Już wkrótce portal w nowej formule
  Reklama i mecenat  
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Gmina Borzęcin: święto inwestycji    -   28/10/2010
Wieści z Borzęcina
Modernizacja kolejnych kilometrów dróg gminnych, kolejne promesy na remonty, nowe chodniki, wodociągowanie Przyborowa i wielofunkcyjny, nowoczesny plac zabaw – to tylko niektóre inwestycje, które w miesiącu październiku zostały zakończone, bądź też pozyskano środki na ich realizację w gminie Borzęcin. Uwagę zwraca również podpisanie umowy na dofinansowanie budowy sieci bezpłatnego internetu.

Ogloszenie

Przedszkole w Przyborowie
Jak informuje „Kurier Borzęcki”, początkiem października otwarto przedszkole w Przyborowie. Placówka powstała na bazie istniejącego Zespołu Szkół, w którym nakładem blisko 350 tysięcy złotych wykonano przebudowę i adaptację pomieszczeń dla potrzeb funkcjonowania jednostki. Oddany do użytku obiekt zyskał powierzchnię użytkową blisko 300 metrów kwadratowych. Jest nowoczesny i przestronny, dobrze wyposażony w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Przedszkole funkcjonuje przez 5 dni w tygodniu po 9 godzin dziennie. Uczęszcza do niego 62 dzieci.

Plac zabaw w Borzęcinie po odbiorze
Blisko 400 tysięcy złotych kosztowała budowa wielofunkcyjnego placu zabaw w centrum Borzęcina. W dniu 12 października br. przeprowadzono odbiór techniczny obiektu. W skład wyposażenia weszły: altana o powierzchni 25 m2, huśtawka podwójna z drabinkami, piaskownica z pokrywami, 6 huśtawek na sprężynach, karuzela "Maciek", zestaw "Wisus", pociąg Kulfon z lokomotywą i wagonikami, zestaw sprawnościowy "Piramida", zestaw zręcznościowy i sprawnościowy, zestaw "Ptasie gniazdo", karuzela "Trzmiel", huśtawka wagowa, tablica do rysowania, wieże, mostki i zjeżdżalnie. Wzdłuż ciągów pieszych zainstalowano ławki parkowe, a przy wejściu na plac stojaki rowerowe. Celem utrzymania porządku i czystości teren wyposażono w kosze na śmieci. Plac zabaw jest podzielony na dwie części z wydzieloną strefą dla dzieci najmłodszych.

Kilometry nowych nawierzchni dróg gminnych w gminie Borzęcin Blisko 5 kilometrów dróg zmodernizowano tydzień temu w gminie Borzęcin. To efekt umowy podpisanej przez gminę z POLDIMem Jakubowice, wykonawcą prac realizowanych przy udziale drugiej promesy pozyskanej przez samorząd Borzęcina z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w kwocie 1 miliona złotych. Łączna wartość modernizacji i odbudowy dróg gminnych w ramach tego zadania zamknie się kwotą 1 miliona 177 tysięcy 473 złotych. Nowe nawierzchnie bitumiczne pojawią się na odcinkach dróg: Czarnawa w Borzęcinie - 280 metrów, Cmentarz - Granice II w Borzęcinie - 890 metrów, Borek - Waryś - 1100 metrów, Biedacz - Grądy w Bielczy - 1000 metrów, Przyborów - Buczyna w Przyborowie - 1065 metrów oraz Pasieka w Warysiu - 500 metrów.
Jak zapewnia wójt gminy Borzęcin, Janusz Kwaśniak realizowane zadanie to zaledwie wycinek prac prowadzonych w roku bieżącym na drogach gminnych.

