i byłoby to śmieszne, gdyby nie było straszne, o czym za chwilę.
Wracając natomiast do kwestii nauczania – zadziwia tu doprawdy ze strony „kochających inaczej” nienawiść do tych, którzy mają zdanie odmienne i totalitarna chęć przymuszenia ich do przyjęcia poglądów homoseksualnego lobby. Nienawiść ta i skrajna nietolerancja uprawiana w imię tolerancji, szczególnie dotyczy kościoła katolickiego. W niektórych krajach katolickie czy chrześcijańskie placówki przygotowujące do adopcji i pewne placówki medyczne już zostały zamknięte – gdyż zmuszono je do przeprowadzania procesu adopcyjnego także wobec par jednopłciowych, lub też zmusza się je do przeprowadzania zabiegów aborcji. Homoseksualne lobby chciałoby zakazać również Kościołowi głoszenia Jego nauczania – oczywiście w imię „tolerancji” i wolności słowa. W Europie zdarzały się już precedensy, gdy skazywano kapłana za nazwanie homoseksualizmu grzechem. Pozostaje czekać tylko na wyniesienie sodomitów na ołtarze, bo świętymi krowami stali się już obecnie.

Tymczasem przed nami kolejna cywilizacyjna batalia – oto organy Unii Europejskiej chcą wprowadzić „dyrektywę równościową” przymuszającą lekarzy do mordowania nienarodzonych dzieci. Chodzi o zniesienie „klauzuli sumienia”. Okazuje się bowiem, że „aborcja” stała się „prawem człowieka” - „prawem człowieka” jest więc mordowanie innego człowieka, tylko dlatego, że jeszcze się nie urodził. Co więcej, jak podała bodaj „Fronda”, projekt trafił już do Rady Ministrów UE. Kwestiami tymi zajmuje się zarówno Rada Europy, jak i Komisja Europejska – chodzi głównie o tzw. „raport McCafferty-ego” - czyli Dyrektywę dotyczącą równego traktowania. Parlament Europejski debatować będzie na ten temat 7 października. Co więcej, projekt przewiduje procesy sądowe (z ułatwioną procedurą) za samą krytykę homoseksualizmu, feminizmu czy aborcji. Krytyka taka miałaby być „zachowaniem społecznie niepożądanym”. Tym samym nietrudno wyobrazić sobie moment, w którym np. rodzic nie godzący się na to, by jego dziecko uczył w szkole czy przedszkolu homoseksualny aktywista, zostanie ukarany – choćby i pozbawieniem lub ograniczeniem praw rodzicielskich i przekazanie pociech do „normalnej” „nie dysfunkcyjnej”, „nie dyskryminacyjnej” rodziny z dwoma tatusiami lub dwoma mamusiami, gdzie z pewnością nauczy się, jak wyglądać mają w jego dorosłym życiu prawidłowe relacje z płcią przeciwną – o ile nie będzie przy okazji musiał przyzwyczajać się do coraz to nowych tatusiów i mamuś, gdyż homoseksualiści wyjątkowo często zmieniają partnerów.
Ale wróćmy do aborcji. Próba wprowadzenia tego antyludzkiego prawa to oczywiście efekt tego, że przemysł aborcyjny zaczyna przegrywać – podnosi się świadomość społeczna (nie tylko wśród lekarzy) tego, że aborcja jest niczym innym, jak morderstwem popełnionym na nienarodzonym dziecku. Stąd też parcie totalniaków i aborcyjnego lobby „medyczno”-przemysłowego, częstokroć finansującego odpowiednie „wolnościowe” organizacje pozarządowe, by za pomocą swych organów, na łonie UE wprowadzić „równościowe” regulacje.

Żyjemy w coraz bardziej totalitaryzującym się świecie i coraz bliższa jest chwila, bez mała biblijnego ucisku i prześladowań katolików czy osób kierujących się w życiu wartościami etycznymi. W istocie te prześladowania już trwają i cały czas się nasilają; czy w najbliższych latach należy spodziewać się, że zapełnią się więzienia i „psychuszki” „nieprzyjaciółmi rodzaju ludzkiego” popełniającymi „myślozbrodnię”? Wciąż i wciąż, metodą drobnych kroczków wymierzane są kolejne ciosy w rodzinę, w fundamenty naszej cywilizacji. Czyni to oczywiście lobby lewackich totalniaków i morderców, rządzących Europą od paru dziesięcioleci – niegdysiejszych gloryfikatorów komunizmu, maoistów piastujących obecnie wysokie stanowiska w organach UE. I jak to u szatana – którego podobno nie ma, bo przecież „każdy zostanie zbawiony” a „Bóg jest miłością” - wszystkie pojęcia i wartości stają się obecnie swymi karykaturalnymi przeciwieństwami. To środowiska feministyczne, homoseksualni aktywiści, wszelakiej maści „toleraści” szafujący „prawami człowieka” „antydyskryminacją”, „tolerancją” itp. są wartości tych zaprzeczeniem, przymuszając odmiennie myślącą większość, do czynów sprzecznych z ich przekonaniami, sumieniem, wreszcie – czynów zbrodniczych. Przymuszając w dodatku karnymi sankcjami. To oni, wbrew swym słowom, są największym zagrożeniem dla demokracji, dla praw człowieka i dla poszanowania czyjejś odmienności. Dla realizacji swoich interesów traktują prawo instrumentalnie, jednostronnie – dziś tolerancja jest dla wszystkich i dla wszelakich zboczeń; nie ma natomiast tolerancji dla chrześcijańskich wartości, dla prawa rodziców do wychowywania własnych dzieci tak jak tego chcą, dla samych praw natury nawet, która jest „poprawiana” np. przez adopcję dzieci przez homoseksualne pary. Niedawno ładnie ktoś postawił pytanie – czy gdyby okazało się, że istnieje jednak gen odpowiedzialny za homoseksualizm, to czy gdy w procedurze zapłodnienia in vitro, kiedyś tam, rodzice nie zgodzą się, by ich dziecko było pederastą – czyż taka „hitlerowska” eugenika nie będzie zakazanym przejawem nietolerancji? Tymczasem dziś samo prawdopodobieństwo że dziecko będzie w jakimś stopniu niepełnosprawne, umożliwia jego zamordowanie.
Tak, wiem, uprawiam „mowę nienawiści”, bo mową nienawiści stało się nazywanie rzeczy po imieniu. Nazywanie rzeczy po imieniu przestaje być chronione „wolnością słowa”, bo „wolność słowa” polega na głoszeniu poglądów, które są uznane za „politycznie poprawne” i obowiązujące – nawet gdy poglądy te są sprzeczne z faktami. Chciałoby się zapytać – gdzie jest koniec tego szaleństwa? W Meksyku pod naciskiem aborcyjnego lobby zwolniono z więzienia kobiety, które zostały skazane za zamordowanie swoich ledwo narodzonych dzieci. Aborcyjne lobby zamordowanie noworodków określiły „aborcją”. Kiedy czytam – i archiwizuję na swoim komputerze takie doniesienia, włos mi się jeży na głowie. Nie wiem doprawdy, jak można publicznie nawoływać do morderstwa (aborcja) i pracować nad regulacjami przymuszającymi do takiego morderstwa lekarzy, czy finansować takie morderstwa w krajach afrykańskich z pieniędzy podatników – i nie zostać za to skazanym? Przecież morderstwo jest przestępstwem, tak jak i nakłanianie do niego. O, przepraszam – dziś morderstwo jest „prawem wyboru” i „niezbywalnym prawem człowieka” - a osoby nawołujące do mordowania – są „bojownikami o wolność”.

