Już wkrótce portal w nowej formule
  Reklama i mecenat  
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   „Solidarność“ przedstawiła swoich kandydatów    -   18/11/2010
Kandydaci kategorii „S”
„Jednoznacznie popieramy kandydaturę Anny Czech. Są po temu dwa powody: po pierwsze – przedstawiła bardzo precyzyjny i bardzo realny program, który może dźwignąć miasto Tarnów, znajdujące się w bardzo złej sytuacji. Ostatnie 4 lata były pasmem porażek. Słyszałem taką opinię, że aby wiedzieć, co trzeba w tym mieście zrobić, trzeba zobaczyć co zrobił prezydent Ryszard Ścigała i zrobić to dokładnie odwrotnie (...)” - mówi Romuald Jewuła, przewodniczący tarnowskiego oddziału NSZZ Solidarność. W minionym tygodniu odbyła się konferencja prasowa, podczas której zaprezentowani zostali solidarnościowi kandydaci startujący w wyborach z listy PiS. Poniżej prezentujemy fragmenty wypowiedzi niektórych spośród nich.

Ogloszenie

Do Sejmiku kandyduje Elżbieta Zięba, dla której – w przypadku wyboru – będzie to już czwarta kadencja. Radna przez ten czas doprowadziła do powstania ośrodka leczenia uzależnień i współuzależnienia przy Szpitalu Św. Łukasza w Tarnowie, Zakładu Radioterapii, obecnie stara się, by powstał tu ośrodek psychiatrii. Wśród jej inicjatyw znajduje się także przyjęta przez Sejmik rezolucja o upamiętnieniu ofiar ludobójstwa na Wołyniu i Kresach Południowo-Wschodnich i uruchomienie środków na zakup przez biblioteki książek mówiących o tym ludobójstwie i o Orlętach Lwowskich. -Tych publikacji w bibliotekach kształcących nauczycieli brakowało - stwierdza radna. Jej hasło wyborcze to „Najważniejsze jest dobro człowieka”. Chce tak jak dotąd zajmować się bezpieczeństwem zdrowotnym i socjalnym, rozwojem dróg i zabezpieczeniami przeciwpowodziowymi.
Ponieważ radna podczas konferencji podkreślała, że „Małopolska jest silna rodziną”, przy okazji zapytałem o stosunek kandydatki do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. -Znajdują się w niej niebezpieczne zapisy, bo wystarczy że dziecko będzie wrzeszczało uznając, że wrzaskiem różne rzeczy wymusi, a skłócony sąsiad zadzwoni do odpowiedniej instytucji – i ktoś przyjdzie i może stwierdzić: tak, pewnie tu się znęcają nad dzieckiem – zauważa E. Zięba.

Posłuchaj wypowiedzi Elżbiety Zieby :Dość poważnie zaskoczył mnie kandydat do Sejmiku Województwa Małopolskiego Robert Rybka – a to w momencie gdy okazało się, że jest działaczem związkowym współzakładającym związki zawodowe w sieciach hipermarketów – a konkretnie w TESCO (w Tarnowie nie ma w tej sieci jeszcze „Solidarności”). Moje zaskoczenie wynikało z faktu, że dotąd sądziłem iż związki zawodowe istnieją przede wszystkim w przedsiębiorstwach państwowych.
Kandydat chciałby doprowadzić do odpolitycznienia procedury wyboru projektów, które na szczeblu sejmiku wojewódzkiego dofinansowane zostaną w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Jak stwierdza R. Rybka, projekty przechodzą kolejno ocenę merytoryczną, ocenę ekspertów i ocenę strategiczną. -Ta ostatnia polega na tym, że zarząd województwa w głosowaniu decyduje, który projekt przejdzie, a który nie, więc nawet projekt oceniony bardzo wysoko, może zostać odrzucony - stwierdza kandydat.
Robert Rybka poruszył też temat ochrony przeciwpowodziowej, podając przykład Czech, gdzie po powodzi w 1997 roku na rzekach zamontowano połączone w sieć komputerową czujniki – do podawanych przez nie danych ma dostęp każdy obywatel.
Kolejna istotna dla kandydata kwestia, to likwidacja białych plan w dostępie do Internetu, czyli budowa sieci szerokopasmowej.

Posłuchaj wypowiedzi Roberta Rybki :Z kolei Jan Guty, w Solidarności od 1980 roku, zauważa, iż w Tarnowie nastąpił regres ekonomiczny – bardzo wielu młodych ludzi wyjechało za granicę, zdobywać doświadczenie i zarabiać, natomiast nie mają do czego wracać, brakuje bowiem miejsc pracy. Kandydat na radnego chciałby skupić się na działaniach mających na celu tworzenie terenów pod inwestycje, ściąganie inwestorów i tworzenie dla nich zachęt. -Miasto ma się rozwijać poprzez miejsca pracy, a nie budowę kolejnych galerii, fontann czy centrum administracyjnego - stwierdza J. Guty.
Inne poruszone przez niego kwestie to bezpieczeństwo na osiedlach i niedostateczny monitoring, zaś w sferze socjalnej – bardzo mała w stosunku do potrzeb liczba przedszkoli i żłobków; z drugiej strony w niektórych blokach w miejscach, gdzie znajdowały się niewielkie przedszkola, dziś są pustostany.