Trzecia promesa - drogi do remontu, potok i śluzy do modernizacji
Blisko 4,5 kilometra dróg gminnych odbuduje gmina Borzęcin z kolejnej, trzeciej już promesy pozyskanej w kwocie 1 miliona 900 tysięcy złotych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W ramach tej kwoty gmina planuje również regulację potoku Uszew w Łękach wraz z przebudową zjazdów na odcinku 765 metrów, od drogi gminnej na Ciupiną Górkę do drogi gminnej na Skotnik oraz przebudowę kanalizacji deszczowej wraz z czteroma klapami burzowymi (śluzami) w Borzęcinie. Aktualnie trwa procedura przetargowa na realizację zadań, których realizacja przewidziana jest do końca bieżącego roku.
Jak informuje wójt gminy Borzęcin, Janusz Kwaśniak nowe nawierzchnie bitumiczne pojawią sie na drogach: Borek - Granice w Borzęcinie (dalsza część) na odcinku 1 550 metrów, Okrajki w Borzęcinie Dolnym na odcinku 485 metrów, Bielcza-Biadoliny na odcinku 200 metrów, Buczyna - Odnoga w Przyborowie na odcinku 690 metrów, Łęki - Zastawie III w Przyborowie na odcinku 610 metrów, Przed Bazą w Przyborowie na odcinku 260 metrów, Za Bazą w Przyborowie na odcinku 170 metrów, Koniec w Przyborowie na odcinku 220 metrów, Kamieniec w Przyborowie na odcinku 200 metrów.

Podpisano umowę na odbudowę dróg przy udziale środków z FOGR
Blisko 105 tysięcy złotych kosztować będzie modernizacja dróg dojazdowych do pól, którą gmina wykona przy udziale środków z dofinansowania Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Umowa z wykonawcą robót, Przedsiębiorstwem Robót Drogowych i Mostowych DROMOST w Bochni została podpisana 11 października br., na kwotę 104 tysiące 97 złotych. Prace dotyczą 460-metrowego odcinka drogi Jagniówka w stronę wału, jak również 170 metrowym odcinku drogi Zagumnie w Bielczy. Na obydwu drogach pojawią się nowe nawierzchnie bitumiczne na podbudowie.
- Wybór tych zadań do realizacji nie jest dziełem przypadku. To suma potrzeby naprawy ich nawierzchni oraz deklaracji jakie złożyłem mieszkańcom obu tych miejscowości, co do ich realizacji w tej kadencji - mówi wójt gminy Borzęcin, Janusz Kwaśniak. -Staram się nie rzucać słów na wiatr, a w relacjach z mieszkańcami słowo jest najważniejsze.
Jak twierdzą mieszkańcy Bielczy, droga Zagumnie to jedna z najważniejszych dróg transportu rolnego, wykorzystywana przez mieszkańców znacznej części wsi. Poprzez problemy z brakiem zgody jednego z mieszkańców, nie została w poprzednim roku w pełni zmodernizowana.

Czwarta promesa dla gminy Borzęcin!
Milion 100 tysięcy złotych dotacji pozyskała gmina Borzęcin z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków powodzi. To czwarta już w tym roku promesa dla gminy Borzęcin, a łączna ich wartość zamyka się kwotą 4 miliony 400 tysięcy złotych. Promesy 34 gminom oraz dwóm powiatom z Małopolski wręczył 22 października w Krakowie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzy Miller w asyście Wojewody Małopolskiego Stanisława Kracika. Pieniądze zostaną przeznaczone na remonty mostów, dróg i budynków komunalnych.
-Wiemy, że straty w infrastrukturze komunalnej w tym roku są ogromne – mówi Stanisław Kracik, wojewoda małopolski. – Mam nadzieję, że dzięki pomocy z budżetu państwa samorządy będą w stanie szybko przeprowadzić najpilniejsze remonty.
15,5 mln złotych to już kolejna w tym roku transza środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, jaką dostała Małopolska. W tym roku Małopolska otrzymała promesy na kwotę blisko 290 mln złotych.