Żyjemy w czasach, w których większe prawa mają zwyrodniali bandyci, na których w imię „praw człowieka” nie wolno wykonać kary śmierci – niż nie narodzone dzieci. Większe prawa wydają się mieć zwierzęta – bo też dla totalniaków „ekologia” stała się fundamentalistyczną religią, w miejsce pustki po odrzucanym chrześcijaństwie, tak jak fundamentalistyczną, fanatyczną religią stały się opacznie pojmowane przez innych „prawa człowieka”. Jakże często ci sami ludzie, stręczący i popierający „aborcję”, którzy dziś chcą zmuszać innych do jej wykonywania, jednocześnie protestują przeciwko „nieludzkim” eksperymentom medycznym dokonywanym na zwierzętach. „Eksperymenty” dokonywane np. na lub z nienarodzonymi dziećmi już im nie przeszkadzają – tu są „prawem wyboru”. Jakaś tam małpiatka ma większe prawa niż człowiek. Opłacana z pieniędzy podatników aborcja stała się także sposobem na „walkę z głodem” i z „przeludnieniem” w Afryce. I któżby pomyślał, że być może ta niezależna młoda sąsiadka, co chodzi na jakieś manify i „walczy” o prawa kobiet, lub ten przemiły sympatyczny młodzieniec z sąsiedztwa, wegetarianin starannie segregujący śmieci, który jeszcze wczoraj prosił nas o podpis na liście w obronie jakiegoś zagrożonego gatunku na drugim końcu świata, o którym nikt z państwa nie słyszał, jest jednocześnie zwolennikiem pozbawiania życia dzieci tylko dlatego, że jeszcze się nie narodziły....

Z niepokojem patrzę w przyszłość, martwię się w jakim świecie przyjdzie żyć mojemu dziecku – syn za dwa lata przymusowo, jako sześcioklasista pójdzie do szkoły, a nie wiadomo, czego tam nie zaczną go wtedy „nauczać” o sodomitach i różnych zboczeńcach; w końcu z dotychczasowych podręczników homoseksualne lobby jest niezadowolone. Jak się przeciwstawić? Czy do tego czasu prawo zmieni się u nas tak, że panowie policjanci i opieka społeczna staną się funkcjonariuszami lobby zboczeńców, pośrednio wykonującymi polecenia np. Kampanii Przeciw Homofobii, tak jak dzieje się to już w bardziej „postępowych” krajach? Jak mam się przeciwstawić? Co mam robić, gdy to co złe, jest promowane i sączone coraz nachalniej do programów nauczania i do samego systemu prawnego, a to co dobre jest prześladowane i tępione? A wszystko zaczyna się małymi kroczkami. Dziś sąd prędzej skaże „faszystę” protestującego przeciwko deprawacji i niszczeniu społeczeństwa przez „tolerastów”, niż idącego w „paradzie równości” odmieńca, który domaga się by moje dziecko było uczone przez niego od najmłodszych lat, że para homoseksualistów wychowująca sobie dziecko to normalna rodzina. Dziś sąd czy prokuratura prędzej dopatrzy się nie istniejącej póki co w naszym kodeksie „mowy nienawiści” u człowieka, który nazwie osoby dokonujące „aborcji” - mordercami, niż zauważy obrazę uczuć religijnych w postaci ukrzyżowanych genitaliów, będących ucieleśnieniem „wolności artystycznej wypowiedzi”, czy słynny krzyż z puszek po piwie na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie – bo nie udało się znaleźć sprawców, mimo iż prokuraturze dostarczono nagrania filmowe i internetowe profile „młodych, wykształconych”.
I naprawdę, nie chodzi mi już o umierającą Europę, która dzięki takim totalitarystom podcinającym jej korzenie – umiera. Nie będę walczył o Francję czy inne kraje – gdy w dającej się dość precyzyjnie określić, nieodległej perspektywie czasowej „minaret Eifla zagóruje nad meczetem Luwru” i gdy tępiący wolność w imię obrony tejże, prześladujący dziś katolików „toleraści” zostaną ukamieniowani przez miłujących pokój islamistów, o ile nie staną się gorliwymi wyznawcami Allaha. Sami sobie zgotowali ten los. A więc nie - moje pragnienia ostatnio mocno się zawężyły. Chodzi mi już tylko o moje dziecko. O niezbywalne ponoć prawo rodzica – do wychowania swej pociechy zgodnie z własnym sumieniem i przekonaniami, z dala od przymusowej indoktrynacji wszelakiej maści „totalniaków”, w duchu chrześcijańskiej, katolickiej wiary.

