To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   „Solidarność“ przedstawiła swoich kandydatów    -   18/11/2010
Kandydaci kategorii „S”
„Jednoznacznie popieramy kandydaturę Anny Czech. Są po temu dwa powody: po pierwsze – przedstawiła bardzo precyzyjny i bardzo realny program, który może dźwignąć miasto Tarnów, znajdujące się w bardzo złej sytuacji. Ostatnie 4 lata były pasmem porażek. Słyszałem taką opinię, że aby wiedzieć, co trzeba w tym mieście zrobić, trzeba zobaczyć co zrobił prezydent Ryszard Ścigała i zrobić to dokładnie odwrotnie (...)” - mówi Romuald Jewuła, przewodniczący tarnowskiego oddziału NSZZ Solidarność. W minionym tygodniu odbyła się konferencja prasowa, podczas której zaprezentowani zostali solidarnościowi kandydaci startujący w wyborach z listy PiS. Poniżej prezentujemy fragmenty wypowiedzi niektórych spośród nich.

Ogloszenie
>

Do Sejmiku kandyduje Elżbieta Zięba, dla której – w przypadku wyboru – będzie to już czwarta kadencja. Radna przez ten czas doprowadziła do powstania ośrodka leczenia uzależnień i współuzależnienia przy Szpitalu Św. Łukasza w Tarnowie, Zakładu Radioterapii, obecnie stara się, by powstał tu ośrodek psychiatrii. Wśród jej inicjatyw znajduje się także przyjęta przez Sejmik rezolucja o upamiętnieniu ofiar ludobójstwa na Wołyniu i Kresach Południowo-Wschodnich i uruchomienie środków na zakup przez biblioteki książek mówiących o tym ludobójstwie i o Orlętach Lwowskich. -Tych publikacji w bibliotekach kształcących nauczycieli brakowało - stwierdza radna. Jej hasło wyborcze to „Najważniejsze jest dobro człowieka”. Chce tak jak dotąd zajmować się bezpieczeństwem zdrowotnym i socjalnym, rozwojem dróg i zabezpieczeniami przeciwpowodziowymi.
Ponieważ radna podczas konferencji podkreślała, że „Małopolska jest silna rodziną”, przy okazji zapytałem o stosunek kandydatki do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. -Znajdują się w niej niebezpieczne zapisy, bo wystarczy że dziecko będzie wrzeszczało uznając, że wrzaskiem różne rzeczy wymusi, a skłócony sąsiad zadzwoni do odpowiedniej instytucji – i ktoś przyjdzie i może stwierdzić: tak, pewnie tu się znęcają nad dzieckiem – zauważa E. Zięba.

Posłuchaj wypowiedzi Elżbiety Zieby :Dość poważnie zaskoczył mnie kandydat do Sejmiku Województwa Małopolskiego Robert Rybka – a to w momencie gdy okazało się, że jest działaczem związkowym współzakładającym związki zawodowe w sieciach hipermarketów – a konkretnie w TESCO (w Tarnowie nie ma w tej sieci jeszcze „Solidarności”). Moje zaskoczenie wynikało z faktu, że dotąd sądziłem iż związki zawodowe istnieją przede wszystkim w przedsiębiorstwach państwowych.
Kandydat chciałby doprowadzić do odpolitycznienia procedury wyboru projektów, które na szczeblu sejmiku wojewódzkiego dofinansowane zostaną w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Jak stwierdza R. Rybka, projekty przechodzą kolejno ocenę merytoryczną, ocenę ekspertów i ocenę strategiczną. -Ta ostatnia polega na tym, że zarząd województwa w głosowaniu decyduje, który projekt przejdzie, a który nie, więc nawet projekt oceniony bardzo wysoko, może zostać odrzucony - stwierdza kandydat.
Robert Rybka poruszył też temat ochrony przeciwpowodziowej, podając przykład Czech, gdzie po powodzi w 1997 roku na rzekach zamontowano połączone w sieć komputerową czujniki – do podawanych przez nie danych ma dostęp każdy obywatel.
Kolejna istotna dla kandydata kwestia, to likwidacja białych plan w dostępie do Internetu, czyli budowa sieci szerokopasmowej.

