To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
  
   List bezpartyjnego społecznika, kandydata na miejskiego radnego z list PO, Stanisław Olszówki    -   19/11/2010
Biegun ciepła i gorących serc !
Szanowni Państwo !
Będąc jednym z wielu obywateli tarnowskiej społeczności, znając blaski i cienie naszego życia, jako kandydat do Rady Miasta Tarnowa, deklaruję zaangażowanie na rzecz realizacji programu poprawy życia mieszkańców naszego grodu, zwłaszcza z rodzin uboższych - dzieci i młodzieży oraz dorosłych i starszych. Mimo że sporo problemów lokalnych zostało już rozwiązanych, wciąż jednak wiele sfer życia mieszkańców miasta czeka na kompleksowe załatwienie lub konstruktywną kontynuację.

Ogloszenie

Proponuję działania:

- stanowczo przeciwstawiać się likwidacji placówek wychowawczo – oświatowych i opiekuńczych, w szczególności żłobków i przedszkoli, które są pomocne w organizacji codziennego życia w rodzinie,
- wzmocnić realizacje szerokiego programu dotyczącego przeciwdziałania narkomanii i innych uzależnień, szczególnie w środowiskach szkolnych i osiedlowych,
- wspierać (również finansowo) działania na rzecz aktywności i edukacji seniorów poprzez promowanie różnych form samokształcenia, w szczególności działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
- uruchomić programy przysposabiania bezrobotnych do aktywności zawodowej, m.in. poprzez zachęcanie tej grupy obywateli do udziału w realizacji zadań publicznych,
- zintensyfikować działania pomocowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na rzecz rodzin wielodzietnych i ubogich,
- podjąć energiczne działania w zakresie budowy kolejnych bloków z zasobami mieszkań socjalnych oraz czynszowych na wynajem, dla niezamożnych mieszkańców,
- utworzyć schronisko dla bezdomnych kobiet,
- usprawnić i poprawić jakość usług medycznych na rzecz mieszkańców Tarnowa, zwłaszcza ludzi starszych oraz osób niepełnosprawnych,
- uruchomić telefoniczny system monitoringu kardiologicznego EKG dla chorych (system ten ratuje życie wielu ludziom, zagrożonym zawałem serca),
- poprawić bezpieczeństwo na osiedlach i ulicach,
- kontynuować działania zabezpieczające koryto Wątoku przed kolejnymi wylewami oraz dokończyć program budowy bulwarów nadbrzeżnych,
- wdrażać kompleksowe rozwiązania ułatwiające życie mieszkańców niepełnosprawnych ruchowo, m.in. poprzez obniżanie krawężników na przejściach dla pieszych, wprowadzenie do użytku niskopodłogowych autobusów, przystosowanie w urzędach sanitariatów dla osób niepełnosprawnych,
- tworzyć nowe obszary zielone oraz kontynuować tworzenie nowych ciągów pieszych i rowerowych,
- kontynuować usprawnianie komunikacji miejskiej wraz z infrastrukturą drogową,
- promować ekologiczne rozwiązania dotyczące segregacji i wywozu śmieci.

Te i inne zadania, moim zdaniem powinny być realizowane w oparciu o zasady przejrzystości, odpowiedzialności i rzetelności.

Wszyscy pragniemy by Tarnów stawał się miastem coraz piękniejszym, mieszkańcom żyło się lepiej a relacje międzyludzkie cechowały by na co dzień wzajemną życzliwość i uśmiech.

Spróbuj zaufać !

Stanisław Olszówka
kandydat do Rady Miejskiej

Stanisław Marian Olszówka
65 lat, tarnowianin, mgr pedagogiki.
Wieloletni opiekun i wychowawca wolontariuszy w tarnowskim Pałacu Młodzieży, wyróżniony Honorową Odznaką „Przyjaciel Dziecka” oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Realizator wielu przedsięwzięć społeczno – edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz akcji charytatywnych na rzecz ludzi opuszczonych. Bezpartyjny.
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'mysql5-3.premium' (1) in /home/intarnet/www/www1.atlas.okay.pl/poll/include/class_mysql.php on line 32
Connection Error
MySQL Error : Connection Error
Error Number: 0 
Date    : Wed, December 7, 2022 17:29:08
IP     : 44.210.77.106
Browser   : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Referer   : 
PHP Version : 4.4.9
OS     : Linux
Server   : Apache
Server Name : www.intarnet.pl
Script Name : /www1.atlas.okay.pl/index_full.html