M. Poświatowski
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?
Czy sądzisz o komercjalizacji tarnowskiej służby zdrowia ?
jestem za
jestem przeciw
nie mam zdania
[Zobacz wyniki]
 

Komentarze internautów:   (Liczba komentarzy : 45)Dodaj komentarz
(06-10-2010) Adrianna :
Nie totalniacy tylko euro-neo-naziści. Nazywajmy rzeczy po imieniu.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(06-10-2010) Łukasz :
Myślę że nie potrzeba odnosić się do nazizmu, wystarczy zaglądnąć na liberalno-lewicowe podwórko.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(06-10-2010) maja :
przykre, ale prawdziwe, M. Poświatowski, jak zwykle pisze totalne bzdury, aby nie nazwac tego inaczej ...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(07-10-2010) Obiektywny :
Czy to co p.Poswiatowski nabazgral powyzej nie jest przejawem obawy utraty wladzy w tym moralnej, po setkach lat panowania KK.Kto sie boi jakis aktywistow homo-ponoc stworzeni przez Boga i z woli Boga sa gejami a dzisiaj chce sie ich gdyby mozna,spalilo na stosie.Jak mozna likwidowac stworzenie boskie ktore ponoc jest grzeszne ale wg. ludzkich doktryn ustalonych przez czlowieka a nie boga. Te wielkie okreslenia-dyrektywa rownosci i klauzula sumienia trzeba wg. wielu zmienic na bardziej grzmiace jako okreslenia piekielne.Co moze gej i katolik to nie sa ludzie i to o tych samych prawach>czy sumienie lekarza daje prawo do nie udzielenia pomocy pacjentce poprzez zabieg aborcji aby uchronic jej zycie-czy to sumienie bedzie blogoslawiona czynnoscia lekarza ktory skladal przysiege ochrony i obrony zycia ludzkiego.Czy wg katolickich doktryn nalezy zabijac kobiete/matke a chronic plod bo to niewinne stworzenie.Zycie jest okrutne i w wielu przypadkach trzeba i nalezy wybrac dobro czlowieka dojzalego czyli kobiety nad plodem. Z tym przymusem dla szescilatka ktory bedzie musial isc do szkoly to juz przegiecie.Biedne dziecko bedzie pewnie wg.przeciwnikow sie meczylo bo szkola mu odbierze dziecinstwo.Czy ktokolwiek zadal sobie pytanie czym jest rozum dziecka-ja to porownuje do komputera gdzie twardy dysk jest pusty i jak sie go zaladuje informacjami to ma sie porzytek.Tak samo jest z rozumem dziecka-wczesniej zaladujesz informacjami wczesniej i glebsze beda tego rezultaty.Przeciez w wielu krajach szesciolatki chodza do szkoly i nie ma problemu wiec jakim cudem konserwatysci w Polsce maja obawy-co moze dzieciak zmadrzeje zbyt wczesnie ?Moze rodzice sie obawiaja ze dzieciak bedzie ich przewyzszal wiedza i to w mlodym wieku?Rodzic ktory tak sadzi jest wg. mnie d......m rodzicem. Na koniec tylko powiem-nalezymy do EU i nalezy isc do przodu a nie cofac sie do sredniowiecza.Szanujmy wszystki rowno jak przystalo na katolicki narod,jesli sadzimy inaczej to jestesmy hipokrytami wlasnych wartosci moralnych.To ze kosciol gejow uwaza za grzesznikow to jest tylko ludzka decyzja jaka KK sobie ustalil i niech geje za to sobie odpowiadaja.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(07-10-2010) tarnowiak :
Maja jak zwykle niewiele zrozumiała z tego artykułu a Obiektywny nie do końca jest obiektywny. Musisz sobie zdać sprawę, że takich sytuacje gdy lekarz staje przed dylematem moralnym: kobieta czy dziecko jest naprawdę bardzo malutko. Poczytaj lub dowiedz się że przypadki aborcji to najczęsciej nie ochrona życia kobiety, które wg ciebie jest zagrożone ale zupełnie inne. Myślę że dobrze wiesz jakie. A po drugie jeżeli piszesz:: szanujmy wszystkich równo, to powinno działać w obie strony. Dlaczego zatem ja mam traktować innych równo a inni mnie nie? Bo jestem konserwatystą? Bo jestem katolikiem? Bo jestem wychowany w duchu normalnych zasad etycznych i moralnych?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(07-10-2010) rrrrrrr :
matoły ,jakie dzieci nienarodzone ,sperma z jajkiem to dzieci ,ale wam wali na łeb !!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(07-10-2010) ttttttt :
rrrrrrr, a czym innym tym jesteś jak spermą z jajkiem? Powiedziałbym nawet, że sperma ci wali na mózg.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(07-10-2010) Dzidzia :
Tarnowiak, widzisz, bo to jest tak. Jak mniejszość broniła krzyża to się ją gnoiło, że mniejszość nie może zawłaszczać przestrzeni publicznej i decydować za większość. Jak teraz większość jest przeciw np. adopcji dzieci przez gejów to się okazuje, że mamy zamordyzm i nie szanuje się praw mniejszości. To coś jak z kondominium rosyjsko-niemieckim. Najbardziej oburzeni byli ci, którzy lansują tezę, że Polska jest okupowana przez Watykan. Tak już jest i trzeba się z tym pogodzić.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(07-10-2010) rrrrrrr :
klechy i nawiedzeni a moze pogadamy o dzieciach które tak lubicie inaczej !!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(07-10-2010) ucieszony :