Nowe chodniki w Borzęcinie i w Przyborowie do końca roku
Ruszyła budowa chodników w ciągach dróg powiatowych w Borzęcinie i w Przyborowie, w gminie Borzęcin. Do 15 grudnia br. powstanie chodnik w Borzęcinie w ciągu drogi nr 1430K na odcinku od mostu na rzece Uszwica k. kościoła do drogi gminnej Zastodola o długości 255 metrów i szerokości 2 metry oraz w Przyborowie w ciągach dróg: nr 1430K na odcinku od remizy OSP do skrzyżowania z drogą dojazdową k. Pana Iwańca o długości 593 metry i szerokości 2 metry i nr 1431K na odcinku od kościoła w kierunku Końca o długości 110 metrów i szerokości 2 metry. Koszt realizacji inwestycji to kwota 820 tysięcy 934 złote, z czego gmina i powiat w kosztach partycypować będą po połowie.
W ramach zakresu prac w Borzęcinie wykonany zostanie kolektor odwadniający o długości 173 metry wraz z umocnieniem dna i skarp przy wylocie kolektora oraz poszerzenie jezdni o powierzchni 264 metrów kwadratowych. Istniejące zjazdy zostaną przebudowane i zyskają nawierzchnię z kostki brukowej. W Przyborowie długość kolektora odwadniającego na obu odcinkach chodnika wynosić będzie 682 metry. Wykonany zostanie podobny zakres, jak w Borzęcinie z umocnieniem dna i skarp rowu przy wylocie kolektora, przebudową zjazdów z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej i poszerzeniem jezdni na powierzchni 553 metrów kwadratowych. Ponadto w Przyborowie przebudowanych zostanie 5 słupów napowietrznej linii telekomunikacyjnej oraz wykonane zostanie odwodnienie z rur perforowanych.
Budowa chodników będzie realizowana sukcesywnie w poszczególnych miejscowościach, a zakończenie programu uzależnione jest od pozyskania dofinansowania z zewnątrz i przewidywane jest na rok 2015.

Podpisano umowę na wodociągowanie Przyborowa
W dniu 25 października br., w Urzędzie Gminy w Borzęcinie podpisano umowę na realizację inwestycji wodociągowania miejscowości Przyborów. Dzięki temu, 2 listopada br. wykonawca robót, firma TAD-BUD ze Zbylitowskiej Góry rozpocznie prace budowlane, które obejmą swoim zakresem wykonanie ponad 25 kilometrów sieci z rur PE oraz 277 przyłączy wodociągowych. Sieć wodociągowa zasilana będzie z istniejących sieci PCV Ø 160 w miejscowości Łęki i Mokrzyska. Wartość inwestycji zgodnie z umową z wykonawcą wynosi 3 miliony 230 tysięcy 317 złotych. Wodociąg zostanie oddany do użytku w przyszłym roku.

Kolejna dotacja pozyskana z FOGR
Kolejną dotację na odbudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych otrzymała gmina Borzęcin z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie. Kwota w wysokości 40 tysięcy złotych trafi do Łęk, gdzie wykonana zostanie odbudowa drogi "Skotnik". Łączny koszt odbudowy, wraz z środkami pochodzącymi z budżetu gminy zamknie się kwotą blisko 60 tysięcy złotych.

Nowa nawierzchnia na Granice II
Blisko kilometr nowej nawierzchni bitumicznej położono na drodze Cmentarz - Granice II w Borzęcinie. Dzięki temu droga, która po powodziach 2010 roku znajdowała się w fatalnym stanie technicznym, odzyskała swoją pierwotną funkcję. Nowa nawierzchnia bitumiczna i pobocza, które w ciągu drogi zostaną niebawem wykonane zdecydowanie ułatwią życie mieszkańcom z tej drogi korzystajacym. Koszt modernizacji tego ciągu komunikacyjnego zamknął się kwotą 167 tysięcy 434 złote.