Posłuchaj wypowiedzi Roberta Rybki :Z kolei Jan Guty, w Solidarności od 1980 roku, zauważa, iż w Tarnowie nastąpił regres ekonomiczny – bardzo wielu młodych ludzi wyjechało za granicę, zdobywać doświadczenie i zarabiać, natomiast nie mają do czego wracać, brakuje bowiem miejsc pracy. Kandydat na radnego chciałby skupić się na działaniach mających na celu tworzenie terenów pod inwestycje, ściąganie inwestorów i tworzenie dla nich zachęt. -Miasto ma się rozwijać poprzez miejsca pracy, a nie budowę kolejnych galerii, fontann czy centrum administracyjnego - stwierdza J. Guty.
Inne poruszone przez niego kwestie to bezpieczeństwo na osiedlach i niedostateczny monitoring, zaś w sferze socjalnej – bardzo mała w stosunku do potrzeb liczba przedszkoli i żłobków; z drugiej strony w niektórych blokach w miejscach, gdzie znajdowały się niewielkie przedszkola, dziś są pustostany.

Wiele uwagi kandydat poświęcił miejskiej komunikacji – nic dziwnego, jest on bowiem pracownikiem MPK zwolnionym przez obecny zarząd wkrótce po tym, jak zaczął podnosić istotne społecznie kwestie dotyczące licznych nieprawidłowości w spółce, o czym pisaliśmy wielokrotnie. Jego zdaniem w porę nie podjęto decyzji o wymianie taboru i przyjęciu właściwej strategii, zaś obecny zarząd w nieuzasadniony sposób dążył do zmniejszenia kosztów, doprowadzając do zmniejszenia standardu świadczonych usług. -Tymczasem bilety autobusowe w Tarnowie są jednymi z najdroższych w kraju- stwierdza kandydat.
Po moim pytaniu dotyczącym nieprawidłowości i jego sytuacji, Jan Guty raz jeszcze potwierdził, że w spółce dochodziło do rozszczelniania instalacji gazowych, był też taki przypadek, w którym gaz z autobusu zasilanego CNG dostał się do przedziału pasażerskiego. O przypadku autobusu jeżdżącego bez czujnika upływu gazu J. Guty mówi: -biegły uznał, że nie było bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia, ale skoro tak, to może trzeba również w kopaniach wymontować czujniki wykrywające metan i liczyć, że nic się nie stanie. Kandydat potwierdził, iż dysponuje informacjami wskazującymi, iż prawdopodobnie dochodziło do fałszowania badań technicznych i dopuszczaniu ich do ruchu bez oględzin, o czym prezydent informowany był 22 października 2009, w piśmie w którym J. Guty zwracał się o zabezpieczenie odpowiedniego materiału dowodowego w Wydziale Komunikacji UMT. Ponieważ w innej sprawie, o pomówienie prezesa MPK, w której jak pisaliśmy J. Guty został prawomocnym wyrokiem uniewinniony, prokuratura mimo dwukrotnych próśb nie była zainteresowana zbadaniem tej sprawy, przewodniczący „S” w MPK zamierza zgłosić wniosek do Prokuratury o zbadanie tej sprawy. -Mam nadzieję, że tym razem prokuratura podejdzie do tego poważnie - dodaje kandydat.

Posłuchaj wypowiedzi Jana Gutego :-Trzydzieści lat temu Solidarność nie zgadzała się na obecny wówczas bieg historii, teraz ja się nie zgadzam z tym, co się dzisiaj dzieje. Solidarność staje zawsze po stronie ludzi słabszych i w tej chwili wydaje mi się, że słabszą stroną jest Prawo i Sprawiedliwość, dlatego opowiedziałem się za tym ugrupowaniem, żeby być wyrazicielem innej Polski - mówił na konferencji zastępca szefa regionu małopolskiej „S” Henryk Łabędź. -Tak jak Polska nie jest Tuska czy Komorowskiego, ale odsetek ludzi głosuje na PiS, tak i Polska tarnowska nie jest PO, pana Ścigały, „Tarnowian”, ale jest odsetek ludzi myślących inaczej, dla których piarowe numery z przecinaniem wstęg są mniej ważne niż zwykłe życie. Kandydat stwierdził, że denerwuje go, jako mieszkańca naszego miasta, natłok różnych inwestycji finalizowanych akurat w czasie kampanii wyborczej. Podkreślił też, iż dla mieszkańców bardzo istotne są kwestie może mniej ważne, ale dolegliwe, takie jak odśnieżanie dróg czy krótszy czas oczekiwania na określone świadczenie zdrowotne. I zauważył, iż „zawsze był blisko ludzi” i ma doświadczenie w zakresie ratowania miejsc pracy, jak to miało miejsce w Zakładach Mechanicznych, gdzie jest przewodniczącym komisji zakładowej. -Za tej kadencji (w Tarnowie) tylko traciliśmy miejsca pracy. A tworzenie takich miejsc pracy, jak w galerii, nie bardzo mnie satysfakcjonuje - mówił Henryk Łabędź.