Wiele uwagi kandydat poświęcił miejskiej komunikacji – nic dziwnego, jest on bowiem pracownikiem MPK zwolnionym przez obecny zarząd wkrótce po tym, jak zaczął podnosić istotne społecznie kwestie dotyczące licznych nieprawidłowości w spółce, o czym pisaliśmy wielokrotnie. Jego zdaniem w porę nie podjęto decyzji o wymianie taboru i przyjęciu właściwej strategii, zaś obecny zarząd w nieuzasadniony sposób dążył do zmniejszenia kosztów, doprowadzając do zmniejszenia standardu świadczonych usług. -Tymczasem bilety autobusowe w Tarnowie są jednymi z najdroższych w kraju- stwierdza kandydat.
Po moim pytaniu dotyczącym nieprawidłowości i jego sytuacji, Jan Guty raz jeszcze potwierdził, że w spółce dochodziło do rozszczelniania instalacji gazowych, był też taki przypadek, w którym gaz z autobusu zasilanego CNG dostał się do przedziału pasażerskiego. O przypadku autobusu jeżdżącego bez czujnika upływu gazu J. Guty mówi: -biegły uznał, że nie było bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia, ale skoro tak, to może trzeba również w kopaniach wymontować czujniki wykrywające metan i liczyć, że nic się nie stanie. Kandydat potwierdził, iż dysponuje informacjami wskazującymi, iż prawdopodobnie dochodziło do fałszowania badań technicznych i dopuszczaniu ich do ruchu bez oględzin, o czym prezydent informowany był 22 października 2009, w piśmie w którym J. Guty zwracał się o zabezpieczenie odpowiedniego materiału dowodowego w Wydziale Komunikacji UMT. Ponieważ w innej sprawie, o pomówienie prezesa MPK, w której jak pisaliśmy J. Guty został prawomocnym wyrokiem uniewinniony, prokuratura mimo dwukrotnych próśb nie była zainteresowana zbadaniem tej sprawy, przewodniczący „S” w MPK zamierza zgłosić wniosek do Prokuratury o zbadanie tej sprawy. -Mam nadzieję, że tym razem prokuratura podejdzie do tego poważnie - dodaje kandydat.

Posłuchaj wypowiedzi Jana Gutego :-Trzydzieści lat temu Solidarność nie zgadzała się na obecny wówczas bieg historii, teraz ja się nie zgadzam z tym, co się dzisiaj dzieje. Solidarność staje zawsze po stronie ludzi słabszych i w tej chwili wydaje mi się, że słabszą stroną jest Prawo i Sprawiedliwość, dlatego opowiedziałem się za tym ugrupowaniem, żeby być wyrazicielem innej Polski - mówił na konferencji zastępca szefa regionu małopolskiej „S” Henryk Łabędź. -Tak jak Polska nie jest Tuska czy Komorowskiego, ale odsetek ludzi głosuje na PiS, tak i Polska tarnowska nie jest PO, pana Ścigały, „Tarnowian”, ale jest odsetek ludzi myślących inaczej, dla których piarowe numery z przecinaniem wstęg są mniej ważne niż zwykłe życie. Kandydat stwierdził, że denerwuje go, jako mieszkańca naszego miasta, natłok różnych inwestycji finalizowanych akurat w czasie kampanii wyborczej. Podkreślił też, iż dla mieszkańców bardzo istotne są kwestie może mniej ważne, ale dolegliwe, takie jak odśnieżanie dróg czy krótszy czas oczekiwania na określone świadczenie zdrowotne. I zauważył, iż „zawsze był blisko ludzi” i ma doświadczenie w zakresie ratowania miejsc pracy, jak to miało miejsce w Zakładach Mechanicznych, gdzie jest przewodniczącym komisji zakładowej. -Za tej kadencji (w Tarnowie) tylko traciliśmy miejsca pracy. A tworzenie takich miejsc pracy, jak w galerii, nie bardzo mnie satysfakcjonuje - mówił Henryk Łabędź.