Droga Dzidziu tłumaczę i objaśniam. Nawet najbardziej naiwne dziecko w Polsce dobrze wie, że nie o żadną obronę krzyża tu nie chodzi , bo w Polsce są setki tysięcy krzyży i nikomu nie przeszkadzają, tylko o to, że Jarosław Kaczyński zapragnął postawic pomnik, na Krakowskim Przedmieściu, bratu, który był karykaturą prezydenta.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(07-10-2010) MAFIOSO :
Karę śmierci wykonuje się wykorzystując COŚ, jakiś mechanizm, powodujący np. wstrzyknięcie trucizny, włączenie prądu do krzesła elektrycznego etc. Po czynnościach przygotowujących (przyprowadzenie skazanego na miejsce kaźni, przywiązanie go do łoża czy krzesła, zainstalowanie na jego ciele elementów tego COŚ) w pewnym decydującym momencie KTOŚ musi zadziałać, wykonać jakiś „prosty ruch” np. wcisnąć przycisk (lub inne rozwiązanie), aby to COŚ zadziałało, by zabić. To tak dla przypomnienia. Maja, która - przeciwnie jak telewizyjna pszczółka - swoim wpisem jedynie ociupinę się napracowała, wkrótce znajdzie konkretną robotę w szpitalach, po wprowadzeniu w życie „Dyrektywy równościowej” Parlamentu Europejskiego. Zmuszani tą Dyrektywą lekarze do procederu aborcji na życzenie, zawezwą Maję, wcześniej przygotowując pacjentkę do zabiegu. W decydującym momencie zostanie do wykonania jeden „prosty ruch”, który zabije (po europejsku – dokona aktu aborcji). Maja! Ty ten „prosty ruch” będziesz wykonywać. Zapewniam Cię, że ta czynność będzie trywialna, epizodyczna, ale decydująca. Po niej lekarze już tylko zatrzymają krwotok, zdezynfekują, zabandażują, podadzą kroplówkę itd. Ty na tym zarobisz, bo eurodeputowani namiętnie i z obowiązku będą tę czynność wykonywali za darmo. Będzie jednakże jeden warunek zarobku, Twoja osobista ciąża nie zwolni Cię z tej powinności.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(07-10-2010) Obiektywny :
Odpowiedz dla tarnowiaka:Czy jestem obiektywny,nie ma osob calkowicie obiektywnych a zwlaszcza w tak delikatnych sprawach jak aborcja i rownosc czlowieka.Lekarz ktory dokonuje aborcji ktore nie zagraza zyciu kobiety mozna podciagnac pod \"sprawe moralna lekarza\" natomiast aborcja ktora jest w pewnym sensie lekarstwem na zycie kobiety to uwazam ze sprawa sumienia i moralnosc lekarza musi kierowac go do ochrony zdrowia i zycia kobiet-to nie podlega dyskusji i o to walczy europejska Unia.Osobiscie uwazam ze decyzja aborcji nalezy do kobiety i jesli to mozliwe/z pewnymi zastrzezeniami/ to do ojca rowniez.Oni stworzyli ten plod i oni musza za to odpowiadac a nie ja lub Ty a juz na 100% jakies organizacje anty-aborcyjne.Tak zgadza sie ze nalezy szanowac wszystkich rowno i to w obie strony.Jak nam wiadomo prawa mniejszosci gejowskiej nie sa traktowane rowno i to od stuleci wiec mnie nie dziwi ze majac okazje protestuja co nie podoba sie osobom konserwatywnym w pogladach i moralnosci.Dla mnie nie ma znaczenia czy jawny gej czy lesbijka bedzie uczyc moje dziecko,najwazniejsze jest aby moje dziecko bylo traktowane jak kazdy obywatel ktorego zadaniem w mlodosci jest nauka.Nauczyciel i tak musi kierowac sie wskazaniami i wymogami ministerstwa oswiaty ktory tworzy program i sposob nauczania.Nie sadze aby jakikolwiek gej czy lesbijka probowalo na lekcjach np.j.pol.dyskutowac o wspanialym zyciu geja czy lesbijki-to jest bzdura.Tak samo jak nie zgadzam sie z naukami katechizmu w panstwowych szkolach bo wiele dzieci uczestniczy w nich tylko po to aby nie byc szkalowanym przez wiekszosc katolicka.To jest wlasnie przyklad szacunku do drugiego czlowieka i jego pogladow.Nie mozna dawac pozwolenia na cos co jest osobista sprawa kazdego obywatela a zabraniac cos co ponoc jest nie zgodne z tzw.moralnoscia innych.Kto ciebie nie traktuje rowno,to raczej Ty nie traktujesz innych rowno.Panstwo,Rzad przepisy i ustawy musza byc neutralne nawet w sprawach wiary czy zapatrywan ludzi.Panstwo musi byc NEUTRALNE bo jak nie/a tak sie ma sytuacja w RP/to jestesmy dobrzy dla wiekszosci a olewamy mniejszosc i to dosc czesto na zasadzie jak ci sie nie podoba to wynocha.Kazdy jest wychowany w duchu jakis zasad i do momentu kiedy nie uderzamy w drugiego czlowieka mozemy stwierdzic ze nasza moralnosc jest OK.Nauczmy sie tolerancji co nie jest proste zwlaszcza kiedy nasza narodowa historia i obyczaje tak czesto dyskryminowaly druga osobe.Zaznaczam ze nie jestem gejem,nie jestem wyznawca jakiejkolwiek wiary,nie probuje nakazywac komukolwiek cokolwiek,jestem liberalny w pogladach ale wiem jedno ze szanuje wszystkich ROWNO bo takiej moralnosci sie nauczylem w swoim zyciu ale nie pozwole komukolwiek wtracac sie w moje zwlaszcza prywatne sprawy.Ktos kiedys powiedzial ze \"wolnosc\" to jest cos co pozwala na robienie wszystkiego pod warunkiem ze nie urazimy drugiej osoby