Posłuchaj wypowiedzi Henryka Łabędzia :Natomiast kandydat Jerzy Wróbel skupiał się w swoim wystąpieniu na konieczności poprawy dostępu do specjalistycznych usług lekarskich oraz zwiększenie pomocy mniej zaradnym rodzinom. Istotna jego wypowiedź dotyczyła miejskich spółek – J. Wróbel chciałby, aby doszło do ustalenia realnych cen za media – wodę, ścieki, wywóz śmieci czy ceny biletów autobusowych, „żeby nie były to wydumane stawki które zapewnią zysk przedsiębiorstwom, ale społeczeństwo na tym cierpi”. Kandydat miał też ciekawe pomysły dotyczące kwestii parkowania w centrum miasta...

Posłuchaj wypowiedzi Jerzego Wróbla :Całą konferencję podsumował Romuald Jewuła, przewodniczący tarnowskiego oddziału NSZZ Solidarność. -Jednoznacznie popieramy kandydaturę Anny Czech. Są po temu dwa powody: po pierwsze – przedstawiła bardzo precyzyjny i bardzo realny program, który może dźwignąć miasto Tarnów, znajdujące się w bardzo złej sytuacji. Ostatnie 4 lata były pasmem porażek. Słyszałem taką opinię, że aby wiedzieć, co trzeba w tym mieście zrobić, trzeba zobaczyć co zrobił prezydent Ryszard Ścigała i zrobić to dokładnie odwrotnie. Trudno powiedzieć, żeby miał on jakieś sukcesy jeżeli chodzi o zatrudnienie - mówił R, Jewuła, wyliczając kolejno likwidację oddziałów różnych instytucji, zwolnienia w Hucie Szkła Gospodarczego, Zakładach Mechanicznych, Tamelu, likwidację miejsc pracy w azotowych spółkach. Jego zdaniem galerie handlowe nie są tu rozwiązaniem. R. Jewuła sprzeciwia się pomysłom prywatyzacji tarnowskiej służby zdrowia. I wylicza potknięcia R. Ścigały, poczynając od inicjatywy nadania skwerowi pod MCK imię wysokiego komunistycznego aparatczyka, przez głośną na całą Polskę sprawę dyrektora Horbacewicza - pytając przy okazji czy ktoś kiedyś odpowie za zrujnowanie pałacu w Parku Strzeleckim. Krytykuje także przejęcie „ruiny” w postaci Unii Tarnów bez wcześniejszego przygotowania koncepcji co z tym miejscem zrobić, komu to ma służyć i ile będzie kosztowało. W jego ocenie kampania wyborcza przebiega od przecięcia wstęgi do przecięcia wstęgi, a oddawanie kolejnych skrzyżowań jest jedynie przesunięciem korka o kolejne 150 metrów – ulica Narutowicza wciąż jest zakorkowana. -Wszystko odbywa się na hura, w czterech miejscach na raz - mówi R. Jewuła.
Ciekawie prezentuje się koncepcja (nie kandydującego wprawdzie) R. Jewuły, by wzorem niektórych miast spółki komunalne zostały przekształcone w holdingi, tak aby te, które generują zyski, mogły te zyski przesuwać w te sektory, gdzie potrzebne są inwestycje (np. przesunięcie z MPEC do MPGK czy MPK).
-Chcemy krytykować, bo taka jest nasza rola – nie dlatego, że nie lubimy obecnego prezydenta, tylko dlatego, że te cztery lata były latami straconymi. A my, jako „Solidarność”, obojętnie kto zostanie prezydentem, także gdy zostanie nią pani Anna Czech, będziemy dalej rozliczać władze z realizacji programów, celów, pomysłów - mówi Romuald Jewuła.

Posłuchaj wypowiedzi Romualda Jewuły :MP
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'mysql5-3.premium' (1) in /home/intarnet/www/www1.atlas.okay.pl/poll/include/class_mysql.php on line 32
Connection Error
MySQL Error : Connection Error
Error Number: 0 
Date    : Wed, December 7, 2022 17:13:14
IP     : 44.210.77.106
Browser   : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Referer   : 
PHP Version : 4.4.9
OS     : Linux
Server   : Apache
Server Name : www.intarnet.pl
Script Name : /www1.atlas.okay.pl/index_full.html