Podpisano umowę na dofinansowanie budowy sieci bezpłatnego internetu
Blisko 2 miliony 100 tysięcy złotych trafi do gminy Borzęcin z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na realizację programu "Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu Mieszkańców Gminy Borzęcin". Całkowity koszt realizacji inwestycji to blisko 2,5 miliona złotych, z czego 85% pokryją fundusze europejskie.
Program przewiduje realizację zadania mającego na celu dostarczenie internetu mieszkańcom zagrożonym „wykluczeniem cyfrowym”. Po jego realizacji gmina wzbogaci się w rozbudowaną sieć internetu radiowego, a rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej i rodzinnej otrzymają bezpłatny sprzęt komputerowy wraz z dostępem.
-Ze względu na rozmieszczenie miejscowości gminy, ukształtowanie terenu i istniejącą infrastrukturę techniczną wybrano technologię radiową jako najbardziej korzystną - mówi wójt gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak. -Projektowana sieć zakłada doprowadzenie sygnału internetowego do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury, skąd sygnał przesyłany będzie dalej do 11 masztów nadawczych. W ramach projektu przewidziano również zakup 150 zestawów komputerowych. Zakupiony sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem zostanie nieodpłatnie przekazany beneficjentom programu oraz podłączony do sieci internetowej.
Na cele projektu zrealizowana zostanie przebudowa pomieszczenia w budynku Gminnego Ośrodka Kultury. Pomieszczenie zostanie wyposażone w odpowiedni sprzęt. Wybudowana sieć internetowa obejmie swoim zasięgiem teren całej gminy.

Wybrano Komendanta Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP gminy Borzęcin
Grzegorz Małek, 33 -letni druh Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dolnym, został wybrany Komendantem Gminnym Ochotniczych Straży Pożarnych. Zastąpił na tym stanowisku zmarłego w licu br., zasłużonego dla Ochotniczych Straży Pożarnych wieloletniego Komendanta Józefa Ducinowskiego.
Druh Grzegorz Małek do OSP wstąpił w 1990 roku. Jak twierdzi od wczesnego dzieciństwa podobał się mu mundur strażacki. W latach 1997–2005 pełnił funkcję Prezesa OSP w Borzęcinie Dolnym. W roku 2001 został wybrany Wiceprezesem Zarządu Gminnego OSP w Borzęcinie i piastował tę funkcję do 2006 roku. W roku 2010 został ponownie wybrany Prezesem OSP w Borzęcinie Dolnym, a od 13 sierpnia br. pełni funkcję Komendanta Gminnego ZOSP RP w Borzęcinie.

Na zdjęciu: w środku wójt gminy Borzęcin, Janusz Kwaśniak
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?
Czy sądzisz o komercjalizacji tarnowskiej służby zdrowia ?
jestem za
jestem przeciw
nie mam zdania
[Zobacz wyniki]
 

Komentarze internautów:   (Liczba komentarzy : 2)Dodaj komentarz
(30-10-2010) gminek :
Jak słyszę nazwisko Kwaśniak to kojarzy mi się ono z Kwaśniakiem tym niedoszłym marszałkiem małopolskiego samorządu, którego złapano na jeździe po pijaku. Czyżby Janusz Kwaśniak był braciszkiem tego nieodpowiedzialnego byłego samorządowca?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(30-10-2010) do gminnego :
Na zdjęciu to jest Januszek Kwaśniak, a ten samorządowiec którego złapano po pijaku to jego braciszek Czesiu. Obydwaj są doskonali w jednym, to że się doskonale promują poprzez swoje zachwalanie.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


W związku z pracami modernizacyjnymi na portalu możliwość komentowania artykułów została wstrzymana do momentu oddania nowej wersji serwisów. Prosimy o cierpliwość, przepraszając za niedogodności.

Portal inTARnet.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do usunięcia lub skrótu komentarza naruszającego prawo, zasady współżycia społecznego lub NETykiety. Jeżeli uważasz, że którykolwiek wpis narusza czyjeś dobra - zgłoś nadużycie, wysyłając e-mail na adres:
redakcja@intarnet.pl


© 2003-2012 Tarnów ON-LINE

Kontakt z redakcją/administratorem:
Tarnowski Obywatelski Portal Internetowy inTARnet.pl
redakcja@intarnet.pl, tel. kom. 662 930 947