Posłuchaj wypowiedzi Henryka Łabędzia :Natomiast kandydat Jerzy Wróbel skupiał się w swoim wystąpieniu na konieczności poprawy dostępu do specjalistycznych usług lekarskich oraz zwiększenie pomocy mniej zaradnym rodzinom. Istotna jego wypowiedź dotyczyła miejskich spółek – J. Wróbel chciałby, aby doszło do ustalenia realnych cen za media – wodę, ścieki, wywóz śmieci czy ceny biletów autobusowych, „żeby nie były to wydumane stawki które zapewnią zysk przedsiębiorstwom, ale społeczeństwo na tym cierpi”. Kandydat miał też ciekawe pomysły dotyczące kwestii parkowania w centrum miasta...

Posłuchaj wypowiedzi Jerzego Wróbla :Całą konferencję podsumował Romuald Jewuła, przewodniczący tarnowskiego oddziału NSZZ Solidarność. -Jednoznacznie popieramy kandydaturę Anny Czech. Są po temu dwa powody: po pierwsze – przedstawiła bardzo precyzyjny i bardzo realny program, który może dźwignąć miasto Tarnów, znajdujące się w bardzo złej sytuacji. Ostatnie 4 lata były pasmem porażek. Słyszałem taką opinię, że aby wiedzieć, co trzeba w tym mieście zrobić, trzeba zobaczyć co zrobił prezydent Ryszard Ścigała i zrobić to dokładnie odwrotnie. Trudno powiedzieć, żeby miał on jakieś sukcesy jeżeli chodzi o zatrudnienie - mówił R, Jewuła, wyliczając kolejno likwidację oddziałów różnych instytucji, zwolnienia w Hucie Szkła Gospodarczego, Zakładach Mechanicznych, Tamelu, likwidację miejsc pracy w azotowych spółkach. Jego zdaniem galerie handlowe nie są tu rozwiązaniem. R. Jewuła sprzeciwia się pomysłom prywatyzacji tarnowskiej służby zdrowia. I wylicza potknięcia R. Ścigały, poczynając od inicjatywy nadania skwerowi pod MCK imię wysokiego komunistycznego aparatczyka, przez głośną na całą Polskę sprawę dyrektora Horbacewicza - pytając przy okazji czy ktoś kiedyś odpowie za zrujnowanie pałacu w Parku Strzeleckim. Krytykuje także przejęcie „ruiny” w postaci Unii Tarnów bez wcześniejszego przygotowania koncepcji co z tym miejscem zrobić, komu to ma służyć i ile będzie kosztowało. W jego ocenie kampania wyborcza przebiega od przecięcia wstęgi do przecięcia wstęgi, a oddawanie kolejnych skrzyżowań jest jedynie przesunięciem korka o kolejne 150 metrów – ulica Narutowicza wciąż jest zakorkowana. -Wszystko odbywa się na hura, w czterech miejscach na raz - mówi R. Jewuła.
Ciekawie prezentuje się koncepcja (nie kandydującego wprawdzie) R. Jewuły, by wzorem niektórych miast spółki komunalne zostały przekształcone w holdingi, tak aby te, które generują zyski, mogły te zyski przesuwać w te sektory, gdzie potrzebne są inwestycje (np. przesunięcie z MPEC do MPGK czy MPK).
-Chcemy krytykować, bo taka jest nasza rola – nie dlatego, że nie lubimy obecnego prezydenta, tylko dlatego, że te cztery lata były latami straconymi. A my, jako „Solidarność”, obojętnie kto zostanie prezydentem, także gdy zostanie nią pani Anna Czech, będziemy dalej rozliczać władze z realizacji programów, celów, pomysłów - mówi Romuald Jewuła.

Posłuchaj wypowiedzi Romualda Jewuły :MP
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?
Czy sądzisz o komercjalizacji tarnowskiej służby zdrowia ?
jestem za
jestem przeciw
nie mam zdania
[Zobacz wyniki]
 

Komentarze internautów:   (Liczba komentarzy : 12)Dodaj komentarz
(18-11-2010) hehe :
Oo, strażnicy moralności, członkowie jedynej, cudownej, wspaniałej "s" :) Skoro Oni jednoznacznie popierają miss photoshop, to znaczy, że już każdy uczciwy tarnowianin musi zrobić to samo. W przeciwnym razie będzie wiadomo "kim jest i jakie siły reprezentuje".