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(07-10-2010) zrozpaczony :
Ludzie, jak się wychodzi z Unii Europejskiej ?!!!?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(08-10-2010) taki sobie :
Zrozpaczony-popros Jarka Kaczynskiego o bilet do Egiptu-przeciez obiecywal.Jeszcze jedno,jak wyjdziesz z UE to nie zapomnij oddac kase jaka wpakowali w Polske zebyc mogl jezdzic autostrada a nie droga polna.Zaczeli pakowac te kase od poczatkow wladzy pisowcow

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(08-10-2010) Zmieniłem zdanie. :
Byłem zawsze przeciw UE, ale kiedy okazało się, że to właśnie UE broni nas, Polaków, przed poddaństwem rządu Tuska wobec Rosji (umowa gazowa) to zmieniłem zdanie.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(08-10-2010) Yes! Yes! Yes! :
Ostateczny tekst głosi, że \"żaden szpital, placówka czy osoba nie mogą być przedmiotem żadnej presji czy dyskryminacji ani ponosić żadnej odpowiedzialności\" w wypadku, gdy odmówią przeprowadzenia aborcji czy eutanazji lub wzięcia udziału w którymś z tych zabiegów. \"Zgromadzenie Parlamentarne RE podkreśla konieczność utwierdzenia prawa do klauzuli sumienia przy zachowaniu odpowiedzialności państwa, które powinno zagwarantować każdemu pacjentowi właściwe leczenie w stosownym czasie\" - dodaje rezolucja. Jak podkreślali w rozmowie z PAP polscy delegaci, w trakcie debaty usunięto lub zmieniono większość zapisów początkowej wersji tekstu autorstwa komisji ds. społecznych, zdrowia i rodziny ZPRE. Komisja ta wyrażała m.in. zaniepokojenie rozszerzaniem się w Europie praktyki odmawiania wykonywania aborcji w imię \"klauzuli sumienia\" i apelowała do państw RE o poddanie tego zjawiska kontroli.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(08-10-2010) No!No!No! :
Ale jaja i to do kwadratu.Za \"sumienie\" lekarza konsekwencje bedzie ponosic panstwo.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(08-10-2010) hitrus :
Czy pan Poświatowski to jest diecezjalny koncesjonowany katolik,tak jak Terlikowski jest katolikiem koncesjonowanym przez betonowy Episkopat?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(08-10-2010) MP :
Dziękuję hitrusowi za otwarte pytanie, które zapewne w kurii diecezjalnej wywołałoby nie mniejsze rozbawienie niż u mnie. Mimo wszystko - raz jeszcze dziękuję za ten - chyba - (raz jeszcze mimo wszystko) komplement?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(08-10-2010) ucieszony :
I cóż redaktorze Panie, już po głosowaniu ? Przeprosi Pan, czy jak ? To taki żart oczywiście. Ale jakby coś to zawsze demokratyczna Białoruś, Rosja i Ukraina czeka na Pana. Jakby jakiś europejski pedał Pana zatakował, to wiej Pan na wschód. Tam musi być jakaś cywilizacja- jak mówi klasyk.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(08-10-2010) MP :
Chętnie przeproszę panie ucieszony, jak tylko będę miał za co. Jeśli to prawda, co pisze yes yes yes, to bardzo się cieszę, że tym razem rozsądek zwyciężył. Do następnego razu. I żeby zacytować innego klasyka - \\\"zauważyłem, że wszyscy ci, którzy są zwolennikami zabijania nienarodzonych, zdążyli się urodzić\\\". Czy jakoś tak...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(08-10-2010) ucieszony :
No jest Panie redkatorze za co jest. Za te kłamstwa, manipulacje i insynuacje, którymi sie Pan posłużył w swoim felietonie. Kilka z brzegu ...........-\\\"Co więcej, projekt przewiduje procesy sądowe (z ułatwioną procedurą) za samą krytykę homoseksualizmu\\\".... Panie redaktorze ,a w jaki sposób można niby \\\"skrytykowac homoseksualizm\\\" Homoseksualistów można dyskryminować, krytykować, poniżać i co tam Pan jeszcze chce. Ale homoseksualizm? A z jakież to pozycji chciałby Pan \\\"krytykować homoseksualizm?.......\\\"Eksp erymenty” dokonywane np. na lub z nienarodzonymi dziećmi już im nie przeszkadzają – tu są „prawem wyboru”... Bardzo proszę o cytat przepisu europejskiego prawa, lub jakiegokolwiek innego , które mówi, że można prowadzić \\\"eksperymenty na nienarodzonych dzieciach\\\"........ \\\"Dla realizacji swoich interesów traktują prawo instrumentalnie, jednostronnie – dziś tolerancja jest dla wszystkich i dla wszelakich zboczeń; nie ma natomiast tolerancji dla chrześcijańskich wartości, dla prawa rodziców do wychowywania własnych dzieci tak jak tego chcą\\\" Jak wyżej proszę zacytowac jedno prawo, które zabrania wyznawac Panu chrześcijaństwo i wychowywać dzieci w jego duchu. To tylko z kilku zdań, bo wiecje mi się po prostu nie chce.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(08-10-2010) MAFIOSO :
A ja Wam mówię, że MP nie musi przepraszać, a wręcz przeciwnie, należą mu się duże brawka. To, że „…komisja ds. społecznych, zdrowia i rodziny ZPRE … wyrażała m.in. zaniepokojenie rozszerzaniem się w Europie praktyki odmawiania wykonywania aborcji w imię \\\"klauzuli sumienia\\\"…” już jest grandą, co pan Redaktor doskonale wypunktował. Może eurodeputowani zaglądają do blogów w inTARnet i stąd ich decyzja… .

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(08-10-2010) ucieszony :
I jeszcze jedno. W jednym miejscu po prostu się Pan maksymalnie wygłupił...........Pozostaje czekać tylko na wyniesienie sodomitów na ołtarze, bo świętymi krowami stali się już obecnie... No to się Pan doczekał. B XVI własnie wyniósł w Anglii na ołtarze "zdeklarowanego sodomitę" Czyli Johna Henrego Newmana. Wystarczy zacytować Wiki:W czasie studiów oksfordzkich poznał też innego młodego teologa Ambrożego St. Johna - późniejszego przyjaciela. Razem z St. Johnem zostali konwertytami na katolicyzm. Mieszkali potem wspólnie w Oratorium w Birmingham przez 32 lata, tj. do 1875, kiedy Ambroży zmarł. I śmieszno i straszno Panie Readaktorze. Jest Pan bardziej "papieski od papieża" w sensie klinicznym...... Ucieszony.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(08-10-2010) Ucieszony :
Aha, tego przyjaciela ,to mu wykopali ze spólnego grobu, żeby moc go wyświęcić , czy jakos tam. No pełna komedia i lobbing gejowski ,hahaha, jaja na całego!http://www.boston.com/n ews/local/articles_of_faith/20 08/08/a_likely_saint.html

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(08-10-2010) Rozbawiony :
Jak do tej pory wyłącznie poseł z PO i pani minister z PO szukali homoseksualistów Widać takie w PO są potrzeby.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(08-10-2010) do ucieszony :
Proszę nam wyjaśnić, z czego Pan wydedukował, ze John Henry Newman był "zdeklarowanym sodomitą"?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(08-10-2010) ucieszony :
Proszę bardzo 1 Z faktu, że przez całe zycie mieszkał w tym samym mieszkaniu ze swoim przyjacielem 2. Że kazał się razem z nim pochować. 3. Że kościół kazał go usunąć z jego grobu przed beatyfikacją. Banał. Dwóch kochających się facetów, księży. Z badań amerykańskich wynika ,że odsetek homoseksualistów /czynnych/ wśród księży w USA dochodzi do 20-30 %..... Ucieszony

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(08-10-2010) do ucieszony :
Nie jestem polonistą, ale moim zdaniem sformułowanie „Mieszkali potem wspólnie w Oratorium…” a szczególnie użycie słowa „WSPÓLNIE” podkreśla życie we WSPÓLNOCIE – czymś, co jest wspólne pewniej liczbie osób, tu: Oratorium. Gdyby napisane było „Mieszkali potem razem przez wiele lat”, razem - czyli do spółki z kimś, to co innego. Raczej nie mówi się, że ks. Jacek i ks. Andrzej mieszkają razem, tylko mieszkają wspólnie na Plebanii - być może wspólnie także z innymi księżmi -, ale w oddzielnych pokojach. Nie sądzę także, aby Watykan, tak ostrożny w beatyfikowaniu kogokolwiek, nie sprawdził motywów decyzji Johna Henrego Newmana, który „miał kaprys” być pochowany z towarzyszem, z którym urzeczywistniał swoje powołanie kapłana a później biskupa, o której to pracy i jej efektach Wikipedia szeroko się rozpisuje, a czego Pan nie raczył zauważyć! Ja natomiast chciałbym poznać Pańskie prawdziwe motywy i intencje skakania do gardła Redaktorowi Poświatowskiemu. Nadal jeszcze z poważaniem – MAFIOSO.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(08-10-2010) zrozpaczony :
Do taki sobie: a UE to pieniądze niby skąd bierze? Tak na mojego niucha, w Unii tak naprawdę rządzą ci, którzy nigdy, nikomu i niczego nie dali bezinteresownie i z własnej kieszeni.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(08-10-2010) Nie-ucieszony :
Ja i moja brzydka sąsiadka mieszkamy w tej samej klatce, na tym samym piętrze. Czy to znaczy, że my jesteśmy razem?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(09-10-2010) ja :
Oczywiscie