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(18-11-2010) solidarność :
Panowie . Jeżeli jesteście z solidarności to wymienić należy wszystkich związkowców , znowu manipulacja jak przy układaniu list

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(18-11-2010) zorientowany :
Jewuła nie ma matury. Dziękuję.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(18-11-2010) woytek60 :
ja tylko chcialem powiedziec ze gdyby nie slawny komunistyczny aparatczyk MCK by nie bylo,gdyz nie sadze ze wznioslby je pan Jewula

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(18-11-2010) Jan Poswiatoguty :
Dzięki o MP dzieki, niech bedzie dzieki :))))))))))) wiedziałem że usłucha pan moich próśb o promocje Gutego. Po raz kolejny pan pokazał, kogo pan pokochał najbardziej i obnosi sie pan z tym wciskając kit że chodzi o MPK. A tak wogóle to nie życze sobie żeby nazwe organizacji która wywalczyła wolność nosiła banda gwizdaczy co pluje na najbardziej znanego obecnie Polaka nobliste Lecha Wałęse. Właśnie dlatego z 10 milionów liczba członków spadła do poniżęj bańki. Gdyby nie to że napisał to MP to zadałbym pytanie dlaczego nie pisze się na portalu o młodych kandydatach, o znanych tarnowianach, czy o przedstawicielach danej branży kandydujących tylko pisze o ludziach z sOLIDARNOŚCI nie mylić z Solidarnością. Ale to pisze MP wielki sztabowiec Gutego. Wstyd, żenada i kompromitacja. I te tłumaczenia że niby jako dziennikarz śledczy rozdmuchał sprawe mpk. Pisz pan że promujesz Gutego wprost nie wciskaj ludziom bredni

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(18-11-2010) kokon :
O co chodzi pomiędzy Poświatem a gutym??? To nie jest normalne! Pieniądze?!? Uczucie?!? Seks?!? Rodzina?!? Religia?!? To mi śmierdzi. Fetor jako cholera!!! Jak sądzicie?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(18-11-2010) Solidruch :
Jak byłś w tych 10 milionach to gdzie teraz jesteś. Bo ja jestem nadal w Solidarności i łączy mnie z nią idea realizacji 21 postulatów postawionych w 1980 roku. Może ty o potrzebie ich realizacji zapomniałeś tak jak Wałęsa który wzywał do zwinięcia sztandaru Solidarności i tym samym jej likwidacji. Ciekawe są publikacje oparte na archiwach na jego temat, więc nie wmawiaj mi tezy o jego niepodważalnym autorytecie. Że Wałęsa jest najbardziej znany obecnie jako Polak to też się nie zgodzę. Bo według mnie najbardziej znanymi i o największym autorytecie są Jan Paweł II, błogosławiony ksiądz Jerzy i jeszcze wielu innych. Natomiast Wałęsa jest znany ale czy akurat jako niepodważalny autorytet? Na podstawie badań historycznych wiele autorytetów upadło i wiele pomników runęło, z przykrością stwierdzam że związanych z Solidarnością. Niestety licznie występująca konfidencja w szeregach Solidarności to bagaż który zostawiła komuna. Natomiast dzisiejsza Solidarność choć mniej liczna jest bardziej wiarygodna bo oczyszczona. Dla mnie przykładem wiarygodności nie jest Wałęsa, lecz np. ŚP Anna Walentynowicz, Państwo Gwiazdowie, Ksiądz Isakowicz -Zalewski.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(18-11-2010) do kokona i Jana :
Kokon nie zastanowiłeś się nad tym że to zwykła rzetelność dziennikarska i obywatelska uczciwość. A ty Janek z chamotą nie dyskutuj. Dobrze że cię wulgarnie atakują bo zyskujesz wiarygodność. Ja głosuję na Ciebie.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(18-11-2010) Popatrzcie obiektywnie :
Panie Jewuła i PAni CZech - za kadencji Ścigały powstało wiele modernizacji dróg i skrzyżowań udrażniajacych ruch samochodowy w mieście - wiecej niż za Rojka i Bienia

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(19-11-2010) ciekawe :
Tytuł tego artykułu jest niefortunny. Była już inna organizacja co się chwaliła, że jest S, a nawet podwójnie SS. Czy coś macie wspólnego poza fanatyzmem?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(22-11-2010) ostrzegałem :
mówiłem, że poparcie solidarności dla czechowej będzie dla niej zgubne! to był pocałunek śmierci - jak Judasz pocałował Chrystusa. lepiej żeby ją poparło SS, a nie S... HA HA HI HI !!!! hhaaaaaaaaaaaaa.......

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(22-11-2010) zgadzam sie z w/w :
i co Panie Jewuła - przegraliście razem z Jaśkiem Gutym

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


W związku z pracami modernizacyjnymi na portalu możliwość komentowania artykułów została wstrzymana do momentu oddania nowej wersji serwisów. Prosimy o cierpliwość, przepraszając za niedogodności.

Portal inTARnet.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do usunięcia lub skrótu komentarza naruszającego prawo, zasady współżycia społecznego lub NETykiety. Jeżeli uważasz, że którykolwiek wpis narusza czyjeś dobra - zgłoś nadużycie, wysyłając e-mail na adres:
redakcja@intarnet.pl


© 2003-2012 Tarnów ON-LINE

Kontakt z redakcją/administratorem:
Tarnowski Obywatelski Portal Internetowy inTARnet.pl
redakcja@intarnet.pl, tel. kom. 662 930 947