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(09-10-2010) ucieszony :
Szanowny Panie Mafiozo......... Moim prawdziwym, ale głęboko ukrytym, można wręcz powiedzieć tajnym, motywem zagryzienia red. Poświatowskiego jest genetyczny antypatriotyzm, masonizm i filosemityzm, uprawiany z miejsca gdzie stało ZOMO.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(09-10-2010) ty :
czyli ucieszony pełni funkcję forumowego głupka.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(09-10-2010) MAFIOZO :
Do ucieszony: Rozumiem.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(10-10-2010) zrozpaczony do ucieszonego :
Może tym razem ja udzielę Ci porady z zakresu etymologii i semantyki zarazem, ale nie za darmo. Twoja ulubiona Wiki tak też definiuje homoseksualizm: „… w starszej literaturze, spotykane jest użycie słowa homoseksualizm także w odniesieniu do seksu homoseksualnego”. Więcej elastyczności w myśleniu i optymizmu, Panie ponoć ucieszony. W Internecie wielu odnosi się do „Raportu McCafferty-ego” używając: „krytyka homoseksualizmu”. Porada powyższa nie jest darmowa, bowiem podnoszę stawkę, pożycz mi nie trzy, a cztery tysiaki (pamiętasz? Bo ja tak, w razie czego oddadzą Ci moje wnuki, a może prawnuki). Tak na marginesie, ponoć w stolycy ma się odbyć parada ekshibicjonistów. Parafrazując „wielce odkrywczy” wpis Obiektywnego: „Co może ekshibicjonista i katolik to nie są ludzie i to o tych samych prawach?”, można domniemać, że pani prezydent Łorsoł, z całą swą nowoczesną liberalnością da pozwolenie. No, tylko nie wiem co Ci doradzić, bo jak polecę, to może w końcu dowartościujesz się, albo przeciwnie, może wpadniesz w kompleks MNIEJSZOŚCI i kto wówczas, diabliku upierdliwy, z Tobą wytrzyma na blogach inTARnet-u?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(10-10-2010) ucieszony :
Zrozpaczony. Daruj sobie przytyki, pseudo dorady i dowcipy na poziomie Kapłanówki. Naprawdę nie robią na mnie wrażenia. Jak chcesz rozmawiać to utrzymuj jakiś poziom. Przykład z pożyczeniem pieniędzy jest po prostu denny i świadczy, że dalej nie rozumiesz czym się różni pożyczenie pieniedzy miastu, gminie czy państwu /np. w formie zakupu obligacji/ od pożyczki osobie fizycznej lub firmie. Zrównywanie praw zboczeńców seksualnych z homoseksualistami to też zgrany pisowski chwyt dla straszenia pospólstwa. Dołóżcie sobie jeszcze kanibali, seryjnych morderców i filatelistów. Wasz elektorat wszystko kupi. Jeżeli chodzi o użycie homoseksualizm przez Poświatowskiego, to wytknąłem mu brak precyzji i pomieszanie pojęć, aby pokazać jak słaby ma warsztat. Ale to jest pikuś w porównaniu z oczywistymi kłamstwami i manipulacjami, które wymieniam dalej.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(10-10-2010) panie ucieszony :
trochę trudno dyskutować z kimś odpornym na fakty. Zamiast czytać Wyborczą proszę przeczytać ze zrozumieniem powyższy tekst, poczytać niezależne media, zajrzeć na fronda.pl, bibula.com itp - tam znajdzie pan odpowiedzi na nurtujące pana pytania, w szerokim zakresie - od promocji i narzucania zboczeń przez homoseksualną mniejszość - heteroseksualnej większości w całej Europie, metodą drobnych kroczków które trafiły nad Wisłę (wraz z wyjaśnieniem dlaczego jest to tak niebezpieczne dla cywilizacji i gatunku ludzkiego), przez zagadnienie komórek macierzystych, wykorzystywania abortowanych na życzenie płodów, przez eutanazję, polityczną poprawność, prześladowanie chrześcijan, nawet za noszenie w pracy krzyżyka aż po in vitro. Trzeba tylko umieć czytać ze zrozumieniem.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(10-10-2010) zrozpaczony do ucieszonego :
Dlaczego wobec popełnianych błędów przywołanie zasad języka to dla Pana „pseudo porady”? W innych sprawach też Pan błądzi. Kanibale, seryjni mordercy i filateliści są kim są z konieczności i/lub własnego wyboru (z głodu, chciwości, pasji) i zazwyczaj można ich z tych przypadłości „wyleczyć”. Homoseksualiści czy ekshibicjoniści tacy już są, jacy są, a ich „przypadłość” nie może być podstawą dyskryminacji, ale też powodem do tworzenia norm moralnych czy prawnych. Szczególnie w sprawie adopcji dzieci przez homoseksualistów nie może być zgody. Od trzech tysięcy lat mamy przykazanie czwarte, wysoko, bo tuż po trzech fundamentalnych odnoszących się bezpośrednio do Boga: „Czcij ojca swego(twego) i matkę swoją(twoją)” – jako współtwórców w dawaniu życia. Nie ma przykazań: czwartego prim - „Czcij ojców swoich”, czy czwartego bis - „Czcij matki swoje”. Myślę, że wobec dominującej pozycji mężczyzny w starotestamentowym czasach (i nie tylko), nie ma przykazania „Nie pożądaj męża bliźniej swojej” (czy „doprecyzowania” istniejącego), co w tym kontekście również wskazuje na to, że normalne pożądanie dotyczy osób płci przeciwnej. Co do dowcipów, to nie żartuj Pan sobie, że różne formy pożyczania pieniędzy bardzo różnią się od siebie. Pożyczanie ma podstawową wspólną cechę - dług trzeba oddać. Bo jak się nie oddaje, to Banki, w drodze upadłości, przejmują aktywa i pasywa przedsiębiorstw, czy też, co jeszcze wartościowego zostało osobie fizycznej. W kategorii Państwa, to pamiętam jak w przypadku Grecji były głosy z Niemiec (które to głównie miały finansować grecką katastrofę gospodarczą), że przecież Grecja ma ładne wyspy, więc można by… . Nie będę bronił warsztatu M.Poświatowskiego, bo cały jego dorobek jako felietonisty sam się broni, co można także wnioskować po Pana nerwowych wpisach. Wiem z autopsji, że jest dostrzegany w Polsce (wiem też o Chicago). Rozmawiając (np. na szkoleniach) z osobami z Warszawy i z innych miast, „przy piwku” słyszałem cytaty-rodzynki z jego felietonów jak choćby „Kaczyński agresywnie milczał” i wiele innych, nie wspomnę już o cytowaniu niektórych wpisów internautów spod jego felietonów. Z braku czasu powiem też krótko, Pańskie zarzuty są podobne do następującej sytuacji: stwierdzenie redaktora, że w Ameryce bito murzynów, Pan podważa pytaniem - a czy wie pan ilu dokładnie murzynów zbito?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(10-10-2010) tolerancyjna :
Ja nie mam nic przeciwko temu aby dwóch panów (ucieszony i jego partner) tworzyli wspólne gospodarstwo domowe i adoptowali dzieci.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(11-10-2010) ucieszony :
Do obu przedmówców. Panowie, czytając mam wrażenie, że przespaliście co najmniej ostatnie 100 lat. Bardzo mi przykro, ale KK przegrał walkę z demokracją w XIX wieku i teraz, chcąc ,nie chcąc MUSI się przyzwyczaić do jej reguł. Nie, Panie Zrozpaczony, nie \"mamy\" czwartego przykazania, my Polacy. Czwarte przykazanie mają katolicy, chrześcijanie, żydzi, ale nie Polacy. My Polacy mamy prawo ustanowione przez większość i mamy Konstytucję w której są wymienieni Polacy, którzy za źródło prawa uważają Boga i na równi wymienieni ci, którzy tak nie uważają.Jeżeli Polska jest to 100 procentowo katolicka, jak twierdzą środowiska skrajnie prawicowe, to powinno to sie przekładać na rpprezentację rządzacych. Tak się widać nie dzieje. Polacy nie chcą żyć zgodnie z Katechizmem KK i to niestety, czy stety wszyscy powinnismy akceptować. Żyjemy w czasach wolnego rynku idei, nie ważne czy to ktoś akceptuje czy nie i naprawdę dziwię się Wam, że chcecie do swojej idei/prawdy przyciągac zwolenników przez przymus i obrażanie innych. W warunkach braku skutecznego przymusu z waszej strony skutki tego są i będa opłakane......... Zrozpaczony w sprawie długu wreszcie zaczynasz łapać- państwu, miastu, gminie nie ma co zabrać z jednej strony /czyli wartopożyczac pieniadze na inwestycje/ z drugiej zaś strony nie ma takiej mozliwość aby nie oddała długu wraz z odsetkami -czyli warto aby im pożyczać. Wiesz dlaczego w swoim czaie taką furorę miały długi państwowychszpitali na rynku wtórnym? teraz mam nadzieje, że juz wiesz..

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(11-10-2010) ucieszony :
Panie Poświatowski, dalej czekam na przykład prawa zezwalającego "na eksperymenty z nienarodzonymi dziećm". Poczuwa się Pan do jakiejkolwiek odpowiedzialności za swoje słowa?........................ ..............Tolerancyjna.... Chciała Pani mnie obrazić/dokuczyć/ porównać do homoseksuality, zdezawuować jako homoseksualistę? Przykro mi, ale słabo to pani wyszło.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(11-10-2010) Tolerancyjna :
Nie chciałam pana zdezawuować jako homoseksualistę. Szanuje pana orientacje Skąd ten atak na mnie?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(11-10-2010) zrozpaczony do ucieszonego :
Obrażasz się, a ja mam w pamięci reakcję mojego małego wnuka na sceny z „parady miłości”. Ale ponoć „biada tym, którzy zgorszą tych najmniejszych”. W XIX w. KK nie przegrał walki z demokracją, tylko rozpoczął walkę z masonerią, która począwszy od rewolucji francuskiej, zmiatała z tronów rody monarsze. Już 1909r. bp. Pelczar pisał, że masoneria „tuliła do swego łona, a nieraz za koryfeuszów swoich uważała jawnych bezbożników i rewolucjonistów, krwi chciwych tyranów i morderców, zuchwałych gwałcicieli prawa obyczajowego, głośnych defraudantów publicznego grosza, zdrajców swojej ojczyzny…”. Pisał także m.in. „Masoneria nie zadowala się tym, ze wychowuje młode pokolenie w ateizmie i że rozbija rodzinę , ciągnąc męża do lóż i klubów, a żonę pchając na błędne szlaki feminizmu, ale wespół z socjalizmem, tłumi w narodach , które opanowała, miłość ojczyzny, bo ona marzy o załamaniu się mniejszych zwłaszcza państw, narodowości i szczepów, pod formą federacji republik, albo republiki uniwersalnej, w której ster dzierżyliby masoni. To nam tłumaczy powstanie antypatriotyzmu…”. Czyżby przepowiedziana „republika uniwersalna” to nie przypadkiem Unia Europejska? Piszesz: „Konstytucję w której są wymienieni Polacy, którzy za źródło prawa uważają Boga i na równi wymienieni ci, którzy tak nie uważają”. Jak myślisz, czy „ci, którzy tak nie uważają” mają coś wspólnego z unijnymi i naszymi politycznymi „koryfeuszami”?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(12-10-2010) Szanowna Pani Tolerancyjna :
Pani fortel nadaje się do Sèvres pod Paryżem, aby służył za wzorzec forteli. Z poważaniem, mile Zaskoczony.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


W związku z pracami modernizacyjnymi na portalu możliwość komentowania artykułów została wstrzymana do momentu oddania nowej wersji serwisów. Prosimy o cierpliwość, przepraszając za niedogodności.

Portal inTARnet.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do usunięcia lub skrótu komentarza naruszającego prawo, zasady współżycia społecznego lub NETykiety. Jeżeli uważasz, że którykolwiek wpis narusza czyjeś dobra - zgłoś nadużycie, wysyłając e-mail na adres:
redakcja@intarnet.pl


© 2003-2012(2015) Tarnów ON-LINE

Kontakt z redakcją/administratorem:
Tarnowski Obywatelski Portal Internetowy inTARnet.pl
redakcja@intarnet.pl